Daily Archives: 01/06/2015

Διάλογος Οσίου Παϊσίου με προτεστάντη

ΟΜΟΘΥΜΑΔΟΝ

(Η κατωτέρω συνομιλία του π. Παϊσίου μ’ έναν ευλαβή νέο, πού είχε πλανηθεί από τις κακοδοξίες προτεσταντικής αιρέσεως, δημοσιεύτηκε στην ετησία έκδοση «Ο Όσιος Γρηγόριος» της Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους του έτους 1995. Ο μακαριστός γέροντας με τις φαινομενικά απλοϊκές απαντήσεις του στις υπαρξιακές ανησυχίες ενός νέου, έσωσε κι αυτή την ψυχή από την απώλεια και τον επανέφερε στην αγκαλιά της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου, Αρχιμανδρίτης π. Γεώργιος μας έδωσε την ευλογία του για την αναδημοσίευση του κειμένου της συνομιλίας αυτής).

Κάποια στιγμή λοιπόν αποφάσισα να πάω στην Ορθόδοξη Εκκλησία.

Εξομολογήθηκα και άρχισα να μεταλαβαίνω τακτικά. Είχα όμως πολλά και σοβαρά ερωτηματικά και δεν εύρισκα απάντηση. Επεδίωξα και είχα συναντήσεις με Θεολόγους κληρικούς, και πάλι όμως χωρίς αποτέλεσμα.

Η σοβαρή ασθένεια θέλει μεγάλο Νοσοκομείο.

«Κώστα, όσο κι αν προσπαθήσω δεν πρόκειται να πεισθείς με τίποτα. Θέλεις να καταλάβεις τα μυστήρια του Θεού με…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.000 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Άγιος Πορφύριος – Μη ζητάς να σ’ αγαπούν

ΟΜΟΘΥΜΑΔΟΝ

agpiger.porf_Μακριά από τη Ζήλια. Τον κατατρώγει τον άνθρωπο. Από φθόνο, μια Μοναχή προς άλλη,
την φαντάστηκε να ασχημονεί με τον πνευματικό, και το έλεγε σαν πραγματικότητα.
Όλα γίνονται στο φθονερό άνθρωπο. Εγώ τα έζησα. Οι άνθρωποι με είχαν για καλό και ερχόντουσαν πολλοί για να
εξομολογηθούν. Και μου τα έλεγαν με ειλικρίνεια.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 174 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Τὸ Άγιον Πνεύμα μεταμορφώνει σὲ χαρὰ ό,τι αγγίξει… (Άγιος Σεραφείμ του Σαρώφ)

Αντέχουμε...

«Ἤτανε μία συννεφιασμένη μέρα. Χιόνι πολὺ εἶχε σκεπάσει τὴ γῆ, καὶ πέφτανε πυκνὲς οἱ ἄσπρες μπαμπακοῦρες. Ὁ πάτερ Σεραφεὶμ μ᾿ ἔβαλε νὰ καθίσω δίπλα του, ἀπάνω σ᾿ ἕνα κομμένο δέντρο, σ᾿ ἕνα ξέφωτο μέσα στὸ δάσος. Ὕστερά μου εἶπε: «Ὁ Θεός μου φανέρωσε πὼς στὰ παιδικὰ χρόνια σου ἤθελες νὰ μάθης ποιὸς εἶναι ὁ σκοπὸς τῆς χριστιανικῆς ζωῆς.

Σὲ συμβουλεύανε νὰ πηγαίνης στὴν ἐκκλησία, νὰ κάνης τὴν προσευχή σου στὸ σπίτι, νὰ δίνης ἐλεημοσύνη καὶ νὰ κάνης ὅλα τὰ καλὰ τὰ ἔργα, γιατὶ σ᾿ αὐτὰ βρίσκεται ὁ σκοπὸς τῆς χριστιανικῆς ζωῆς. Μὰ δὲν σὲ ἱκανοποιούσανε αὐτὰ μοναχά. Λοιπόν σου λέγω πὼς ἡ προσευχή, ἡ νηστεία, οἱ ἀγρυπνίες καὶ κάθε ἄλλο χριστιανικὸ ἔργο εἶναι πολὺ καλά. Ἀλλὰ ὁ σκοπὸς τῆς ζωῆς μας δὲν εἶναι νὰ κάνουμε μοναχὰ αὐτὰ τὰ ἔργα, ἐπειδὴ αὐτὰ εἶναι τὰ μέσα ποὺ χρειάζονται γιὰ νὰ φθάσουμε στὸ σκοπὸ τῆς χριστιανικῆς ζωῆς.

Ὁ ἀληθινὸς προορισμὸς τοῦ χριστιανοῦ εἶναι…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 648 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Περί του Αγίου Πνεύματος (1 Ιουνίου)

ΑΒΕΡΩΦ

Εικόνα από:www.panagiapalatiani.gr

Άρθρο 8ο. «Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν».

Το όγδοο άρθρο του Συμβόλου της αγίας μας Πίστης αναφέρεται στο τρίτο πρόσωπο της Θεότητας, για να συμπληρωθεί η αλήθεια γύρω από την Αγία Τριάδα. Το τρίτο, λοιπόν, πρόσωπο της Θεότητας είναι το Πνεύμα το Άγιο.

Από τα χαρακτηριστικά «Άγιον, Κύριον, Ζωοποιόν», με τα οποία μας παρουσιάζει το Πνεύμα το Σύμβολο, φαίνεται καθαρά πως η πίστη μας στο Άγιο Πνεύμα είναι πίστη σε Θεό. Όπως δηλαδή πιστεύουμε, ότι ο Πατήρ είναι Θεός, όπως πιστεύουμε, ότι ο Υιός είναι Θεός, ομοίως πιστεύουμε και ομολογούμε, ότι και το Πνεύμα είναι Θεός. Άγιο λέμε τον Πατέρα, Άγιο και τον Υιό, Άγιο και το Πνεύμα. Κύριο αναγνωρίζουμε τον Πατέρα, Κύριο και τον Υιό, Κύριο και το Πνεύμα. Πηγή ζωής…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.243 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

ΠΟΤΕ ΘΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΣ;

ΑΒΕΡΩΦ

Χίλια εννιακόσια δεκαέξ και ως το εικοστρία

Όλεν ο Πόντον ‘εν’τονε αίματα και ταφία.

Όλ’ π’ επίστευαν ‘ς σον Χριστόν, π’ έγγεβαν την Ελλάδαν,

Πολλοί ‘ς σα δρόμια επέθαναν κι οι άλλ’ όλ’ εκρεμάγαν.

Οι Τούρκ’ έρπαζαν τα μωρά ας ση μάνας την εγκάλαν,

Εβγάλ’νανε τα ψήα ‘τουν απέσ’ ‘ς σ’ άγρια τα’ ορμάνια.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 102 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

«Πώς ο Καναδάς δεν έγινε Ελλάδα!»

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

ΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ; (Χαρ. Μπούσιας)

Χριστιανικὴ Βιβλιογραφία

ΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ;

Γράφει γιὰ τὴν «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»
Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας,
Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

.         Τὸ αἰώνιο, τὸ ἄδυτο, τὸ ἀτελεύτητο φῶς, τὸ ἄκτιστο φῶς, τὸ ὁποῖο φωτίζει τὰ ἀναγεννημένα καὶ ἀναστημένα σύμπαντα, ἀφοῦ «Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν» εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μας εἶναι «τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν». Τὸ ὁμολογοῦμε στὴν πρωϊνή μας προσευχὴ λέγοντας: «Χριστέ, τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, τὸ φωτίζον καὶ ἁγιάζον πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον». Μᾶς τὸ εἶπε ἄλλωστε καὶ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος: «Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου» [1]. Φῶς εἶναι ὁ Χριστός μας, ἀλλὰ φῶς εἶναι καὶ ὁ οὐράνιος Πατέρας Του, φῶς καὶ τὸ Πανάγιό Του Πνεῦμα, συμφώνως μὲ τὸ Ἐξαποστειλάριο τῆς Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς: «Φῶς ὁ Πατήρ, φῶς ὁ Λόγος, φῶς καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα». Ὁ Εὐαγγελιστὴς τῆς ἀγάπης διακηρύσσει ὅτι: «Ὁ Θεὸς φῶς ἐστι καὶ σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.075 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΘΑ ΕΠΕΝΔΥΘΕΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΩΝ BRICS Η Μόσχα «κλείδωσε» το έργο του Greek Stream – Φήμες για πληρωμή προκαταβολής στην Αθήνα (UPD)

Greek National Pride

agogos_xorafiΗ Ρωσία θεωρεί σίγουρη την συμμετοχή της Ελλάδος στο όλο project, ενισχύοντας την φημολογία που υπάρχει ότι ήδη έχει καταβληθεί από την Ρωσία η προκαταβολή από τα τέλη διέλευσης του Greek Stream!

Μάλιστα οι ανεπιβεβαίωτες πληφορορίες που υπάρχουν αναφέρουν ότι η προκαταβολή η τμήμα αυτής έχει ήδη επενδυθεί στην συμμετοχή της Ελλάδας στην αναπτυξιακή τράπεζα των BRICS, που ανέρχεται στο ποσό των 2 δισ. ευρώ και θα πρέπει να καταβληθεί τμηματικά εντός μιας επταετίας. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Παναγιώτης Λαφαζάνης, πέτυχε η ενδεχόμενη συμμετοχή της Ελλάδος να μην είναι 10 δισ., όπως υποχρεώνει αναπτυξιακή τράπεζα τα μέλη της, αλλά κάτω από το 1 εκατ. – μάλιστα κάνουν λόγο για «μερικές εκατοντάδες χιλιάδες». Το ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι η Ελλάδα θα πληρώσει τώρα μόνο το 10% της συμμετοχής της.

Δεν εξηγείται διαφορετικά η βεβαιότητα για συμμετοχή της Ελλάδας στο project που εμφανίζεται να έχει ο Ρώσος…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 498 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

ΜΩΑΜΕΘ Ο ΠΟΡΘΗΤΗΣ, ΗΤΑΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΟΥ ΝΕΟΟΘΩΜΑΝΙΣΜΟΥ ;

Greek National Pride

Foto12

7311ceb21111Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης

Η επιδεικτική προβολή του σημερινού προέδρου της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, σαν ο δεύτερος Μωάμεθ ο Πορθητής, γίνεται και για προεκλογικούς λόγους αλλά και για να τονιστεί για άλλη μια φορά αυτό το μεγάλο σύμβολο του νεοοθωμανισμού.

Αλλά ποια ήταν η πραγματική ταυτότητα αυτού του ιστορικού προσώπου με πολλές αντιφάσεις και πολλά ερωτηματικά ;

Στις 19 Δεκεμβρίου 1996, το εβδομαδιαίο περιοδικό μεγάλης κυκλοφορίας στην Τουρκία, «Ακτουέλ»,  είχε κυκλοφορήσει με τον εξής εντυπωσιακό τίτλο : «Ο Πορθητής ήταν Χριστιανός ;» και από κάτω είχε τον υπότιτλο: «Οι ιστορικοί δεν μπόρεσαν μέχρι σήμερα να λύσουν αυτό το μυστήριο, 500 χρόνια από τον θάνατο του μεγάλου Φατίχ».

Για το ίδιο θέμα ήταν και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sabah, στις 23 Ιανουαρίου του 2011, με τον πολύ χαρακτηριστικό τίτλο, «Fatih Sultan Mehmed Hıristiyan mıydı ?», δηλαδή, « Ο Σουλτάνος Μεχμέτ ο Φατίχ ήταν Χριστιανός ;». Άλλη μια επίσημη αμφισβήτηση για την…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.087 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

«Μπουρλότο» στη Siemens από τη Ζωή

Olympia.gr

zohΑπόρρητα εγχειρίδια με διαβαθμισμένους κωδικούς και συχνότητες του Ελληνικού Στρατού για το σύστημα “Ερμής” στα σκουπίδια;

Μπουρλότο στη Siemens έβαλε η Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πρώτα προ ημερών, η συγκεκριμένη Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την ανάσυρση από την λήθη της υποθέσεων των “μαύρων ταμείων” της γερμανικής πολυεθνικής εταιρείας, χαρακτηρίζοντας η πρόεδρός της, πως το σκάνδαλο της Siemens είναι “ένα ζωντανό σκάνδαλο που κηλιδώνει το δημόσιο βίο της χώρας”. Ακολούθως, στη

Δείτε την αρχική δημοσίευση 803 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Η παγίδα με το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου

Olympia.gr

Χρήστος Ιακώβου
Διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου Μελετών

Μία από τις άμεσες επιδιώξεις της Τουρκίας μέσω των δικοινοτικών συνομιλιών στην παρούσα φάση είναι η διεθνής νομιμοποίηση της λειτουργίας του παρανόμου αεροδρομίου της Τύμπου. Αυτός θα είναι προσεχώς ένας από τους άμεσους στόχους των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Άλλωστε ο νέος ηγέτης του κατοχικού καθεστώτος, Μουσταφά Ακκιντζί, έσπευσε εξαρχής να συνδέσει της επιστροφή εκείνου του μικρού μέρους της πόλης της Αμμοχώστου, όπως επίσης και της λειτουργίας του λιμανιού της πόλης, με τη νομιμοποίηση του παρανόμου αεροδρομίου της Τύμπου.

Κατ’ αρχάς, γιατί η Τουρκία επιδιώκει νομιμοποίηση της λειτουργίας του αεροδρομίου της Τύμπου; Από νομικής πλευράς,

Δείτε την αρχική δημοσίευση 672 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Αρέσει σε %d bloggers: