Αποχωρεί ο τουρκικός στρατός κατοχής; Επιστρέφουν οι πρόσφυγες στις περιουσίες τους;

Κύπρος κατεχόμενη

 

” Ποιοτικό άλμα για τις τουρκικές επιδιώξεις.

 

ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ κατέθεσαν εγγράφως τις απόψεις τους. “

 

Εγγράφως τις απόψεις τους κατέθεσαν χθες στη σύσκεψη των αρχηγών, που συνήλθε υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ, εκφράζοντας τη διαφωνία τους με το περιεχόμενο του κοινού ανακοινωθέντος.  Αμφότερα τα κόμματα βλέπουν ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο επαναφέρεται το σχέδιο Ανάν.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος, στο έγγραφο του, που αποτελεί επιστολή προς τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, με γνωστοποίηση στα άλλα κόμματα, υποστηρίζει πως το κοινό ανακοινωθέν (Κοινή Δήλωση) συνιστά «ένα ποιοτικό άλμα της τουρκικής πλευράς προς ικανοποίηση των διαχρονικών χωριστικών και επικυριαρχικών απαιτήσεών της σε βάρος της Ελληνοκυπριακής πλευράς, σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και σε βάρος των προσπαθειών για την αποκατάσταση της ενότητας του Κυπριακού κράτους».

Ο Γιαννάκης Ομήρου,  υποδεικνύει ότι είναι «ηλίου φαεινότερο» ότι με το προσχέδιο «όχι μόνο δεν επιτυγχάνεται μια τέτοια σαφής διαπραγματευτική βάση, αλλά αντίθετα επιτρέπεται στην τουρκική πλευρά η προώθηση της μόνιμης επιδίωξης της για συνομοσπονδιακή λύση».

Στο έγγραφο-επιστολή του Προέδρου του ΔΗΚΟ, καταγράφονται οι πρόνοιες του προσχεδίου, τις οποίες το κόμμα θεωρεί το περιεχόμενο του ασύμφορο ενώ υποδεικνύεται ότι η αναφορά ότι «όλα τα άλυτα θέματα του πυρήνα [του Κυπριακού] είναι στο τραπέζι…» δίνει στην άλλη πλευρά το δικαίωμα της ερμηνείας ως προς το κατά πόσο ένα θέμα είναι όντως προς συζήτηση, ή αν όντως καταλέγεται στα «άλυτα» θέματα ή, ακόμη, αν όντως είναι ένα θέμα το οποίο αφορά τον πυρήνα του Κυπριακού. Έτσι, για παράδειγμα, η άλλη πλευρά, εξηγεί,  θα μπορεί απλώς να αναφέρεται στο Σχέδιο Ανάν ή στο γνωστό «Έγγραφο Ντάουνερ» με τις συγκλίσεις και αποκλίσεις στις διαπραγματεύσεις της προηγούμενης πενταετίας και να αρνείται να συζητήσει ένα θέμα που μας ενδιαφέρει, αναφέροντας απλώς ότι το θέμα δεν είναι άλυτο, επικαλούμενο έτσι την πρόνοια της συγκεκριμένης Κοινής Δήλωσης ότι μόνο τα «άλυτα θέματα» θα συζητηθούν.

 

  • Η συγκεκριμένη Κοινή Δήλωση αποδέχεται ότι η κυριαρχία «εκπηγάζει εξ ίσου από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους»
  • Αναφέρει ότι η λύση θα εγκριθεί σε δημοψηφίσματα στα οποία θα ψηφίσουν χωριστά οι «Τουρκοκύπριοι» και οι «Ελληνοκύπριοι».
  • Αναφέρει επίσης ότι οι «Τουρκοκύπριοι» και οι «Ελληνοκύπριοι» θα έχουν το δικό τους «συνιστών κράτος» και θα έχουν τη δική τους ιθαγένεια, έστω κι αν χαρακτηρίζεται «εσωτερική».
  • Επιπλέον, συμφωνείται με τη συγκεκριμένη Κοινή Δήλωση ότι το κατάλοιπο εξουσίας θα ανήκει στα «συνιστώντα κράτη» (χωρίς να έχει συμφωνηθεί τι απομένει για τη δήθεν Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση.

Αναίρεση των τριών αρχών

Όπως αναφέρει το ΔΗΚΟ, οι υποχωρήσεις  που έγιναν για να υπάρχει ονομαστική αναφορά στις τρία ζητήματα( κυριαρχία, διεθνή προσωπικότητα, ιθαγένεια),  εξουδετερώνουν τις ίδιες τις αρχές. Πιο συγκεκριμένα:

 

  • Η «ενιαία διεθνής προσωπικότητα», που ούτως ή άλλως είναι χαρακτηριστικό και της συνομοσπονδίας, υπονομεύεται από το καθεστώς που αναγνωρίζεται και τις εξουσίες που δίνονται στα «συνιστώντα κράτη».
  • Η «ενιαία κυριαρχία» περιγράφεται ως η κυριαρχία εκείνη «την οποία απολαμβάνουν όλα τα Κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με τον Χάρτη».  Αυτή η κυριαρχία δεν είναι παρά η λεγόμενη «εξωτερική κυριαρχία» που είναι το άλλο όνομα της «ανεξαρτησίας» των κρατών που απολαμβάνουν, το ένα έναντι του άλλου, την «κυρίαρχη ισότητα» του Χάρτη. Δεν πρόκειται για την «ενιαία κυριαρχία» την οποία επιζητούμε.
  • Ούτε η «ενιαία ιθαγένεια» διασφαλίζεται στο κείμενο της συγκεκριμένης Κοινής Δήλωσης αφού, αμέσως μετά την αναγνώριση της αρχής, αναγνωρίζεται ότι και τα «συνιστώντα κράτη» θα έχουν για τους πολίτες τους ξεχωριστή από την «ομοσπονδιακή» ιθαγένεια, έστω και αν θα θεωρείται ότι αυτή η ιθαγένεια θα έχει «εσωτερικό καθεστώς».

Τρικέφαλη κυριαρχία και σχέδιο Ανάν

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Γιαννάκης Ομήρου κατέθεσε έγγραφο στη σύσκεψη αρχηγών στο οποίο επισημαίνεται πως το κόμμα εκφράζει τη σαφή και απόλυτη διαφωνία του με το προσχέδιο κοινού ανακοινωθέντος καθώς «εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους και οδηγεί σε διολίσθηση προς τις τουρκικές θέσεις».

Στο έγγραφο, γίνεται αναφορά σε πρόνοιες του σχεδίου Ανάν, που παραπέμπουν σε διατυπώσεις και ερμηνείες στο προσχέδιο κοινού ανακοινωθέντος. Είναι προφανές από αυτές τις διατυπώσεις του Σχεδίου Ανάν, του οποίου τη νεκρανάσταση δεν αποκρύβει ότι επιδιώκει η τουρκική πλευρά, ότι η «κυριαρχία» δεν θα είναι «μία, μόνη και αδιαίρετη» αλλά θα είναι τρικέφαλος. Πολύ περισσότερο που επιδίωξη της τουρκικής πλευράς είναι το κατάλοιπο εξουσίας να αποτελεί κεκτημένο των «συνιστωσών πολιτειών».

Το Προσχέδιο ανακοινωθέντος που είδε το φως της δημοσιότητας είναι προφανές ότι οδηγεί σε τρεις κυριαρχίες αφού ενώ αναφέρεται ότι η κυριαρχία θα είναι μία, εντούτοις θα εκπηγάζει «εξ ίσου , από τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους». Η δε αναφορά ότι το κατάλοιπο εξουσίας θα ασκείται από τα «συνιστώντα κράτη» εμπεδώνει τη συνομοσπονδιακή δομή του κράτους που θα προκύψει.

Επανειλημμένα τονίστηκε η ανάγκη και μάλιστα ως  «ως εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση» για έναρξη συνομιλιών, μια σαφής διαπραγματευτική βάση μη επιδεχόμενη οιασδήποτε αμφισβήτησης.

Ωστόσο είναι «ηλίου φαεινότερο» ότι με το προσχέδιο όχι μόνο δεν επιτυγχάνεται μια τέτοια σαφής διαπραγματευτική βάση, αλλά αντίθετα επιτρέπεται στην τουρκική πλευρά η προώθηση της μόνιμης επιδίωξης της για συνομοσπονδιακή λύση.

Περαιτέρω η αναφορά σε «εσωτερικές ιθαγένειες» αναπόδραστα και αναπόφευκτα ενισχύει την τρικέφαλο κυριαρχία και οδηγεί σε συνομοσπονδιακό μόρφωμα.

Η αναφορά στο προσχέδιο σε  «άλυτα θέματα» παραπέμπει σαφώς στις «συγκλίσεις» που περιέχονται στο έγγραφο Ντάουνερ.

Σημειώνω επίσης πως ούτε η μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας βγαίνει αλώβητη από την υιοθέτηση της συγκεκριμένης Κοινής Δήλωσης. Όπως προκύπτει από τα συμφραζόμενα, αυτή που μένει αλώβητη είναι η Τουρκική θέση πως η «ενωμένη Κύπρος» θα είναι το αποτέλεσμα της ένωσης δυο προϋπαρχόντων κρατών υπό μια στέγη, κάτι που παραπέμπει σαφώς σε «παρθενογένεση» και όχι σε μετεξέλιξη.

ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΔΩ: http://mignatiou.com/2014/02/nikolas-ston-anastasiadi-dismenis-exelixi-to-periechomeno-tis-kinis-dilosis-igeton/

http://mignatiou.com/?p=20659#ixzz2scwW83Pr

vimasaronikou

Σχολιάστε

Filed under Χωρίς κατηγορία

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s