Daily Archives: 20/06/2015

Μην σταματάς να προσφέρεις αγάπη!

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Ο Μέγας Ιεροεξεταστής. Οι τρεις πειρασμοί

ΑΒΕΡΩΦ

Ο Μεγάλος Ιεροεξεταστής και, ο Χριστός κατάδικος 

Φώτης Κόντογλου

.

Πολλά, ἀμέτρητα, εἶναι ὅσα γραφήκανε γιὰ τὸν Παπισμό, ἀλλὰ λίγα εἶναι σὰν αὐτὰ ποὺ ἔγραψε γιὰ τὸ αἰνιγματικὸ τοῦτο σύστημα ὁ πλέον βαθυστόχαστος κι᾿ ἀποκαλυπτικὸς Ρῶσος συγγραφέας Θεόδωρος Ντοστογέφσκης. Τοῦτο τὸ μοναδικὸ κείμενο εἶναι ἕνα κεφάλαιο μέσα στὸ βιβλίο τοῦ «Τ᾿ Ἀδέρφια Καραμάζωφ», κι᾿ αὐτὸ τὸ κεφάλαιο ἔχει γιὰ ἐπανώγραμμα «Ὁ Μέγας Ἱεροεξεταστής». Ὁ Ντοστογέφσκης, μ᾿ ὅλο ποὺ εἶναι ἕνα φιλοσοφικὸ πνεῦμα, ὡστόσο στὸν «Μέγαν Ἱεροεξεταστή» αἰσθάνεται καὶ γράφει σὰν Ὀρθόδοξος, ποὺ ξέρει καλὰ ποιὸς εἶναι ὁ ἀληθινὸς Χριστὸς κι᾿ ἡ διδασκαλία του.

Στὸν «Μέγαν Ἱεροεξεταστή» βάζει τὸν Χριστὸ ἀντιμέτωπο μὲ τὸν ψεύτικο ἀντιπρόσωπό του στὴ γῆ, μὲ τὸν Ἰησουίτη Ἱεροεξεταστή, τὸ φοβερὸ τέρας ποὺ ἔκαιγε τοὺς «αἱρετικούς» στ᾿ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, ἕνα πρᾶγμα ἀπίστευτο κι᾿ ἀκατανόητο. Εἶναι τρομερὸ νὰ σκεφθῇ κανένας τί μπορεῖ νὰ κάνῃ ὁ διάβολος γιὰ νὰ δυσφημήσῃ τὸν Χριστό, ἀφοῦ φτάνει στὸ σημεῖο νὰ φαίνεται…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 3.549 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Η ΒΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ (π. Διον. Τάτσης)

Χριστιανικὴ Βιβλιογραφία

Η ΒΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ

τοῦ πρωτ. π. Διον. Τάτση
ἐφημ. «Ὀρθόδοξος Τῦπος»,
ἀρ. τ. 2074, 19.06.15

Η ΒΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ-1Η ΒΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ-2

Δείτε την αρχική δημοσίευση

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Η Δ. Ι. ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΠΙΚΡΟΤΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ καὶ ΕΜΜΕΝΕΙ ΣΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ γιὰ τὶς ΕΚΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΘΕΣΜΟΥ

Χριστιανικὴ Βιβλιογραφία

.           Συνῆλθε σήμερα 19.6.2015 σὲ συνεδρίαση ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος προκειμένου νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὸ βασικὸ θέμα τῆς ἡμερησίας διατάξεως «Νομοθετικὴ Πρωτοβουλία περὶ τοῦ νέου συμφώνου συμβιώσεως».

.           Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Συνεδρίας ἀνεγνώσθησαν: α) ἡ ὑπ’ ἀριθμ. 2813/1322/12.6.2015 ἐπιστολὴ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου Β´ πρὸς τὸν Ἀξιότιμο κ. Ν. Παρασκευόπουλο, Ὑπουργὸ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας καὶ Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, μὲ τὴν ὁποία ὑποβάλλονται παρατηρήσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐπὶ τοῦ δημοσιευθέντος κειμένου νομοθετικῆς πρωτοβουλίας τοῦ ἐν λόγῳ Ὑπουργείου, β) ἡ ἀπὸ 18.6.2015 ἐπιστολὴ τοῦ ἀνωτέρω κ. Ὑπουργοῦ πρὸς τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο καὶ γ) ἡ ὑπ’ ἀριθμ. 290/15.6.2015 ἐπιστολὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, μὲ τὴν ὁποία ζητεῖται ἡ ἔκτακτη σύγκληση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐπὶ τοῦ θέματος.
.           Στὸ πλαίσιο τῆς διαλογικῆς συζητήσεως μεταξὺ τῶν μελῶν τῆς Δ.Ι.Σ., οἱ Σεβασμιώτατοι Συνοδικοὶ Σύνεδροι ἐπεκρότησαν τὶς ἐκφρασθεῖσες μὲ τὴν…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 361 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

ΥΠΟΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΘΛΙΨΕΙΣ (Χαραλ. Μπούσιας)

Χριστιανικὴ Βιβλιογραφία

Ὑπομονὴ στὶς θλίψεις

Γράφει γιὰ τὴν «ΧΡΙΣΤ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ»
ὁ Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας,
Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

.         «Ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν Κύριον, καὶ προσέσχε μοι καὶ εἰσήκουσε τῆς δεήσεώς μου» (Ψαλμ. 39, 2). Μὲ μεγάλη ὑπομονὴ κατὰ τὸ διάστημα τῶν δοκιμασιῶν μου καὶ τῶν θλίψεών μου περίμενα τὴ βοήθεια τοῦ Κυρίου μου, ὁμολογεῖ ὁ ἱερὸς Ψαλμωδός. Καὶ Aὐτὸς δέχθηκε εὐμενῶς τὴ δέησή μου. Λίγα λόγια λέμε τοῦ Θεοῦ μας, πολλὰ Ἐκεῖνος καταλαβαίνει. Λίγα ζητοῦμε πολλὰ μᾶς δίνει. Δὲν μᾶς τὰ δίνει, ὅμως, ὅταν ἐμεῖς τὰ θέλουμε, ἀλλὰ ὅταν Ἐκεῖνος γνωρίζει ὅτι θὰ τὰ χρησιμοποιήσουμε γιὰ τὸ καλὸ τῆς ψυχῆς μας, γιὰ τὴ σωτηρία μας. Αὐτὸς ὁ χρόνος ἀναμονῆς τῆς ἀπαντήσεως τοῦ οὐρανοῦ εἶναι ὁ χρόνος τῆς ὑπομονῆς μας, εἶναι ὁ χρόνος ποὺ βραβεύεται. Καὶ τὰ αἰτήματά μας, οἱ δεήσεις μας δὲν πρέπει νὰ συγχέονται μὲ ἀπαιτήσεις. Εἶναι παρακλήσεις ποὺ δὲν προσκρούουν σὲ τοῖχο…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.330 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΡΙΖΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΡΟΔΟ ΠΟΥ ΕΚΛΕΨΕ ΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΜΑΣ…

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ

 
Το φανταστικό τραγούδι που ο Στέργιος έγραψε για τον μαθητή του τον Μιχάλη, δεν ήρθε απ’ το πουθενά
Συχνά οι σχέσεις των δασκάλων με τους (φαινομενικά) λιγότερο τυχερούς μαθητές είναι στοργικές και συγκινητικές.   
Αυτό που μου αρέσει στην περίπτωση αυτού του δασκάλου και αυτού του μαθητή στην Ρόδο, είναι πως η απόλαυση και η χαρά βιώνεται και απ’ τις δύο πλευρές.
 

Δείτε την αρχική δημοσίευση 539 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Απίστευτες φωτογραφίες! Φεύγει περήφανος και ευτυχισμένος σαν χριστιανός που τον κρέμασαν οι τζιχαντιστέ

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ

Oύτε έχουμε λόγια, ούτε χρειάζονται…

11201181_687599624720141_2545033755543041014_n11057633_687599434720160_1576658140109015255_n10438315_687599591386811_8960809629423558250_n

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

 

Δείτε την αρχική δημοσίευση

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

ΕΝΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΕΓΡΑΦΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΡΩΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ….ΦΗΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΟΤΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΘΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ…..ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΑΞΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1,2 δις ευρώ…….. ΣΕΝΑΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

dimpenews.com

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΣΥΡΟΥΝ ΜΑΖΙΚΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΦΟΒΟΙ ΟΤΙ ΘΑ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΠΛΑΦΟΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
CaΔΣΘΓΔΣΗΘσ

Η κίνηση είναι τόσο μαζική όσο κι αναμενόμενη: ανήσυχοι για την έκβαση των διαπραγματεύσεων για το χρέος της χώρας τους χιλιάδες έλληνες απέσυραν τα χρήματά τους από τις τράπεζες τις τελευταίες ημέρες. Περισότερα από 4 δις ευρώ αποσύρθηκαν από τους ελληνικούς λογαριασμούς  από την Δευτέρα κι έπειτα και μόνο την Παρασκευή αποσύρθηκαν 1,2 ευρώ. Μεγάλο παιχνίδι θα παιχθεί τη Δευτέρα στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της ζώνης του ευρώ . Αυτή η Σύνοδος είναι μια από τις τελευταίες ευκαιρίες για να επιτευχθεί μια συμφωνία  που θα επιτρέψει στην Ελλάδα να αποφύγει τη στάση πληρωμών στο τέλος αυτού του μήνα. Μια στάση πληρωμών θα μπορούσε να επιφέρει την έξοδο της χώρας από τη ζώνη του ευρώ.

Στη συνέχεια η βελγική ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδας που εκπέμπει από το κέντρο αυτών των εξελίξεων τις Βρυξέλλες αναρωτιέται…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 378 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Είμαστε στην Ευρώπη;;;;;;;;;;

αἰέν ἀριστεύειν

Η είδηση είναι σημερινή (18/6/2015)

«Ευρωπαϊκό «μπλόκο» σε Γερμανία για τα διόδια

Τη διαδικασία παραβίασης της κοινοτικής νομοθεσίας κατά της Γερμανίας ξεκίνησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την σχεδιαζόμενη επιβολή διοδίων στους αυτοκινητοδρόμους, αναγκάζοντας έτσι τον γερμανό υπουργό Μεταφορών Αλεξάντερ Ντόμπριντ να καθυστερήσει την εφαρμογή του μέτρου.

Βάσει του μέτρου που εγκρίθηκε από το γερμανικό κοινοβούλιο τον Μάρτιο, οι ξένοι οδηγοί καλούνται να καταβάλουν έως και 130 ευρώ το χρόνο προκειμένου να κινούνται στους γερμανικούς αυτοκινητοδρόμους (Autobahn), ενώ η διέλευση μέχρι τώρα ήταν χωρίς χρέωση.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 302 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

«Η γεωπολιτική διάσταση των εκλογών στην Τουρκία.»

ΒΗΜΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Προσέξτε αγάπες... Προσέξτε αγάπες…

Του Χρήστου Ιακώβου*

Το αποτέλεσμα των τουρκικών εκλογών επηρεάζει δύο καυτά, γεωπολιτικής φύσεως, ζητήματα που αντιμετωπίζει η Τουρκία αυτή την περίοδο. Το πρώτο είναι ο τρόπος που θα καθορίσει η Άγκυρα τη σχέση της με τους Κούρδους, τόσο εντός Τουρκίας όσο και εκτός (Συρία και Ιράκ). Το δεύτερο αφορά το βαθμό συμμετοχής της στον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 796 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

«Ο τολμών νικά και στρατηγικά.»

ΒΗΜΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

bricsΟ τολμών νικά και στρατηγικά *

Ιωάννης Α. ΚΟΛΟΜΒΑΚΗΣ

Ταξχος (ΕΠ) ε.α.

Μηχ/κος Δικτύων-MSc

Η σειρά καινοτομιών που επιφέρει η ίδρυση της Νέας Τράπεζας Ανάπτυξης στη Σανγκάη, παγκόσμιο οικονομικό κέντρο της Άπω Ανατολής, αναμένεται να επιφέρει σημαντικές ανακατατάξεις στο παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι. Ήρθε λοιπόν η ώρα να «ανοίξουμε πανιά» απ’ τον Πειραιά ως τη Σανγκάη!

              Σε προηγούμενο άρθρο του στα «Επίκαιρα» ο γράφων είχε επισημάνει την πρωτοποριακή πρωτοβουλία του οικονομικού συνασπισμού των «BRICS» δηλ. Brazil, Russia, India, China, South Africa, κατά την οποία αποφάσισαν τη δημιουργία ενός νέου ανεξάρτητου οίκου αξιολόγησης, στην πορεία δημιουργίας μιας νέας Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων της New Development Bank (NDB), η οποία στοχεύει να αποτελέσει το αντίπαλο δέος στην Παγκόσμια Τράπεζα και στο ΔΝΤ.

              Εμμέσως πλην σαφώς, υπονοούσε ότι αποτελεί μια καλή αρχή στην αποκαθήλωση της μονοκρατορίας του άγριου φιλελευθερισμού και της επιβαλλόμενης πολιτικής λιτότητας, που έχει ήδη επικρατήσει σε Ευρώπη, Αμερική και άλλες…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.227 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

H «μέγιστη επιτυχία» της Δύσης – Aντικατέστησε μια στυγνή δικτατορία με το απόλυτο χάος…

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

«Λίγο πριν αγωνιστώ σιγοτραγουδούσα τον εθνικό μας ύμνο. Είμαι περήφανος για την Ελλάδα», είπε ο «ασημένιος» Μάρας!

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Κορέας Αμβρόσιος: »Στην Κίνα υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για τον Χριστό». Εγκαίνια αίθουσας Πρωτοκλήτου Πάτρας.

Ορθόδοξη Ιεραποστολή -Orthodox Mission -Mission Οrthodoxe - Misión Ortodoxa - Missão Ortodoxa - Missione Ortodossa - православная миссия- Misiunea Ortodoxă- 东正教使命 - रूढ़िवादी मिशन

Για τις προοπτικές διάδοσης του Χριστιανισμού στις μακρινές χώρες της Άπω Ανατολής (Κορέα, Ιαπωνία, Κίνα, Ινδονησία, Ινδία, κ.α.), μίλησε το απόγευμα της Τετάρτης 17 Ιουνίου 2015, ο Μητροπολίτης Κορέας και Υπέρτιμος Έξαρχος Ιαπωνίας κ. Αμβρόσιος στην νεόδμητη αίθουσα του Συλλόγου Ορθοδόξου Ιεραποστολής «Ο Πρωτόκλητος», στην οδό Μιαούλη, στην Πάτρα.

0koreas-4

Δείτε την αρχική δημοσίευση 708 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Αποκλειστική ανταπόκριση – Αμερικανική πρόκληση: Ο λαός αποφασίζει για το όνομα της «Μακεδονίας» κανείς άλλος! (βίντεο)

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Έκκληση Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη για παιδί πολύτεκνης οικογένειας που έχει ανάγκη.

Ορθόδοξη Ιεραποστολή -Orthodox Mission -Mission Οrthodoxe - Misión Ortodoxa - Missão Ortodoxa - Missione Ortodossa - православная миссия- Misiunea Ortodoxă- 东正教使命 - रूढ़िवादी मिशन

Παρακαλώ κάθε φιλάνθρωπη ψυχή και καρδιά να βοηθήσει την πολύτεκνη οικογένεια του Ιωάννου Τσεκούρα, διότι  ένα εκ των παιδιών του, 17 ετών, …

Δείτε την αρχική δημοσίευση 115 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Grow Missions Awareness in Your Parish in the USA – Host an OCMC Missionary Family Home on Summer Furlough!

Ορθόδοξη Ιεραποστολή -Orthodox Mission -Mission Οrthodoxe - Misión Ortodoxa - Missão Ortodoxa - Missione Ortodossa - православная миссия- Misiunea Ortodoxă- 东正教使命 - रूढ़िवादी मिशन

Ορθόδοξες οικογένειες από την Αμερική που διακονούν την Ορθόδοξη ιεραποστολή σε διάφορες χώρες, με την οικονομική στήριξη των ορθόδοξων ενοριών της Αμερικής. Πράγματα  σχεδόν άγνωστα στην Ελλάδα, τη Κύπρο και τις άλλες Ορθόδοξες χώρες …

OCMC News - Grow Missions Awareness in Your Parish - Host an OCMC Missionary Family Home on Summer Furlough! Dn. Stephanos Ritsi and Dr. Jeffrey Macdonald will be returning with their families this Summer for furlough as will Fr. David and Mat. Rozanne Rucker. Please consider welcoming one or all of these families to your parish to learn more about the ministry work you have helped make possible in Albania and Alaska through your prayers and support.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 490 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Ο Μητροπολίτης Κένυας Μακάριος μιλά για το έργο της Ορθόδοξης Εξωτερικής Ιεραποστολής στην Κένυα.

Ορθόδοξη Ιεραποστολή -Orthodox Mission -Mission Οrthodoxe - Misión Ortodoxa - Missão Ortodoxa - Missione Ortodossa - православная миссия- Misiunea Ortodoxă- 东正教使命 - रूढ़िवादी मिशन

Ο Μητροπολίτης Κένυας Μακάριος μιλά για το έργο της Ορθόδοξης Εξωτερικής Ιεραποστολής στην Κένυα

Δείτε την αρχική δημοσίευση 7 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Πώς πρέπει να είναι οι πολιτικοί ηγέτες κατά τους Ιερούς Πατέρες

ΟΜΟΘΥΜΑΔΟΝ

3.Ierarxes
Καθώς ή πατρίδα μας διέρχεται βαθιά οικονομική, πνευματική άλλά καί πολιτική κρίση, όλο καί περισσότερο άκούγονται άπορριπτικές άντιλήψεις γιά τούς πολιτικούς ήγέτες μας. Μάλιστα πολλοί άγανακτισμένοι πολίτες έκφράζουν συχνά άπόψεις τελείως άπορριπτικές γιά τό θεσμό τών πολιτικών ήγετών. Ποιοι όμως πρέπει νά είναι οί πολιτικοί ήγέτες; Πώς οφείλουν νά έπιτελοϋν τό έργο τους; Είναι αναγκαία ή ύπαρξή τους; Σ’ αύτά τά έρωτήματα θά άντλήσουμε άπαντήσεις μέσα άπό τή σοφία τών Πατέρων τής Εκκλησίας μας.

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
Μπορεί νά ύπάρξει οργανωμένο κράτος χωρίς πολιτικούς ήγέτες; Ό ιερός Χρυσόστομος άπαντά: «Πρέπει νά ύπάρχουν οί άρχοντες, γιά νά μήν τρώμε ό ένας τόν άλλο σάν τά ψάρια». «Ό Θεός μάς χάρισε τούς άρχοντες, γιά νά έχουμε εύταξία καί νά μή συμπεριφερόμαστε πιό παράλογα άπό τά άλογα θηρία. Ή έξουσία τού άρχοντα είναι παρόμοια μέ τήν τέχνη τού ήνίοχου καί τού κυβερνήτη τού πλοίου». Ταυτόχρονα όμως…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 605 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Όταν περάσουν οι δοκιμασίες, τότε θα δεις πως η θαυμαστή Πρόνοια του Θεού σε φύλαγε προσεκτικά

ΟΜΟΘΥΜΑΔΟΝ

Γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ

Δείτε την αρχική δημοσίευση

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Ο Νόμος της Αγάπης -του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα

Αντέχουμε...

-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΑΣΙΛΑΣ (20 ΙΟΥΝΙΟΥ)- τον βίο του μπορείτε να τον διαβάσετε ΕΔΩ

Ό Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, μυστικός θεολόγος και ησυχαστής, πίστευε ότι ό άνθρωπος μπορεί να φθάσει σε υψηλή μυστική θεωρία όταν εκφράζει την προς τον Θεό αγάπη του έμπρακτα, αγαπώντας τα δημιουργήματά Του.Ό Καβάσιλας υπήρξε σπουδαίος θεολόγος του δεκάτου τετάρτου αιώνος και ή ηθική διδασκαλία του αντανακλά τις πνευματικές τάσεις και τα κοινωνικά προβλήματα της εποχής του.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 522 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Το Ευαγγέλιο και ο Απόστολος της Κυριακής 21 Ιουνίου 2015 (Γ΄Ματθαίου)

Αντέχουμε...

ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΑ

πρωτότυπο κείμενο και ερμηνευτική απόδοση

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ϛ´ 22 – 33

22 Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός. ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται· 23 ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται. εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστί, τὸ σκότος πόσον; 24 Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει· οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ. 25 Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε καὶ τί πίητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος; 26

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.229 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Αρέσει σε %d bloggers: