Daily Archives: 02/12/2017

Στρατοδικεῖο Θεσσαλονίκης: Δὲν εἶναι καθῆκον τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων ἡ ἐκτέλεση ὑπηρεσίας σὲ καταυλισμὸ προσφύγων! Ἀθῶος ὁ Ὑπολοχαγός!

Ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς δὲν εἶναι συνεργεῖο καθαριότητας, οὔτε ἐργολάβος, οὔτε ἑταιρεία ἑστίασης, ἀλλὰ προασπίζει τὴν Ἐθνικὴ Ἀσφάλεια τῆς Χώρας! Μιὰ δικαστικὴ ἐτυμηγορία ποὺ ἐνδέχεται νὰ ἀποκτήσει εὐρύτερες προεκτάσεις ἔλαβε χώρα τὴν Πέμπτη 30 Νοεμβρίου στὸ Στρατοδικεῖο Θεσσαλονίκης. Δύο στρατιωτικοί, ὁ Ὑπολοχαγὸς Μ. Τ. καὶ ὁ Ἀρχιλοχίας Ε. Φ. εἶχαν παραπεμφθεῖ στὴν στρατιωτικὴ δικαιοσύνη μὲ κατηγορητήριο ὅτι ἀρνήθηκαν νὰ ἐκτελέσουν τὴν ὑπηρεσίας τους σὲ καταυλισμοὺς (hotspot) προσφύγων!

Τὸ Δικαστήριο ἔδωσε ἀναβολὴ στὸν Ἀρχιλοχία  ἐνῶ ὁ Ὑπολοχαγὸς κρίθηκε ΑΘΩΟΣ προκαλώντας αἰσθήματα χαρᾶς καὶ συγκίνησης τόσο στὸν ἴδιο ὅσο καὶ στοὺς συγκεντρωθέντες διαμαρτυρομένους πολίτες ἔξω ἀπὸ τὸν χῶρο τῶν Στρατιωτικῶν Δικαστηρίων, οἱ ὁποῖοι κατὰ τὴν ἔξοδό του τὸν χειροκρότησαν ψάλλοντας τὸν Ἐθνικό μας Ὕμνο!

Οἱ δύο κατηγορούμενοι ἰσχυρίστηκαν ὅτι βάσει τῶν στρατιωτικῶν κανονισμῶν οἱ διαταγὲς γιὰ ἐκτέλεση ὑπηρεσίας σὲ χώρους φύλαξης τῶν προσφύγων-μεταναστῶν δὲν….

ἐμπίπτουν στὰ καθήκοντα τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων ποὺ στόχο ἔχουν τὴν προάσπιση τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητας καὶ ἐθνικῆς ἀσφάλειας τῆς πατρίδας μας.

Νὰ σημειωθεῖ  ὅτι ἡ σημαντικὴ αὐτὴ ἀπόφαση  ἔρχεται τὴν στιγμῆς κατὰ τὴν ὁποία ἤδη τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας μὲ τὴν ὑπ’ ἀριθμὸν 2348/2017 ἀπόφαση τῆς Ὁλομέλειάς του ἀπέρριψε τὰ αἰτήματα δύο Σύρων προσφύγων γιὰ χορήγηση ἀσύλου μὲ τὸ σκεπτικὸ ὅτι ἡ Τουρκία  εἶναι «ἀσφαλὴς τρίτη χώρα» καθὼς δὲν ἀπειλεῖται ἡ ζωὴ καὶ ἡ ἐλευθερία τους καὶ οἱ αἰτοῦντες ἔχουν σύνδεσμο μὲ αὐτὴν βάσει τοῦ ὁποίου θὰ ἦταν εὔλογο νὰ μεταβοῦν σὲ αὐτὴ (ἄρθρο 56 τοῦ Ν. 4375/2016).

Ἂν οἱ δύο ἀνωτέρω ἀποφάσεις εἰδωθοῦν συνδυαστικὰ καταλήγουμε στὸ συμπέρασμα ὅτι :

α) κατὰ τὴν ἑλληνικὴ δικαιοσύνη ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς δὲν πρέπει νὰ ἐμπλέκεται στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ προσφυγικοῦ ἐκτελώντας ὑπηρεσίες συντονισμοῦ καὶ φύλαξης τῶν καταυλισμῶν, (τῶν ὁποίων τὸ καθεστὼς θέλει ἀρκετὴ διερεύνηση ἀπὸ τὴν Δικαιοσύνη γιὰ τὸν τρόπο ποὺ ἱδρύθηκαν καὶ λειτουργοῦν, τὰ πρόσωπα ποὺ διαμένουν, τὴν οἰκονομικὴ διαχείριση κλπ).

β) Ἐπειδὴ οἱ στρατιωτικοὶ ἔχουν καθῆκον ὑπακοῆς, δὲν σημαίνει ὅτι ἡ πολιτικὴ ἡγεσία θὰ τοὺς ἐκμεταλλεύεται γιὰ νὰ καλύψει τὰ κενά τῆς πολιτικῆς της στὸ μεταναστευτικό.

γ) ταυτοχρόνως δὲν πρέπει νὰ χορηγεῖται ἄσυλο ἢ ἄλλη ἄδεια παραμονῆς σὲ πρόσωπα ποὺ ἔχουν διέλθει τὴν Τουρκία καθὼς εἶναι «ἀσφαλὴς τρίτη χώρα».

Τὴν ὥρα ποὺ ἡ Πατρίδα μaς πλήττεται καὶ ἀπειλεῖται ἀπὸ τὴν μαζικὴ  εἰσροὴ λαθρομεταναστῶν καὶ Τοῦρκοι ἀξιωματοῦχοι (π.χ Τουργκοὺτ Ὀζάλ, Ἀχμὲτ Νταβούτογλου) δηλώνουν εὐθαρσὼς ὅτι οἱ μεταναστευτικὲς ροὲς ἀποτελοῦν ἰσχυρὸ γεωπολιτικὸ ὅπλο κατὰ τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Εὐρώπης, οἱ Ἕλληνες Δικαστὲς στέκονται ἐπάξια στὸ ὕψος τους καὶ κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου στοὺς κυβερνῶντες γιὰ τὴν ἐγκληματικὴ ἀμέλεια στρατηγικῆς ἀντιμετώπισης τοῦ προβλήματος.

tideon

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2017/12/blog-post_81.html#more

 

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Νικηφόρος Φωκάς: Ο «Λευκός Θάνατος του Ισλάμ»

Νικηφόρος Φωκάς: Ο «Λευκός Θάνατος του Ισλάμ» 

Ο Νικηφόρος Φωκάς γεννήθηκε περί το 912 στην Καππαδοκία και ήταν γόνος της φημισμένης οικογένειας των Φωκάδων, πολλά μέλη της οποίας κατέλαβαν υψηλά αξιώματα στην
αυτοκρατορία και αναδείχθηκαν στον στρατιωτικό αλλά και πολιτικό τομέα.
Ο παππούς του ονομαζόταν και αυτός Νικηφόρος και είχε ηγηθεί των ρωμαϊκών δυνάμεων στην Ιταλία και την Σικελία επί Βασιλείου Α’. Έχοντας κάνει βίωμα στη ζωή του τη λέξη πειθαρχεία πρωταρχικό μέλημά του είναι να ενταχθεί στον Αυτοκρατορικό στρατό.

Εντάχθηκε λοιπόν και το 945 ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Z’ ο Πορφυρογέννητος του ανέθεσε τη διοίκηση του Ανατολικού Θέματος, που βρισκόταν υπό την απειλή των Αράβων. Ήταν οι…. κύριοι αντίπαλοι του, τους οποίους κατατρόπωσε σε σειρά μαχών για να κερδίσει τον χαρακτηρισμό «Ο Ωχρός Θάνατος των Σαρακηνών».

Το έτος 959 μ.Χ. κάθεται στο θρόνο ο Ρωμανός Β’, γιος του Κωνσταντίνου Ζ’ του Πορφυρογέννητου, στεφθείς αυτοκράτωρ υπό του πατρός του το 945 μ.Χ. σε παιδική ηλικία.

Αναγνωρίζοντας τις ικανότητες του Νικηφόρου Φωκά είχε αποφασίσει να τον προάγει ώστε να διοικήσει τις στρατιές της Αυτοκρατορίας στα εδάφη που είχε χάσει τους προηγούμενους αιώνες. Παρόλα αυτά η Αυλή του Αυτοκράτορα είχε αρκετά άτομα που τον «συμβούλευαν» να μην τον εμπιστεύεται φυσικά επειδή τον φθονούσαν…

Η εμπιστοσύνη την οποία έτρεφε ο αυτοκράτορας, τελικός κριτής, για το πρόσωπο του παρακοιμώμενού του, τον έπεισε να συγκατανεύσει και να διορίσει «αυτοκράτορα στρατηγό της προς τους Κρήτας μάχης» τον Νικηφόρο Φωκά.

Οφείλουμε να παραδεχθούμε, ότι η προσωπικότητα του Νικηφόρου, άνδρα ικανού να φέρει εις πέρας ένα τόσο δύσκολο εγχείρημα, έπαιξε επίσης αποφασιστικό ρόλο στην απόφαση του Ρωμανού.
Ο βυζαντινός στόλος όπως αναφέρεται από χρονικογράφους της εποχής, ήταν 50.000 περίπου στρατιώτες και 3.500 πλοία. Στον αριθμό αυτόν περιλαμβάνονταν 2000 χελάνδια (πολεμικά πλοία με σίφωνες υγρού πυρός), 1000 δρόμωνες και 500 μεταγωγικά που μετέφεραν πολεμικό εξοπλισμό και πολιορκητικές μηχανές.

Συμμετείχαν στρατιώτες από όλα τα βυζαντινά Θέματα, λαοί όπως Αρμένιοι, Σλάβοι και Ρώσοι με τα ευέλικτα πλοιάριά τους. Γεγονός επίσης είναι, ότι ο Φωκάς διέθετε ιππικό και υγρό πυρ.
Όπως γίνεται αντιληπτό, επρόκειτο για μια εντυπωσιακή ναυτική δύναμη που αποτύπωνε την ισχυρή απόφαση των βυζαντινών να επιβάλλουν την κυριαρχία τους ξανά στη θάλασσα. Η εποποιία των Βυζαντινών συνεχιζόταν να γράφεται με χρυσά γράμματα.

Ο βυζαντινός στόλος αναχώρησε για την Κρήτη τον Ιούνιο του 960 και στις 13 του Ιούλη αντίκρισε τη βόρεια ακτή της μεγαλονήσου. Η προσέγγιση έγινε απρόσκοπτα και χωρίς καμιά αντίσταση από τον αντίστοιχο αραβικό στόλο. Με τη αποβίβαση άρχισαν σκληρές μάχες στις γύρω από την πόλη.
Η αντίσταση των Αράβων κάμφθηκε, κατασκευάστηκε ένα πρόχειρο στρατόπεδο και όλος ο στρατός ετοιμάστηκε για τη μεγάλη πολιορκία. Πραγματικά η οχύρωση του Χάνδακα που ήταν ο κύριος στόχος ήταν επιβλητική.

Για να φανεί πόσο απόρθητη ήταν η πόλη, αρκεί ν’ αναφερθεί, ότι αργότερα οι Οθωμανοί για να την καταλάβουν, την πολιόρκησαν από το 1648 ως το 1669 (σε μια εποχή κατά την οποία η πολιορκητική πρακτική διέθετε πιο εξελιγμένα μέσα απ’ ότι το 960).

Καθώς περνούσε ο καιρός και έμπαινε ο χειμώνας, οι συνθήκες και για τα δυο μέρη έγιναν ιδιαίτερα σκληρές.

Οι Βυζαντινοί ήταν εκτεθειμένοι στους ανέμους και στις αιφνίδιες αλλαγές του καιρού, τα τρόφιμα και οι προμήθειες ήταν λιγοστά, η σωματική και ψυχολογική κόπωση μεγάλη, και τα κρούσματα απειθαρχίας στο στρατό του Φωκά αρκετά.

Το βυζαντινό μηχανικό κατάφερε σε ένα σημείο να ανοίξει ένα ρήγμα στα τείχη, από όπου εισήλθε ο στρατός στις 7 Μαρτίου του 961.

Ακολούθησε λεηλασία και σφαγή του αραβικού πληθυσμού για αρκετές ημέρες. Οι Άραβες χρονικογράφοι αναφέρουν ότι ο στρατός του Νικηφόρου Φωκά έσφαξε ή πούλησε δούλους 200.000 ομοεθνείς τους άνδρες και γυναικόπαιδα.

Ο ίδιος ο στρατηγός Νικηφόρος Φωκάς, βλέποντας τη σφαγή «μπήκε ανάμεσά τους και προσπαθούσε να κατευνάσει την ορμή των στρατιωτών, επιχειρώντας να τους μεταπείσει να μην σκοτώνουν όσους παρέδιδαν τα όπλα.

Με τέτοια λόγια ο στρατηγός μόλις που κατόρθωσε να ανακόψει την ανελέητη ορμή των στρατιωτών» (σύμφωνα με τον Λέοντα Διάκονο). Έχοντας προσωπική εμπειρία από την κατάσταση στην Κρήτη, έστειλε πάμπολλους ιερείς, διέταξε και μετέτρεψαν τα τζαμιά σε εκκλησίες και ξεκίνησε τεράστιο πρόγραμμα εποίκισης του νησιού.

Ο Νικηφόρος Φωκάς δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την οργάνωση των περιοχών που είχε απελευθερώσει. Κλήθηκε εσπευσμένα στην Κωνσταντινούπολη για ν’ αναλάβει δράση στο ανατολικό σύνορο.

Ακούραστος μέχρι το τέλος της ζωής του και πιστός στρατιώτης ξεκίνησε τις προετοιμασίες. Δεν άργησε να χτυπήσει και το χτύπημα του γενναίου στρατηγού ήταν σφοδρό. Κατά τον Αβουλφαράγιο (Άραβα ιστορικό) καταλήφθηκαν 55 φρούρια και πόλεις σε διάστημα 22 ημερών.
Κατά τον Λέοντα Διάκονο ο παραπάνω αριθμός ανέρχεται σε 60 πόλεις22. Κάποιες απ’ αυτές καταλήφθηκαν με έφοδο και κάποιες παραδόθηκαν μετά το σφυροκόπημα των πολιορκητικών μηχανών.

Η εξυπνάδα του Νικηφόρου τον βοηθούσε να αντιληφθεί πότε μια πόλη μπορούσε να καταληφθεί με έφοδο και πότε απλά θα του κόστιζε σε αίμα. Επόμενος στρατηγικός στόχος το Χαλέπι η άλωση του οποίου έγινε την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 962.

Εν τω μεταξύ ο αυτοκράτορας Ρωμανός Β’ πέθανε την 15η Μαρτίου 963. Αγαπητός από τα στρατεύματά του τον ανακηρύσσουν αυτοκράτορα στις 3 Ιουλίου του 963. Έλαβε το στέμμα από τον Πατριάρχη Πολύευκτο την Κυριακή 16 Αυγούστου του ίδιου έτους και στις 20 Σεπτεμβρίου νυμφεύθηκε την χήρα του εκλιπόντος Θεοφανώ.

Ο Νικηφόρος επέστρεψε στο θέατρο των επιχειρήσεων το καλοκαίρι του 964 μ.Χ., αποφασισμένος να πετύχει πιο μόνιμα αποτελέσματα αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο των αλλόθρησκων εχθρών του.
Οι Άραβες, που είχαν εποικίσει τα εδάφη δυτικά του Ευφράτη μετά την αποχώρησή του, τώρα έπρεπε να εκδιωχθούν οριστικά. Με συνεχείς εκστρατείες και νίκες καταλαμβάνει την μια πόλη μετά την άλλη.

Μάλιστα με την παράδοση μια μεγάλης πόλης, της Μοψουεστίας, που έγινε την 14η προς 15η Ιουλίου 965 μ.Χ. Από το στρατό του αυτοκράτορα χάθηκαν 4,000 οπλίτες, ενώ Άραβες ιστορικοί μιλούν για 200,000 αιχμάλωτους συμπατριώτες τους.

Από αυτούς, όσοι δέχθηκαν τον Χριστιανισμό, έλαβαν την άδεια να παραμείνουν στις εστίες τους, οι υπόλοιποι μετοίκισαν. Η ατέλειωτη σειρά αιχμαλώτων πέρασε μπροστά από τα τείχη της Ταρσού, προκειμένου να κάμψει το ηθικό των υπερασπιστών της.

Σειρά είχε ο Λίβανος. Ο αυτοκράτορας έδειχνε πραγματικά ασταμάτητος ωστόσο η μακρά απουσία από το παλάτι του επέβαλε να αναβάλει λίγο τα εκστρατευτικά σχέδια.

Η επιστροφή του έμελλε να είναι μοιραία καθώς ο ανηψιός του Φωκά Ιωάννης Τσιμισκής εκμεταλλεύτηκε τη δυσφορία από κάποιους νέους φόρους και τις συνεχείς εκστρατείες, συνεργάστηκε με την αυτοκράτειρα Θεοφανώ και οργάνωσε συνωμοσία για την εκθρόνισή του, η οποία και συντελέστηκε με τη δολοφονία του αυτοκράτορα τη νύχτα της 10ης Δεκεμβρίου του 969.
Δολοφονήθηκε με απεχθή τρόπο, την ώρα που κοιμόταν (σαν στρατιωτικός κοιμόταν στο δάπεδο του δωματίου, μια συνήθεια που παρ’ ολίγο να του έσωζε τη ζωή αν δεν το πρόδιδε ένα αυλικός του) από συνεργάτες του Ιωάννη.

Εν κατακλείδι ο Νικηφόρος Φωκάς απίστευτα δυναμικός και αισθανόταν ιδιαίτερη ικανοποίηση τόσο στο πεδίο των μαχών όσο και στην εμπειρία της ασκητικής ησυχίας.

Υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους αυτοκράτορες του Βυζαντίου και μεγαλόπνοος οραματιστής της παγκόσμιας ακτινοβολίας της αυτοκρατορίας. Πριν γίνει αυτοκράτορας, ο Νικηφόρος Φωκάς αναδείχθηκε μεγαλος στρατηγός σε όλα τα μέτωπα της εποχής του.

Χαρακτηρίζονταν από μεγάλη ευσέβεια και αγαπούσε τον μοναχισμό. Ο Νικηφόρος ήταν γεννημένος στρατιώτης. Είχε τη σωματική αντοχή και διανοητική ικανότητα ενός μεγάλου στρατιωτικού ηγέτη, ήταν βραχύσωμος, αλλά εξαιρετικά ρωμαλέος.

Η ζωή του ήταν αφιερωμένη στα στρατεύματά του, τα οποία αγαπούσε και προστάτευε πάση θυσία, και τα οποία του ήταν πιστά μέχρι θανάτου.

Το όνομα του μαζί με τα άλλα λαμπρά του Ιωάννη Τσιμισκή και του Βασίλειου του Βουλγαροκτόνου σκορπούσαν τον τρόμο στις εχθρικές στρατιές φέρνοντας την Αυτοκρατορία στο απόγειο της αίγλης της.

ΠΗΓΗ

1 σχόλιο

Filed under Uncategorized

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ: ΄΄ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΖΗΛΙΑ…΄΄

«Μακριά από τη Ζήλια. Τον κατατρώγει τον άνθρωπο. Από φθόνο, μια Μοναχή προς άλλη, την φαντάστηκε να ασχημονεί με τον πνευματικό, και το έλεγε σαν πραγματικότητα.
Όλα γίνονται στο φθονερό άνθρωπο. Εγώ τα έζησα. Οι άνθρωποι με είχαν για καλό και ερχόντουσαν πολλοί για να εξομολογηθούν. Και μου τα έλεγαν με ειλικρίνεια.

Μακριά από αυτά τα γυναικίστικα παράπονα. Το Χριστό, μωρέ, το Χριστό να αγαπήσουμε με πάθος, με θείο έρωτα.

Ευτυχισμένος ο μοναχός που έμαθε να αγαπάει όλους μυστικά. Δεν ζητά από τους άλλους αγάπη, ούτε τον νοιάζει να τον αγαπούν.

Εσύ αγάπα όλους, και προσεύχου μυστικά μέσα σου. Ξέχυνε την αγάπη σου προς όλους.

Και θα έλθει ώρα που θα αγαπάς αβίαστα. Και θα νιώθεις, ότι όλοι σ’ αγαπούν. Ένα κοσμικό τραγούδι λέει:
«Μη μου ζητάς να σ’ αγαπώ.
Η αγάπη δεν ζητιέται.
Μέσα στα φύλλα της καρδιάς
μονάχη της γεννιέται».

Πάρ’ το πνευματικά. Εσύ σκόρπα φυσικά, από την καρδιά σου, την αγάπη του Χριστού.
Μερικοί μοναχοί, ιδίως γυναίκες, λένε:
– Μ’ αγαπάς;
– Γιατί δεν μ’ αγαπάς;
Πω πω! Πόσο μακριά είναι από την αγάπη του Χριστού!
Φτώχεια, πνευματική φτώχεια.

Μη σε νοιάζει αν σ’ αγαπούν. Εσύ μόνο ξεχείλιζε από αγάπη Χριστού προς όλους. Και τότε μυστικά έρχεται μια μεταβολή, μια αλλαγή σ’ όλο το σύνολο. Αυτό που σου λέω είναι η καλύτερη ιεραποστολή. Εφάρμοσέ το και τηλεφώνησέ μου τα αποτελέσματα». [Α 80-2]

Πηγή:«ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ
ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ
Ανθολόγιο Συμβουλών»
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ
ΜΗΛΕΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

http://agioritikovima.blogspot.com

Πηγή: http://ahdoni.blogspot.com/2010/07/blog-post_29.html

Πηγή: https://synaxipalaiochoriou.blogspot.gr/

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Ομλία Αγίου Πορφυρίου για την Ορθόδοξη πίστη

«Με παίρνουν από όλο τον κόσμο… Και να ακουστεί ότι έχω κι εγώ ελεύθερο πνευμα και παραδέχομαι όλες τις θρησκείες. Όχι! δεν παραδέχομαι όποιος να μου πει. Κι ένας άγγελος να μου
πει, όχι θα του πω. Λες ψέμματα! Δεν είσαι πνεύμα αγαθό! Λάβετε τα μέτρα σας. Πρέπει να φυλάγεστε.»

Πηγή: http://makkavaios.blogspot.com/2017/12/blog-post_44.html

Πηγή: https://synaxipalaiochoriou.blogspot.gr/

 

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Κοιμήθηκε η Ιφιγένεια

Αποτέλεσμα εικόνας για ανάσταση

Πριν δύο ημέρες κοιμήθηκε η Ιφιγένεια που επί δυο μήνες ήταν σε κρίσιμη κατάσταση (κλικ  εδώ).  Ας ευχηθούμε για τους δικούς της ο Θεός να τους δώσει δύναμη και φώτιση και ας προσευχηθούμε για την αδερφή μας ο Κύριος να την ελεήσει, ας ανάψουμε ένα κεράκι, ας διαβάσουμε και λίγο από το ψαλτήρι και ας δώσουμε το όνομά της στην ενορία μας.

Καλό παράδεισο αδερφή μας εν Χριστώ Ιφιγένεια.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΣ

https://ellasnafs.blogspot.gr/2017/11/blog-post_556.html#more

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Ο νεκρός και η σημαία

1η Δεκεμβρίου 1913 Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα
Αφιερωμένο στα πορφυρά ποτάμια του αίματος των Κρητικών για την ένωση με την Πατρίδα

Νικόλαος Ποριώτης
Ο νεκρός και η σημαία

1 σχόλιο

Filed under Uncategorized

2018, το έτος της εκκαθάρισης

analyst.gr

Φαίνεται πως το 2018 θα «εκκαθαριστεί» ολόκληρη η ελληνική οικονομία, μέσω της μεταβίβασης της υπερχρεωμένης ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας στους νέους ιδιοκτήτες της χώρας. Έτσι οι εργαζόμενοι θα μετατραπούν σε φθηνούς σκλάβους της γερμανικής ή άλλης βιομηχανίας, τα εξοχικά τους θα χρησιμεύσουν ως κατοικία των Ευρωπαίων συνταξιούχων, τα σπίτια τους θα χαθούν, η ναυτιλία, ο τουρισμός και η γεωργία θα περάσουν σταδιακά σε ξένα χέρια κοκ. «Εύλογα» θα σκεφθούν κάποιοι, αφού αυτή είναι η μοίρα οποιουδήποτε δεν διαχειρίζεται συνετά τα περιουσιακά του στοιχεία, με αποτέλεσμα να χρεοκοπεί.

Όπως και να είναι, στην όλη διαδικασία εκκαθάρισης θα συμμετέχουν επίσης ορισμένοι Έλληνες – είτε ως «προστάτες» των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων απέναντι στις εισπρακτικές εταιρείες, είτε ως ιδιοκτήτες/στελέχη εισπρακτικών εταιρειών, είτε ως συνεργάτες των επενδυτικών κεφαλαίων. Είτε έτσι, είτε αλλιώς, τα «υποκείμενα» αυτά θα προσπαθήσουν να κερδίσουν ότι μπορούν από το «πλιάτσικο» που θα ακολουθήσει – χωρίς κανέναν απολύτως ηθικό ενδοιασμό.

Σε κάθε περίπτωση εάν δεν ανατραπεί η κυβέρνηση, εάν δεν αντιδράσουν οι Πολίτες και εάν δεν ξεσπάσει εμφύλιος πόλεμος, έχουμε την εντύπωση πως η ανάπτυξη θα ξεκινήσει μέσα στο 2018. Φυσικά η μεσαία τάξη θα έχει ήδη καταστραφεί, ενώ δεν θα ωφεληθούν καθόλου οι Έλληνες, αφού δεν θα τους ανήκει πια η Ελλάδα – με εξαίρεση τη νέα ελίτ που θα δημιουργηθεί, η οποία θα διαμένει σε πράσινες, προστατευμένες από τον «όχλο» περιοχές κατά το παράδειγμα του Ιράκ ή της Βραζιλίας στο παρελθόν.

Η αιτία της ανάπτυξης θα είναι το ότι, όταν μεταφερθεί η δημόσια, καθώς επίσης η ιδιωτική περιουσία των Ελλήνων στους ξένους, δεν θα υπάρχει πλέον κανένας λόγος να μη διενεργούνται επενδύσεις – ενώ για τις εξαγορές θα εισρεύσουν κεφάλαια από το εξωτερικό, τα οποία φυσικά δεν θα θέλουν να τα χάσουν οι «επενδυτές», με αποτέλεσμα να αποκτήσει η χώρα πλεονασματικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, καθώς επίσης θετικούς οικονομικούς δείκτες.

Στη συνέχεια, οι νέοι ιδιοκτήτες της Ελλάδας θα απαιτήσουν τη μείωση του δημοσίου χρέους της ή, τουλάχιστον, την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής του, για το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί για να αποδώσουν οι επενδύσεις τους. Έτσι θα επιβαρύνουν πανέξυπνα τους υπόλοιπους Ευρωπαίους με το κόστος της επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας, εν αγνοία τους φυσικά – αφού αυτοί έχουν ουσιαστικά αναλάβει τα χρέη της Ελλάδας, κάποτε για να διασωθούν οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες.

Οι νέοι ιδιοκτήτες της Ελλάδας θα απαιτήσουν επί πλέον καλύτερους φορολογικούς συντελεστές, όσον αφορά τις επιχειρήσεις, σταθερό πλαίσιο, ευνοϊκότερη νομοθεσία κοκ. – οπότε θα αυξηθούν οι επενδύσεις, με αποτέλεσμα να ισχυροποιηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας (με μισθούς πείνας φυσικά και με μηδενικές συντάξεις), να κλιμακωθεί η κατανάλωση, να ενισχυθούν τα έσοδα του δημοσίου κλπ. Τέλος, εάν συνεχίσουν τα μεταναστευτικά κύματα, η Ελλάδα θα μετατραπεί σε μια πολυπολιτισμική περιοχή, στην οποία δεν θα έχει καμία θέση η Δημοκρατία – κρίνοντας από το ότι ήδη «αποικείται» από ξένους πληθυσμούς σε μεγάλη έκταση, ενώ δρομολογούνται μεγάλες αλλαγές στο Αιγαίο και στη Θράκη.

Υπάρχει βέβαια ένας μεγάλος αστάθμητος παράγοντας εντός της Ευρώπης, εκτός από τον κίνδυνο να ξεσπάσει παγκόσμιος πόλεμος με πεδίο μάχης τη Σαουδική Αραβία, καθώς επίσης το επόμενο νομοτελειακό κραχ: η βόμβα μεγατόνων στα θεμέλια της Ευρωζώνης, η Ιταλία, η οποία είναι η μοναδική μεγάλη οικονομία που το κατά κεφαλήν εισόδημα παραμένει κάτω από το 2007 (γράφημα), ενώ αυξάνονται οι Πολίτες της που τοποθετούνται εύλογα εναντίον του ευρώ.

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Γέροντας Πορφύριος, ο άγιος της σύγχρονης τεχνολογίας και του διαστήματος – Ένα άγνωστο θαυμαστό περιστατικό

Σημεία Καιρών

Αποτέλεσμα εικόνας για Γέροντας Πορφύριος, ὁ ἅγιος τῆς σύγχρονης τεχνολογίας~ Στὶς 21 Σεπτεμβρίου τοῦ 2004 ἐγνώρισα ἕναν νέο ἄνθρωπο, τὸν Κύπριο ἠλεκτρολόγο μηχανικὸ κ. Χ.Π., Διευθύνοντα Σύμβουλο στὸ πρόγραμμα τοῦ ΟΤΕ “Hellas Sat”. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἀποτελεῖ γιὰ μένα ἰδιαίτερη εὐλογία.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.212 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized