Ἡ ντροπή τῆς πρωτιᾶς!- Οἱ κακοί ἡγέτες, οἱ κακοί ξένοι καί ἡ κακή «τύχη»!

Ἡ ντροπή τῆς πρωτιᾶς!- 

Οἱ κακοί ἡγέτες, οἱ κακοί ξένοι καί ἡ κακή «τύχη»!
http://2.bp.blogspot.com/-fThzndGHZig/VB_mvNIlb1I/AAAAAAAAMts/2xuvz65qKkc/s1600/map_greece.gifhttps://i1.wp.com/www.weatherwizkids.com/lightning6.gifhttps://i2.wp.com/synathlountes.agonistes.gr/wp-content/uploads/2012/01/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82_047.jpg
 Περιμένεις προκοπή ἀπό τούς ἄλλους, ὅταν δέν ἔχεις ἐσύ;…
Γράφει: Μ.Σ. ἐκπ/κός
Ἄς κάνουμε τήν αὐτοκριτική μας ὡς Ἔθνος καί ὡς πρόσωπα.
“…καί ἰδού εἰσιν ἔσχατοι οἵ ἔσονται πρῶτοι, καί εἰσί πρῶτοι οἵ ἔσονται ἔσχατοι” [Λουκ. ιγ’30]
Ποῦ εἶσαι Ἑλλάδα μέ τούς ἥρωές σου, τήν ἱστορία σου, τά κατορθώματά σου, τήν παγκόσμια αἴγλη σου, τό φῶς σου, τήν ἡσυχία σου; Ξυπνήσαμε ἀπό ἀνέμελο ὄνειρο καί ζοῦμε ἕναν πραγματικό ἐφιάλτη. Τσιμπιόμαστε…καί ναί, εἴμαστε ξύπνιοι!…

Ἡ Ἑλλάδα πιά κατατρέχεται ἀπό τούς μέσα κι ἔξω ἐχθρούς της ἀδυσώπητα τίς τελευταῖες δεκαετίες καί ἰλλιγγιωδῶς τόν τελευταῖο καιρό.

Πάντα εἴχαμε ἐχθρούς βέβαια, ἀλλά τώρα τό κακό παραέγινε καί σέ ποσότητα καί σέ δολιότητα καί σέ συχνότητα!
Οἱ Ἕλληνες πού μέχρι λίγα χρόνια πρίν εἶχαν τό χαμηλότερο ποσοστό αὐτοκτονίας, ἄρχισαν νά αὐτοκτονοῦνε κατά χιλιάδες. Ὁ χρυσός τοῦ ἥλιου καί τό γαλάζιο τῆς θάλασσας, δέν εἶναι ἱκανά πιά νά σταματήσουν τήν κατρακύλα μας καί νά χρωματίσουν πάλι τήν γκρίζα, ἀκόμα καί μαύρη διάθεσή μας.
Ὅπου βρεθεῖς κι ὄπου σταθεῖς, ἀκοῦς τόν Ἕλληνα νά παραπονιέται, νά γογγύζει, νά κάνει συζητήσεις ἐπί συζητήσεων μέ τό ἔντονο μεσογειακό του ταμπεραμέντο, νά ἀγανακτεῖ καί νά ὑβρίζει (ἀθυρόστομα πολλές φορές) τούς κακούς ἡγέτες του, τούς κακούς ξένους ἐπιβουλευτές του καί τήν κακή του «τύχη»…ἤ νά ἐθελοτυφλεῖ, ὅσο ἔχει ἀκόμη νά φάει…, καί νά βουτᾶ ἀκόμη πιό προκλητικά στόν ἀπρόσεχτο βίο, στά ξενύχτια καί στίς διασκεδάσεις, τή στιγμή πού δέν ἔχουν νά φᾶνε οἰ ἄλλοι. Ἔχει κέφι καί ὄρεξη. Τό φιλότιμο καί ἡ σύνεση πάλι… πῆγαν περίπατο;
Παράλληλα, ἔχει παρατήσει δουλικῶς τήν ζωή του στά χέρια τῶν ἡγετῶν, τῶν ξένων καί τῆς «τύχης» ὡς ἄβουλο ὄν καί ἔχει ξεχάσει στοιχειωδῶς δύο πολύ βασικά πράγματα πού μποροῦν νά ἀνατρέψουν τήν ὅλη κακή κατάσταση στήν ὁποία ἔχει περιέλθει ἐθνικά καί πιθανόν καί προσωπικά:
1. Τόν Θεό!
καί
2. Τά δικά του λάθη!
Μόνο ὅταν θυμηθεῖ ξανά αὐτά τά δύο, τότε θά πάψουν οἱ κακοί ἡγέτες, οἱ κακοί ξένοι καί ἡ κακή «τύχη» νά ἔχουν ἐξουσία ἐπάνω σέ αὐτόν καί στήν πατρίδα του.
Δέν χρειάζεται νά εἰπωθοῦν μακροσκελεῖς ἀναλύσεις καί σκέψεις. Ἀρκοῦν τά ψυχρά μαθηματικά ἐν προκειμένῳ, μιά πού ὁ Ἕλλην, ἀνέκαθεν καλός μέ τούς ἀριθμούς καί τήν τετράγωνη λογική, ἴσως ἀφυπνιστεῖ ρίχνοντας μιά προσεχτική ματιά στίς παρακάτω κακές πρωτιές του. Πρωτιές πού δέν στεφανώνουν μέ δάφνες τήν κεφαλή μας, ἀλλά μέ ὄνειδος τό κατάντημά μας. Ἴσως τότε ἐγερθοῦν τά κύτταρα τοῦ ἔνδοξου καί χαρισματικοῦ DNA του, πού ἔχει ἐπιτρέψει νά τό κοιμίσουν γιά τά καλά τό σκότος καί ἡ ψευτιά τῆς Νέας Ἐποχῆς, κι ἴσως τότε ἀποφασίσει ἐν μετανοίᾳ νά ἀναλάβει τίς εὐθύνες του, νά παραδεχθεῖ  τά σφάλματά του, νά δεῖ πραγματικά τή σωστή-ριζική λύση τῶν προβλημάτων του, ν’ ἁρπάξει τό πηδάλιο τῆς ψυχῆς καί τῆς ζωῆς του καί νά ἀλλάξει τήν ρότα πού τοῦ διαγράφουν οἱ κακοί ἡγέτες, οἱ κακοί ξένοι καί ἡ κακή «τύχη» του, ὅπως νομίζει. Ἄς δοῦμε λοιπόν:
ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ:
Ἡ Ἑλλάδα Πρώτη στήν Εὐρώπη, Τρίτη στόν κόσμο!
ΚΑΠΝΙΣΜΑ:
Ἡ Ἑλλάδα παρουσιάζει τήν ὑψηλότερη ἀναλογία καπνιστῶν μεταξύ τῶν δυτικοευρωπαϊκῶν χωρῶν! (37,6%).
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ:
Ἡ Ἑλλάδα Δεύτερη στήν Ε.Ε. σέ θανάτους ἀπό ναρκωτικά!
ΔΙΑΦΘΟΡΑ:
(ἐδῶ περιλαμβάνονται ὅλων τῶν εἰδῶν τά ἐγκλήματα):
Ἡ Ἑλλάδα Πρώτη στήν Εὐρώπη!
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ:
Τό 3% μόνο ἐκκλησιάζεται!
ΔΙΑΖΥΓΙΑ:
30-39% καί Τέταρτη στόν κόσμο!
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ:
Ἡ Ἑλλάδα Πρώτη στήν Εὐρώπη!
Ἄν δέν σοκαρίζεσαι Ἕλληνα ἀπό τήν ἀποστασία σου ἀπό τόν Θεό καί ἀπό τά λάθη σου στόν ἑαυτό σου καί στή θεόσδοτη ζωή σου, στήν οἰκογένειά σου καί στήν πατρίδα σου, κανένας κακός ἡγέτης, κανένας κακός ξένος καί καμία κακή «τύχη», ὅσο καλά καί νά γίνουν, δέν θά σώσουν οὔτε ἐσένα, οὔτε τήν πατρίδα σου! Γιατί ἁπλούστατα, ἐσύ παραμένοντας στήν ἀμετανοησία καί στά λάθη σου, ὅλα τά καλά, πάλι θά τά μετατρέψεις ἤ θά τά ἐπιτρέψεις νά γίνουν κακά! Γιατί ὅσοι σωτῆρες καί νά ἔλθουν ἐθελοντικά νά σέ σώσουν, ἐσύ παραμένοντας στήν ἀμετανοησία καί στά λάθη σου, δέν θά θέλεις νά σωθεῖς! Εἶναι πολύ εὔκολο καί βολικό (γιά τά πάθη μας)  νά βλέπουμε ποῦ φταῖνε οἱ ἄλλοι μόνο, ἀλλά δέν εἶναι ἡ λύση. Πρέπει νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἐμεῖς εἴμαστε οἱ κακοί, οἱ χειρότεροι, γι’ αὐτό ἐμεῖς «ἄξια γάρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν».
Γιά νά ἀλλάξει, λοιπόν, ὁ κόσμος πρός τό καλύτερο, πρέπει νά ἀλλάξεις ἐσένα πρός τό καλύτερο καί δέν ὑπάρχει καλύτερη ἀρχή, μέση καί τέλος ἀπό αὐτό! 
Ὅταν θά ἀνατρέψεις τά παραπάνω νούμερα πρός τά κρείττονα….τότε, θά ἀλλάξει τό ζοφερό τοπίο γιά τό ὁποῖο γκρινιάζεις καί γιά τό ὁποῖο καί ἐσύ κι ὅλοι μας, λίγο ἤ πολύ, βάλαμε τό δικό μας λιθάρι, τοῦβλο, ὀγκόλιθο ἤ Ἔβερεστ, γιά νά τό στήσουμε καί νά πρωταγωνιστοῦμε μέσα σέ αὐτό!
Καλή μετάνοια, καλή διόρθωση. Εἶναι στό χέρι σου, στό χέρι μου, στό χέρι μας Ἕλληνες, γιά νά ψάλλουμε ὅλοι μαζί ξανά καί ἀξίως:
«κι ἀπ’ τά κόκκαλα βγαλμένη τῶν Ἑλλήνων τά ἱερά 
καί σάν πρῶτα ἀντρειωμένη, χαῖρε ὦ χαῖρε ἐλευθεριά!»
Η ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ
Το είδαμε ΕΔΩ  http://www.enromiosini.gr/…

Σχολιάστε

Filed under ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s