Daily Archives: 18/03/2013

Ἡ Ρωσία εἶναι ἡ μόνη διέξοδος

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης, Δημοσιογράφος-Τουρκολόγος
Ἡ ἄθλια συμπεριφορὰ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης στὴν κρίση τῆς κυπριακῆς οἰκονομίας, μίας οἰκονομίας ποὺ πρὶν υἱοθετήσει τὸ εὐρὼ ἦταν ἡ καλύτερη οἰκονομία τῆς νότιας Εὐρώπης, ἔδειξε γιὰ ἄλλη μία φορὰ πὼς κάποιοι στὴν Εὐρώπη δὲν ἐνδιαφέρονται νὰ δείξουν ἀλληλεγγύη καὶ νὰ σώσουν τοὺς λαοὺς ποὺ παγιδεύτηκαν κυριολεκτικὰ στὴν εὐρωποίηση τῆς οἰκονομίας τους, ἀλλὰ νὰ δημιουργήσουν προτεκτοράτα γιὰ νὰ ἀπομυζήσουν χωρὶς καμία ἀντίσταση.
  Τὸ κούρεμα τῶν κυπριακῶν τραπεζῶν ποὺ ἐκτέθηκαν τὰ τελευταία χρόνια γιὰ νὰ στηρίξουν τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομικὴ κρίση καὶ τώρα τὸ πληρώνουν ἀκριβά, ἔγινε καὶ γιὰ ἕνα ἄλλο πολὺ σοβαρὸ λόγο. Τὰ μεγαλύτερα ποσὰ τῶν κυπριακῶν καταθέσεων εἶναι ρώσικης  προέλευσης.
Οἱ καταθέσεις τῶν Ρώσων στὴν Κύπρο, προέρχονται ἀπὸ μεγάλες ρωσικὲς κρατικὲς ἑταιρεῖες, ὅπως ἡ Gazprom, ἀλλὰ καὶ σημαντικῶν Ρώσων κρατικῶν ἀξιωματούχων ποὺ καθορίζουν τὴν ρωσικὴ πολιτική. Ἔτσι μὲ ἕνα σμπάρο δύο τρυγόνια γιὰ τοὺς Εὐρωγερμανούς. Καὶ φιμώνουν τὸν κυπριακὸ λαὸ καὶ βάζουν χέρι  στὰ ἐνεργειακά του κοιτάσματα  καὶ παράλληλα χτυποῦν μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο τὸν Πούτιν ποὺ ἔδειξε τελευταία ἰσχυρὰ σημάδια ἀποδέσμευσής του ἀπὸ τὶς δυτικὲς offshore, τὶς ὁποῖες ἔχει ἀπαγορέψει πλέον νὰ λειτουργοῦν καὶ νὰ…. Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ Μ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

«Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Οἱ τά πάντα καλῶς διαταξάμενοι Θεῖοι Πατέρες ἐθέσπισαν ὅπως τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου προηγῆται περίοδος ἀσκήσεως καί πνευματικῆς καθάρσεως, διαρκείας τεσσαράκοντα ἡμερῶν. Ἡ ἄσκησις πραγματοποιεῖται καί διά τοῦ περιορισμοῦ τῶν τροφῶν, δηλονότι τῆς νηστείας, ἀλλά κυρίως διά τῆς ἀποχῆς ἀπό τό κακόν.

Τονίζει χαρακτηριστικῶς ὁ ἱερός ὑμνογράφος ὅτι ἀληθής καί εὐπρόσδεκτος ἀπό τόν Θεόν νηστεία εἶναι ἡ τῶν κακῶν ἀλλοτρίωσις, ἡ ἐγκράτεια γλώσσης, ἡ θυμοῦ ἀποχή, ὁ χωρισμός ἀπό τῶν κακῶν ἐπιθυμιῶν, τῆς καταλαλιᾶς, τοῦ ψεύδους καί τῆς ἐπιορκίας, ἡ ἐπανόρθωσις τῆς ἀδικίας, ἡ δίωξις τοῦ ἐμπαθοῦς λογισμοῦ, ἡ θερμή ἐξομολόγησις, ὁ καθαρμός τῆς συνειδήσεως, «ἧς οὐδέν ἐν κόσμῳ βιαιότερον», ἡ ἐγκράτεια ἀπό «παθῶν βλαβερῶν, ἀπό φθόνου καί μίσους, ἀπό πάσης κακίας», ἡ ἀποφυγή τῆς «ἐκτροπῆς τοῦ νοός», ἡ ὁμολογία τῶν ἐσφαλμένων· ὅτι «ἐγγύς ἐπί θύραις ὁ Κριτής ἐστιν», ὁ ἐτάζων καρδίας καί νεφρούς, «ὁ πανταχοῦ παρών καί τά πάντα πληρῶν» (Μέγας Κανών Ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης).     Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under Χωρίς κατηγορία

ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΛΠΙΔΙΟΣ 2013 – ΝΕΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ

(Ιανουάριος 2013) Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Ῥωμιοσύνη καὶ Ὀρθοδοξία

Φώτης Κόντογλου

Ἡ Ῥωμιοσύνη καὶ Ὀρθοδοξία εἶναι ἕνα πρᾶγμα. Γιὰ νὰ μὴν πάρω τοὺς πολὺ παλιούς, παίρνω δυὸ τρεῖς ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἀγωνισθήκανε γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδας, ποὺ ὅποτε μιλᾶνε γιὰ τὴ λευτεριά, μιλᾶνε καὶ γιὰ τὴ θρησκεία. Ὁ Ρήγας Φεραῖος λέγει: «νὰ κάνουμε τὸν ὅρκο / ἀπάνω στὸ Σταυρό». Ἕνας ἄλλος ποιητὴς γράφει: «Γιὰ τῆς πατρίδας τὴν ἐλευθερία / γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν ἁγία / γι᾿ αὐτὰ τὰ δυὸ πολεμῶ, / μ᾿ αὐτὰ νὰ ζήσω ἐπιθυμῶ. / κι ἂν δὲν τὰ ἀποχτήσω / τί μ᾿ ὠφελεῖ νὰ ζήσω;»… Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ-ΡΩΜΑΝΙΑ (ΒΥΖΑΝΤΙΟ)