Daily Archives: 28/01/2017

Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός – Ὁ θεμελιωτής τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς – Ενωμένη Ρωμηοσύνη

no altἘμμανουήλ Περσυνάκη

καθηγητοῦ-Ἱεροψάλτου

Ὁ ἀναμορφωτὴς τῆς Ἐκκλησιαστικῆς μας Μουσικῆς, ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, γεννήθηκε τὸ δεύτερο ἥμισυ τοῦ 7ου μ.Χ. αἰῶνα, πιθανώτατα τὸ 676 μ.Χ., ἀπὸ χριστιανοὺς γονεῖς, στὴ Δαμασκὸ καὶ γι’ αὐτὸ Δαμασκηνὸς ἐπικαλεῖται. Ὁ πατέρας του, ὀνομαζόμενος Σέργιος, ἦταν πλούσιος χριστιανὸς καὶ λόγῳ τῆς ἐναρέτου ζωῆς του ἦταν πρωτοσύμβουλος τοῦ Ἀμηρᾶ, Ἀγαρηνοῦ ἄρχοντος τῆς Δαμασκοῦ. Γιὰ τὴν ἀρετή του καὶ τὴν πρὸς τοὺς πένητας συμπάθειά του ὁ Θεὸς τοῦ χάρισε ἕνα παιδὶ, τὸ ὁποῖο ὀνόμασε Ἰωάννη καὶ τὸ ὁποῖο ἔμελλε νὰ γίνη παγκόσμιος φωστῆρας τῆς Ἐκκλησίας μας, τὴν ὁποία στόλισε μὲ τόσα παναρμόνια τροπάρια.   …

Πηγή: Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός – Ὁ θεμελιωτής τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς – Ενωμένη Ρωμηοσύνη

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Οι στόχοι μας | Πεμπτουσία

Να βάζουμε στόχους. Και κάθε εβδομάδα να σκεπτόμαστε, να δούμε τι κάναμε, τι πρέπει να κάνουμε, πόσο πρέπει να προσπαθήσουμε.

Γερ. Θεοσέμνη, Καθηγουμένη Ι.Μ. Χρυσοπηγής Χανίων Κρήτης

Πηγή: Οι στόχοι μας | Πεμπτουσία

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Η Ελλάδα είναι πλούσια σε ορυκτό πλούτο – Ενωμένη Ρωμηοσύνη

Η Ελλάδα και ο ορυκτός της πλούτος. Μια από τις πλουσιότερες χώρες της Ευρώπης σε μεταλλικά και βιομηχανικά ορυκτά.

Μελετώντας και παρουσιάζοντας τις οικονομικές δυνατότητες που έχει η πατρίδα μας είχαμε κάνει μια πρώτη προσέγγιση σε σχετικό άρθρο μας. Ένας από τους σημαντικότερους, αν όχι ο σημαντικότερος τομέας του πλούτου της είναι ο ορυκτός πλούτος της.  …

Πηγή: Η Ελλάδα είναι πλούσια σε ορυκτό πλούτο – Ενωμένη Ρωμηοσύνη

1 σχόλιο

Filed under Uncategorized

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΣ: Ευαγγελική περικοπή Κυριακής ΙΖ΄ Ματθαίου

Θεραπεία της κόρης της Χαναναίας

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΕ´ 21 – 28

21 Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος. 22 καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἐκραύγασεν αὐτῷ λέγουσα· Ἐλέησόν με, Κύριε, υἱὲ Δαυῒδ· ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται. 23 ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτουν αὐτὸν λέγοντες· Ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν. 24 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ. 25 ἡ δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνησεν αὐτῷ λέγουσα· Κύριε, βοήθει μοι. 26 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς  …

Πηγή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΣ: Ευαγγελική περικοπή Κυριακής ΙΖ΄ Ματθαίου

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Δήλωση απαλλαγής μαθητή από τη θεματική εβδομάδα – Ενωμένη Ρωμηοσύνη

no alt

ΑΣΚΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΥ

που απορρέει από το Ν.Δ. 53/1974 – ΦΕΚ 256/Α ́ που κύρωσε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ ή Σύμβαση της Ρώμης) και σύμφωνα με το άρθρο 2 του Προσθέτου Πρωτοκόλλου αυτής “Δικαίωμα στην εκπαίδευση” που ορίζει ότι : “Ουδείς δύναται να στερηθή του δικαιώματος όπως εκπαιδευθή. Παν Κράτος εν τη ασκήσει των αναλαμβανομένων υπ’ αυτού καθηκόντων επί του πεδίου της μορφώσεως και της εκπαιδεύσεως θα σέβεται το δικαίωμα των γονέων όπως εξασφαλίζωσι την μόρφωσιν και εκπαίδευσιν ταύτην συμφώνως προς τας ιδίας αυτών θρησκευτικάς και φιλοσοφικάς πεποιθήσεις”

ΔΗΛΩΝΩ           …

Πηγή: Δήλωση απαλλαγής μαθητή από τη θεματική εβδομάδα – Ενωμένη Ρωμηοσύνη

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

«Αμφοτεροδέξιος…» : ~ Ένα μάλλον άγνωστο, αλλά απερίγραπτο, περιστατικό, όταν «συναντήθηκαν» με θαυμαστό τρόπο ο Μέγας Βασίλειος & ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος (τον γιορτάζει η Άγια Εκκλησία Του Χριστού μας στις 28 Ιανουαρίου…)

Τον καιρό εκείνο, ο Όσιος Εφραίμ ο Σύρος (εκ Συρίας) βρίσκονταν στην έρημο και ησύχαζε. Σαν άκουσε για τα θαύματα του Αγίου Βασιλείου, παρεκάλεσε το Θεό να του αποκαλύψει τι και ποιος είναι ο Βασίλειος. Είδε τότε στήλη πυρός, η οποία υψωνόταν μέχρι του ουρανού και άκουσε φωνή που έλεγε:  …

Πηγή: «Αμφοτεροδέξιος…» : ~ Ένα μάλλον άγνωστο, αλλά απερίγραπτο, περιστατικό, όταν «συναντήθηκαν» με θαυμαστό τρόπο ο Μέγας Βασίλειος & ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος (τον γιορτάζει η Άγια Εκκλησία Του Χριστού μας στις 28 Ιανουαρίου…)

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

ΤΡΕΛΟ-ΓΙΑΝΝΗΣ: »Μανουήλ Πανσέληνος»

μία ταινία του Γιώργου Βερδάρη

Πηγή: ΤΡΕΛΟ-ΓΙΑΝΝΗΣ: »Μανουήλ Πανσέληνος»

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

«Αμφοτεροδέξιος…» : ~ Έκτακτο,αδέρφια! Η Ευφροσύνη…

Έκτακτο,αδέρφια! Η Ευφροσύνη, 43 ετών, έπαθε ανεύρυσμα εγκεφάλου και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ήδη έχει χειρουργηθεί μια φορά και θα πρέπει να ξαναχειρουργηθεί αύριο. Παρακαλώ πείτε ένα Κύριε Ελέησον για την αδερφή μας εν Χριστώ και για την οικογένειά της (έχει τρία παιδιά). Βρίσκεται σε κώμα και οι γιατροί είναι πολύ λακωνικοί… Ας ζητήσουμε το Έλεος του Κυρίου μας.

Ελληνική Ναυς

Πηγή: «Αμφοτεροδέξιος…» : ~ Έκτακτο,αδέρφια! Η Ευφροσύνη…

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

ΤΡΕΛΟ-ΓΙΑΝΝΗΣ: Ο αληθινός λόγος που θέλουν τα παιδιά των «λαθρομεταναστών» στα ελληνικά σχολεία.

Γιά ὅσους-ες ἐνδιαφέρονται νά καταλάβουν, γιατί γίνεται τόση μεγάλη προσπάθεια ἀπό ΜΜΕ καί «ἀλληλέγγυους», νά βάλουν τά μεταναστάκια στά ἑλληνικά καί ὄχι σέ δικά τους σχολεῖα:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΆρθρο 01 – Αντικατάσταση του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας   …

Πηγή: ΤΡΕΛΟ-ΓΙΑΝΝΗΣ: Ο αληθινός λόγος που θέλουν τα παιδιά των «λαθρομεταναστών» στα ελληνικά σχολεία.

1 σχόλιο

Filed under Uncategorized