Daily Archives: 25/01/2018

Λιγνίτες [B’ μέρος]

 -χρησιμοποίηση και αξιοποίηση του Λιγνίτη σύμφωνα με την μελέτη του Δ. Μπάτση
-τι έγραψε ο Σωτ. Σοφιανόπουλος για τους Λιγνίτες Στο προηγούμενο άρθρο μας σχετικά με τους Λιγνίτες της πατρίδας μας (βλέπε εδώ) επιχειρήσαμε μια προσέγγιση του Λιγνιτικού ζητήματος (όπως αναφερόταν τότε στην αρθρογραφία) βάσει του πονήματος του Δ. Μπάτση ‘’Η Βαρειά Βιομηχανία στην Ελλάδα’’ (1η έκδοση 1947)[1]. Προσπαθήσαμε να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή σχετικά με το Λιγνιτικό και να εστιάσουμε στην ανεπαρκή αξιοποίηση του (εν λόγω) ορυκτού προπολεμικά. Αναφερθήκαμε επίσης στην Σύμβαση Cooper, μια σύμβαση παραχώρησης ορυκτού πλούτου και υδάτινων πόρων σε Αμερικανικό Consortium εταιρειών.Με το παρόν άρθρο μας συνεχίζουμε την μελέτη μας πάνω στο Λιγνιτικό ζήτημα εστιάζοντας στην χρησιμοποίηση και αξιοποίηση του Λιγνίτη, όπως αυτή την προσέγγισε ο Δ. Μπάτσης στο ανωτέρο πόνημά του.Θα ήταν ίσως δόκιμο να αναφερθούμε αμέσως στο σήμερα σχετικά με τους Λιγνίτες. Ωστόσο σκοπός των άρθρων μας είναι να παρουσιάσουμε όχι απλά μια εικόνα για το τι συμβαίνει σήμερα αλλά κάποιες πτυχές της οικονομικής ιστορίας,  ώστε ο αναγνώστης να μορφώσει άποψη σχετικά με: το αν οι κυβερνώντες και ο λαός μας γνώριζαν –ακόμη και πριν από τον πόλεμο του 1940- για τον ορυκτό μας πλούτο, ποια ήταν η τοποθέτηση του ελληνικού κράτους, τι εμπόδισε την αξιοποίηση του κλπ.

Ίσως η παρουσίαση αυτών των πτυχών βοηθήσει να κατανοήσουμε –εν μέρει βέβαια- την οικονομική πορεία της χώρας μας όπως: την (ανεξήγητη;) αποβιομηχάνιση της πατρίδος μας μετά την εικοσαετία 1950-1970, την ξενοκρατία στην Ελλάδα –τουλάχιστον από τον μεσοπόλεμο έως τις ημέρες μας- και την οικτρή οικονομική κατάσταση που επέφεραν οι κυβερνώντες των τελευταίων 40 ετών στην χώρα μας. Επιπλέον ίσως –εν μέρει πάλι- κατανοήσουμε τι θα μπορούσε να έχει γίνει με την αξιοποίηση του ορυκτού μας πλούτου από τότε (δεκαετία 1930) έως σήμερα και γιατί δεν έγινε δεδομένου ότι υπήρχαν επαρκή επιστημονικά στοιχεία (για την ύπαρξή του) από τότε.

Ο Δημ. Μπάτσης για τους Λιγνίτες

Ο Δ. Μπάτσης στο πόνημα του ‘’Η Βαριά Βιομηχανία στην Ελλάδα’’ προσεγγίζει το Λιγνιτικό ζήτημα με τις εξής ενότητες: 1. Αποθέματα. Εξόρυξη. Παραγωγή Λιγνίτη. 2. Χρησιμοποίηση και αξιοποίηση του Λιγνίτη και 3. Οι βάσεις για μια σωστή αντιμετώπιση του Λιγνιτικού. Θα εστιάσουμε παρακάτω σε κάποια σημεία της ενότητας: 2. Χρησιμοποίηση και αξιοποίηση του Λιγνίτη.

Επισημαίνει, λοιπόν, μεταξύ άλλων ο Δ. Μπάτσης (οι υπογραμμίσεις δικές μας) :

Ο μέσος όρος της ποιότητας του ελληνικού λιγνίτη δεν φαίνεται να υστερεί από τους ξένους λιγνίτες της Βαλκανικής, της Κεντρικής Ευρώπης και της Δυτικής Γερμανίας. Από τις αναλύσεις προκύπτει πως τόσο η σύσταση όσο και η θερμαντική του δύναμη μπορούν να στηρίξουν το παραπάνω συμπέρασμα.

– Απαιτείται να πάρουμε σαν δείκτη σύγκρισης ένα μέσο όρο ποιότητας (των λιγνιτών της χώρας μας) διαφορετικά θα πρέπει για την κάθε περιοχή της πατρίδας μας να λάβουμε υπόψη τα διαφορετικά χαρακτηριστικά της χημικής του σύνθεσης και τον διαφορετικό τρόπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

– Τα μειονεκτήματα του ελληνικού λιγνίτη (εύθρυπτος, περιεκτικότητα μεγάλη σε τέφρα, ασβεστόλιθο, θειάφι, υγρασία κ.α.) συναντούμε και στους ξένους λιγνίτες. Τα μειονεκτήματα αυτά μπορούν να εξουδετερωθούν και με κατάλληλη κατεργασία μπορεί να παραχθούν από το λιγνίτη καύσιμα ανώτερης θερμαντικής ικανότητας.

– Ο ελληνικός λιγνίτης αυτούσιος ή με κατάλληλη επεξεργασία (πλινθοποίηση και εξευγενισμό) μπορεί να χρησιμοποιηθεί (σημ. δική μας:  θυμίζουμε ότι η μελέτη του Δ. Μπάτση γράφτηκε το 1947, επομένως κάποιες από τις χρήσεις του λιγνίτη είναι παρωχημένες, ενώ νεότερες δεν αναφέρονται) :

1.σε πλίνθους (μπρικέτες) για σιδηροδρομική έλξη (ταχείς συρμούς) με θερμαντική ικανότητα 7.000 θερμίδες 2.για ξυλοκάρβουνο εξαιρετικής ποιότητας 3.σε μπρικέτες για κίνηση πλοίων (ατμόπλοια) 4.αυτούσιος για φωταέριο 5.σε μπρικέτες ή αυτούσιος για θερμική κίνηση βιομηχανικών εργοστασίων (τσιμέντου κ.α.) 6.σε μπρικέτες ή αυτούσιος για εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής (θερμ.ικανότητα 6.000 θερμίδες). Μπορεί να παραχθεί με κονιοποίηση 7.αυτούσιος ή σε μπρικέτες για αστικές χρήσεις

Σημειώνουμε ιδιαίτερα ότι ο ελληνικός λιγνίτης συγκεντρώνει όλα τα προσόντα που χρειάζεται για να παραχθεί κοκ κατάλληλο σε μεταλλουργικές χρήσεις. 

Κατά τον Κέγκελ [2] είναι δυνατή η παραγωγή μπρικετών μεταλλουργικού κόκ (1) από λιγνίτη με θερμαντική δύναμη 6.000-8.000 θερμίδων. Ο λιγνίτης που εξορύσσεται σε ορισμένες περιφέρειες της πατρίδας μας προσφέρεται, κατά τον ίδιο τον Κέγκελ, ιδιαίτερα για μια τέτοια διεργασία.

Η σημασία της κατασκευής ντόπιου μεταλλουργικού κοκ θα παίξει σοβαρότατο ρόλο για την ανάπτυξη της μεταλλουργίας. (2)

Είναι δυνατόν η παραγωγή από τους ελληνικούς λιγνίτες συνθετικών, χημικών προϊόντων σύμφωνα με τις πιο τελευταίες επιστημονικές μεθόδους με πλουσιότατα αποτελέσματα στις εφαρμογές. Κατά πολλούς επιστήμονες είναι οικονομικά συμφέρουσα και η παραγωγή υγρών καυσίμων (βενζίνα, πετρέλαιο κ.α.)

Η αξία, και η σημασία, για τη σύγχρονη τεχνική των χημικών αυτών προϊόντων και καυσίμων, είναι τόσο μεγάλη, που εξηγεί την υπερβολή του ισχυρισμού πολλών που υποστηρίζουν, ότι ο λιγνίτης θα έπρεπε αποκλειστικά να διατεθεί για την παρασκευή τέτοιων προϊόντων. 

Η αξιοποίηση του λιγνίτη με πλινθοποίηση, εμπλουτισμό και εξευγενισμό και ο τεχνικός συγχρονισμός των ορυχείων και των μεθόδων εξόρυξης και μεταφοράς του θα ρίξει τόσο το κόστος της παραγωγής αυτούσιου λιγνίτη όσο και το κόστος των προϊόντων για τις διάφορες χρήσεις, σε σύγκριση με τις τιμές που πλήρωνε ή που θα πρέπει να πληρώνει η οικονομία μας για την προμήθεια των ίδιων προϊόντων (καυσίμων και χημικών) από το εξωτερικό.

–  Το κόστος εγκαταστάσεων στα ορυχεία και εργοστάσια εξευγενισμού του λιγνίτη δεν παρουσιάζεται υπερβολικό, ιδίως αν λάβουμε υπόψη ότι μπορεί να κατασκευαστούν τμηματικά, σε αναλογία με τις οικονομικές δυνατότητες που θα έχουμε και τις ανάγκες που θα πρέπει να καλύπτουμε.

Τι έγραφε ο Σωτ. Σοφιανόπουλος σχετικά με τους Λιγνίτες

Ο χημικός και πρώην ιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος της/των  ΧΡΩ.ΠΕΙ. (Χρωματουργία Πειραιά) Σωτήρης Σοφιανόπουλος (βλέπε σημείωση 1 εδώ) στο πόνημα του: ‘’Οι ‘’Άγνωστες’’ πλουτοπαραγωγικές πηγές της Ελλάδος και η πολιτική τους σημασία’’[3] ασχολήθηκε –μεταξύ άλλων σπουδαίων θεμάτων για την πατρίδα μας- και με τους Λιγνίτες. Παρακάτω παραθέτουμε ένα απόσπασμα απ’ όσα έγραψε σχετικά (οι υπογραμμίσεις δικές μας) :

‘’Στις εκπομπές[4] που έκανα στο ραδιοφωνικό σταθμό ‘’Ηρόδοτος’’ με τον διακεκριμένο δημοσιογράφο και παρουσιαστή κ. Κων/νο Χούντα αναφέρθηκα τουλάχιστον 20 φορές στο βιβλίο του Δημητρίου Μπάτση και διάβασα και πολλά αποσπάσματα του π.χ. σε κάποιο σημείο , το Ανώτατο Ενεργειακό Συμβούλιο της Ελλάδος ανεβίβαζε τους ελληνικούς λιγνίτες σε 27 εκατομμύρια τόνους, το πιθανό λιγνιτοφόρο κοίτασμα σε 55 εκατομμύρια τόνους και το συνολικό πιθανό λιγνιτοφόρο κοίτασμα σε 125 εκατομμύρια τόνους. Αν υπολογίσουμε ότι σήμερα η πατρίδα μας παράγει 65 εκατομμύρια τόνους λιγνίτη ετησίως, θα είχαμε σήμερα λιγνίτη για 2 χρόνια. Ποιος όμως δίνει δισεκατομμύρια να κάνει όλες αυτές τις εγκαταστάσεις στην Πτολεμαΐδα και την Μεγαλόπολη και το Αλιβέρι για 2 χρόνια; Παρακάτω ο Δ. Μπάτσης γράφει ότι ο μεγαλύτερος λιγνιτολόγος τότε, ένας Γερμανός καθηγητής ονόματι F. Kegel στην πραγματεία του «Το ελληνικόν λιγνιτικόν πρόβλημα» (διότι πράγματι είναι πρόβλημα τι θα κάνεις τόσο πολλούς λιγνίτες) ανέβαζε τους ελληνικούς λιγνίτες σε 7 δις τόνους. Και γράφει ο Μπάτσης: ‘’Πώς είναι δυνατό το ελληνικό Ενεργειακό Συμβούλιο να ανεβάζει τους ελληνικούς λιγνίτες σε 125 εκατομμύρια τόνους και ο μεγαλύτερος λιγνιτολόγος της εποχής σε 7 δις;’’

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίον η πατρίδα μας ετουφέκισε στα 5 μέτρα τον Δημήτριο Μπάτση[5] το 1952 και εξαφάνισε το βιβλίο του «Η βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα», που έγραψε το 1947. Εάν ο Μπάτσης ήταν κομμουνιστής, που δεν ήταν, γιατί το ΚΚΕ δεν εξέδωσε το βιβλίο του, αλλά το εξέδωσε η κόρη του για πρώτη φορά το 1977, γράφοντας, για να μάθουν τα παιδιά μου ποιος ήταν ο παππούς τους…’’

Δεξιά ο ιδιοκτήτης της ΛΙ.ΠΤΟΛ. (Λιγνιτωρυχεία Πτολεμαΐδας) Πρόδρομος Μποδοσάκης, αριστερά ο τότε Υπ.Συντονισμού Παπαληγούρας [6] 

Παράρτημα (με σημειώσεις)

Σημείωση (1) : Κώκ καλείται το κατά την ξηράν απόσταξη των λιθανθράκων (παρασκευή του φωταερίου) απομένον υπόλειμμα, ο αλλιώς λεγόμενος οπτάνθραξ. Χρησιμοποιείται ως καύσιμος ύλη για διαφόρους σκοπούς. Το κώκ (αγγλικά: cokes ή coaks, γερμανικά coks) είναι στερεά καύσιμος ύλη, παραγόμενη τεχνητώς εξ ανθράκων, δια θερμάνσεως αυτών απουσία οξυγόνου. Κατά την θέρμανση απέρχονται τα πτητικά συστατικά του άνθρακος, εν είδη καυσίμων αερίων και ατμών, τα οποία συμπυκνούνται σε πίσσα. Προς αποφυγή υπάρξεως θείου εις το κωκ, γίνεται ενίοτε χρήση μεθόδου κατά την οποία με την προσθήκη ύδατος, σχηματίζονται θειούχοι ενώσεις. Εν τούτοις το κωκ περιέχει πάντοτε ποσοστό θείου, ανάλογο της εκατοστιαίας αναλογίας, εις θείο του άνθρακα από το οποίο και παράχθηκε.

Οι φυσικές ιδιότητες του κωκ, ψαθυρότης, μοριακή υφή κλπ εξαρτώνται εκ των ιδιοτήτων (π.χ. υγρασίας) από τον άνθρακα εκ του οποίου παράχθηκε. Η πρώτη εξαγωγή κωκ εξ ανθράκων επιτεύχθηκε υπό του Άγγλου Darby το 1713 ο οποίος χρησιμοποίησε το παραχθέν κωκ εις λειτουργία υψικαμίνου[7].

Σημείωση (2): από την υποσημείωση 18 στην αντίστοιχη ενότητα του βιβλίου του Δ. Μπάτση: Ειδικότερα για τη σιδηρομεταλλουργία με ηλεκτροκαμίνους, όπου το κοκ χρησιμεύει για την αναγωγή του οξειδίου σε μεταλλικό σίδερο και όχι για τη θέρμανση της καμίνου που γίνεται με ηλεκτρικό ρεύμα, χρειάζεται και λιγότερη ποσότητα κοκ, αλλά είναι δυνατή και η χρησιμοποίηση κατώτερης ποιότητας κοκ, όπως από τύρφη. Συνεπώς μπορούμε να θεωρούμε εξασφαλισμένες τις προϋποθέσεις προμήθειας μεταλλουργικού κοκ για τη μεταλλουργία μας.

Για την Ενωμένη Ρωμηοσύνη,

Αντώνης Καλόγηρος

Εκπαιδευτικός-οικονομολόγος

[1] ‘’Η Βαρειά Βιομηχανία στην Ελλάδα’’ Δημήτρη Μπάτση (με πρόλογο του καθηγητή Ν. Κιτσίκη), εκδόσεις Κέδρος, Αθήνα 1977

[2] Ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες της εποχής σε ζητήματα εκμετάλλευσης και αξιοποίησης λιγνιτών. Ήταν καθηγητής της Bergakademie της πόλης Freiberg του Saar και συγχρόνως Διευθυντής του Ινστιτούτου Λιγνίτη Braunkohlen – Forschungs – Institut, το οποίο λειτουργούσε στην ίδια πόλη. Για περισσότερα βλέπε: Σημείωση 1 στο Παράρτημα της ανάρτησης εδώ

[3] ‘’Οι ‘’Άγνωστες’’ πλουτοπαραγωγικές πηγές της Ελλάδος και η πολιτική τους σημασία’’, Σωτήρης Αρ. Σοφιανόπουλος, Αθήνα 2003

[4] Ο Σωτήρης Σοφιανόπουλος –μετά την εσκεμμένη καταστροφή της ιστορικής βιομηχανίας ΧΡΩ.ΠΕΙ. από το κράτος, την Εθνική τράπεζα και λοιπές τράπεζες- βάσει  του Νόμου 1083/30.10.1980 και της απόφασης 289 της Νομισματικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδας επίσης της 30ης.10.1980 αγωνίστηκε δημόσια (αρθρογραφία, μελέτες, εκπομπές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές) για να ενημερώσει τον Ελληνικό λαό τόσο για την υπονόμευση και τους καταστρεπτικούς νόμους και λοιπά νομοθετήματα που επέβαλλαν οι κυβερνώντες όσο και για τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες της πατρίδας μας, που οι ίδιοι μας απέκρυψαν.

[5] Για περισσότερα βλέπε εδώ και την σημείωση 2

[6] Σχετικές φωτογραφίες –όπως και η ανωτέρω- μπορείτε να δείτε στο αρχείο του Γ. Καζαντζή στον σύνδεσμο εδώ

[7] Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια ‘’Πυρσός’’, Αθήνα 1931

http://enromiosini.gr/paratiritirio/%ce%bb%ce%b9%ce%b3%ce%bd%ce%af%cf%84%ce%b5%cf%82-b-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82/

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λιγνίτες [Α’ μέρος]

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Η Συγχώρεση (Μια αληθινή ιστορία)

Πριν πολλά χρόνια και μετά τη λήξη του εμφυλίου σπαραγμού, σε κάποιο χωριό έγινε ένας φόνος για πολιτικούς λόγους.Κατηγορήθηκε, λοιπόν, κάποιος χωριανός, ονόματι Πέτρος Γ. και με τις μαρτυρίες 5 συγχωριανών του καταδικάστηκε σε 30 χρόνια φυλάκιση στις αγροτικές φυλακές.Μέρα-νύχτα όμως διαλαλούσε ότι ήταν αθώος. Στις φυλακές αυτές πήγαινε 1 φορά το μήνα ένας ευλαβέστατος ιερέας. Λειτουργούσε στο εκκλησάκι των φυλακών και μετά δεχόταν για εξομολόγηση όσους εκ των φυλακισμένων το επιθυμούσαν.Πήγε και ο Πέτρος και εξομολογήθηκε στον ευλαβή εκείνο ιερέα και βεβαίωνε με όρκους ότι ήταν αθώος.Από τότε που εξομολογήθηκε άλλαξε τελείως διαγωγή: προσηύχετο με το Όνομα του Ιησού Χριστού, μελετούσε το Ευαγγέλιο και κοινωούσε των Αχράντων Μυστηρίων, σκορπώντας σε όλους τους συγκρατούμενούς του πολλή καλωσύνη.Συγχωρούσε δε με όλη του την καρδιά και τους κατηγόρους του και αυτόν ακόμα τον άγνωστο φονιά. «Δε φταίνε οι καημένοι», έλεγε.«Φταίει το πολιτικό και ιδεολογικό πάθος, φταίει και ο διάβολος που τους σκοτείνιασε το μυαλό και έτσι κρύψανε την αλήθεια. Θεέ μου συγχώρεσέ τους… και από μένα να ’ναι συγχωρεμένοι… και χάρισέ τους προπαντός και ιδιαιτέρως φωτισμό και υγεία».
Ο ιερέας πεπεισμένος για την αθωότητά του προσπάθησε μέσω κάποιων δικηγόρων να τον αποφυλακίσει, αλλά δεν τα κατάφερε. Έτσι πέρασαν 19 χρόνια. Όταν αποφυλακίσθηκε ήταν πλέον 50 ετών. Στο χωριό δεν έγινε δεκτός, επειδή τον πίστευαν όλοι για φονιά.Μετακόμισε λοιπόν σε μια γειτονική πόλη και έκανε τον εργάτη, τον οικοδόμο και κυρίως το μαραγκό, δουλειά που έμαθε στη φυλακή. Εκεί στην πόλη συνέχισε να προσεύχεται, να συμμετέχει στα Μυστήρια και να τηρεί τις ευαγγελικές εντολές. Η Ευχή και το Ευαγγέλιο ήταν το οξυγόνο της ζωής του.Μια κοπέλα 42 ετών, θεολόγος σε κάποιο Γυμνάσιο της περιοχής, πληροφορήθηκε από τον Πνευματικό των φυλακών, που ήταν και δικός της Πνευματικός, τα πάντα για τον Πέτρο Γ. και ιδιαιτέρως για το πόσο ήταν αφοσιωμένος στο Χριστό και στην Εκκλησία Του. Πήγε τον βρήκε και κατόπιν τον ζήτησε η ίδια σε γάμο!…Από τον ευλογημένο αυτό γάμο προήλθαν 2 παιδιά υγιέστατα. Ύστερα από μερικά χρόνια στο χωριό που έγινε ο φόνος, κάποιος αρρώστησε βαριά με ανεξήγητους φοβερούς πόνους σε όλο του το σώμα. Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον βοηθήσουν,ούτε καν να εντοπίσουν την αιτία.Όταν γύρισε στο σπίτι του από το νοσοκομείο, άρχισε να κραυγάζει μέσα στους φοβερούς του πόνους ότι αυτός ήταν ο φονιάς και με τους 4 ψευδομάρτυρες τους οποίους εξαγόρασε με μεγάλα χρηματικά ποσά, κατηγόρησαν τον Πέτρο που συμπτωματικά περνούσε από εκείνο το σταυροδρόμι την ώρα που έγινε ο φόνος.Φώναξαν τον αστυνόμο του χωριού και υπέγραψε την ομολογία της ενοχής του. Στο χωριό προκλήθηκε σύγχυση, ταραχές και πολλές κατάρες που βάραιναν το φονιά. Παρά ταύτα η ψυχή του φονιά δεν έβγαινε, αλλά εξακολουθούσε να τσιρίζει και να κραυγάζει.Ο Πέτρος όταν το έμαθε, δε θέλησε ούτε να πάρει εκδίκηση, ούτε μήνυση να κάνει για να αποκαταστήσει την τιμή του, αλλά τι έκανε; Πήγε στο σπίτι του φονιά. Αυτός όταν τον είδε πάγωσε και τον κοιτούσε με τα μάτια γουρλωμένα από έκπληξη.Είπε λοιπόν ο Πέτρος στο φονιά. «Γιώργο, σε συγχωρώ με όλη μου την καρδιά… και σ’ ευχαριστώ, γιατί ήσουν η αιτία να γνωρίσω το Χριστό με την Εκκλησία Του και τα Άγια Μυστήρια της. Εύχομαι να Τον γνωρίσεις κι εσύ με μετάνοια και προσευχή!».Τον αγκάλιασε, τον φίλησε και έφυγε, ενώ κάποια δάκρυα κρυφά έτρεχαν από τα μάτια του. Ο θρίαμβος της δικαιοσύνης του Θεού ήλθε ύστερα από 35 χρόνια! Αλλά υπήρξε και θρίαμβος της εμπιστοσύνης του Πέτρου στην Πρόνοια του Θεού και της αδιάλειπτης προσευχής. Ο Θεός τον αντάμειψε για την υπομονή και τη μακροθυμία που έδειξε τόσα χρόνια.Ευλογήθηκε η μετέπειτα ζωή του, όπως είπαμε, μ’ ένα χριστιανικό γάμο και με οικογένεια που ήταν «κατ’ οίκον Εκκλησία» και με 2 τρισευλογημένα παιδιά. Και μάλιστα μετά την ολοκάρδια συγχώρηση που έδωσε στο φονιά, πολλαπλασιάσθηκε η ευλογία του Θεού στο σπιτικό του.Είχε τη Χάρη του Θεού πάνω του, την ευλογία της Παναγίας, την προστασία των Αγίων και τη συμπαράσταση των Αγγέλων. Όταν πέθανε σε ηλικία 80 ετών, Άγγελοι και Αρχάγγελοι πλημμύρισαν το δωμάτιό του και αυτοί παρέλαβαν την ψυχή του.Αφού έκανε για τελευταία φορά το σταυρό του ο Πέτρος είπε:«Άγγελέ μου, Άγγελέ μου δεν την αξίζω αυτήν την τιμή» και εκοιμήθη. Αυτό το επιβεβαιώνει ο 90χρονος ιερέας που ήταν παρών στο θάνατό του.Πηγή: (Από το βιβλίο: Η Ευχή μέσα στον κόσμο, του πρωτοπρ. π. Στεφάνου Αναγνωστόπουλου), Ι.Ν. Παντανάσσης

Πηγή: http://agiosdimitrioskouvaras.blogspot.com/2018/01/blog-post_27.html

Πηγή: https://synaxipalaiochoriou.blogspot.gr/

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

ΑΓΙΟΣ ΙΣΑΑΚ Ο ΣΥΡΟΣ – ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ

Ο ακόλαστος δεν έχει ταπεινό νου και καθαρή καρδιά και τρώγει την τροφή των θηρίων και όχι των αγγέλων. Ο ταπεινός είναι εγκρατής και συνεσταλμένος, ο δε κενόδοξος είναι υπηρέτης της πορνείας.

Αγάπησε την φτώχεια. Φρόντισε για την ψυχή σου, απομακρυνόμενος απ’ τους ανθρώπους. Αγάπησε τα ταπεινά ενδύματα, διότι είναι υπερήφανος όποιος στολίζεται με λαμπρά ενδύματα.
Πολλοί, ενώ ήσαν ψυχικά άρρωστοι, εισήλθαν στην θάλασσα του κόσμου για να θεραπεύσουν τις ψυχές των άλλων και έχασαν και τις δικές τους ψυχές, γιατί έγιναν εμπαθείς και νεκροί ψυχικώς.
Όπου κι αν πας έχε τον εαυτό σου ξένο και θ’αποφεύγεις την ζημία της παρρησίας. Σε κάθε περίσταση προσποιήσου ότι δεν γνωρίζεις τίποτε.
Λάλησε σαν μαθητευόμενος και όχι σαν διδάσκαλος. Σε κάθε πράγμα νόμιζε ότι έχεις ανάγκη διδαχής και θα βρεθείς σοφός σ’ όλη σου τη ζωή.
Μη διαβάζεις ποτέ βιβλία αιρετικών! Να διαβάζεις πάντοτε τα βιβλία των διδασκάλων της Εκκλησίας μας.
Ευλόγα πάντοτε και μην καταράσαι! Διότι η ευλογία γεννά ευλογία, και η κατηγορία κατηγορία.
Μην παραδόσεις σ’ άλλον εκείνο που δεν έμαθες στην πράξη.
Όταν η Θεία Χάρη ανοίξει τα μάτια της ψυχής σου, τότε τρέχουν σαν βρύση τα δάκρυα, που είναι το πιο φανερό σημείο της Θείας επισκέψεως.
Στο σπίτι σου να δέχεσαι μόνον τους ομοίους σου κατα τους τρόπους, τη γνώμη, το φρόνημα και την αρετή.
Η έλλειψη τροφών οδηγεί τον άνθρωπο στην εγκράτεια και η αφθονία στην ακράτεια. Όποιος νικάει στον πόλεμο των αισθήσεων, μοιάζει μ’ εκείνον που κλείνει τις θύρες της πόλεως και πολεμάει μόνον τους εσωτερικούς εχθρούς.
Εάν δεν αποθάνει ο έξω άνθρωπος απ’ όλα τα πράγματα του κόσμου και από την αμαρτία και από τις κακές ενθυμήσεις και τους πονηρούς λογισμούς, δεν θα κινηθεί στον άνθρωπο η γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος.
Μακάριος όποιος ησυχάζει και ασχολείται μόνο με την προσευχή και δεν ασχολείται με τίποτε άλλο.
Όποιος απομακρύνθηκε τροπικά από τον κόσμο, βρήκε μέσα στην ψυχή του το μυστήριο της αιωνίου μακαριότητος και αξιώθηκε Θείας Χάριτος.

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΠΟΙΟΣ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ…

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Στον απόηχο του μεγαλειώδους συλλαλητηρίου οφείλουμε να κάνουμε κάποιες επισημάνσεις, με την ελπίδα να σταματήσει επιτέλους η εθνική διχόνοια:
1) Το όνομα Μακεδονία, αρχικά, δεν είχε σχέση με την σημερινή περιοχή του κράτους των Σκοπίων, η οποία ονομαζόταν Παιονία και βορειότερα Δαρδανία.
2) Από τα ρωμαϊκά χρόνια αρχίζει η περιοχή βόρεια της Μακεδονίας να ονομάζεται επίσης Μακεδονία και κατά περιόδους λέγεται Μακεδονία (Πρώτη, Δευτέρα) ο γεωγραφικός χώρος μέχρι τον Δούναβη (γι’ αυτό και υπήρχε η ομώνυμη ρωμαϊκή λεγεώνα Legio Quinta Macedonica). Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι οι Ρωμαίοι αναγνώριζαν την ύπαρξη κάποιου ξεχωριστού έθνους με όνομα Μακεδονία (όπως αντίστοιχα χρησιμοποιούσαν το όνομα Ήπειρος, ως δηλωτικό γεωγραφικής περιοχής και όχι κάποιου κράτους ή λαού).
3) Oι σύγχρονοι ορθόδοξοι λαοί των Βαλκανίων (Έλληνες, Αλβανοί, Σέρβοι, Βούλγαροι και Ρουμάνοι) στα χρόνια της Τουρκοκρατίας δεν είχαν εθνικιστική διάθεση. Ένιωθαν όλοι Ρωμιοί, ότι ήταν πολίτες της παλαιάς Βυζαντινής (Ρωμαίικης) αυτοκρατορίας, που κατακτήθηκαν από τους Τούρκους. Τους ένωνε η Ορθόδοξη πίστη και (για τους λίγους μορφωμένους) η ελληνική παιδεία.
4) Ο εθνικισμός και η διάσπαση των βαλκανικών λαών ήταν αποτέλεσμα της δόλιας δράσης των Σιωνιστών (όπως και η δημιουργία του Αγγλικού κόμματος στην επαναστατική Ελλάδα), για να μην αναβιώσει ξανά μια Ρωμαίκη/Ορθόδοξη αυτοκρατορία.
5) Το σημερινό ψευτομακεδονικό έθνος των Σκοπίων είναι κατασκεύασμα των Σιωνιστών, οι οποίοι μέχρι σήμερα χρηματοδοτούν την όλη απάτη και προπαγάνδα, ενώ παράλληλα διευθύνουν το ΝΑΤΟ, το οποίο δίνει εντολές για «λύση» του προβλήματος της ονομασίας.
6) Όσοι Έλληνες αδιαφορούν για το θέμα του ονόματος της Μακεδονίας ή, ακόμη χειρότερα, συμφωνούν με το να ονομάζονται τα Σκόπια Μακεδονία, εργάζονται για το συμφέρον των Σιωνιστών. Συνεπώς, το θέμα δεν είναι ζήτημα Δεξιάς ή Αριστεράς, αλλά Ελληνορθοδοξίας και Σιωνισμού. Ας διαλέξει ο καθένας πού ανήκει!
Διόδωρος Ράμμος
Ιστορικός – Αρχαιολόγος

1 σχόλιο

Filed under Uncategorized

Κατάθεση ψυχής! Ειρήνη Μερκούρη: «Γιατί να μην έχω τα κότσια να γίνω μοναχή σαν την Λιονάκη;»

Κατάθεση ψυχής κάνει η Ειρήνη Μερκούρη για το θαύμα που… βίωσε τα Χριστούγεννα και δίνει απαντήσεις στο ερώτημα αν θα γινόταν μοναχή, όπως είχε διαρρεύσει.

Η γνωστή τραγουδίστρια, που είχε συγκλονίσει το 2016 με την αποκάλυψη ότι είχε βρεθεί μια ανάσα από τον θάνατο, εξομολογείται στην εφημερίδα «Ορθόδοξη Αλήθεια» πως όταν βρέθηκε μεταξύ ζωής και θανάτου, την έσωσαν η πίστη της και η αγάπη της στον Χριστό και τους αγίους.

Ολα άρχισαν, όπως αναφέρει η espresso, με συμπτώματα ίωσης, για τα οποία επισκέφθηκε το νοσοκομείο. Παρόλο που υποβλήθηκε σε όλες τις εξετάσεις, οι γιατροί δεν βρήκαν κάτι ανησυχητικό και την έδιωξαν

«Ενιωθα, όμως, πως κάτι συνέβαινε, αφού ο πόνος που με ταλαιπωρούσε συνεχιζόταν και η εικόνα μου ήταν χλομή. “Γιατρέ, πεθαίνω” είπα. “Βρείτε τι έχω”. Επειτα από γυναικολογικές εξετάσεις εντοπίστηκε το πρόβλημα και οι θεράποντες γιατροί με ενημέρωσαν πως σε 20 λεπτά έπρεπε να μπω στο χειρουργείο, καθώς κάθε λεπτό που περνούσε θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο για τη ζωή μου».

Η τραγουδίστρια περιγράφει τι ένιωσε όταν η ηθοποιός Ναταλία Λιονάκη εκάρη μοναχή τον περασμένο Οκτώβριο:
«Ενιωθα συντριβή, συγκίνηση, γιατί εγώ να μην έχω αυτό το θάρρος να το κάνω, πως είμαι ένα μηδενικό μπροστά της… Εβλεπα το Αγιο Πνεύμα πάνω της, το ένιωθα. Είπα ότι δεν έχω εγώ τα κότσια να κάνω αυτό που έκανε εκείνη, να αφιερωθεί στον Χριστό τόσο ολοκληρωτικά. Το να γίνει κάποιος καλόγερος ή καλόγρια θέλει μεγάλα κότσια. Μου έχει περάσει από το μυαλό και από μικρή, αλλά το να κάνεις το βήμα είναι κλίση Θεού και εγώ δεν έχω αυτή την κλίση – αυτή τη στιγμή τουλάχιστον».

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: Ο Ουρανομύστης πατέρας της Εκκλησίας († 25 Ιανουαρίου)

Σημεία Καιρών

Σχετική εικόναΟι Καππαδόκες Πατέρες έβαλαν τη δική τους σφραγίδα στην ανάπτυξη της Θεολογίας κατά τον 4ο μ. Χ. αιώνα στην Εκκλησία. Είναι στην ουσία οι θεμελιωτές του ορθόδοξου δόγματος και της αποκρυστάλλωσης της αυθεντικής διδασκαλίας της Εκκλησίας μας. 

Δείτε την αρχική δημοσίευση 941 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Ο Χάρυ Πόττερ και η Ελληνορθόδοξη Παιδεία μας (Μοναχός Νεόφυτος Γρηγοριάτης)

Σημεία Καιρών

Αποτέλεσμα εικόνας για τρεις ιεραρχες και παιδεια

«Ὁ Χάρυ Πόττερ καί ἡ Ἑλληνορθόδοξη Παιδεία μας» – Μοναχός Νεόφυτος Γρηγοριάτης

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.345 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Μητροπολίτης Σπάρτης: «Καλώ τον λαό να πάει στο συλλαλητήριο της Αθήνας- Έξω από αυτό οι… υποψήφιοι πολιτικοί»

Σημεία Καιρών

Αποτέλεσμα εικόνας για μητροπολιτης σπαρτηςΝα δώσει δυναμικό παρών στο συλλαλητήριο της Αθήνας καλεί τον λαό ο Μητροπολίτης Σπάρτης Ευστάθιος, που μιλώντας στο ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ διατράνωσε τη φωνή του για τα ιδανικά και τις αξίες της Ελλάδας.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 286 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Ραγδαίες εξελίξεις! Παρόντες στο συλλαλητήριο της Αθήνας για την Μακεδονία οι ιερείς, απόντες οι Δεσποτάδες

Greek National Pride

Στα χαρακώματα ο Σύνδεσμος Κληρικών Ελλάδος

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον εκκλησιαστικό χώρο, καθώς η Πανελλήνια Ενωση Κληρικών Ελλάδος, αποφάσισε να συμμετάσχει στο συλλαλητήριο που θα λάβει χώρα την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος ωστόσο που συνεδρίασε την περασμένη Δευτέρα συζήτησε, όπως αναφέρει, ότι ασχολήθηκε με «το μείζον Εθνικό θέμα της Μακεδονίας» και αποφάσισε ότι «θα παραστεί τόσο στο συλλαλητήριο της 4ης Φεβρουαρίου 2018 στην Αθήνα, όσο και σε κάθε αυθόρμητη και άνευ σκοπιμοτήτων και κατευθύνσεων δυναμική και σθεναρή αντίδραση του Λαού».

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος κατά την συνεδρία της 22ας Ιανουαρίου 2018 ασχολήθηκε και με το μείζον Εθνικό θέμα της Μακεδονίας.

Κατόπιν διαλογικής συζητήσεως και εκτενούς αναφοράς για το ρόλο των Κληρικών παντός βαθμού στους αγώνες για τα δίκαια και την Ελευθερία της Μακεδονίας και γενικότερα όλου του Έθνους, το Δ.Σ. του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.285 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized