Daily Archives: 22/06/2015

Στρατηγός Χαράλαμπος Κατσιμήτρος: «Μη λησμονήτε ποτέ την ένδοξον Μεραρχίαν μας».

ΑΒΕΡΩΦ

Katsimitros1 Χαράλαμπος Κατσημήτρος

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΗΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1941

Αξιωματικοί και Οπλίται της Μεραρχίας

Από σήμερον διαλύεται και παύει να υφίσταται ουσιαστικώς η Μεραρχία μας, η ηρωϊκή και ένδοξος VΙΙΙ Μεραρχία, η οποία τόσας λαμπράς σελίδας δόξης και θριάμβου έγραψε κατά το εξάμενον ηρωϊκόν και ένδοξον αγώνα της Πατρίδος μας.

Είναι η Μεραρχία η οποία κατέχει και δικαίως τα σκήπτρα και τα πρωτεία κατά τον αγώνα τούτον, διότι αυτή μόνη υπέστη το πρώτον βάρος της επιθέσεως τριπλασίου εχθρού, ον διά της σθεναράς αντιστάσεώς της απέκρουσε και παρέσχε τον χρόνον ίνα επιστρατευθή και κινητοποιηθή ο υπόλοιπος Στρατός μας.

Είναι η Μεραρχία η οποία εδόξασε και ετίμησε τα Ελληνικά όπλα εις τα Ηπειρωτικά και Αλβανικά όρη τα οποία επότισεν αφθόνως διά του τιμίου αίματος των ηρωϊκών μαχητών της οι οποίοι έπεσαν εκεί ενδόξως μαχόμενοι υπέρ της ελευθερίας της Πατρίδος.

Αξιωματικοί και Οπλίται της Μεραρχίας

Σεις είσθε οι εργάται του συντελεσθέντος μεγάλου και ενδόξου…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 760 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

«Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΤΟΥ» (Ἀρχιεπ. Ἱερώνυμος)

Χριστιανικὴ Βιβλιογραφία

.           «λληνικς λας χει τν κανότητα ν σταθε στ πόδια του. χει τ κουράγιο ν σηκώσει τ μανίκια κα νργαστε, διπλ κα τριπλἂν χρειαστε, γι νποκτήσει χώρα «νοικοκυριό»», τονίζει σ συνέντευξη πο παραχώρησε στν «Καθημεριν τς Κυριακς» ρχιεπίσκοπος θηνν κα πάσης λλάδος ερώνυμος, μία μέρα πρν π τ Σύνοδο Κορυφς κακτιμτι ατς ο δυσκολίες εναι μηδαμινς μπροστ στν κόπωση κασα χει ποστε τόσα χρόνια. «Ἀρκεῖ…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 400 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Ὁμιλία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατὰ τὴν Παρουσίασιν τῆς εἰς τὴν Τουρκικὴν Γλῶσσαν Μεταφράσεως τοῦ Βίου τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου (Σισμανόγλειον Μέγαρον, 15 Ἰουνίου 2015)

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ

Ἱερώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί,
Ἐντιμότατε κύριε Γενικὲ Πρόξενε,
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητὰ,

Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ ἡμεῖς προσωπικῶς μὲ πολλὴν χαρὰν καὶ συγκίνησιν ὑποδεχόμεθα ἀπόψε τὴν μετάφρασιν εἰς τὴν τουρκικὴν γλῶσσαν τοῦ βίου τοῦ ἐκ Φαράσων τῆς Καππαδοκίας καταγομένου Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, τῆς μεγάλης αὐτῆς συγχρόνου πνευματικῆς μορφῆς τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ συμπάσης τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος ἀνεγράφη προσφάτως εἰς τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, κατόπιν ἐπισήμου ἀποφάσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, διερμηνεύσαντος τοιουτοτρόπως τὴν συνείδησιν τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας μας περὶ τῆς ἁγιότητος αὐτοῦ.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 808 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Τα δάκρυα του Ταξιάρχη!!!!

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ

Γιατί κλαίει ο Ταξιάρχης;

του αειμνήστου Μητροπολίτου Μηθύμνης Ιακώβου Μαλλιαρού
Παρακολουθώντας με συγκίνηση και σεβασμό την περιγραφή στο ανά χείρας έντυπο κάποιων θαυμάτων του Ταξιάρχου Μιχαήλ,
πραγματοποιηθέντων στο εν Μανταμάδω Παλλεσβιακό Προσκύνημά του.

Eκεί που τόσα πλήθη Λεσβίων και ξένων συρρέουν κάθε ημέρα, για να εναποθέσουν την ευλάβεια και τον σεβασμό τους προ της αναγλύφου θαυματουργού Εικόνος του, έκρινα σκόπιμο να ανακοινώσω με την σειρά μου ένα θαύμα, το οποίο «εωράκαμεν τοις οφθαλμοίς ημών, ο εθεασάμεθα και αι χείρες ημών εψηλάφησαν». Πρόκειται περί του εξής: 

Δείτε την αρχική δημοσίευση 352 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Θεία Λειτουργία στην Ρουάντα εκεί που δεν υπάρχει ακόμα ορθόδοξος ναός.DIVINE LITURGY IN KIGALI.

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Αν θέλεις κάτι περισσότερο πήγαινε στους Ορθοδόξους

ΟΜΟΘΥΜΑΔΟΝ

Βασισμένη σε αληθινό περιστατικό
Του Σεβ. Μητροπολίτου Χονγκ Κονγκ κ. Νεκταρίου
Ότι ουκ έστιν ημίν η πάλη προς αίμα και σάρκα…

Ο Ναός του Αγίου Λουκά είχε φορέσει τα γιορτινά του εκείνη την ημέρα. Τρείς νέοι άνδρες, μετά από πολύμηνη κατήχηση, ήταν έτοιμοι για το ιερό Μυστήριο της Βαπτίσεως και την είσοδό τους στην Εκκλησία του Χριστού.
Ξεκίνησα την ακολουθία της κατηχήσεως. Στην πρώτη ευχή του εξορκισμού o ένας από τους νεαρούς άρχισε να βήχει με ένα τρόπο περίεργο. Αρχίζω να διαβάζω την δεύτερη ευχή του εξορκισμού και ο βήχας του νεαρού γίνεται μούγκρισμα. Γονατίζει. Σκύβει το κεφάλι στο έδαφος.

Ένας από τους πιστούς με πλησιάζει. Mου δείχνει τον νεαρό και προτείνει να σταματήσω την Ακολουθία.
«Κάτι σοβαρό του συμβαίνει», μου λέγει.
Του κάνω νόημα πως δεν θα σταματήσω. Δεν θέλω να του πω ότι γνωρίζω τι συμβαίνει. Δεν θέλω να τους τρομάξω.

Ο νεαρός είχε ασχοληθεί ενεργά με πρακτικές…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 478 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Τὸ τελευταῖον μάθημα

Αντέχουμε...

Εικόνα από:www.ekedisy.gr

Ἡ καλοκαιρινὴ ζέστη ἤρχισεν. Ὁ Ἱούνιος ἔφθασε προ δύο ἑβδομάδων. Ὅλοι εἰς τὸ σχολεῖον εἶχον ἀδιακόπως εἰς τὸ στόμα τὴν λέξιν διακοπαί. Ὅλοι εἶχον κουρασθῆ πλέον.

Σῆμερον ἦτο τὸ τελευταῖον μάθημα. Ὅλοι οἱ μαθηταὶ εἶχον τὸν πόθον νὰ προβιβασθοῦν εἰς τὴν ἄλλην τάξιν. Διὰ τελευταίαν φορὰν ἐδιδάσκοντο εἰς τὴν αἴθουσαν αὐτήν.

Ἡ ἀνωτέρα τάξις θὰ ἔφευγε διὰ παντὸς ἀπὸ τὸ σχολεῖον αὐτό. Οἱ μαθηταί της ἔζησαν τόσα ἔτη ἐδῶ μέσα. Ἡ ζωή των συνεδέθη μὲ κάθε θέσιν, μὲ κάθε γωνίτσαν τοῦ σχολείου.

Ὁλόκληρα ἔτη ἔζησαν ἐδῶ. Ὁ διδάσκαλός των ἔγινε πλέον δεύτερος πατήρ. Καὶ αυτοὶ ἦσαν ἀληθινοὶ ἀδελφοὶ μεταξύ των˙ ἀδελφοὶ εἰς τὴν λύπην, ἀδελφοὶ εἰς τὴν χαράν.

Δείτε την αρχική δημοσίευση

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

ΔΙΑΣΗΜΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ

Greek National Pride

cardozo-manastır-21-01

7311ceb211111Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης

Η μεγάλη ιερότητα του χώρου της ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής της Παναγίας Σουμελά στον Πόντο, συνεχίζει να προσελκύει και να συγκινεί ανθρώπους από τις τέσσερις άκρες του ορίζοντα που σε πρώτη ευκαιρία σπεύδουν να την επισκεφτούν και να την προσκυνήσουν με την παρουσία τους.

Τελευταία εντυπωσιακή περίπτωση είναι ο Oscar Gardozo, διεθνής Παραγουανός ποδοσφαιριστής της ομάδας της Τραπεζούντιας, Trabzonspor.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο Oscar Gardozo συνοδευόμενος από τον βοηθό μάνατζερ της ποδοσφαιρικής ομάδας, Selcuk Okan Kartal και τον διερμηνέα της ομάδας, Görkem Ekal, επισκέφτηκε την Παναγία Σουμελά όπου και φωτογραφήθηκε για τον τουρκικό τύπο

Ο διεθνής ποδοσφαιριστής εξέφρασε τον μεγάλο του θαυμασμό για το ιστορικό αυτό κτίσμα σκαρφαλωμένο στην πλαγιά του βουνού στην περιοχή αυτή της Maçkas, (η ελληνική Ματσούκα), και δήλωσε καταγοητευμένος από το τοπίο της περιοχής και την ιερότητα που αναδίδει.

Φυσικά για μια τέτοια είδηση δεν θα ενδιαφέρονταν κανένα ελληνικό, (ελληνόφωνο), ΜΜΕ.

Αυτά…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 29 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Αρέσει σε %d bloggers: