Daily Archives: 13/01/2018

Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου: «ἐθνικὴ γραμμὴ πλεύσης σὲ μία ὀνομασία στὴν ὁποία δὲν θὰ περιέχεται ἡ λέξη «Μακεδονία» ἢ παράγωγό της»

Ἀνακοίνωση περὶ τῆς ὀνοματοδοσίας

τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων

Τὸ Ἅγιον Ὅρος εἶναι φυσικὸ καὶ πνευματικὸ τμῆμα τῆς Μακεδονίας, καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰώνα ἀγωνίσθηκε ἐνάντια στὴν θέληση μεγάλων δυνάμεων προκειμένου νὰ παραμείνει μέρος τῆς Ἑλληνικῆς ἐπικράτειας. Ἔχει λοιπὸν λόγο νὰ παρεμβαίνει σὲ πολιτικὰ δρώμενα ποὺ θίγουν ὅσα οἱ Ἕλληνες καὶ οἱ πνευματικοὶ ἀπόγονοι τοῦ Ἀλεξάνδρου Μακεδόνες κατόρθωσαν στὴν νεότερη ἱστορία. Ἔτσι, μὲ ἀφορμὴ τὶς διαπραγματεύσεις τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας μὲ τὰ Σκόπια γιὰ τὴν ἀναγνώριση ὀνομασίας τους, ἡ Μονὴ μας προβαίνει στὴν διατύπωση τῶν ἀκόλουθων θέσεων.

Δὲν κατανοοῦμε γιατί ἕνα ὄνομα ποὺ ἱστορικὰ καὶ πολιτιστικὰ ἀνήκει σὲ ἕνα ἔθνος καὶ κράτος πρέπει νὰ παραχωρηθεῖ σὲ ἕνα ἄλλο κράτος (ἢ μᾶλλον πολυεθνικὸ κρατίδιο), οἱ πολίτες τοῦ ὁποίου οὐδεμία σχέση ἔχουν ἱστορική, φυλετικὴ ἢ πολιτιστική, μὲ τὸ ὄνομα αὐτό. Καὶ εἶναι εὐρύτατα γνωστὸ καὶ πολλαπλῶς ἐπαληθευμένο ὅτι οἱ πληθυσμοὶ τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων δὲν ἔχουν σχέση μὲ αὐτὸ ποὺ ἐκπροσωπεῖ ὁ ὅρος Μακεδονία καὶ συνεπῶς δὲν μποροῦν νὰ διεκδικοῦν γιὰ τὴν κρατική τους ὑπόσταση ὄνομα ποὺ νὰ περιέχει τὴν συγκεκριμένη λέξη.

Ἐκεῖνο ποὺ κατανοοῦμε μὲ ἁπλὸ ἀλλὰ καταρτισμένο νοῦ εἶναι ὅτι ἡ ἐσπευσμένη αὐτὴ κίνηση ἀναγνώρισης γίνεται γιὰ λόγους πολιτικοὺς καὶ οἰκονομικούς, οἱ ὁποῖοι οὔτε τιμοῦν οὔτε συμφέρουν οὔτε στοιχοῦν μὲ τὰ δίκαια τῆς Ἑλλάδας καὶ τῶν ἁπανταχοῦ Μακεδόνων. Ἀντιθέτως, ἐνδεχόμενη Ἑλληνικὴ ἀναγνώριση τοῦ ὀνόματος σὲ ἐπικράτεια σλαβικῶν…

πληθυσμῶν θὰ χρησιμοποιηθεῖ γιὰ νὰ ἀποθρασύνει τὴν κολοσσιαία προπαγάνδα καὶ νὰ τροφοδοτήσει τὸ ἀλυτρωτικό, ψευδομακεδονικὸ ἰδεολόγημα τῶν γειτονικῶν χωρῶν.

Εἶναι ἡλίου φαεινότερον ὅτι καὶ μία σύνθετη ὀνομασία βαπτίζει Μακεδόνες τούς μὴ Μακεδόνες. Καμιὰ σύνθετη ὀνομασία δὲν καθιστὰ οὐσιαστικὰ διακριτὸ τὸ κράτος τῶν Σκοπίων ἀπὸ τὴν Μακεδονία. Καὶ καμιὰ σύνθετη ὀνομασία δὲν θὰ παραμείνει σύνθετη, ἀφοῦ οὕτως ἢ ἄλλως τὸ ὄνομα Μακεδονία χρησιμοποιεῖται σήμερα γιὰ τὰ Σκόπια σὲ ὅλον τὸν κόσμο καὶ τὸ ὄνομα «Μακεδόνες» γιὰ τοὺς πολίτες του. Ἡ ἐπίσημη ἀναγνώριση θὰ ἀνοίξει τὴν πόρτα σὲ ἕνα μεγάλο κίνδυνο: νὰ διαγραφεῖ ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες ἡ ταυτότητα τοῦ Μακεδόνος, ἀπὸ τὸν χάρτη τῆς Ἑλλάδος ἡ Μακεδονία, ἀλλὰ καὶ ὁ ἴδιος ὁ ἑλληνομακεδονικὸς πολιτισμὸς ἀπὸ τὶς σελίδες τῆς Ἑλληνικῆς ἱστορίας. Ἀφοῦ τὸ ὄνομα θὰ ἔχει μετατεθεῖ, θὰ ἔχει δικαιολογημένα μεταφέρει μαζί του, ὡς τίτλος ἰδιοκτησίας, ὅλα τὰ δικαιώματα. Κανένα ἀντάλλαγμα δὲν θὰ μπορεῖ νὰ σταθεῖ μπροστὰ σ’ αὐτὴ τὴν ἀπώλεια, καὶ προσευχόμεθα νὰ μὴ φανοῦμε ἄξιοι τέτοιας μοίρας.

Θεωροῦμε, λοιπόν, κι ἐμεῖς, μαζὶ μὲ τὴ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων, ὅτι πρέπει ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία νὰ ἐπιμείνει στὴν συμφωνημένη ἐθνικὴ κοινὴ γραμμὴ πλεύσης σὲ μία ὀνομασία στὴν ὁποία δὲν θὰ περιέχεται ἡ λέξη «Μακεδονία» ἢ παράγωγό της.

Οἱ παραπάνω θέσεις δὲν ἔχουν πρόθεση νὰ θίξουν οὔτε τὴν ἀξιοπρέπεια οὔτε τὴν ἱστορία τοῦ λαοῦ τῶν Σκοπίων, τὸ μεγαλύτερο τμῆμα τοῦ ὁποίου εἶναι Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Πρόθεση ἔχουν νὰ προστατεύσουν τοὺς λαοὺς (καὶ τὶς ἐκκλησίες) ἀπὸ τὸ νὰ μετατραποῦν σὲ ὄργανα γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση πολιτικῶν ἤ, ἀκόμη χειρότερα, ξένων συμφερόντων, μέσα ἀπὸ ἀνώφελες συγχύσεις, κρίσεις καὶ περιπέτειες στὴν εὐρύτερη ἐπικράτεια τῶν Ὀρθοδόξων.

Ἂν οἱ πολίτες τῶν Σκοπίων ἀγαποῦν τόσο πολὺ τὴν παράδοση τοῦ Ἀλεξάνδρου καὶ τοῦ Ἀριστοτέλη, μποροῦν νὰ μετέχουν τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας, καὶ τότε ὅλοι πνευματικὰ θὰ εἴμαστε καὶ Μακεδόνες καὶ Ἕλληνες καὶ θὰ χαιρόμαστε μία παγκόσμια κληρονομιὰ ποὺ ἀποτελεῖ τὸ ἀπόσταγμα τῶν ἀνθρωπιστικῶν ἀξιῶν. Πάνω ἀπ’ ὅλα ὅμως ἀξιοπρέπειά μας εἶναι ἡ κοινὴ εὐλογία καὶ ἡ εὐθύνη τῆς Ὀρθόδοξης πίστης καὶ παράδοσης, ποὺ ἑνώνει τὶς φυλές, τὰ ἔθνη καὶ τοὺς πολιτισμοὺς στὸ ὄνομα καὶ στὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ.

12 Ἰανουαρίου 2018

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κουτλουμουσίου

Ἀρχιμανδρίτης Χριστόδουλος καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2018/01/blog-post_13.html

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Αυτός ο Ελληνας τους άφησε άφωνους -Το πρώτο διθέσιο αεροπλάνο εξαιρετικότατης αεροναυπηγικής κι αεροδυναμικής σε όλη τη γη!

Ένα απίστευτης μοναδικότητας στην αεροναυπηγική διθέσιο αεροπλάνο, πετάει ακόμα πιο ψηλά και πιο μακριά το φλωρινιώτικο όνειρο! Κι όμως, η Φλώρινα εκτός από πιπεριές, σχεδιάζει και κατασκευάζει αεροπλάνα!

 Οι διαπιστώσεις και οι εντυπώσεις στους κύκλους διεθνών κατασκευαστών εκφράζουν έκδηλη την έκπληξη, ότι με τέτοιες συνθήκες κατασκευάστηκε ένα μοντέλο εξαιρετικότατης αεροναυπηγικής κι αεροδυναμικής, που συνδυάζει πολλά χαρακτηριστικά τεχνικής σχεδιαστικής και μοντελικής τελειότητας, με απλά υλικά και χωρίς τα πανάκριβα αεροναυπηγικά σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα!

Οι διεθνείς αεροναυπηγικές εταιρίες βρίσκουν αναπάντεχα τις καλύτερες φλωρινιώτικες πατέντες-καινοτομίες στην κυριολεξία στο ορεινό περιβάλλον της Φλώρινας! Αποδεικνύεται ότι το ελληνικό και ειδικά το φλωρινιώτικο μυαλό έχει εξαιρετικές ικανότητες και συνεχίζει να γεννάει αριστουργήματα!

Το Άταιρον (δεν έχει ταίρι) είναι το πρώτο διθέσιο αεροσκάφος κατασκευής Γιώργου Ηλιόπουλου, μετά την κατασκευή 2 μονοθέσιων μοντέλων , του «Λυγκηστίς» και του «Αρχων». Και είναι πολλές οι σχεδιαστικές καινοτομίες του νέου μοντέλου αεροσκάφους, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες!

Διθέσιο, με έναν μικρού αναλογικά κινητήρα 80 ίππων, 250 κιλών, το νέο αεροσκάφος είναι μνημείο και αριστούργημα σταθερότητας και εξαιρετικά χαμηλού κόστους λειτουργικότητας!

Προσδίδει στην καλύτερη αεροδυναμική της σύγχρονης αεροναυπηγικής τα καλύτερα πλεονεκτήματα του αιωροπτερισμού, του αερομοντελισμού και του αιωρομοντελισμού, με όλες τις συνδυαστικές τους τεχνικές λεπτομέρειες και χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με την άνεση και την κίνηση των πουλιών και των αετών!

 Η συμπύκνωση της φύσης και της φυσικής σε ένα μοντέλο αεροσκάφους! Στόχευση με λίγα καύσιμα μεγάλες αποστάσεις, με απώτερη δυνατότητα μετατροπής σε υδροπλάνο και με δεύτερη απώτατη στόχευση με 40 λίτρα καυσίμου να πάει Κρήτη!

Με μια απίστευτου σχεδιασμού της όλης ατράκτου, με φυσική ανυψωτική και θέση φτερών, μπρος και πίσω πηδαλίων, έχει αφενός εξαιρετική άνοδο, σε πολύ μικρό διάδρομο, χωρίς απώλεια καυσίμου, με παράλληλη αεροδυναμική και σταθερή πλοήγηση αέρος και ελιγμών, ανόδου και καθόδου, ταχύτητας και επιβράδυνσης με ασφάλεια και με άνεση, με περιμετρική θέα, διπλά πηδάλια, απλότητα οργάνων, με άνεση προσγείωσης και απογείωσης σε δύσκολα εδάφη (δυνατότητα ομοίου σχεδιασμού και υδροπλάνου), άνετη καμπίνα και χώροι αποσκευών, για ικανής απόστασης ταξίδι!

ΠΗΓΗ

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ: «Εσείς οι στρατιωτικοί, την Αλβανία να προσέχετε…» ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ

Greek National Pride

 

΄΄ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ ΄΄ ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ «ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ, ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ»

ΜΑΡΤΥΡΙΑ: Τσιαλίκης Χρήστος, Υποστράτηγος ε.α., Θεολόγος, Κομοτηνή

«Εσείς οι στρατιωτικοί, την Αλβανία να προσέχετε. Από εκεί θα έρθει η απειλή.»

«Γέροντα, άμα φτύσουμε, οι Αλβανοί θα πνιγούν στο σάλιο μας, και σεις λέτε ότι θα έρθει απειλή από την Αλβανία;

Δεν μπορώ να το πιστέψω.» «Άκου το Γέροντα!», μου απάντησε.

Απόσπασμα από το βιβλίο: Τόμος B΄ – Έκδοση 2η Βελτιωμένη & Επηυξημένη ΄΄ Μαρτυρίες Προσκυνητών ΄΄ Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης 1924-1994, Σελ. 384 – 385 Νικολάου Α. Ζουρνατζόγλου Επισμηναγού ε.α. Μέλους Αεροπορικής Ακαδημίας Εκδότης – Συγγραφέας Ευχαριστώ θερμά τον Κύριο Νικόλαο Α. Ζουρνατζόγλου που μου παραχώρησε την άδεια να μεταφέρω σε οπτικοακουστικό υλικό, απόσπασμα από το βιβλίο του.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΝΤΕΟ: ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΝ ΟΨΕΙ

Δείτε την αρχική δημοσίευση

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Xτυπάμε στα βάθη της Ανατολίας: Αποδεσμεύουν και Scalp οι Γάλλοι

Greek National Pride

Αυτές είναι οι δύο φρεγάτες FREMM που μας δίνουν

Στο τραπέζι και EXOCET

Eπιβεβαιώνονται οι πληροφορίες για άμεση απόκτηση από την Ελλάδα τουλάχιστον σε πρώτη φάση δύο φρεγατών πολλαπλών ρόλων FREMM με option άλλες δύο οι οποίες μπορεί να είναι και οι κορβέτες Gowind.

Το γεγονός ότι η απόκτηση τους θεωρείται και μονόδρομος και δεδομένη φαίνεται από το γεγονός πως έχει αποφασιστεί να μην γίνει ο εκσυγχρονισμός των φρεγατών ΜΕΚΟ του Στόλου αλλά να υπάρξει ενίσχυση με 4 νέες φρεγάτες (ή κορβέτες).

Η πολιτική και στρατιωτική βούληση της ηγεσίας της χώρας είναι δεδομένη. Δεν μπορεί να γίνει και αλλιώς με μια Τουρκία εκτός ελέγχου.

Αυτό που θα συζητηθεί είναι ο τρόπος αποπληρωμής με πολύ σοβαρό ενδεχόμενο οι FREMM να αποκτηθούν με λίζινγκ και αργότερα option αγοράς.

Κάτι στο οποίο οι Γάλλοι είναι θετικοί.

Το κόστος έτσι δεν θα ξεπεράσει το 1 δισ.

Tι είναι 1 δισ. για την ασφάλεια της χώρας;

Δείτε την αρχική δημοσίευση 634 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

«Οι εκατό Τούρκοι εργάτες της Μυλούζ στη Γαλλία και η Κύπρος.»

ΒΗΜΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

paris prayers Ώρα προσευχής σε δρόμο στο Παρίσι.

Η πόλη Μυλούζ βρίσκεται στην Aνατολική Γαλλία κοντά στα Ελβετικά σύνορα.Είναι φαινομενικά μια συνηθισμένη πόλη με 230,000 κατοίκους και μοιράζεται το αεροδρόμιο με την Βασιλεία της Ελβετίας.Στην Μυλούζ ανθούσε η κλωστουφαντουργία μέχρι που άρχισε oμεγάλος ανταγωνισμός των φθηνών εργατικών χεριών της Ινδίας  και της Μπανγκλατές. Έτσι, ένα-ένα τα εργοστάσια κλωστουφαντουργίας στην Μυλούζ άρχισαν να κλείνουν και η πόλη να μαστίζεται από ανεργία.

Ο τότε Πρόεδρος της Γαλλίας Πομπιτού, με μεγάλη αντιπροσωπεία Γάλλων επιχειρηματιών και βιομηχάνων, μεταξύ αυτών και η αυτοβιομηχανία Πεζιώ, επισκέφθηκε την Τουρκία. Υπεγράφηκαν μεταξύ των δύο χωρών διάφορες εμπορικές συμφωνίες. Οι δε Τούρκοι ζήτησαν από τους Γάλλους επιχειρηματίες και βιομηχάνους, όπου ήταν δυνατόν να εισάξουν και αξιοποιήσουν Τουρκικά εργατικά χέρια.

Η Πεζιώ,το 1978 αγόρασε εργαστάσια στην Μυλούζ για να τα μετατρέψει σε γραμμή παραγωγής των αυτοκινήτων της. Ενθυμούμενη την παράκληση την Τούρκων και έχοντας υπόψην και την παραγωγή στην Τουρκία…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 372 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Αρέσει σε %d bloggers: