Daily Archives: 29/12/2016

Θέλει να πάσχουμε | Πεμπτουσία

Βάσταζε τον σταυρό σου και γνώριζε ότι σε όσα πάσχουμε είναι γνώστης ο Θεός και ως Πατέρας γνήσιος προσπαθεί με κάθε τρόπον να μορφώσει μέσα μας, τον Ιησού Χριστό. Θέλει να πάσχουμε, διότι ξέρει, τι έχει ετοιμάσει δια τα πάσχοντα παιδιά Του στους ουρανούς. Εάν όμως δεν στείλει σ’ αυτά θλίψεις, θα αδικηθούν, διότι θα υστερηθούν τα ανεκλάλητα αγαθά του ουρανού. Όσον περισσότερο πάσχουμε, τόσο πιο ωραίο στεφάνι της δόξας πλέκεται!

Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας

Πηγή: Θέλει να πάσχουμε | Πεμπτουσία

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Τό χάρισμα τῶν Ὁσίων κατά τῶν πειρασμικῶν προσβολῶν – Ενωμένη Ρωμηοσύνη

Ἀπόσπασμα από τον βί­ο τῶν ὁ­σί­ων Πα­τέ­ρων Παύ­λου καί Ἰ­ω­άν­νου

Κά­ποι­α μέ­ρα ὁ μα­κα­ρι­στός Παῦ­λος ἔ­φυ­γε γιά νά προ­σευ­χη­θεῖ κατ᾽ ἰ­δί­αν στό βου­νό. Ὁ μα­κα­ρι­στός Ἰωάν­νης κρύ­φτη­κε καί τόν ἀ­κο­λου­θοῦ­σε γιά νά ἰ­δεῖ τί θά κά­νει. Τόν εἶ­δε τό­τε ν᾽ ἀ­νε­βαί­νει σ᾽ ἕ­να λό­φο πού ὑ­ψω­νό­ταν στά νό­τια τῆς πό­λης. Μπῆκε σ᾽ ἕ­να ἀ­πο­μο­νω­μέ­νο κα­λύ­βι πού βρι­σκό­ταν ἐ­κεῖ καί γονάτισε, γιά νά προ­σευ­χη­θεῖ.

Ὁ Ἰ­ω­άν­νης στε­κό­ταν ἔ­ξω καί ἔ­κλαι­γε βλέ­ποντας­ πώς ὁ Θε­ός δί­νει τέ­τοι­α κα­θα­ρό­τη­τα στόν συγ­κά­τοι­κό του. Κα­θώς ὁ Παῦ­λος ἔ­μει­νε ἀρ­κε­τή ὥ­ρα στήν προ­σευ­χή, ἕ­να με­γά­λο φί­δι σύρ­θη­κε καί στά­θη­κε ἀπέναντι ἀ­πό ἕ­να ἄ­νοιγ­μα πού βρι­σκό­ταν στό κα­λύ­βι.

Ὅ­ταν ὁ Ἰ­ω­άν­νης τό εἶ­δε ἀπ᾽ ἔ­ξω, ἄρ­χι­σε νά φωνά­ζει καί νά λέ­ει: «Κύ­ρι­ε, Κύ­ρι­ε, δές τόν ἐ­χθρό σου πού ἔρ­χε­ται ἐ­ναν­τί­ον σου, γιά νά σοῦ κά­νει κα­κό».   …

Πηγή: Τό χάρισμα τῶν Ὁσίων κατά τῶν πειρασμικῶν προσβολῶν – Ενωμένη Ρωμηοσύνη

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΣ: Αναπολώντας την Αθήνα του ’60

«Όμορφη Αθήνα, πού ’ν’ τα χρόνια εκείνα, πού ’ν’ τα χρόνια εκείνα τα παλιά. πού ’ν’ τα χρόνια που ξηγιόμαστε αλάνικα και που σέρναν τα σκυλιά με τα λουκάνικα». Το 1960 το τραγούδι ήταν ήδη παλιό. Μίλαγε για μια Αθήνα που είχε ήδη χαθεί.Ομορφη, ανθρώπινη, με τα λεφτά τόσο αβέρτικα που τα σκυλιά δεν καταδεχόντουσαν να φάνε τα λουκάνικα που τα είχαν δέσει. Πότε ήταν αυτή η Αθήνα;

Πηγή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΣ: Αναπολώντας την Αθήνα του ’60

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Να μιλάμε για τον Χριστό αλλά όχι με το ζόρι (παππούς Παναής) | Σύναξη Νέων Παλαιοχωρίου

α. Όσοι διδάσκουνε, να μην έχουνε την απαίτηση απ’ αυτούς που τους ακούν να αποδέχονται αμέσως τη διδασκαλία τους. Ο Θεός έχει όλη τη δύναμη αμέσως να μας κάμει όπως θέλει. Όμως λέει: «Όστις θέλει οπίσω μου έλθειν…». Μόνο ο ενάντιος βιάζει, ο Κύριος δεν αναγκάζει. Πάντοτε ενεργεί με την υπομονή. Η χάρις του Θεού αβίαστα και ελεύθερα φωτίζει και ευλογεί τους πάντες. Ο απόστολος Πέτρος, στο   …

Πηγή: Να μιλάμε για τον Χριστό αλλά όχι με το ζόρι (παππούς Παναής) | Σύναξη Νέων Παλαιοχωρίου

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Η οσιότατη γ. Μαρία Μαγδαληνή από την Φαράν του Σινά | Σύναξη Νέων Παλαιοχωρίου

Η οσιότατη αδελφή Μαρία Μαγδαληνή (κατά κόσμον Marie Madeleine Le Beller) εκοιμήθη εν Κυρίω σε ηλικία 67-68 ετών, την 12ηνΔεκεμβρίου 2013 (Ν.Η.) ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο ερημητήριό της πλησίον του σπηλαίου του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος στο όρος Σινά. Απώλεσε την επαφή με το περιβάλλον λίγες ώρες προ της τελευτής της και είχε ένα ειρηνικό τέλος στα χέρια του γέροντός της π. Παύλου Σιναϊτου που έσπευσε να της δώσει την τελευταία Θεία Μετάληψη.   …

Πηγή: Η οσιότατη γ. Μαρία Μαγδαληνή από την Φαράν του Σινά | Σύναξη Νέων Παλαιοχωρίου

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

ΜΑΛΚΙΔΗΣ: Ο Έλληνας του Πόντου YANNİS VASİLİS YAYLALI στο Τουρκικό κράτος-φυλακή

Μέρος της συνέντευξης στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και στο δημοσιογράφο Γιώργο Γκόντζο

Θ. Μαλκίδης

Ο Έλληνας του Πόντου YANNİS VASİLİS YAYLALI στο Τουρκικό κράτος-φυλακήΦέτος συμπληρώνονται 45 χρόνια διώξεων πολιτικών και διανοουμένων, συνεχών δολοφονιών, αγνοουμένων, καταπίεσης, τυραννίας και λευκών κελιών στην Τουρκία.

Πηγή: ΜΑΛΚΙΔΗΣ: Ο Έλληνας του Πόντου YANNİS VASİLİS YAYLALI στο Τουρκικό κράτος-φυλακή

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Ἄν σέ ἀγαπῶ Κύριε… | Το σπιτάκι της Μέλιας

 

Ἄν σέ ἀγαπῶ Κύριε, δέν τό κάνω γιά τόν Παράδεισο πού ὑποσχέθηκες.

Πηγή: Ἄν σέ ἀγαπῶ Κύριε… | Το σπιτάκι της Μέλιας

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

ΘΑΝΟΣ ΕΥΗ koukfamily

(πατήστε την εικόνα για μεγέθυνση)

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ζητά τη συνδρομή των πολιτών για τον εντοπισμό της 15χρονης Κωνσταντίνα Π. η οποία εξαφανίστηκε στις 27 Δεκεμβρίου από την περιοχή του Περιστερίου.   …

Πηγή: ΘΑΝΟΣ ΕΥΗ koukfamily

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized