Daily Archives: 24/11/2017

Οἰκογένεια

Ἀναστασίας Κουρῆ

Στὴν πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ἡ οἰκογένεια χαρακτηρίζεται ὡς «κατ’οἶκον ἐκκλησία». Δηλαδή, ὁ σκοπὸς τοῦ γάμου ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς εἶναι νὰ ζήσουν χριστιανικά, σύμφωνα μὲ τὶς ἐντολὲς τοῦ Κυρίου, ἔτσι ὥστε νὰ εἰσέλθουν μαζὶ στὴν αἰώνια βασιλεία Του. Γιὰ νὰ γίνει αὐτό, θὰ πρέπει νὰ ὑπάρχει μεταξύ των συζύγων καὶ ὅλων τῶν μελῶν τῆς οἰκογένειας ἀγάπη δυνατή, ἀληθινὴ καὶ συνεχῶς αὐξανόμενη. Θὰ πρέπει νὰ κυριαρχεῖ ὄχι τὸ «ἐγὼ» ἀλλὰ τὸ «ἐσύ», καὶ ἀφοῦ συγχωνευθοῦν καὶ τὰ δυό, νὰ ὑπάρχει τὸ «ἐμεῖς». Ἡ ἀγάπη, ὁ σεβασμός, ἡ κατανόηση στὰ ἐλαττώματα καὶ τὶς ἀδυναμίες τοῦ ἄλλου, εἶναι σωστὸ νὰ διαπνέουν τὴ χριστιανικὴ οἰκογένεια ὄχι μόνο στὶς χαρὲς ἀλλὰ καὶ στὶς λύπες.

Ὁ ἄνδρας πρέπει νὰ ἀγαπάει καὶ νὰ φροντίζει τὴ γυναίκα του, ὅπως ὁ Χριστὸς ἀγάπησε τὴν Ἐκκλησία. Καὶ ἡ γυναίκα νὰ ἀγαπάει τὸν ἄνδρα της καὶ νὰ ὑποτάσσεται σὲ αὐτόν. Νὰ τὸν ἀναγνωρίζει ὡς κεφαλὴ τῶν ὑποθέσεων τοῦ σπιτιοῦ καὶ ὅλα τὰ μέλη τῆς οἰκογένειας νὰ τὸν ὑπακούουν.

Σήμερα οἱ περισσότεροι γάμοι διαλύονται καὶ οἱ περισσότερες οἰκογένειες ναυαγοῦν. Κάθε χρόνο αὐξάνονται τὰ διαζύγια, οἱ ἀπιστίες τῶν συζύγων, τὰ κρούσματα ἐνδοοικογενειακῆς βίας, οἱ παράνομες συμβιώσεις καὶ ἡ κάθε εἴδους ἀνηθικότητα μέσα στὴν οἰκογένεια. Καὶ ὅλα αὐτὰ γιατί; Γιατί δὲν ὑπάρχει ὁ Χριστὸς ἀναμεσά τους. Οὔτε πιστεύουν σ’ Αὐτὸν οὔτε ζοῦν χριστιανικά. Κάνουν λανθασμένες ἐπιλογὲς συντρόφων, ἀφοῦ τὰ κριτήριά τους εἶναι καθαρὰ κοσμικά. Ὁ ἄνδρας παντρεύεται τὴ γυναίκα γιὰ τὴν προίκα της καὶ γιὰ τὰ λεφτά της ἢ τὴ βλέπει μόνο ὡς μέσο ἱκανοποίησης καὶ μηχανὴ παραγωγῆς παιδιῶν. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ γυναίκα παντρεύεται τὸν ἄνδρα γιὰ νὰ τακτοποιηθεῖ κοινωνικά. Διαλέγει ἕναν ἄνδρα ὅπου θὰ εἶναι ἐντυπωσιακὸς καὶ θὰ ἔχει ἕνα καλὸ ἐπάγγελμα, ὥστε νὰ τῆς ἐξασφαλίσει ἄνετη ζωή. Παντρεύονται χωρὶς νὰ ὑπάρχει κάποια ψυχικὴ ἕνωση μεταξύ τους καὶ μέτα ἀπὸ κάποιο καιρὸ χωρίζουν, ψάχνοντας καὶ οἱ δυὸ νὰ βροῦν κάπου ἀλλοῦ τὴν εὐτυχία. Γι’ αὐτοὺς ἡ οἰκογένεια παύει νὰ εἶναι τὸ ἀσφαλὲς λιμάνι ὅπου γαληνεύει ἡ ψυχή, καὶ τὸ καταφύγιο ὅπου ὁ ἄνθρωπος ἀντλεῖ τὶς ψυχικὲς δυνάμεις ποὺ χρειάζεται γιὰ ν’ ἀγωνίζεται στὴ σκληρὴ κοινωνία. Μετατρέπεται ἡ οἰκογένεια σὲ μιὰ φυλακὴ ψυχῆς καὶ σώματος, ὅπου οἱ γονεῖς αὐτοὶ ζοῦν τὴν ἀπόλυτη δυστυχία.

Τὰ παιδιὰ τους παίρνουν τὸν κακὸ δρόμο, διότι ὡς γονεῖς δὲν φρόντισαν νὰ τοὺς μάθουν τὴ χριστιανικὴ παιδεία καὶ ἀγωγή. Ρίχνουν τὸ φταίξιμο στὴν τηλέοραση, στὶς κακὲς παρέες, στὸ ἴντερνετ ἢ στὴν κακὴ τύχη. Ποτὲ δὲν κατηγοροῦν τοὺς ἑαυτούς τους, πού μὲ τὴ συμπεριφορὰ τους μέσα στὴν οἰκογένεια ἔγιναν οἱ κακοὶ διδάσκαλοι τῶν παιδιῶν τους. Πῶς ἄλλωστε νὰ μὴν γίνει αὐτό, ὅταν ποτὲ δὲν ὑπῆρξε κοινὴ προσευχὴ ὅλων στὸ σπίτι, ποτὲ δὲν ὑπῆρξε τὸ κοινὸ κυριακάτικο τραπέζι, ποτὲ δὲν ὑπῆρξε ὁ κοινὸς ἐκκλησιασμὸς τὴν Κυριακὴ στὴ θεία Λειτουργία; Κανεὶς ἀπὸ τοὺς γονεῖς αὐτοὺς δὲν τοὺς μίλησε γιὰ τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τοὺς βίους τῶν Ἁγίων μας.

Σήμερα ὅλες οἱ οἰκογένειες ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες καὶ προβλήματα. Ὅταν ὅμως προσπαθοῦμε νὰ ζήσουμε χριστιανικά, ὅπως μᾶς δίδαξε ὁ Χριστὸς μὲ τὸ παραδειγμά του στὴ γῆ καὶ τὴ σταυρική Του θυσία, τότε μόνο θὰ γνωρίσουμε τὴν ἀληθινὴ εὐτυχία καὶ χαρὰ καὶ θὰ πετύχουμε τὸν προορισμό μας, νὰ ζήσουμε στὴν αἰώνια οἰκογένεια μαζί Του.

http://enromiosini.gr/arthrografia/%ce%bf%e1%bc%b0%ce%ba%ce%bf%ce%b3%ce%ad%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b1/

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Σμήνος από 112 εξοπλισμένα Bayraktar TB-2 ετοιμάζουν πυρετωδώς τα τουρκικά εργοστάσια

Greek National Pride

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Ο Ερντογάν ετοιμάζει τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις παρά τις κακές σχέσεις με τις ΗΠΑ για πολεμικές επιχειρήσεις ενώ σύμφωνα με το forbes η Τουρκία είναι η δεύτερη χώρα παγκοσμίως σε επιχειρήσεις εκτός επικράτειας μετά τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις(!)

Αυτό δηλώνει πάρα πολλά για τις προθέσεις των νεο-οθωμανών που διαθέτουν στρατιωτικές βάσεις σε Σομαλία και Κατάρ ενώ κατασκευάζουν συνεχώς  βάσεις στην Β.Συρία. Ο καημός τους βέβαια είναι το Αιγαίο και η κυπριακή ΑΟΖ και εκεί είναι που έχουν εστιάσει το ενδιαφέρον τους  το τελευταίο διάστημα .

Επανερχόμαστε όμως με νέες πληροφορίες για τον εναέριο τουρκικό στόλο, οι οποίες θα ανησυχήσουν την στρατιωτική ηγεσία της χώρας μας , για το τι ακριβώς ετοιμάζει η Άγκυρα το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με τον τουρκικό τύπο, εξοπλισμένα με πυραύλους μη επναδρωμένα οχήματα  Bayraktar, TB  ετοιμάζουν οι Τούρκοι για την καταπολέμηση των Κούρδων και φυσικά στην διαμάχη με την Ελλάδα στο Αιγαίο και την Κύπρο .

Πρόκειται για…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 365 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Ηλεκτρονικό εισιτήριο: Τα «άκυρα» χαρτονομίσματα και τα άδεια εκδοτήρια

Greek National Pride

Συνεχίζεται η ταλαιπωρία στους σταθμούς του ΟΑΣΑ με το νέο σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου να εμφανίζει συνεχώς προβλήματα. Το γεγονός ότι για συγκεκριμένους τύπους κομίστρου τα αυτόματα μηχανήματα δέχονται μόνο ορισμένα χαρτονομίσματα έχει προκαλέσει χάος.

Ο ΟΑΣΑ εξηγεί ότι το λογισμικό είναι φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο που να συσχετίζει την αξία του κομίστρου με το χαρτονόμισμα που δέεται, καθώς σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν θα επαρκούσαν τα ρέστα.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, δεν παρέχεται ακόμη η δυνατότητα χρήσης χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας για την έκδοση εισιτηρίου. Σε επιχειρησιακή απόφαση επίσης αποδίδεται το γεγονός ότι δεν διατίθενται μειωμένα εισιτήρια από τα εκδοτικά μηχανήματα, υπό το φόβο κατάχρησης του δικαιώματος χρήσης εκπτωτικού εισιτηρίου.

Οι δικαιούχοι παραπέμπονται στους εκδότες, οι οποίοι όμως δεν είναι παρόντες σε όλους τους σταθμούς και όλες τις ώρες της ημέρας λόγω ελλείψεων προσωπικού.

Η προτροπή του ΟΑΣΑ στους δικαιούχους μειωμένου εισιτηρίου είναι να προμηθεύονται περισσότερα από ένα εισιτήρια, ώστε…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 5 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Οι Τούρκοι παραδέχτηκαν ότι έχουν πρόβλημα στον Πόντο: «Πέφτουν κορμιά» σε πολεμική σύγκρουση PKK και τουρκικών επίλεκτων δυνάμεων

 ΠΗΡΕ ‘’ΦΩΤΙΑ‘‘ ΤΟ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ

Νεκροί κατά δεκάδες Τούρκοι κομάντος στα βουνά του ελληνικού Πόντου από την παρουσία της οργάνωσης «Bölücü Terör Örgütü» (BTÖ), δηλαδή Τρομοκρατική Αποσχιστική Οργάνωση εναντίον επίλεκτων  στρατιωτικών δυνάμεων JÖAK, JÖPER και φυσικά της δύναμης Bordo Bereli, στην Κερασούντα.

Το πολεμικό πεδίο αφορά να μεγάλο τρίγωνο που περιλαμβάνει τις περιοχές Τραπεζούντας, Αργυρούπολης, (Gümüşhane) και Κερασούντας, σε έκταση 120 χιλιομέτρων.

Δείτε το βίντεο των Τουρκικών ΜΜΕ

Ο λόγος αφορά  νέες συντονισμένες επιχειρήσεις του ΡΚΚ στον Πόντο και στην Μαύρη Θάλασσα, μαζί με μια νέα οργάνωση με την ονομασία (SRS)  η οποία μαζί με τα μέλη του ΡΚΚ διαθέτει «μεγάλη δύναμη πυρός».

Σύμφωνα με τον τουρκικό τύπο μετά την σύλληψη του Μουσταφά Τολουτσάν, ενός μαχητή του PKK με την κωδική ονομασία «Αράμ» στην επαρχεία της Κερασούντας, οι επιχειρήσεις κατά των ομάδων του PKK που δραστηριοποιούνται εκεί, επεκτάθηκαν.

 Σκληρές μάχες με πολλούς νεκρούς είχαμε στις επαρχίες Γιγλιντερέ και Ντερελί, στο πλαίσιο εκκαθαριστικών επιχειρήσεων των τουρκικών ειδικών δυνάμεων που βρέθηκαν να πολεμούν  για την ζωή μετά από  αλλεπάλληλες ενέδρες του PKK.

Η επείγουσα ‘’στράτευση‘‘ των ειδικών δυνάμεων  της ομάδας «bordo bereli» του τουρκικού ΓΕΕΔ που στάλθηκαν στην περιοχή, αποτελεί ένδειξη μεγάλου και σοβαρού προβλήματος, διότι μετά από αυτήν την δύναμη δεν υπάρχει άλλη πιο καλύτερα ειδικευμένη για να αντιμετωπίσει ενδεχόμενο κύμα νέων  επιθέσεων .

Τούρκοι ειδικοί αναφέρουν ότι τους τελευταίους μήνες υπάρχουν πολλές περισσότερες πληροφορίες και οπτικό υλικό στα Τουρκικά ΜΜΕ, που καταδεικνύουν την γιγάντωση του αντάρτικου στον Πόντο από τον  PKK και σε περιοχές που δεν κατοικούν Κούρδοι , σε μια προσπάθεια δημιουργίας δεύτερου μετώπου με τα το τουρκικό Κουρδιστάν.

Ειδικές δυνάμεις των παραπάνω μονάδων μαζί με τους ειδικά εκπαιδευμένους καταδρομείς των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων Bordo Bereli έχουν ξεκινήσει εκκαθαριστικές επιχειρήσεις σε όλη την περιοχή της Τραπεζούντας και ειδικά στα άγρια βουνά αναζητώντας αντάρτες του ΡΚΚ και μέλη άλλων οργανώσεων που δρουν μυστικά εδώ και μεγάλο διάστημα.

Για όσους μπορούν να κατανοήσουν η αποστολή των καλύτερα εκπαιδευμένων τουρκικών ειδικών δυνάμεων στα βουνά της Τραπεζούντας, ερμηνεύεται με στρατιωτικούς όρους και ως κίνηση απελπισίας για την σύλληψη πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένων «ανταρτών» όπως και να τους βαφτίζουν οι νέο-οθωμανοί.

Τα βρήκαν σκούρα οι Τούρκοι στρατηγοί και αποστέλλουν ότι καλύτερο έχουν για να σώσουν την παρτίδα.

Άλλωστε είναι γνωστό το πρόβλημα των Τούρκων ειδικά για αυτήν την περιοχή.

Το PKK έχει εδώ και καιρό τροποποιήσει την στρατηγική του με επιθέσεις στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου με στόχο να να προσελκυθούν και άλλες εθνοτικές ομάδες που ζουν εκεί, όπως Λαζοί, ελληνόφωνοι και αρμενόφωνοι μουσουλμάνοι, Γεωργιανοί κ.ά.

Η ουσία είναι ότι το αντάρτικο στον Πόντο φούντωσε από ότι φαίνεται για τα καλά και θα έχουμε ταχύτατα εξελίξεις.

1 σχόλιο

Filed under Uncategorized

Αγρότης στην Κρήτη παράγει ελιές σε τσαμπί, σαν σταφύλι

http://roykoymoykoy.blogspot.gr/

http://www.iefimerida.gr/

   Ελιές σε τσαμπί, σαν σταφύλι, παράγει στο λιόφυτό του, ένας Κρητικός, από τη Βαγιωνιά του Δήμου Γόρτυνας.

   Ο Στέλιος Νεονάκης γεωπόνος και παραγωγός, από το 1967 καλλιεργεί  ένα χωράφι με 50 ρίζες ελιές, και παράγει κάθε χρόνο 800 κιλά λάδι. Το 20% της παραγωγής του μοιάζει σαν τσαμπί από σταφύλι, όπως βλέπετε στις φωτογραφίες, με  πολύ ψίχα, ωραίο χρώμα και εξαιρετική γεύση, όπως αναφέρει ο ίδιος.

   «Είναι διασταύρωση ελιάς με αμπέλι» λέει…  αστειευόμενος στο ekriti.gr ο κ. Νεονάκης. «Έτσι απαντώ σε όσους με ρωτούν για το περίεργο σχήμα που παίρνουν οι ελιές μου. Η αλήθεια είναι ότι ασχολούμαι πολύ με τα δέντρα μου. Τις ψεκάζω για τις ασθένειες, κάθε πρόβλημα το λύνω αμέσως και κάθε απόγευμα τους μιλώ» αποκαλύπτει επίσης ο παραγωγός για την ιδιαίτερη παραγωγή του.

«Αυτό που κάνω το κάνω με μεράκι και ίσως η φύση μου “απαντά»», λέει.

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Αρέσει σε %d bloggers: