ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ | Παγκοινιά

Ἂν ἡ ἱ­στο­ρί­α λει­τουρ­γοῦ­σε μὲ κά­ποι­ες ἀ­νυ­πέρ­βλη­τες νο­μο­τέ­λει­ες, τό­τε θὰ μπο­ρού­σα­με νὰ ἰ­σχυ­ρι­στοῦ­με ὅ­τι ὁ «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» καὶ ὁ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», βά­ζουν ὁ­ρι­στι­κὰ τα­φό­πλα­κα σὲ μί­α πα­ρά­δο­ση κοι­νο­τι­σμοῦ, αὐ­το­δι­α­χεί­ρι­σης, συ­νερ­γα­τι­σμοῦ καὶ ἄ­με­σης δη­μο­κρα­τί­ας ποὺ ὑ­πῆρ­χε σὲ κά­θε πε­ρί­ο­δο τῆς ἱ­στο­ρι­κῆς πο­ρεί­ας τοῦ Ἑλ­λη­νι­σμοῦ.Εὐ­τυ­χῶς ὅ­μως ἡ ἱ­στο­ρί­α λει­τουρ­γεῖ καὶ μὲ τὸ ἀ­πρό­ο­πτο καὶ τὸ ἀ­πρό­βλε­πτο, ὥ­στε, ὅ­ταν οἱ και­ροὶ τὸ ἐ­πι­βάλ­λουν τό­τε καὶ πά­λι θὰ ἀ­να­κα­λύ­ψου­με τὴν ἀ­ναγ­και­ό­τη­τα τοῦ κοι­νο­τι­σμοῦ.Χά­ρις στὶς με­λέ­τες τοῦ Κ. Κα­ρα­βί­δα, τοῦ Ν. Μα­λού­χου, τοῦ Ἰ. Δρα­γού­μη, τοῦ Δ. Δα­νι­η­λί­δη, τοῦ Κ. Πα­παρ­ρη­γό­που­λου, τοῦ Ν. Μο­σχο­βά­κη, τοῦ Ν. Παν­τα­ζό­που­λου, γνω­ρί­ζου­με μὲ βε­βαι­ό­τη­τα τοὺς τρό­πους ποὺ ἐμ­φα­νί­στη­κε στὴν Ἀ­θη­ναϊκὴ δη­μο­κρα­τί­α, στὸ …

Πηγή: ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ | Παγκοινιά

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s