Daily Archives: 15/11/2015

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ’21

ΛΟΓΟΣ ΡΩΜΑΙΙΚΟΣ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ «ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ» (ΑΧΕΛΩΟΣ TV 2015)
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΛΑΝΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ – ΚΑΜΕΡΑ: ΦΩΤΗΣ ΒΑΡΔΗΣ Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ* – Ενωμένη Ρωμηοσύνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

π. Χρίστος Κυριαζόπουλος

Δι­δά­κτωρ Βυ­ζαν­τι­νῆς Ἱ­στο­ρί­ας/καὶ Ἀρ­χαί­ας Ἑλ­λη­νι­κῆς Φι­λο­λο­γί­ας

Μὲ τὸ τε­ρά­στιο πα­ρελ­θὸν καὶ τὴν κλη­ρο­νο­μιά της ἡ ἑλ­λη­νι­κὴ γλῶσ­σα μᾶς προ­βλη­μα­τί­ζει ἰ­δι­αί­τε­ρα, δι­ό­τι, ἂν κά­θε γλῶσ­σα ἔ­χει τὴ μο­να­δι­κό­τη­τά της, ἡ εἰ­δο­ποι­ὸς καὶ θε­με­λι­ώ­δης δι­α­φο­ρὰ ἀ­πὸ τὶς ἄλ­λες εἶ­ναι ὅ­τι ἡ γλωσ­σι­κὴ ὀρ­γά­νω­ση καὶ ἔκ­φρα­ση τοῦ ση­με­ρι­νοῦ κό­σμου, ὅ­πως δι­α­μορ­φώ­θη­κε μέ­σα ἀ­πὸ τὴν πο­ρεί­α τοῦ Εὐ­ρω­πα­ϊ­κοῦ πο­λι­τι­σμοῦ, ἀ­νά­γε­ται στὸν ἑλ­λη­νι­κὸ λό­γο, ὦ! γλῶσ­σα καὶ δι­α­νό­η­ση. Πε­ρισ­σό­τε­ρο ἀ­πὸ ὁ­ποι­αν­δή­πο­τε ἄλ­λη ση­μαν­τι­κή, ὁ κό­σμος εἶ­ναι καρ­πὸς μί­ας ἑλ­λη­νι­κῆς ση­μαν­τι­κῆς. Ἡ ἑλ­λη­νι­κὴ δὲν εἶ­ναι «κλα­σσι­κὴ» γιὰ τὴν ἀρ­χαί­α πε­ρί­ο­δο μό­νον, ἀλ­λὰ καὶ ἡ κλα­σ­σικὴ γλῶσ­σα τῆς χρι­στι­α­νι­κῆς ἐ­πο­χῆς. Καὶ μο­λο­νό­τι δὲν εἶ­ναι πλέ­ον μί­α γλῶσ­σα τῶν με­γά­λων μα­ζῶν, ὡ­στό­σο τὸ ἐ­τυ­μο­λο­γι­κὸ δυ­να­μι­κό της, οἱ ρί­ζες καὶ οἱ λέ­ξεις της τὴν κα­θι­στοῦν ἐ­πί­σης …

Πηγή: Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ* – Ενωμένη Ρωμηοσύνη

Σχολιάστε

Filed under ΑΞΙΕΣ-ΡΙΖΕΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ; ΚΑΝΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟ! ( ομιλία στην εορτή του αγίου αποστόλου και ευαγγελιστού Ματθαίου)

Αντέχουμε...

16 Νοεμβρίου Τοῦ ἁγίου εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου

 ομιλία τoυ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

EYAG. MATH.

Ἐάν, ἀγαπητοί μου, σᾶς πῇ κάποιος,  ὅτι ἕνας λύκος ἔγινε ἀρνί, ποιός θὰ  τὸ πιστέψῃ; Κανείς δὲν θὰ τὸ  πιστεύῃ. Γιατὶ ὁ λύκος τρώει ἀρνιά. Γεννιέται λύκος καὶ λύκος πεθαίνει.  Ὁ λαός μας λέει· «ὁ λύκος τρίχα  ἀλλάζει, ἀλλὰ τὴν γνώμη, τὸ νοῦ, δὲν τὸν  ἀλλάζει», μένει λύκος. Ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ δ ὲν συμβαίνει στὸ φυσικὸ κόσμο, συμ βαίνει σ᾿ ἕναν ἄλλο κόσμο, στὸν  πνευματικὸ κόσμο, στὸν ἠθικὸ κόσμο. Τί  θέλω δηλαδὴ νὰ πῶ; Ὅτι ὑπάρχουν  ἄνθρωποι κακοί, ὑπάρχουν ἄνθρωποι διεστραμμένοι, ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ  εἶνε γεμᾶτοι κακίες καὶ ἐλαττώματα,  ποὺ εἶνε σὰν τοὺς λύκους καὶ  χειρότεροι ἀπ᾿ αὐτοὺς καὶ ἀπὸ τὰ ἄγρια  θηρία, καὶ ὅμως ἕνας κακὸς ἄνθρωπος  μπορεῖ ν᾿ ἀλλάξῃ, νὰ γίνῃ καλός, νὰ  γίνῃ ἅγιος. Ἕνας λύκος μπορεῖ νὰ  γίνῃ ἀρνί. Αὐτὸ μᾶς λέει σήμερα τὸ  εὐαγγέλιο (βλ. Ματθ. 9,9-13).

Γιά νὰ δοῦμε, πῶς γίνονται…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 2.428 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Ποιός οργάνωσε αυτό το παγκόσμιο σχέδιο για το προσφυγικό;

ΑΒΕΡΩΦ

.

Μαρία Χωριανοπούλου Δημιουργός – Διαχειριστής iThesis

.

Ενώ τα κύματα των μεταναστών συρρέουν προς την Ευρώπη και ενώ οι δήθεν «προοδευτικοί” πολιτικοί μας δεν κουνούν ούτε το μικρό τους δαχτυλάκι για να ανακοπεί όλη αυτό το τσουνάμι των μεταναστών που κατακλύζει την Ελλάδα, ένα υπερσύγχρονο και εξαιρετικά οργανωμένο website δημιουργήθηκε, το οποίο δίνει οδηγίες σε τέσσερις γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, αραβικά και φαρσί) στους μετανάστες για το πως θα κινηθούν στις χώρες της Ευρώπης!

Δείτε το website εδώ: http://w2eu.info

Η ενότητα για όλες τις χώρες της Ευρώπης εδώ: http://w2eu.info/greece.en.html

Η ενότητα για την Ελλάδα εδώ: http://w2eu.info/greece.en.html

Είναι εντυπωσιακό ότι παρέχονται λεπτομερώς όλες οι σχετικές πληροφορίες: πως θα ζητήσουν άσυλο, τι ισχύει σε κάθε χώρα σε σχέση με το Δουβλίνο 2, πως θα μπορέσουν να εργαστούν, πως θα τύχουν ιατρικής περίθαλψης κλπ.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 351 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

«Έμμισθος μεταφορέας μεταναστών.»

ΒΗΜΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ανθρώβλητα

Ν. Λυγερός

Έχει ενδιαφέρον να υπάρχουν άτομα που όχι μόνο έχουν μια αφελή προσέγγιση για θέματα σοβαρά, αλλά προσπαθούν να μας πείσουν ότι έχουν και λύσεις σε προβλήματα που δεν υπάρχουν. Μπερδεύουν το προσφυγικό με το μεταναστευτικό, λες και δεν υπάρχει ταύτιση και θεωρούν ότι η πρότασή τους είναι και μοναδική όσον αφορά στην επίλυση. Στην πραγματικότητα δεν μπορούν καν να ομολογήσουν στον εαυτό τους ότι αναφέρονται σε μία χώρα που λειτουργεί ως έμμισθος μεταφορέας μεταναστών, οι οποίοι βέβαια όταν φτάνουν στις πόρτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν απολύτως τίποτα πάνω τους ούτε χρηματικό ποσό, ούτε ταυτότητα. Συνήθως πρόκειται για άντρες που είναι μόνοι κι έχουν επίσημα αφήσει την οικογένειά τους σε μία χώρα που βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση, για να ζητήσουν πολιτικό άσυλο δίχως να εξηγήσουν πώς θα επιζήσει η γυναίκα τους και τα παιδιά τους. Αυτές οι περιπτώσεις δεν έχουν καμία σχέση με το προσφυγικό. Κι ενώ βλέπουμε…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 100 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Πῶς θέλει τό Σχολεῖο ὁ Πατροκοσμᾶς

Το σπιτάκι της Μέλιας

ΠΩΣ ΘΕΛΕΙ Ο ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑΣ.

Διδαχή Α’

— Ἔχετε σχολεῖον ἐδῶ εἰς τήν χώραν σας νά διαβάζουν τά παιδιά;

— Δέν ἔχομεν, ἅγιε τοῦ Θεοῦ.

Νά μαζευθῆτε ὅλοι νά κάμετε ἕνα σχολεῖον καλόν, νά βάλετε καί ἐπιτρόπους νά τό κυβερνοῦν, νά βάνουν διδάσκαλον νά μανθάνουν ὅλα τά παιδιά γράμματα, πλούσια καί πτωχά.

Διότι ἀπό τό σχολεῖον μανθάνομεν τί εἶνε Θεός, τί εἶνε Ἁγία Τριάς, τί εἶνε Ἄγγελοι,δαίμονες, παράδεισος, κόλασις, ἀρετή, κακία· τί εἶνε ψυχή, σῶμα κ.λπ.

Διότι χωρίς τό σχολεῖον περιπατοῦμεν εἰς τό σκότος· ἀπό τό σχολεῖον ἀνοίγει τό μοναστήριον.

Ἄν δέν ἦτο σχολεῖον, ποῦ ἤθελα μάθει ἐγώ νά σᾶς διδάσκω;

Δείτε την αρχική δημοσίευση 247 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Πρέπει στη διάρκεια της νηστείας να καταναλώνουμε προϊόντα σόγιας, τυπικά νηστήσιμα;

ΟΜΟΘΥΜΑΔΟΝ

anekshghta

*Τέτοια προϊόντα είναι π.χ. το τυρί σόγιας, το γάλα σόγιας, μπιφτέκια σόγιας κλπ.

Όταν οι Πατέρες και οι Σύνοδοι νομοθετούσαν τα προϊόντα αυτά δεν υπήρχαν. Τυπικά λοιπόν επιτρέπονται.

Ουσιαστικά και σε βάθος σκεπτόμενοι όχι. Για δύο κυρίως λογούς:

α) Τα προϊόντα αυτά είναι απομίμηση αντίστοιχων γαλακτικών και κρεατικών προϊόντων οπότε προσπαθούμε να ξεγελάσουμε το Θείο! Αν για λόγους υγείας παρίσταται ανάγκη να φάμε τυρί είναι προτιμότερο να καταλύσουμε πραγματικά τυρί και όχι απομίμηση, πάντα με τη συμφωνία πνευματικού και ιατρού εφ’ όσον υπάρχουν.

β) Τα προϊόντα αυτά, δηλαδή τα παράγωγα συνήθως σόγιας, δεν ήταν γνωστά στο ελληνικό στομάχι πριν 50 χρόνια και είναι γενετικά τροποποιημένα είναι προϊόντα «μυστηριωδών» εργαστηρίων και ο Θεός ξέρει τι προβλήματα τραγικά θα δημιουργήσουν στο μέλλον και στον άνθρωπο και στον πλανήτη μας.

Στην Αγγλία, πρόσφατα, άνοιξαν καταστήματα – εστιατόρια με τίτλο «90», που σημαίνει ότι πωλούν προϊόντα που έχουν συλλέξει σε απόσταση το πολύ 90…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 33 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Χρυσοσστόμου περί αιρέσεως

ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑΤΑ

Εισαγωγικά

Σε παλαιότερη αναφορά μας σχετικά με τις έννοιες της Αίρεσης και του Σχίσματος, τις  είχαμε οριοθετήσει ως εξής: Ως αίρεση χαρακτηρίζεται τόσο στη Χριστιανική Δογματική, όσο και στο Κανονικό Δίκαιο, κάθε απόκλιση από βασική και θεμελιώδη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας από πιστό ή ομάδα πιστών, παρά την αναμφισβήτητη ασάφεια της εκκλησιαστικής παραδόσεως, ως προς τα όρια της αιρέσεως και του σχίσματος

Έτσι, αίρεση χαρακτηρίζεται κάθε διδασκαλία, που αποδεδειγμένα νοθεύει τη γνήσια αποστολική παράδοση και πίστη της Εκκλησίας με παρεκκλίσεις, προσθήκες, αφαιρέσεις, υπερτονισμούς ή μονομέρειες ως προς την γενικά παραδεκτή, συγχρονικά και διαχρονικά, εκκλησιαστική παράδοση.

Ο όρος σχίσμα δηλώνει τη διάσπαση της ενότητας της Χριστιανικής Εκκλησίας από ομάδες πιστών, οι οποίες διαφωνούν σε δευτερεύοντα ζητήματα και πάντως όχι στην ουσία της ορθής πίστης. Επομένως το Σχίσμα δεν αντιμετωπίζεται ως Αίρεση.

Στην παρούσα παρουσίαση εκτίθενται, όσα ο άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος παρουσιάζει και όσα συμβουλεύει, τόσο για την αντιμετώπιση των αιρετικών…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 4.569 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ; ΚΑΝΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟ! ( ομιλία στην εορτή του αγίου αποστόλου και ευαγγελιστού Ματθαίου)

Αντέχουμε...

16 Νοεμβρίου:  Τοῦ ἁγίου εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου

 ομιλία τoυ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

EYAG. MATH.

Ἐάν, ἀγαπητοί μου, σᾶς πῇ κάποιος,  ὅτι ἕνας λύκος ἔγινε ἀρνί, ποιός θὰ  τὸ πιστέψῃ; Κανείς δὲν θὰ τὸ  πιστεύῃ. Γιατὶ ὁ λύκος τρώει ἀρνιά. Γεννιέται λύκος καὶ λύκος πεθαίνει.  Ὁ λαός μας λέει· «ὁ λύκος τρίχα  ἀλλάζει, ἀλλὰ τὴν γνώμη, τὸ νοῦ, δὲν τὸν  ἀλλάζει», μένει λύκος. Ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ δ ὲν συμβαίνει στὸ φυσικὸ κόσμο, συμ βαίνει σ᾿ ἕναν ἄλλο κόσμο, στὸν  πνευματικὸ κόσμο, στὸν ἠθικὸ κόσμο. Τί  θέλω δηλαδὴ νὰ πῶ; Ὅτι ὑπάρχουν  ἄνθρωποι κακοί, ὑπάρχουν ἄνθρωποι διεστραμμένοι, ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ  εἶνε γεμᾶτοι κακίες καὶ ἐλαττώματα,  ποὺ εἶνε σὰν τοὺς λύκους καὶ  χειρότεροι ἀπ᾿ αὐτοὺς καὶ ἀπὸ τὰ ἄγρια  θηρία, καὶ ὅμως ἕνας κακὸς ἄνθρωπος  μπορεῖ ν᾿ ἀλλάξῃ, νὰ γίνῃ καλός, νὰ  γίνῃ ἅγιος. Ἕνας λύκος μπορεῖ νὰ  γίνῃ ἀρνί. Αὐτὸ μᾶς λέει σήμερα τὸ  εὐαγγέλιο (βλ. Ματθ. 9,9-13).

Γιά νὰ δοῦμε, πῶς γίνονται…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 4 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΙΑ: ΕΞΕΛΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ καὶ ΕΙΣΔΟΧΗ ΤΩΝ “ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ”

Χριστιανικὴ Βιβλιογραφία

Ἀπόσπασμα τοῦ κυρίου ἄρθρου τῆς ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»,
ὑπὸ τὸν τίτλο: ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
15.11.15

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Φιλόξενοι στοὺς “ξένους” καὶ ἐντελῶς ἀφιλόξενοι στοὺς δικούς! Πάλι μιὰ ἑλληνικὴ πρωτιά!

.         […] Ἡ πολιτικὴ τάξη, γιὰ νὰ διατηρήσει τὰ προνόμιά της, παρέδωσε σημαντικὸ κομμάτι τῆς ἐξουσίας στοὺς δανειστές.

.         Ἑκατοντάδες χιλιάδες νέοι ἐπιστήμονες ἀποκόπηκαν ἀπὸ τὴν πατρογονικὴ ἑστία γιὰ νὰ βροῦν ἕνα μεροκάματο στὴν ἀλλοδαπή. Ἑκατοντάδες χιλιάδες ἀλλοδαποί, ποὺ δὲν ἔχουν τὴν παραμικρὴ σχέση μὲ τὸ ἔθνος, τὶς παραδόσεις καὶ τὸν πολιτισμό μας, εἰσρέουν ἀνεξέλεγκτα στὰ νησιὰ καὶ στὶς μεγάλες πόλεις.Ταυτόχρονα, ὅπως ἤδη ἔχει δημοσιοποιήσει ἡ Ἑλληνικὴ Στατιστικὴ Ἀρχή, ὁ πληθυσμὸς τῆς Ἑλλάδας γιὰ τὸ ἔτος 2014 μειώθηκε κατὰ 21.592 ἄτομα. Ἡ μείωση αὐτὴ ἐξηγεῖται ἀπὸ τὴ διαφορὰ θανάτων καὶ γεννήσεων στὴν ἐπικράτεια. Ἡ ζωὴ τῶν Ἑλλήνων χάνει ἔδαφος καὶ ὁ θάνατος προελαύνει. Φυσικά, ἐφ᾽ ὅσον ἐπιδεινώνεται ὁ δείκτης γεννήσεων σὲ σχέση μὲ τοὺς θανάτους, αὐξάνεται καὶ…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 216 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Η αληθινή νηστεία (Γέροντας Κλεόπας Ηλίε)

Σημεία Καιρών

f427c-canser-nhsteia-Ἀλλά πῶς πρέπει νά κρατήσουμε τήν ἀληθινή νηστεία, κατά τήν διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας;

-Ἡ ἀληθινή νηστεία, ἀδελφέ μου, πρέπει νά τηρήται ὄχι μόνο μέ τό σῶμα, ἀλλά καί μέ τήν ψυχή.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 234 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Αντέχουν και στην κρίση οι γυναικείοι συνεταιρισμοί!

αἰέν ἀριστεύειν

synetairismos_cover

emprosnet.g
Ποιος θα το περίμενε ότι το 1983 οι 24 γυναίκες από την Πέτρα που έκαναν το πρώτο βήμα του γυναικείου συνεταιρίζεσθαι στην Ελλάδα, θα «έστρωναν» μία επιχείρηση που βαστά έως σήμερα, όταν τα λουκέτα στη Λέσβο και την Ελλάδα της κρίσης διαδέχονται το ένα το άλλο.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 526 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Volunteers Needed to Offer Healthcare and Education in Guatemala. Ζητούνται εθελοντές για την Γουατεμάλα από την Βόρεια Αμερική.

Ορθόδοξη Ιεραποστολή -Orthodox Mission -Mission Οrthodoxe - Misión Ortodoxa - Missão Ortodoxa - Missione Ortodossa - православная миссия- Misiunea Ortodoxă- 东正教使命 - रूढ़िवादी मिशन

The Orthodox Christian Mission Center (OCMC) is seeking medical/dental professionals, students, and those interested in providing medical/dental care for two upcoming short-term mission teams to Guatemala.

OCMC News - Faith and Healing for the Mayan People of Aguacate, Guatemala

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.734 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Αρέσει σε %d bloggers: