Η ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΟ ΙΚΡΙΩΜΑ

POLYTEKNOIΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗ – ΑΝΤΙΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Βασίλη Θεοτοκάτου

Προέδρου της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος

Ο ψηφισθείς νόμος 41722013 περί της φορολογίας εισοδήματος, ο οποίος ουσιαστικώς επανέλαβε τις διατάξεις του νόμου 41102013, στέλνει στην κυριολεξία τους πολυτέκνους στο ικρίωμα. Καταργεί και τα ελάχιστα αφορολόγητα ποσά, που ίσχυαν για όσους είχαν προστατευόμενα τέκνα και φορολογεί τους πολυτέκνους, με όσα προστατευόμενα τέκνα και εάν έχουν (4,5,7,10,13 κλπ.), όπως ακριβώς τους αγάμους!!! Ευνοεί σκανδαλωδώς τους αγάμους και έχει στο στόχαστρο τους οικογενειάρχες και ιδίως τους πολυτέκνους, με σκοπό ν’ αποτρέψει τους νέους ν’ αποκτήσουν παιδιά!!!

Πρόκειται περί της εφαρμογής μίας άκρως αντιπολυτεκνικής, αντιοικογενειακής και αντιδημογραφικής πολιτικής, την οποία ενσυνειδήτως εφαρμόζει η Κυβέρνηση, που πλήττει ανελέητα τους πολυτέκνους και τους τιμωρεί για όσα περισσότερα παιδιά έχουν.

Η καρατόμηση των πολυτέκνων και μάλιστα όσων έχουν μεγαλύτερο αριθμό προστατευομένων τέκνων θα γίνει αντιληπτή το επόμενο έτος, 2014, αφού τότε θα υποβληθεί η φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του έτους 2013 και  θα φορολογηθούν βάσει των διατάξεων του Ν. 41722013 με την κατάργηση του αφορολογήτου των τέκνων. Δείτε τί θα συμβεί με τους πολυτέκνους το 2014:

α) πολύτεκνος με 4 ανήλικα τέκνα για εισόδημα 26.000 ευρώ, εφέτος θα πληρώσει φόρο 2.680 ευρώ, ενώ το έτος 2014 για το ίδιο εισόδημα θα πληρώσει 4.220 ευρώ, δηλ. 1.540 ευρώ επί πλέον, σύν 520 ευρώ για εισφορά αλληλεγύης (2%)ίσον 4.740!!

β) πολύτεκνος με 5 ανήλικα τέκνα για το ίδιο εισόδημα, εφέτος θα πληρώσει φόρο 2.000 ευρώ, ενώ το έτος 2014 για το ίδιο εισόδημα θα πληρώσει 4.220 ευρώ, δηλ. 2.220 ευρώ επί πλέον, σύν 520 ευρώ για εισφορά αλληλεγύης (2%)ίσον 4.740!!

γ) πολύτεκνος με 7 ανήλικα τέκνα για το ίδιο εισόδημα, εφέτος θα πληρώσει φόρο 1.500 ευρώ, ενώ το έτος 2014 για το ίδιο εισόδημα θα πληρώσει 4.220 ευρώ, δηλ. 2.720 ευρώ επί πλέον, σύν 520 ευρώ για εισφορά αλληλεγύης (2%)ίσον 4.740!!

δ) πολύτεκνος με 8 ανήλικα τέκνα για εισόδημα 27.000 ευρώ, εφέτος δεν θα πληρώσει φόρο, ενώ το έτος 2014 για το ίδιο εισόδημα θα πληρώσει 4.640 ευρώ, δηλ. 4.640 ευρώ επί πλέον, σύν 540 ευρώ για εισφορά αλληλεγύης (2%)ίσον 5.180!!!

ε) πολύτεκνος με 9 ανήλικα τέκνα για εισόδημα 30.000 ευρώ, εφέτος δεν θα πληρώσει φόρο, ενώ το έτος 2014 για το ίδιο εισόδημα θα πληρώσει 6.200 ευρώ, δηλ. 6.200 ευρώ επί πλέον, σύν 600 ευρώ για εισφορά αλληλεγύης (2%)ίσον 6.820!!!! Χωρίς να υπολογίζεται το χαράτσι της ΔΕΗ και οι φόροι επί των ακινήτων.

 Αυτό είναι το «δίκαιο φορολογικό σύστημα», που επαγγέλονται οι αναλαβόντες τον ρόλο του Ηρώδη νέοι σφαγείς των πολυτέκνων!!

            Βέβαια θα μεθοδεύσουν, εφ’ όσον θα ευρίσκωνται στην εξουσία, ώστε οι φορολογικές δηλώσεις το 2014 να υποβληθούν μετά τις ευρωεκλογές, δηλ. μετά τον Μάϊο, για να μήν αντιληφθούν οι πολύτεκνοι την σφαγή τους!!

Τέτοιου είδους φορολογική πολιτική με τέτοιο αντιοικογενειακό, αντιδημογραφικό και αντιπολυτεκνικό χαρακτήρα ουδέποτε είχε υπάρξει. Γίνονται αυτά σε μιά χώρα, η οποία καταρρέει δημογραφικώς, αφού οι άνω των 65 ετών υπερβαίνουν το 20% του πληθυσμού, οι θάνατοι υπερβαίνουν τις γεννήσεις: το 2011 θάνατοι 110.729, γεννήσεις μόλις 106.777 και για το 2012 υπολογίζεται ότι οι θάνατοι θα υπερβαίνουν τις γεννήσεις κατά 10.000 έως 15.000. Με τέτοιου είδους φορολογική πολιτική εναντίον όσων έχουν παιδιά «ποιός θα έχει την αποκοτιά να γίνει πολύτεκνος;», όπως αναρωτιέται ο έγκριτος δημοσιογράφος κ. Σωτ. Ξενάκης (Παραπολιτικά 9-3-2013) και ποιός θα αποτρέψει αυτό το «Δημογραφικό έγκλημα σε εξέλιξη;», όπως επεσήμανε με άρθρο του ο εκ των κορυφαίων δημοσιογράφων κ. Γιάννης Μαρίνος (Βήμα 9-12-2012);

Είναι χαρακτηριστικό για το πού οδηγείται η Ελλάς το γεγονός ότι το 1971 με πληθυσμό 8.784.732 κατοίκους, τα παιδιά (ηλικίας έως 14 ετών) υπερτερούσαν των ηλκιωμένων (άνω των 65 ετών) κατά 1.286.846, ενώ σήμερα υπερτερούν οι ηλικιωμένοι των παιδιών κατά 518.027!!

Ας δούμε, όμως, ποιά ήταν η φορολογική πολιτική τότε.

Το 1971 με τα επίσημα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας είχαμε 141.126 γεννήσεις, ενώ οι θάνατοι ήσαν μόλις 73.819, δηλ. οι γεννήσεις ήσαν διπλάσιες από τους θανάτους. Την εποχή εκείνη ο μισθός ενός ιδιωτικού υπαλλήλου με 11 χρόνια υπηρεσίας ήταν 3.510 δραχμές και με 20 χρόνια 4.320 (Υ.Α. 490133013της 77-9-1971). Στά ίδια επίπεδα ήσαν και οι μισθοί των  δημοσίων υπαλλήλων, αφού ο μισθός ενός υπαλλήλου με τον 6ο βαθμό (οι βαθμοί τότε άρχιζαν από τον 13ο και έφθαναν μέχρι τον ανώτατο που ήταν ο 1ος) ήταν 3.500 δραχμές και με τον 5ο βαθμό 4.000 δραχμές, με τον 2ο βαθμό 6.000 δραχμές και με τον 1ο βαθμό 10.000 δραχμές (Α.Ν. 2741968).

 Τότε με το Ν.Δ. 10771971, που ανεφέρετο στην φορολογία εισοδήματος, εθεσπίζοντο μεγάλες εκπτώσεις ιδίως γι΄ αυτούς, οι οποίοι είχαν πάνω από τέσσερα τέκνα. Με το άρθρο 1 του εν λόγω Ν.Δ. καθορίζετο ότι το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, για τον καθορισμό του φόρου εισοδήματος, εμειώνετο κατά 30%, με ανώτατο όριο 25.000 δραχμές και το εξ ελευθερίων επαγγελμάτων κατά 25%, με ανώτατο όριο 12.500 δραχμές. Στην συνέχεια με το άρθρο 4 ορίζετο ότι: « Εκ του συνολικού εισοδήματος του φορολογουμένου εκπίπτεται επίσης ποσόν δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) δραχμών διά την σύζυγον, διά δε τα τέκνα ποσόν 7.000 δραχμών διά το πρώτον, 10.000 δραχμών διά το δεύτερον, 20.000 δραχμών διά το τρίτον, 30.000 δραχμών δι΄ έκαστον πέραν του τρίτου».

Ακολούθως με το άρθρο 5 ορίζετο ότι το εισόδημα, που απέμενε μετά από τις παραπάνω εκπτώσεις εφορολογείτο με την ακόλουθο κλίμακα: για τις 5.000 δραχμές φόρος 100 δραχμές, για τις 10.000 φόρος 250, για τις 15.000 φόρος 450, για τις 20.000 φόρος 700, για τις 30.000 φόρος 1.300, για τις 40.000 φόρος 2.000, για τις 50.000 φόρος 2.800 δραχμές κλπ.

Έτσι ένας πολύτεκνος με 4 παιδιά από το εισόδημά του εξέπιπτε συνολικώς 82.000 δραχμές (15.000 σύν 7.000 σύν 10.000 σύν 20.000 σύν 30.000) και επί πλέον 30%, με ανώτατο όριο 25.000 δραχμές εκ του συνολικού εισοδήματος του από μισθωτές υπηρεσίες ή 25% εκ του εξ ελευθερίων επαγγελμάτων, με ανώτατο όριο 12.500 δραχμές. Δηλ. και εάν ακόμη είχε τον 2ο βαθμό του δημοσίου υπαλλήλου με 6.000 δραχμές μηνιαίο μισθό, δηλ. ετησίως Χ 14 ίσον 84.000 δραχμές, ο πολύτεκνος με τέσσερα τέκνα ουδεμία απολύτως δραχμή θα επλήρωνε ως φόρο εισοδήματος. Ακόμη και με ετήσιο εισόδημα 100.000 δραχμών ουδεμία δραχμή θα επλήρωνε για φόρο εισοδήματος, αφού θα εξέπιπτε συνολικώς 107.000 δραχμές (25.000 το 30% σύν 82.000). Είναι χαρακτηριστικό ακόμη ότι απηλλάσοντο του φόρου και οι τόκοι των καταθέσεων, από δε το ακαθάριστον εισόδημα εκ γεωργικών επιχειρήσεων απηλλάσσετο του φόρου ποσόν 50.000 δραχμών ετησίως. Ειδικώς για τους ασχολουμένους προσωπικώς ή διά των μελών της οικογενείας τους κατά κύριον επάγγελμα με τις γεωργικές επιχειρήσεις το απαλλασσόμενο ποσό του φόρου ανήρχετο σε 140.000 δραχμές!!! Δηλ. τότε ένας πολύτεκνος αγρότης με 4 τέκνα για εισόδημα 232.000 δεν πλήρωνε φόρο εισοδήματος!!!

Σύγκριση με το σήμερα δεν υπάρχει.

Η ύπαιθρος χώρα ερημώνει και στις αγροτικές περιοχές οι θάνατοι είναι διπλάσιοι από τις γεννήσεις.   

Την Κυριακή του Πάσχα δημοσιεύθηκε έρευνα της Κάπα Researcx για λογαριασμό της εφημερίδος «Το Βήμα της Κυριακής», στην οποία, κατά το δημοσίευμα, «Η οικογένεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, είναι ο μοναδικός θεσμός στον οποίο στρέφονται οι Έλληνες όταν αντιμετωπίζουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα και χρειάζονται βοήθεια σε ποσοστό 72,2%». Κατά την έρευνα: «Οικογένεια σημαίνει: υποστήριξη και αλληλεγγύη για το 75,3% των ερωτωμένων, αγάπη (66,1%), ευτυχία (42,6%) και ασφάλεια (42,3%)».

            Φαίνεται ότι ύστερα από τέσσερες σχεδόν δεκαετίες, κατά τις οποίες ο θεσμός της οικογένειας εδέχετο τα πυρά όλων εκείνων, που παριστάνουν τους δήθεν προοδευτικούς, οι Έλληνες ξαναγυρίζουμε, την ώρα της οικονομικής κρίσεως, στις ρίζες μας, στην Οικογένεια. Το ερώτημα, όμως, που τίθεται αμείλικτο είναι: πόσο ακόμη θ΄ αντέξει η Ελληνική Οικογένεια; Παλαιότερα τις δυσκολίες και μάλιστα τις οικονομικές τις διεμοιράζοντο οι γονείς, τα παιδιά, οι θείοι, οι θείες, τα εξαδέλφια. Υπήρχε ένας κόσμος ολόκληρος της στενότερης και ευρύτερης οικογένειας, που πρόσφερε την βοήθεια του, όταν κάποιος βρισκόταν σε δύσκολη θέση. Σήμερα, όμως, ο κόσμος αυτός έχει σμικρύνει, αφού τα παιδιά είναι είδος υπό εξαφάνιση, όπως και τα εξαδέλφια. Σε λίγα χρόνια ακόμη η κατάσταση θα λάβει δραματικές διαστάσεις, δεδομένου ότι θα κυριαρχούν τα μοναχοπαίδια, αφού οι Ελληνικές οικογένειες μένουν στο ένα παιδί και ο δείκτης γεννητικότητος, για τις Ελληνίδες είναι κάτω της μονάδος. Μέσα σ΄ αυτή την κατάσταση με ποιούς θα μοιρασθούν τα μοναχοπαίδια τις δυσκολίες και μάλιστα τις οικονομικές; Μοιραίως μόνα τους, αφού δεν θα υπάρχουν αδέλφια. Μου έλεγε ένας φίλος δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος είχε τρία παιδιά: «πρόεδρε, ξέρεις γιατί έκανα και το τρίτο παιδί»; Γιατί τον ρώτησα: και η απάντησή του: «ήθελα, όταν μεγαλώσουν και δημιουργήσουν οικογένειες, να έχουν να λένε ότι έχουν να πάνε σε κάποιον αδελφό τους»!!. Δείγμα της αλληλεγγύης, της αγάπης, της ευτυχίας και της αγάπης, που έδειξε και η έρευνα.

            Μέσα σ΄ αυτή την οικονομική κρίση η Κυβέρνηση αντί να θωρακίζει την οικογένεια, το κύτταρο αυτό της κοινωνίας, πράττει το ακριβώς αντίθετο. Με τα φορολογικά νομοσχέδια του υπουργείου Οικονομικών ευνοεί σκανδαλωδώς τους αγάμους και τους ατέκνους και πλήττει ανελέτητα τις οικογένειες με τα παιδιά και μάλιστα τις πολύτεκνες οικογένειες, φορολογώντας αυτές αγρίως, θεωρώντας ότι τα παιδιά αποτελούν τεκμήριο πλουτισμού. Το μόνο, που δεν έχει πράξει, είναι η επιβολή ειδικού φόρου για τα παιδιά σε όσους είναι πολύτεκνοι και όσους βέβαια έχουν τρία παιδιά!!! Όλα αυτά γίνονται όταν ο εφιάλτης της υπογεννητικότητος οδηγεί τον Ελληνισμό στο τέλος της ιστορίας του και η Ελλάς από πλευράς γεννήσεων ευρίσκεται στην 199η θέση επί συνόλου 220 χωρών (Καθημερινή 7-3-2013) Είναι δυνατόν να επιβιώσει μία χώρα όταν ο δείκτης γονιμότητος είναι κάτω από το ένα και για την ομαλή αναπαραγωγή ενός Έθνους πρέπει να είναι πάνω από 2,1 και όταν τα παιδιά ηλικίας μέχρι 14 ετών δεν υπερβαίνουν το 14%; Συγχρόνως δε συντελείται μία πληθυσμιακή αλλοίωση της συνθέσεως του πληθυσμού, με την ανεξέλεγκτη είσοδο χιλιάδων λαθρομεταναστών, η οποία συνεχίζεται χωρίς ανάσχεση και ουδείς γνωρίζει πόσοι είναι όλοι αυτοί, που διαμένουν  στην Ελλάδα. Όλα αυτά βέβαια αφήνουν αδιαφόρους τους κυβερνώντας, που προσπαθούν να βολέψουν το σήμερα και το αύριο το αφήνουν για όσους επιζήσουν και οι οποίοι θ΄ αποτελούν πλέον μία μειοψηφία και μάλιστα γερόντων. Φαίνεται ότι η ρήση του κ. πρωθυπουργού: «δεν βλέπετε ότι η Ελλάδα δεν γεννάει αλλά γερνάει» έχει τεθεί στο περιθώριο.

            Ούτε μπορούν να επικαλούνται την «τρόϊκα», ότι δηλ. ζητεί την κατάργηση των αφορολογήτων ποσών για τα παιδιά (εάν βεβαίως το ζήτησε), διότι είχαν χρέος ν’ αντιτάξουν και ν’ απαντήσουν ότι ουδαμού στην Ευρώπη φορολογείται ο έχων 4,5,6,7 κλπ., για το ίδιο εισόδημα, όπως ο άγαμος και ως εκ τούτου δεν μπορούν να δεχθούν τέτοια μέτρα.

Με την θλιβερή αυτή κατάσταση, που δεν διαφαίνεται ελπίδα ανατροπής. Αλήθεια σε ποιά οικογένεια θ΄ αναζητήσουμε στήριγμα; Στην οικογένεια με τα ανύπαρκτα παιδιά ή στην οικογένεια με τα μοναχοπαίδια;

 Έτσι στην καταρρέουσα δημογραφικώς Ελλάδα το μόνο που ενδιαφέρει τους ιθύνοντες του υπουργείου Οικονομικών είναι να υπογράψουν την ληξιαρχική πράξη θανάτου αυτής της χώρας, πρίν ακόμη έλθει η ώρα της.

Είναι αδιανόητο επί της δικτατορίας οι πολύτεκνοι να είχαν τα παραπάνω αφορολόγητα ποσά και σήμερα επί της υποτιθεμένης δημοκρατίας οι πολύτεκνοι να καρατομούνται φορολογικώς. Και αυτή λέγεται Κυβέρνηση που υποτίθεται, κατά τις δηλώσεις τους, αγωνίζεται για την σωτηρία της Πατρίδος!! Έχει εκλείψει κάθε ίχνος εντροπής. Αντιμετωπίζεται ο πολύτεκνος όχι απλώς ως ο άγαμος, αλλά πολύ χειρότερα.

            Η μόνη ελπίδα είναι η επιστροφή στις ρίζες μας να ξαναβρούμε την πίστη στον Θεό, να γυρίσουμε στην οικογένεια και στις αξίες μας και ν΄ ανατρέψουμε αυτή την εφιαλτική κατάσταση. Δεν μας έλειψε η ελπίδα.

enromiosini

Σχολιάστε

Filed under Χωρίς κατηγορία

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s