Monthly Archives: Μαρτίου 2013

*Ο ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΜΝΟΥ*

Κωνσταντίνος Χολέβας, Πολιτικός Επιστήμων
Η εθνική μας επέτειος και o «Υμνος εις την Ελευθερίαν» του Διονυσίου Σολωμού με οδήγησαν σε ορισμένες σκέψεις, τις οποίες θα ήθελα να μοιρασθώ μαζί σας. Ο ύμνος συνετέθη από τον μεγάλο Ζακύνθιο ποιητή τον Μάιο του 1823, όταν έφτανε ως τη Ζάκυνθο ο απόηχος από την πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου. Μελοποιήθηκε από τον Κερκυραίο Νικόλαο Μάντζαρο και το 1865 καθιερώθηκε ως ο εθνικός ύμνος των Ελλήνων, εμπνευσμένος από την Εθνεγερσία, αλλά και από τη διαχρονική παράδοση του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας.
Πολλά μηνύματα του ύμνου παραμένουν επίκαιρα σήμερα. Παρατηρώντας την κρίση και τα προβλήματα της Ελλάδος και της Κύπρου, νομίζω ότι ο Σολωμός είχε προφητική ικανότητα, όταν έγραφε τις περίφημες 158 στροφές του. Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΘΑΥΜΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ!!! ΕΥΩΔΙΑΖΕΙ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ»!!!

Παρατηρήστε την έκπληξη του πολιτικού – ο οποίος, όπως μας είπαν όσοι τον γνωρίζουν, κάθε άλλο παρά πιστός Ορθόδοξος Χριστιανός είναι – από αυτό που έζησε κατά την προσκύνηση της θαυματουργής εικόνας Παναγία «Άξιον Εστί», στις Καρυές του Αγίου Όρους:

Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under Χωρίς κατηγορία

Κυριακὴ Β΄ Νηστειών – Η κατ᾽ οίκον εκκλησία. (+Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)

Ἡ κατ᾽ οἶκον ἐκκλησία
(Ομιλία του †Επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)
«Καὶ ἠκούσθη ὅτι εἰς οἶκόν ἐστι» (Μᾶρκ. 2,1)
Θὰ μιλήσω, ἀγαπητοί μου, ἐπάνω στὴν ἀρχὴ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς. Θὰ δοῦμε,ποῦ ἔκανε τὸ θαῦμα τῆς θεραπείας τοῦ παραλύτου ὁ Χριστός. Τὸ θαῦμα αὐτὸ δὲν τὸ ἔκανε στὸ ναὸ τοῦ Σολομῶντος, οὔτε σὲ κάποια συναγωγή, οὔτε μέσα σὲ ἄλλο ἱερὸ περιβάλλον, ἀλλὰ τὸ ἔκανε μέσα σ᾿ ἕνα σπίτι .Πῆγε στὴν Καπερναοὺμ ὁ Χριστός, ποὺ τὴν εἶχε ὡς κέντρο καὶ ὁρμητήριο τῆς δράσεώς του. Πῆγε, γιὰ νὰ ἐπισκεφθῇ κάποιο φιλικό του σπίτι.  «Καὶ ἠ κούσθη ὅτι εἰς οἶκόν ἐστι»(Μᾶρκ. 2,1) . Μόλις διαδόθηκε ἀπὸ στόμα σὲ στόμα ὅτι ὁ Χριστὸς εἶνε ἐκεῖ, ἀμέσως οἱ ἄνθρωποι ἔτρεξαν γιὰ ν᾿ ἀκούσουν τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ , ὅπως τὰ ἐλάφια τρέχουν διψασμένα στὶς πηγὲς γιὰ νὰ δροσιστοῦν.
Ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ δὲν μοιάζει οὔτε μὲ τὴ διδασκαλία τοῦ Πλάτωνος καὶ τῶν ἄλλων φιλοσόφων, οὔτε μὲ τὴ διδασκαλία τῶν φαρισαίων καὶ γραμματέων. Εἶνε κάτι ἄφθαστο. Παίρνει τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν ὁδηγεῖ στὰοὐράνια, μεταξὺ τῶν ἀγγέλων καὶ τῶν ἀρχαγγέλων. Γι᾿ αὐτὸ ἀκόμη καὶ σὲ περιβάλλοντα ἐχθρῶν του ἀκουγόταν αὐθόρμητα ἡ ὁμολογία· «Οὐδέποτε οὕτως ἐλάλησεν ἄνθρωπος,ὡς οὗτος ὁ ἄνθρωπος»(Ἰω. 7,46) .Τὸ σπίτι, ποὺ βρισκόταν ὁ Χριστός, ἦταν γεμᾶτο. Ὅλοι ἄκουγαν τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ.

Σχολιάστε

Filed under Χωρίς κατηγορία

Τῶν τριῶν Ὁσίων Γερόντων Παϊσίου, Πορφυρίου καὶ Ἐφραὶμ Κατουνακιώτη, τὴν εὐχή νὰ ἔχουμε!

https://puzzleen.files.wordpress.com/2013/03/ce91ce93ce99ce9fce99ce93ce95cea1ce9fce9dcea4ce95cea3cea0ce91ce99cea3ce99ce9fcea3ce95cea6cea1ce91ce99ce9ccea0ce9fcea1cea6cea5cea1ce.jpg

Τὴν συγχρόνων γερόντων τὴν Τριάδα τιμήσωμεν,
Ἄθωνος τοῦ ὅρους πολίτας, ρωμιοσύνης τοὺς φύλακας¨
Παΐσιον τὸ φῶς Καππαδοκῶν, Πορφύριον, τὸ κλέος Σουλιωτῶν
καὶ Ἐφραὶμ Κατουνακιώτην, Ἀρβανιτῶν τὸν γόνον τὸν περίδοξον.
Χαίρετε τῆς Τριάδος λατρευταί, χαίρετε σκεύη τίμια
Χαίρετε τῆς αὐγῆς τῆς τριφεγγοὺς οἱ λύχνοι οἱ πολύφωτοι.
Ποίημα καθηγουμένης Ἰσιδώρας μοναχῆς Ἁγιεροθεϊτίσσης
Ἀπολυτίκιον κοινὸ Ἦχος Α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Σχολιάστε

Filed under Χωρίς κατηγορία

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ Β΄ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ – ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ

 ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ –  Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΓΡ. ΠΑΛΑΜΑ)

Μάρκ. β΄1 -12 

 1. Καί εἰσῆλθε πάλιν εἰς Καπερναοὺμ δι΄ ἡμερῶν καὶ ἠκούσθη ὅτι εἰς οἶκόν ἐστι.
2. καὶ εὐθέως συνήχθησαν πολλοί, ὥστε μηκέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τὴν θύραν· καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον.
3. καὶ ἔρχονται πρὸς αὐτὸν παραλυτικὸν φέροντες, αἰρόμενον ὑπὸ τεσσάρων·
4. καὶ μὴ δυνάμενοι προσεγγίσαι αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον, ἀπεστέγασαν τὴν στέγην ὅπου ἦν, καὶ ἐξορύξαντες χαλῶσι τὸν κράβαττον, ἐφ΄ ᾧ ὁ παραλυτικὸς κατέκειτο.
5. ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ· τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου.
6. ἦσαν δέ τινες τῶν γραμματέων ἐκεῖ καθήμενοι καὶ διαλογιζόμενοι ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν·
7. τί οὗτος οὕτω λαλεῖ βλασφημίας; τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός;
8. ὃ καὶ εὐθέως ἐπιγνοὺς ὁ Ἰησοῦς τῷ πνεύματι αὐτοῦ ὅτι οὕτως αὐτοὶ διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, εἶπεν αὐτοῖς· τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν;
9. τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν τῷ παραλυτικῷ, ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει;
10. ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀφιέναι ἐπὶ τῆς γῆς ἁμαρτίας -λέγει τῷ παραλυτικῷ·
11. σοὶ λέγω, ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου.
12. καὶ ἠγέρθη εὐθέως, καὶ ἄρας τὸν κράβαττον ἐξῆλθεν ἐναντίον παντων, ὥστε ἐξίστασθαι πάντας καὶ δοξάζειν τὸν Θεὸν λέγοντας ὅτι οὐδέποτε οὕτως εἴδομεν.

 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ  ( ΓΡ. ΠΑΛΑΜΑ)

Εβρ. α΄ 10 –  β΄ 3

10. καί· σὺ κατ΄ ἀρχάς, Κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί·
11. αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμένεις· καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται
12. καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτούς, καὶ ἀλλαγήσονται· σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ, καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσι.
13. πρὸς τίνα δὲ τῶν ἀγγέλων εἴρηκέ ποτε· κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου,
14. οὐχὶ πάντες εἰσὶ λειτουργικὰ πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν;
1. Διὰ τοῦτο δεῖ περισσοτέρως ἡμᾶς προσέχειν τοῖς ἀκουσθεῖσι, μή ποτε παραρρυῶμεν.
2. εἰ γὰρ ὁ δι΄ ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος ἐγένετο βέβαιος, καὶ πᾶσα παράβασις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν,
3. πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας; ἥτις ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ τοῦ Κυρίου, ὑπὸ τῶν ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη,

Σχολιάστε

Filed under Χωρίς κατηγορία

Αφανίζουν την Ελληνορθοδοξία στη Συρία!

 Αφανίζουν την Ελληνορθοδοξία στη Συρία!
Μέχρι σήμερα 138.000 χριστιανοί έχουν εκδιωχθεί από τις εστίες τους, ενώ παράλληλα καταστρέφονται συστηματικά χριστιανικές εκκλησίες
«Σκοτώνουν ανθρώπους. Δεν τους ενδιαφέρουν οι ανθρώπινες ζωές». Με αυτά τα δραματικά λόγια περιγράφει την κατάσταση στη Συρία ο Μητροπολίτης Λουκάς, ο οποίος υπηρετεί στο Πατριαρχείο Αντιοχείας.
Ο Μητροπολίτης, σε συνέντευξή του, αποκαλύπτει τον διωγμό που υφίστανται οι Ελληνορθόδοι της περιοχής, από τότε που ξέσπασε η εξέγερση κατά του καθεστώτος του Μπασάρ Αλ Άσαντ.
Ειδικά στην πόλη Χομς, έχει συντελεστεί ήδη σφαγή εκατοντάδων χριστιανών από τους αντικαθεστωτικούς της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, ενώ δεκάδες είναι και οι περιπτώσεις βιασμών. Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Μπαμπά τι είναι ο «πολιτικός απατεώνας»; Βίντεο

Άραγε, είναι απλά πολιτικός απατεώνας ή και εντολοδόχος της Νέας Τάξης;;; Ή το δεύτερο προϋποθέτει και το πρώτο;

Αποθηκεύστε το βίντεο. Δείξτε το στο παιδί σας όταν μεγαλώσει, πριν πάει να ψηφίσει για 1η φορά.
Δείξτε το και σε όσους τώρα γκρινιάζουν αλλά πριν λίγες μόλις μέρες, ψήφιζαν περήφανοι τον κ.Αναστασιάδη. Να δούμε, το κατάλαβαν το λάθος τους ή είναι ανίατη η ασθένεια με τις κομματικές παρωπίδες :

http://youtu.be/PBeIbikz4xQ

Βίντεο: Για γέλια και για κλάματα…
Περαστικά μας!

http://antiparakmi.blogspot.com/2013/03/blog-post_22.html

Σχολιάστε

Filed under Χωρίς κατηγορία

Να αποκτήσουμε την καλή μέριμνα!

Image
του Γέροντος Παϊσίου.
«Πρέπει να ζητούμε πρώτα την Βασιλεία των Ουρανών και αυτή να είναι η μέριμνά μας, και όλα τα άλλα θα μας δοθούν. Άμα ξεχνιέται ο άνθρωπος σε αυτήν την ζωή, χάνει τον καιρό του και χαραμίζεται.

Άμα δεν ξεχνιέται και ετοιμάζεται για την άλλη ζωή, τότε έχει νόημα αυτή η ζωή. Όταν ο άνθρωπος σκέφτεται πώς να βολευτεί εδώ, βασανισμένος είναι και κουράζεται και κολάζεται…
Να μην σας πιάνει αγωνία· «Τώρα πρέπει να κάνουμε αυτό, ύστερα εκείνο», γιατί θα σας βρει σε τέτοια κατάσταση ο Αρμαγεδών. Και μόνο η αγωνία στο φτιάξιμο είναι δαιμονικό. Γυρίστε το κουμπί στον Χριστό, γιατί διαφορετικά θα ζείτε δήθεν κοντά στον Χριστό, αλλά εσωτερικά θα υπάρχει όλο το κοσμικό φρόνημα, και φοβάμαι μην το πάθετε σαν τις μωρές παρθένες. Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under Χωρίς κατηγορία

ΝΑ ΚΑΥΧΗΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΜΑΣ.

Όταν το καλούν οι περιστάσεις
Δείγμα της χειρότερης ανοησίας είναι να κάνει κάποιος λόγο για τα κατορθώματά του, χωρίς να υπάρχει ανάγκη. Έτσι πάλι είναι προδοσία η αποσιώπηση των έργων του, όταν υπάρχει ανάγκη και το απαιτεί η περίσταση. Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under Χωρίς κατηγορία

Ὁ Ἑλληνισμὸς ἔχει πιὰ ξοφλήσει;

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης, Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Θὰ θυμοῦνται οἱ παλαιότεροι τὴν δεκαετία τοῦ πενήντα, τότε ποὺ ἡ Κύπρος ἀγωνίζονταν γιὰ νὰ ἀπελευθερωθεῖ ἀπὸ τὴν βρετανικὴ κατοχή, τὶς μεγαλειώδεις διαδηλώσεις ποὺ γίνονταν σχεδὸν κάθε μέρα στὴν Ἀθήνα ἀπὸ τοὺς φοιτητὲς γιὰ νὰ ὑποστηρίξουν τὴν κυπριακὴ ἐξέγερση καὶ νὰ καταδικάσουν τὸν βρετανικὴ ἀποικιοκρατία. Τὸ ξύλο ἔπεφτε καθημερινά, ἀλλὰ ὁ κόσμος δὲν πτοεῖτο καὶ οἱ διαδηλώσεις διακρίνονταν ἀπὸ τὴν ἔντονη μαχητικότητα καὶ ἀγωνιστικότητα κατὰ τῶν Βρετανῶν καὶ τῶν ἐντόπιων δοσίλογών τους.
Τί θλιβερὴ σύγκριση μὲ τὴν σημερινὴ ἐποχή, τώρα ποὺ ἡ Κύπρος ἀλλὰ καὶ ἡ Ἑλλάδα γίνονται θύματα τῆς εὐρωγερμανικῆς ἀποικιοκρατίας, ὁ κόσμος κοιμᾶται τὸν ὕπνο τοῦ δικαίου. Ἡ καταστροφὴ τῆς Κύπρου, ποὺ μπορεῖ νὰ παρομοιαστεῖ μὲ τὴν μικρασιατικὴ καταστροφή, θὰ ἔχει σοβαρότατες συνέπειες γιὰ τὴν γενικότερη ἐπιβίωση τοῦ ὅλου ἑλληνισμοῦ ὁ ὁποῖος  πλέον μετατρέπεται σὲ ἕνα ἀσήμαντο ἀποικιοκρατικὸ κομμάτι τῆς εὐρωγερμανικῆς ὀλιγαρχίας, τῆς ὁποίας  τὸ κύριο χαρακτηριστικό της εἶναι ἕνα ἀδίστακτο πνεῦμα χωρὶς νὰ λογαριάζει τὰ ὅποια θύματα θὰ συσσωρεύσει στὸν δρόμο του. Ὅσοι γνωρίζουν τὴν γερμανικὴ ψυχολογία ἀντιλαμβάνονται καλὰ τί ἐννοῶ. Ὅταν κάποτε εἶχα βρεθεῖ περαστικὸς στὴν Γερμανία, εἶχα τύχει νὰ βρεθῶ μάρτυρας σὲ ἕνα τροχαῖο δυστύχημα σὲ ἕνα ἀπὸ τοὺς πιὸ πολυσύχναστους δρόμους τῆς Φρανκφούρτης. Μοῦ ἔκανε φοβερὴ δυσάρεστη ἐντύπωση ὅτι….
Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΟΥ ΠΑΜΕ;

Παπαδημητρίου Απόστολος

Η κρίση  βαθαίνει και  οι πλέον  δύσπιστοι  αρχίζουν να αντιλαμβάνονται  ότι  η  χώρα μας  οδηγείται  σε μακροχρόνια  ύφεση υπό  την  καθοδήγηση των  δανειστών  μας, οι οποίοι χαράσσουν  πλέον  φανερά την  πολιτική της  χώρας  μας  όχι  μόνο την  οικονομική. Αναλύσεις επί αναλύσεων  των  επαϊόντων  μας βομβαρδίζουν από τη μικρή οθόνη με σαφή  την πρόθεση να εντυπωσιάσουν οι πλείστοι για το πλήθος των γνώσεών τους. Άχαρη, αν όχι δόλια, η υποστήριξη των μέτρων από πλευράς των υπερμάχων της εφαρμοζομένης πολιτικής, προπετής και λαϊκιστική η επίθεση εκ του ασφαλούς των ευρισκομένων εκτός εξουσίας και ποθούντων αυτήν. Τελικά είναι τόσο δύσκολο να σκεφθούμε με την κοινή λογική ως λογικά όντα, καθώς καυχόμαστε, τέκνα πλέον του δυτικού «ορθολογισμού»; Είναι τόσο δύσκολο να θέσουμε απλά ερωτήματα όπως τα ακόλουθα. Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Νέο Αρχονταρίκι: “Η συνέχεια του ελληνισμού” (Γ. Καραμπελιάς, Κ. Χολέβας)

 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0eTpgb61feY

Σχολιάστε

Filed under ΙΣΤΟΡΙΚΑ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Τυχαίο ή προβοκάτσια;

 

Παρακολουθώντας την παραπάνω φωτογραφία (από το «Ολυμπία») διαβάζουμε πάνω-πάνω «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ» αλλά αναγιγνώσκοντας και τα υπόλοιπα συμπεραίνουμε ότι πρόκειται για ένα πανό της «Σπίθας» του Μίκη Θεοδωράκη.

Επειδή είναι γνωστή η αξιόλογη προσπάθεια του σωματείου «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» (δείτε ΕΔΩ) Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under Χωρίς κατηγορία

Όσο η Κύπρος και η Ελλάδα παλεύουν στα άγρια κύματα των μνημονίων, Τουρκία και Αίγυπτος ετοιμάζουν την «Ισλαμική Χατζάρα της Μεσογείου»!!!

Η «ισλαμική χατζάρα της Μεσογείου», το νέο σχέδιο του Νταβούτογλου, φίλου και αδελφού του κ. Αβραμόπουλου

Tουρκία και Αίγυπτος κινούνται από κοινού, για την ακύρωση της συμφωνίας οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας Κύπρου -Αιγύπτου, του 2003, με βάση το άρθρο «Η Χατζάρα της Μεσογείου», του Μπουλέντ Έραντατς

Του Σάββα Καλεντερίδη

Ο Μπουλέντ Έραντάτς (Bülent Erandaç), αρθρογράφος της τουρκικής εφημερίδας Τακβίμ (Takvim), σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε στις 11 Μαρτίου με τίτλο «Η Χατζάρα τηςΜεσογείου», αναφέρει τα εξής: Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Εὐαγγελίζου γῆ χαράν μεγάλην …

ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 24/03/2012

 Γράφει Ευάγγελος ο Σάμιος        

      Σχόλιο ΠΑΖΛ :  Η  παρούσα ανάρτηση αναφέρεται στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου.

      Ευαγγελισμός σημαίνει αναγγελία χαρμόσυνης είδησης και ετυμολογικά προέρχεται από το ευάγγελος (=ευ+άγγελος < αγγέλω) μια πολύ παλαιότερη ελληνική λέξη (Οδύσσεια, ξ 152-153: ως νείται Οδυσσεύς ευαγγέλιον δε μοι έστω […]). el.wikipedia.org

Μέσα από τις ενότητες που περιλαμβάνει θα προσπαθήσω να δώσω μία όσο το δυνατόν, πλήρη εικόνα αυτής της μεγάλης εορτής της Ορθοδοξίας μας.

 Περιλαμβάνει τις ενότητες

1. ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ – 25 ΜΑΡΤΙΟΥ

2. Το Ευαγγέλιο και ο Απόστολος της εορτής

3. Ευαγγελίζου γη χαρά μεγάλη…    (του Φώτη  Κόντογλου)

4. Λόγος εις τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου (Άγιος Λουκάς Αρχιεπίσκοπος Κριμαίας)

5. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, (του Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ιεροθέου)

6. Η Παναγία μητέρα μας (του Γέροντος Ιωσήφ του Βατοπαιδινού)

7. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου- Ερμηνεία εικόνας

8. Έθιμα της 25ης Μαρτίου και η ιστορία του… μπακαλιάρου

9. Δοξαστικό αποστίχων Ευαγγελισμού – ‘Ηχος δ΄ (‘Αγια)

Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under Χωρίς κατηγορία

Λόγος εἰς τὴν Α΄ Κυριακὴν τῶν Νηστειῶν / Ἄγιος Λουκᾶς ὁ ἰατρός (Ἀρχιεπισκόπος Κριμαίας)

Τὴν πρώτη Κυριακή τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία πανηγυρίζει τὸ θρίαμβο τῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς ὀρθῆς πίστεως, ἡ ὁποία καταπάτησε ὅλες τὶς αἱρέσεις καὶ στερεώθηκε γιὰ πάντα. Γι’ αὐτὸ ἡ Κυριακὴ αὐτὴ καλεῖται Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας.

Οἱ αἱρέσεις φάνηκαν ἤδη ἀπαρχῆς τοῦ χριστιανισμοῦ. Οἱ ἴδιοι οἱ Ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ προειδοποιοῦσαν τοὺς συγχρόνους τους, καὶ μαζί τους καὶ ἐμᾶς, γιὰ τὸν κίνδυνο ἀπὸ τοὺς ψευδοδιδασκάλους. Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Πέτρος στὴ Β’ Καθολικὴ ἐπιστολὴ γράφει τὸ ἑξῆς: “Ἐγένοντο δὲ καὶ ψευδοπροφῆται ἐν τῷ λαῷ, ὡς καὶ ἐν ὑμῖν ἔσονται ψευδοδιδάσκαλοι, οἵτινες παρεισάξουσιν αἱρέσεις ἀπωλείας, καὶ τὸν ἀγοράσαντα αὐτοὺς δεσπότην ἀρνούμενοι, ἐπάγοντες ἑαυτοῖς ταχινὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοὶ ἑξακολουθήσουσιν αὐτῶν ταῖς ἀσελγείαις, δι’ οὕς ἡ ὁδὸς τῆς ἀληθείας βλασφημηθήσεται” (Β’ Πέτ. 2, 1-2). Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under Χωρίς κατηγορία

Ευχή εις τόν Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, Μιχαήλ Κριτοπούλου του Ιμβρίου.

Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ό Θεός ημών, ό μόνος συμπαθής καί ευδιάλλακτος, ή του ελέους πηγή, τό της φιλανθρωπίας ανεξάντλητον πέλαγος, ό μή δικαίους ελθών καλέσαι αλλά αμαρτωλούς μετανοούντας, πρόσδεξαι, ό εβδομηκοντάκις επτά συγχωρείν αμαρτίας Πέτρω τω κορυφαίω των σων Μαθητών και Αποστόλων εγκελευσάμενος ερωτήσαντι, άμα μέν έκ τούτου και τό άπειρον της σης χρηστότητος και φιλανθρωπίας εμφαίνων, άμα δέ και πάσι τοις ημαρτηκόσιν ευσπλάγχνως και συμπαθώς θύραν μετανοίας ανοίγων και καιρόν επιστροφής χαριζόμενος, και τη απογνώσει μηδαμού χώραν διδούς.  Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Ημερίδα στις 20 Απριλίου 2013 με Θέμα: «ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ, ΔΩΡΕΑ Ή ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΖΩΗΣ;»

Σάββατο, 20 Ἀπριλίου 2013, ὥρα 16:00, στὸ Στάδιο Εἰρήνης & Φιλίας (ΣΕΦ), στὴν αἴθουσα «Μελίνα Μερκούρη». Τὴν ἡμερίδα διοργανώνουν: ἡ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ καὶ  ἡ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ὑπὸ τὴν αἰγίδα  τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολης Πειραιῶς καὶ σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Γλυφάδας

Τὸ πρόγραμμα:

π. Ἰωάννης Κοκάκης, Ἰατρὸς Ὀγκολόγος,  Μεταμοσχεύσεις: «ἕνα θετικὸ βῆμα ἢ ἕνας ἐπιστημονικὸς καιάδας;»

κ. Παναγιώτης Κίκιλης, Ἰατρὸς Νεφρολόγος, Διευθυντὴς μονάδας αἱμοκάθαρσης νοσοκομείου Καλύμνου: «Ἡ θετικὴ πλευρὰ τῶν μεταμοσχεύσεων»

κ. Ἐμμανουὴλ Παναγόπουλος, FACS, Αμ. Ἐπ. Καθηγητὴς Χειρ/κῆς, τ. Σὺν/τῆς Δ/ντῆς Χεὶρ/κῆς Κλινικῆς – Νοσοκομεῖο Ἅγιος Σάββας: «Διασώζεται σήμερα ὁ ἐγκεφαλικὸς θάνατος;»

Χαιρετισμὸς ὑπὸ τοῦ κ. Ἀθανασίου Ἀβραμίδη, Καρδιολόγου, Καθηγητῆ Παθολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν,

κ. Κωνσταντῖνος Καρακατσάνης, καθηγητὴς Πυρηνικῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: «Ὁ ἐγκεφαλικὸς θάνατος καὶ οἱ μεταμοσχεύσεις ἀνθρωπίνων ὀργάνων» Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under Χωρίς κατηγορία

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ, Ή ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΝΕΟΟΘΩΜΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Νίκου Χειλαδάκη

Δημοσιογράφου-Συγγραφέα-Τουρκολόγου

 Την κατάσταση αποτύπωσε με τον καλύτερο τρόπο η τουρκική εφημερίδα, Milliyet, σε δημοσίευμά της στις 23 Μαρτίου, όπου εμφανίζεται ο χάρτης της  νέας Τουρκίας που περιλαμβάνει εκτός των άλλων και ολόκληρη την Κύπρο, (με κίτρινο χρώμα), καθώς και την βόρειο Ελλάδα μέχρι τις… παρυφές της Θεσσαλονίκης. Στον ίδιο χάρτη στα τουρκικά εδάφη περιλαμβάνονται και όλες οι βόρειες επαρχίες της Συρίας που σφαδάζεται από τον εμφύλιο, καθώς και όλες οι πετρελαιοφόρες περιοχές του βορείου Ιράκ, όπου η Τουρκία ελέγχει απόλυτα τον Κούρδο ηγέτη, Μεσούτ Μπαρανί.

Η τουρκική εφημερίδα κάνει λόγο για την αναβίωση του παλιού κεμαλικού σχεδίου, αυτή την φορά με τις ευλογίες της νεοοθωμανικής Τουρκίας του Ερντογάν, που περιελάμβανε παλιά εδάφη της Οθωμανικής αυτοκρατορίας πριν αυτή καταρρεύσει οριστικά κατά τον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο. Ειδική αναφορά γίνεται για το περίφημο μήνυμα του Αμντουλάχ Οτσαλάν από τις Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο στρατιώτης της θυσίας αξίζει 8,80 ευρώ. Ο αντιρρησίας 223,53 ευρώ!

Στην Ελλάδα, η υποχρεωτική στράτευση θεσμοθετήθηκε, το Νοέμβριο του 1909, με το νόμο «Περί στρατιωτικής προπαιδεύσεως» και υλοποιήθηκε ουσιαστικά για πρώτη φορά το 1911.Σύμφωνα με το νόμο, όλοι οι νέοι που συμπλήρωναν το 16ο έτος της ηλικίας τους υποχρεώνονταν σε στρατιωτική εκπαίδευση, μία ή δύο φορές την εβδομάδα, στα κατά τόπους κέντρα προπαιδεύσεως.

Μέχρι τη δεκαετία του ‘70, αρνητές στράτευσης, επικαλούμενοι λόγους συνείδησης, ήσαν σχεδόν αποκλειστικά οι «Μάρτυρες του Ιεχωβά».

Η χώρα μας, από το καλοκαίρι του1975, με την υποβολή της αίτησης ένταξής της στην ΕΟΚ, εν ονόματι της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πιεζόταν από διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις, να ρυθμίσει νομοθετικά και το θέμα της στράτευσης των Χιλιαστών ή Μαρτύρων του Ιεχωβά. Έτσι, με το Ν. 731/1977, τον τελευταίο της Κυβέρνησης Καραμανλή, αναγνωρίστηκε στους στρατεύσιμους το δικαίωμα να αρνούνται να λάβουν όπλα, επικαλούμενοι τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under Χωρίς κατηγορία

“ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΜΑΣ”

Μεγάλη και φοβερή είναι αυτή η εντολή του Χριστού. Όλοι μας, αρχίζοντας από μένα, συνεχώς κρίνουμε και κατακρίνουμε ο ένας τον άλλον και γι’ αυτό θα δώσουμε λόγο στη Φοβερά Κρίση του Κυρίου και Θεού μας Ιησού Χριστού. Θα μας κρίνει Αυτός διότι και εμείς κρίνουμε τους άλλους, ψάχνουμε να βρούμε στον πλησίον μας το παραμικρό σφάλμα ενώ τις δικές μας αμαρτίες δεν τις βλέπουμε και ούτε θέλουμε να τις σκεφτόμαστε. Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under Χωρίς κατηγορία

Βυζαντινές «διεθνείς» λέξεις

Δημητρίου Ντούρτα

Ως γνωστόν, η πλουσιότατη ελληνική μας γλώσσα χρησίμευσε και χρησιμεύει ακόμη ως αστείρευτο θησαυροφυλάκιο λέξεων για όλες τις δυτικές – και όχι μόνο- γλώσσες. Μεγάλος αριθμός επιστημονικών, φιλολογικών, τεχνολογικών και πολιτειακών όρων αποδίδεται σε πολλές γλώσσες με ελληνικές λέξεις. Ακόμη και λέξεις χρησιμοποιούμενες συχνά στην καθομιλουμένη των Δυτικών μας φίλων απηχούν την ελληνόγλωσση καταγωγή (καταστροφή – catastrophe, τηλέφωνο – telephone) ή ακόμη και ονόματα ζώων (ελέφαντας – elephant).

Κατά το Μεσαίωνα υπήρχαν πολλές πολιτιστικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ Βυζαντίου και Δύσης. Ιδιαίτερα κατά τον πρώιμο Μεσαίωνα (μέχρι και τον 12ο αιώνα) η πολιτιστική ακτινοβολία του βυζαντινού ελληνισμού στη Δυτική Ευρώπη ήταν ισχυρότατη. Μέσα στα πλαίσια αυτής της επιρροής, οι χριστιανικοί λαοί της Δύσης (αλλά και οι Σλάβοι) δανείστηκαν αυτούσιες  ελληνικές λέξεις ή μετέφρασαν απ’ τα ελληνικά στα λατινικά άλλες λέξεις για να δηλώσουν ότι και οι Βυζαντινοί. Παρακάτω θ’ αναφερθούν λίγα μόνο παραδείγματα τέτοιων δανείων.   Τα πρώτα έχουν σχέση με πολιτικούς και κοινωνικούς θεσμούς ευρέως διαδεδομένους και απόλυτα αναγκαίους τόσο τότε όσο και στη σύγχρονη εποχή.   Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ-ΡΩΜΑΝΙΑ (ΒΥΖΑΝΤΙΟ)