ΜΗ ΣΤΕΝΑΧΩΡΙΕΣΤΕ ΚΥΡΙΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΑ

1

22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – Μὴ στεναχωριέστε κύριε Κυβερνήτα

«Μὴ στεναχωριέστε, κύριε Κυβερνήτα. Καλὰ εἶμαι. Τί εἶναι ἕνα χέρι γιὰ τὴν Πατρίδα; Τίποτα!»

Τὸ βράδυ τῆς 22ας/10/1942 τὸ ἀντιτορπιλικὸ «Ἀδρίας» προσκρούει σὲ νάρκη καὶ δημιουργεῖ ἕναν ἀκόμα θρύλο τοῦ ναυτικοῦ μας, ὁ ὁποῖος ἔκανε γιὰ ἄλλη μία φορὰ τὴν Ἑλλάδα μας ξακουστὴ στὴν Οἰκουμένη.

Τέλη 1941, ἡ Βρετανία, ὕστερα ἀπὸ ἑλληνικὸ αἴτημα, δίδει στὴν Ἑλλάδα δύο ἀπὸ τὰ νέα ἀντιτορπιλικὰ τύπου «Hunt», τὰ ὁποῖα ὀνομάστηκαν «Πίνδος» καὶ «Ἀδρίας». Κυβερνῆτες τοποθετήθηκαν οἱ ἀντιπλοίαρχοι Κύρης καὶ Ἰωάννης Τούμπας ἀντιστοίχως. Στὶς 20/7/1942, στὸ Νιούκαστλ τῆς Ἀγγλίας, ὑψώνεται ἐπισήμως ἡ ἑλληνικὴ σημαία ἐπὶ τοῦ ἀντιτορπιλικοῦ «Ἀδρίας»!

21/10/1943, τὸ «Ἀδρίας» ἀπέπλευσε ἀπὸ τὴν Ἀλεξάνδρεια, μὲ προορισμὸ τὰ Δωδεκάνησα. Ἤδη εἶχε γίνει ξακουστὸ γιὰ τὴ δράση του καὶ τὸν ἡρωισμὸ τοῦ πληρώματός του!

Στὶς 8 τὸ βράδυ τῆς 21ης Ὀκτωβρίου 1943, ὁ «Ἀδρίας» καὶ τὸ βρεταννικὸ ἀντιτορπιλικὸ «Χάργουορθ», …ἀποχωρίστηκαν ἀπὸ τὸ συμμαχικὸ στολίσκο καὶ κατευθύνθηκαν πρὸς τὴν Κάλυμνο, ὅπου ἔφτασαν τὰ ξημερώματα τῆς 22ας Ὀκτωβρίου. Ἐρεύνησαν τὶς ἀκτὲς τοῦ νησιοῦ ἐπὶ δίωρον καὶ στὶς 3 τὸ πρωὶ ἀπομακρύνθηκαν, ὅταν ξαφνικὰ ὑπέστησαν νυχτερινὴ ἀεροπορικὴ προσβολή ἀπὸ γερμανικὰ ἀεροσκάφη καθέτου ἐφορμήσεως ju-87 «Στούκας».

Πλέοντας ἐλίγδην (= ζὶκ-ζὰκ) πρὸς τὸ στενό τῆς Κῶ, τὰ δύο πολεμικὰ ἀπέφυγαν τὶς γερμανικὲς βόμβες. Στὶς 6 τὸ πρωὶ τῆς 22ας Ὀκτωβρίου, τὰ δύο πολεμικὰ ἀγκυροβόλησαν στὸν τουρκικὸ ὅρμο Γεντὶ Ἀταλά. Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας, τὰ δύο ἀντιτορπιλικὰ διετάχθησαν νὰ ἐπαναπλεύσουν πρὸς τὴν Κάλυμνο, ἐπιχειρώντας ἀντιπερισπασμό.

Ἐνῷ τὰ δύο πλοῖα ἔπλεαν σὲ «γραμμὴ παραγωγῆς» (= τὸ ἕνα πίσω ἀπὸ τὸ ἄλλο) μὲ προηγούμενο τὸ βρεταννικὸ «Χάργουορθ», στὶς 21:56 ἰσχυρότατη διπλὴ δόνηση συγκλόνισε τὸν «Ἀδρία», γιὰ νὰ ἐπακολουθήσει μία τρομακτικῆς ἰσχύος ἔκρηξη.

Ὁ ἀντιπλοίαρχος Τούμπας, ὁ ὁποῖος βρισκόταν στὴ γέφυρα, ἐκτινάχθηκε ἀπὸ τὰ ἀέρια τῆς ἐκρήξεως καὶ ξανάπεσε τραυματισμένος πάνω σὲ αὐτήν, καταπλακωμένος ἀπὸ τὰ συντρίμμια της.

Ὁλόκληρο τὸ ἔμπροσθεν τῆς γέφυρας πρωραῖο τμῆμα εἶχε ἀποκολληθεῖ, ἐνῷ στὸ ὑπόλοιπο πλοῖο εἶχε ξεσπάσει πυρκαϊὰ ἀπὸ βραχυκύκλωμα.

Νεκροί, τραυματίες καὶ κομμένα μέλη ναυτικῶν μας ἦταν διάσπαρτα παντοῦ.

Ὁ Τούμπας, διαπιστώνει ὅτι τὸ τμῆμα τοῦ πλοίου, ποὺ ἐπέπλεε, παρέμενε ἀξιόπλοο, ἂν καὶ μὲ κλίση 15 μοιρῶν πρὸς τὰ δεξιά, καθὼς τὸ σύστημα προώσεώς του δὲν παρουσίαζε ἰδιαίτερα προβλήματα. Ὁ Κυβερνήτης τοῦ «Ἀδρία», ἀρνήθηκε δύο φορὲς τὴ διαταγὴ τοῦ Βρεταννοῦ διοικητῆ τῆς δυνάμεως, ἀντιπλοιάρχου Ρόιστον Ράιτ, νὰ πλευρίσει δίπλα του καὶ νὰ παραλάβει τὸ πλήρωμα τοῦ ἑλληνικοῦ πλοίου, δηλώνοντας ὅτι θὰ πλησίαζε τὶς τουρκικὲς ἀκτὲς γιὰ νὰ προσαράξει σὲ αὐτές.

Στὶς 22.10, ἐνῷ τὸ «Χάργουορθ» προσπαθοῦσε νὰ πλησιάσει τὸν «Ἀδρία» καὶ νὰ παραλάβει τουλάχιστον ὅσους ἀπὸ τὸ πλήρωμα δὲν ἦταν ἀπαραίτητοι, μία τρομακτικὴ ἔκρηξη σημειώθηκε! Τὸ Ἀγγλικὸ πλοῖο τινάχτηκε ὁλόκληρο στὸν ἀέρα καὶ ἀκολούθως βυθίστηκε ἀστραπιαία. Ὅλοι ἀντελήφθησαν τότε πώς τὰ δύο πολεμικά βρίσκονταν ἐν μέσῳ ἑνὸς γερμανικοῦ ναρκοπεδίου, ποὺ εἶχε ποντιστεῖ τὸ πρωὶ τῆς μέρας αὐτῆς.

Ἐπειδὴ ὁ «Ἀδρίας» ἄρχισε νὰ βάζει νερά, ὁ κυβερνήτης του ἀποφάσισε νὰ ἀπομακρυνθεῖ τάχιστα καὶ μὲ ταχύτητα ἓξη κόμβων, προσεγγίζοντας τὶς τουρκικὲς ἀκτές, ὅπου προσάραξε ὁμαλά, στὴν ἀμμώδη ἀκτὴ τοῦ μυχοῦ τοῦ ὅρμου τοῦ Γκιουμουλσούκ, ἔχοντας διανύσει σὲ περίπου τρεῖς ὧρες (2 ὧρες καὶ 50 λεπτά), ἀπόσταση 15 μιλίων ἀπὸ τὸ σημεῖο τῆς προσκρούσεως στὴ γερμανικὴ νάρκη…

Στὴ διάρκεια αὐτοῦ του πλοῦ, ὁ γιατρὸς τοῦ «Ἀδρία», ἀνθυποπλοίαρχος Καποδίστριας, ἐπέδενε τὰ τραύματα τῶν τραυματιῶν, ὑπὸ πρωτόγονες συνθῆκες. Δύο τραυματίες, ὁ σημαιοφόρος Θέμελης καὶ ὁ δίοπος Χαβιάρας, ἀπεγκλωβίστηκαν ἀπὸ τὰ συντρίμμια τῆς κομμένης πρώρας, μόνο μετὰ τὴν προσάραξη τοῦ πλοίου!…

Τὸ ἠθικὸ τῶν ἀνδρῶν, ἦταν ἐξαιρετικὰ ὑψηλό. Μοναδικὸ παράδειγμα θάρρους καὶ ὑψηλοῦ πνεύματος θυσίας, ἦταν ἡ περίπτωση τοῦ δίοπος μηχανικοῦ Παπαφραντζέσκου, ὁ ὁποῖος εἶχε τραυματιστεῖ σοβαρότατα στὸ ἀριστερὸ χέρι του, καὶ ὁ γιατρὸς Καποδίστριας, ἦταν ὑποχρεωμένος νὰ τοῦ τὸ κόψει κάτω ἀπὸ τὸν ἀγκώνα, χωρὶς ἀναισθητικό. Ὅταν ὁ τραυματίας Παπαφραντζέσκος ἀντιλήφθηκε τὸν κυβερνήτη νὰ εἰσέρχεται στὸ χῶρο τῆς «χειρουργικῆς ἐπεμβάσεως», γυρνάει καὶ λέει στὸν Κυβερνήτη του, γιὰ νὰ τοῦ δώσει θάρρος: << Μὴ στεναχωριέστε, κύριε Κυβερνήτα. Καλὰ εἶμαι. Τί εἶναι ἕνα χέρι γιὰ τὴν Πατρίδα; Τίποτα!>>. Πραγματικά, μοναδικὲς στιγμές!….

Ὁ Τούμπας, γύρισε ὅλο τὸ πλοῖο. Μίλησε, χαιρέτησε καὶ εὐχαρίστησε ἕναν πρὸς ἕναν τὸ πλήρωμά του. Καὶ μόλις χαιρέτησε καὶ τὸν τελευταῖο, λιποθύμησε ἀπὸ τὴν αἱμορραγία τοῦ τραύματός του.

Οἱ ἀπώλειες τοῦ «Ἀδρία», ἀνῆλθαν σὲ 18 νεκρούς, 3 ἐξαφανισθέντες καὶ 24 τραυματίες, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ κυβερνήτης του.

Ἔπειτα ἀπὸ ἐπισκευές, ποὺ διήρκεσαν περίπου 40 μέρες, στὶς 21:00 τῆς 1ης Δεκεμβρίου 1943 ὁ «Ἀδρίας» ξεκίνησε τὸ ταξίδι τῆς ἐπιστροφῆς, πλέοντας μὲ τὴν πρύμη του. Γρήγορα ὁ Τούμπας, διαπίστωσε ὅτι αὐτὸ ἦταν ἀρκετὰ χρονοβόρο, ὁπότε ἀποφάσισε νὰ πλεύσει «ἐπὶ τά πρόσω», μὲ τὸ ὑπόλοιπο κομμένο τμῆμα τοῦ πλοίου του ὡς νέα «πρώρα».

Στὶς 14:08, τῆς 6ης/12/1943, ἀνήμερα μάλιστα τοῦ Ἁγ. Νικολάου, προστάτη τῶν ναυτικῶν μας, τὸ ἐναπομεῖναν τμῆμα τοῦ θρυλικοῦ «Ἀδρία» εἰσήρετο περήφανα στὸ λιμάνι-ναύσταθμο τῆς Ἀλεξανδρείας.

Ψηλά, στὸν κεντρικὸ ἱστό του, ἔφερε ἀναπεπταμένη τὴ μεταξωτὴ ἑλληνικὴ σημαία, ὑπὸ τοὺς θριαμβευτικοὺς συριγμοὺς τοῦ συνόλου τῶν βρετανικῶν, ἑλληνικῶν καὶ λοιπῶν συμμαχικῶν πλοίων ποὺ εἶχαν παραταχθεῖ γιὰ νὰ τιμήσουν τὸ ἀντιτορπιλικό μας, ποὺ κατάφερε ἕνα ἡρωϊκὸ ταξίδι ἐπιστροφῆς, ἀδιανόητο γιὰ ὅλους, ἀλλὰ ἀντάξιο τῆς πανάρχαιας ναυτοσύνης τοῦ Ἔθνους μας!….

( «Ἀπογευματινή», Σαββάτο, 22 Ὀκτωβρίου 2005, φ.16.909, σέλ. 20)

http://www.romnios.gr/

Σχολιάστε

Filed under Χωρίς κατηγορία

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: