Daily Archives: 03/02/2018

Ἡ Μαρία Μαντουβάλου γιὰ τὰ μεγάλα συλλαλητήρια Θεσσαλονίκης καὶ Ἀθηνῶν (ΒΙΝΤΕΟ)

Ἡ κυρία Μαρία Μαντουβάλου, ἀναπλ. καθηγήτρια τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Ε.Κ.Π.Α., σὲ μία σύντομη στάση της στὴν Θεσσαλονίκη τὴν 1η Φεβρουαρίου 2018, μιλάει στὴν κάμερα τῆς “Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης” γιὰ τὰ μεγάλα συλλαλητήρια Θεσσαλονίκης καὶ Ἀθηνῶν.

http://enromiosini.gr/optikoakoustiko-yliko/%…%85/

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Νέο βιβλίο τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης : «Μεσολόγγι, Χῶμα, Αἷμα καὶ Φωτιὰ – Χαρτογραφία τῆς Ἐξόδου»

«Ὁ συγγράφων τὴν ἱστορίαν τῆς ἑαυτοῦ πατρίδος θεῖον ἐπιτελεῖ ἔργον» ἔχει πεῖ ὁ μεγάλος Γερμανὸς ἱστορικὸς Νίμπουρ (Niebuhr). Πάμπολλοι ἦσαν οἱ Μεσολογγίτες – ἀλλὰ ὄχι μόνον αὐτοὶ- ποὺ ἐπετέλεσαν τοῦτο τὸ θεῖο ἔργο. Διότι τὸ νὰ γράφεις – ὅ,τι κι ἂν γράφεις – γιὰ τὸ Μεσολόγγι εἶναι σὰν νὰ ἁγιογραφεῖς.

Μιὰ τέτοια «ἁγιογραφία» μᾶς ἔδωσε φέτος ὁ τοπογράφος μηχανικὸς κ. Θεόδωρος Μυλωνὰς μὲ τὸ βιβλίο «Μεσολόγγι, Χῶμα, Αἷμα καὶ Φωτιὰ – Χαρτογραφία τῆς Ἐξόδου». Ἕνα ἔργο σπουδαῖο ποὺ μᾶς δίνει τὴν τοπογραφία τῆς Ἱερᾶς Πόλεως, ὅπως ἦταν στὸ παρελθόν, κυρίως στὰ χρόνια τῆς Ἐπαναστάσεως. Μὲ φιλοπονία μέλισσας ὁ συγγραφέας συγκέντρωσε ὅλο τὸ χαρτογραφικὸ ὑλικὸ καὶ τὶς σχετικὲς πληροφορίες πάνω σ΄αὐτὸ ἔτσι ποὺ ὁ ἀναγνώστης νὰ ἔχει μιὰ πλήρη εἰκόνα γιὰ τὸ πῶς ἦταν καὶ πῶς ἔγινε μετὰ τὸ Μεσολόγγι. Οἱ παλαιότεροι χάρτες ἔχουν σχεδιασθεῖ ἀπὸ ξένους ποὺ εἶδαν τὸν χῶρο κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Ἀγώνα. Προέχουσα σημασία ἔχουν τὰ διάφορα σκαριφήματα καὶ σχεδιαγράμματα, ὅπως γιὰ παράδειγμα αὐτὸ τοῦ μηχανικοῦ Κοκκίνη, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐπωμιστεῖ τὸ βάρος τῆς εὐθύνης τῆς ὀχυρώσεως τοῦ Μεσολογγίου στὰ χρόνια ποὺ προηγήθηκαν τῆς Μεγάλης Πολιορκίας. Πάντως γιὰ τὸν ἱστορικὸ ἔχουν ἀνάλογη σημασία ἀκόμη καὶ καλλιτεχνικὰ σκίτσα, ὅπως αὐτὸ τοῦ David Burkli καὶ ἕνα ἄλλο ποὺ κοσμοῦσαν ἑλβετικὸ ἡμερολόγιο τοῦ 1827, ἔστω καὶ ἂν τὰ ἐν λόγῳ σκίτσα ἔχουν (ἰδίως τὸ δεύτερο) πολλὰ στοιχεῖα φανταστικά. Τὸ Μεσολόγγι εἶχε μπεῖ βαθειὰ στὴν ψυχὴ τῶν καλλιτεχνῶν τῆς τότε ἐποχῆς καὶ αὐτὸ φαίνεται κι ἀπὸ τὸν διάσημο πίνακα τοῦ Ντελακρουὰ ποὺ φυλάσσεται στὴν πινακοθήκη τοῦ Μπορντὼ καὶ φέτος εἶχα τὴ χαρὰ νὰ τὸν ἀπολαύσω ἀπὸ κοντά.

Ὁ κ. Θεόδ. Μυλωνὰς δὲν ξεκίνησε ἀπὸ τὸ μηδέν. Ὁ χαράσσων τὶς γραμμὲς αὐτὲς στὶς πολλὲς μελέτες του γιὰ τὸ Μεσολόγγι εἶχε ὡς ὁδηγὸ τὸ δυσεύρετο πλέον φυλλάδιο τοῦ στρατηγοῦ Μαρούλη (εἶναι ὁ τελευταῖος ἀξιωματικὸς ποὺ ἔφυγε ἀπὸ τὴ Μικρὰ Ἀσία) ἀλλὰ καὶ τὴ μνημειώδη ἒκδοση, ὑπὸ μορφὴ πολυτελοῦς λευκώματος, τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας 1976 μὲ πρόλογο τοῦ Χριστόφ. Στράτου καὶ κείμενα τῶν Γ. Γιακουμῆ, Π. Γιακουμῆ καὶ Π. Κατσένη. Ὁπωσδήποτε οἱ πληροφορίες του θὰ ἦσαν πληρέστερες, ἂν εἶχε στὴ διάθεσή του καὶ τὸ ἔργο τοῦ κ. Θεοδ. Μυλωνᾶ ποὺ περιλαμβάνει ὄχι μόνον ὅ,τι ἔχει σχεδιαστεῖ γιὰ τὸ Μεσολόγγι ἀλλὰ καὶ «ἑρμηνεία» τῶν σχεδιασμάτων αὐτῶν. Τοῦτο προϋποθέτει μελέτη ὅλων τῶν ὑπαρχουσῶν μαρτυριῶν. Οἱ ἀγωνιστὲς δὲν ἀρκέστηκαν νὰ πολεμήσουν σ΄ αὐτό. Μερικοί, ὅπως ὁ πολύτιμος Κασομούλης, ὁ Ἀρτέμης Μίχος, ὁ Σπυρομήλιος, ὁ Νικ. Δημ. Μακρῆς θέλησαν καὶ νὰ γράψουν γι’ αὐτό. Σὲ συνάρτηση μὲ τὰ ὅσα περιπτωσιακῶς γράφει στὰ «Ἑλληνικὰ Χρονικὰ» ὁ Μάγερ γιὰ διάφορους τόπους καὶ ποικίλες θέσεις, μπορεῖ ὁ ἐπιμελὴς ἐρευνητὴς νὰ ἀναπαραστήσει τὸν χῶρο, ὅπως ἦταν στὴν τότε ἐποχή. Καὶ τοῦτο πράττει ὁ κ. Θεόδ. Μυλωνάς. Κάθε σχεδίασμα ἐξετάζεται σχολαστικὰ καὶ προσδιορίζεται μὲ τοπογραφικὴ ἀκρίβεια κάθε γωνιὰ τοῦ κάποτε Μεσολογγίου. Διότι τὸ πρὸ τῆς Ἐξόδου Μεσολόγγι δὲν εἶναι ὅ,τι ἔγινε στὰ μετέπειτα χρόνια τὸ Μεσολόγγι. Τὰ πάντα εἶχαν ἰσοπεδωθεῖ, ὅταν τὸ «πάτησαν» οἱ πασάδες Κιουταχὴς καὶ Ἰμπραήμ. Ὅταν ἀπελευθερώθηκε, ἔπρεπε νὰ ξαναφτιαχτεῖ. Κι αὐτὸ ποὺ φτιάχτηκε δὲν ἦταν ἴδιο μὲ ἐκεῖνο ποὺ ὑπῆρχε. Ἰδίως τὸ τεῖχος καὶ οἱ ντάπιες εἶχαν ἐξαφανιστεῖ καὶ αὐτὸ ποὺ δείχνεται σήμερα εἶναι νεώτερη «ἀναπαραστατικὴ» κατασκευή.

Καὶ κάτι ἄλλο ποὺ πρέπει νὰ ἐπισημανθεῖ. Λόγῳ τῶν ἐρειπίων καὶ τῶν νέων κατασκευῶν ἄλλαξε ἡ μορφὴ τῆς πόλης ἀλλὰ καὶ τῆς λιμνοθάλασσας. Οἱ τεράστιες ποσότητες ἀπὸ τὰ «μπάζα» ἀπομάκρυναν τὸ νερό. Ἴσως αὐτὸ ἔγινε καὶ γιὰ νὰ κερδηθεῖ γῆ κι ἔτσι ἡ πόλη νὰ ἐπεκταθεῖ σὲ βάρος τοῦ νεροῦ. Σήμερα βλέπουμε μιὰ «καρικατούρα» τοῦ Ἀνεμόμυλου. Ἀλλ΄ ὁ Ἀνεμόμυλος δὲν ἦταν ἔτσι. Τὸ πῶς ἦταν μᾶς τὸ δίνει μὲ ἀκρίβεια ὁ κ. Μυλωνάς.

Ὅσοι ἔχουμε γράψει γιὰ τὴν Ἔξοδο, ἔχουμε «πονοκεφαλιάσει» γιὰ τὸ πῶς ἔγινε, ἀπὸ ποῦ ἔγινε καὶ ποιὲς κατευθύνσεις πῆραν οἱ «Ἐξοδίτες». Ὅσο κι ἂν στηριζόμαστε στὶς πηγές, οἱ ἀπόψεις εἶναι κάπως θολές. Γιατί θολὰ ἦταν τὰ πράγματα καὶ τότε. Ὁ κ. Θεόδ. Μυλωνάς, ὡς τοπογράφος, ξέρει νὰ «διαβάζει» καλύτερα ἀπὸ τὸν ἱστορικό τοὺς τόπους, τὶς θέσεις, τὶς πύλες, τὰ περάσματα. Δὲν αὐθαιρετεῖ. Ἀκολουθεῖ, ἀλλὰ ξεκαθαρίζει τὶς πληροφορίες τῶν ἀγωνιστῶν. Ὅσοι ἔχουν βρεθεῖ σὲ κατάσταση μάχης, ἔχουν μιὰ συγχυτικὴ εἰκόνα γιὰ τὰ ὅσα ἔζησαν. Στὴν «Ἔξοδο» προεῖχε τὸ πέρασμα μέσα ἀπὸ τὶς γραμμὲς τοῦ ἐχθροῦ καὶ ὄχι ἡ ἀπομνημόνευση τοῦ δρομολογίου. Αὐτὸ ἐξηγεῖ καὶ κάποιες ἀντιφάσεις. Καθένας γράφει γιὰ τὸ πῶς πέρασε καὶ σπάνια θυμᾶται ἀπὸ ποῦ ἀκριβῶς πέρασε. Αὐτὸ τὸ «ξεψάχνισμα» κάνει ὁ κ. Θεόδ. Μυλωνάς, ἔχοντας στὴ διάθεσή του μιὰ ἀφθονία ὑλικοῦ ποὺ γιὰ νὰ συγκεντρωθεῖ ἀπαίτησε χρόνο πολύ. Ἔτσι σήμερα ὁ ἐπισκέπτης -καλύτερα προσκυνητὴς- τοῦ Μεσολογγίου μπορεῖ νὰ δεῖ μὲ τὰ μάτια τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ πνεύματος τὸ πῶς ἦταν τὸ ἄλλοτε Μεσολόγγι πάνω καὶ πέρα ἀπὸ τὸ ὁποῖο φτιάχτηκε τὸ νεώτερο Μεσολόγγι. Πάντως εἶναι συγκινητικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση κάποιοι ἀγωνιστὲς φρόντισαν νὰ ἀνορθώσουν ἐκ τῶν ἐρειπίων τὰ οἰκήματά τους ἢ νὰ ἐπανακατοικήσουν στὰ ἐλάχιστα διασωθέντα. Ἔτσι στὸ τωρινὸ Μεσολόγγι συνυπάρχει τὸ νέο καὶ τὸ παλιό. Νιώθεις ὅτι ζεῖς σὲ μιὰ σύγχρονη πόλη μὲ ρίζες βαθιὲς καὶ ὅπου τὸ παλιὸ δὲν εἶναι ἀπόβλητο. Χωρὶς νὰ εἶναι μουσειακὰ κυριαρχικό, εἶναι ἀπόλυτα σεβαστό.

Πιστεύω ὅτι ὅσοι μελλοντικὰ θὰ ἔρχονται στὸ Μεσολόγγι μὲ «ξεναγὸ» τὸ βιβλίο τοῦ κ. Θεόδ. Μυλωνᾶ, δὲν θὰ ἔχουν τὴν αἴσθηση ὅτι πατοῦν σὲ terro incognito (=ἄγνωστη γῆ). Ὁ κ. Μυλωνὰς ἔγινε γιὰ τὸ Μεσολόγγι ὅ,τι εἶναι γιὰ τοὺς ἀρχαίους χώρους ὁ περιηγητὴς Παυσανίας. Εὔχομαι τὸ βιβλίο του νὰ εἶναι καλοπερπάτητο. Νὰ βρεῖ Ἔξοδο στὸ ἀδιέξοδο τῆς μεγάλης κρίσης ποὺ περνᾶ τὸ βιβλίο.

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΚΑΡΓΑΚΟΣ

Ἱστορικὸς Συγγραφέας

 

…ἐδῶ δὲν περίσσεψε τὸ βόλι..

…ἐδῶ δὲν περίσσεψε τὸ λιθάρι…

…ἐδῶ δὲν περίσσεψε ὁ φόβος….

…ἐδῶ δὲν περίσσεψε ὅ,τι τρώγεται ἀπὸ ζῶο…

…ἐδῶ δὲν ἀναστήθηκε κανένας γιὰ νὰ θάψει τοὺς ἄλλους…

…ἐδῶ καὶ ὁ θάνατος ποὺ περίσσεψε ἔκανε πέρα…

…καί…Ἀναγεννήθηκε ἡ Ἑλλάδα

 

Τιμὴ βιβλίου: 6 €

 σελ. 320

Κεντρικὴ διάθεση:

«ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ»

Θεσσαλονίκη:

Μοναστηρίου 225, Μενεμένη, ΤΚ 54628

τηλέφωνο: 2310552207, τηλεομοιότυπο: 2310552209

Ἀθήνα:

Ἰακωβίδου 45, Ἅγιος Ἐλευθέριος, ΤΚ 11143

τηλέφωνο: 2106930355

www.enromiosini.gr

contact@enromiosini.gr

Βιβλία τῆς σειρᾶς πού ἐκδόθηκαν

  1. Δημήτρης Μακρῆς: Ὁ Κλέφτης τοῦ Ζυγοῦ
  2. Μνῆμες τοῦ Ποντιακοῦ Ἔπους 1913-1922
  3. Ἀριστοτέλους Βαλαωρίτου: Ἡρωϊκά Ποιήματα
  4. Ἀντώνιος Παπαδόπουλος – Διδάσκαλος τοῦ Πόντου
  5. Ἡ Ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας μέσα ἀπὸ τὸν ἀλάνθαστο λόγο τῆς Ἱστορία

http://enromiosini.gr/oi-ekdoseis-mas/%c…cf%82/

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Ντοκουμεντο…Οι Καλας,απογόνοι των στρατιωτών του Μεγαλέξανδρου,εδιωξαν τους Σκοπιανούς: “ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΑΣ!”

ΣΚΛΗΡΟ μήνυμα της φυλής Καλάς, απογόνων των στρατιωτών του Μεγαλέξανδρου, προς τους Σκοπιανούς:  ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΑΣ!”

Δείτε τα δύο παρακάτω βίντεο ντοκουμεντα…!…

ΠΗΓΗ

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Τα δικαιώματά σου αν κάποιος εισβάλει σπίτι σου…Τι θεωρείται νόμιμη άμυνα;

Όλοι λίγο-πολύ γνωρίζουμε ότι αν ένα έγκλημα (π.χ φόνος) τελεστεί σε κατάσταση άμυνας, ο δράστης δεν τιμωρείται. Ποια είναι όμως τα πραγματικά δικαιώματά μας αν βρεθούμε σε μία τόσο δύσκολη κατάσταση;

 Ο Ποινικός Κώδικας ορίζει άλλωστε ρητά ότι «δεν είναι άδικη η πράξη που τελείται σε περίπτωση άμυνας». Η ρύθμιση αυτή είναι αυτονόητη συνέπεια της αίσθησης αυτοσυντήρησης και της ανάγκης του καθενός να προστατεύσει τον εαυτό του ή και τρίτους από επιθέσεις…

Ο νομικός ορισμός της άμυνας πάντως είναι ο εξής: Άμυνα θεωρείται η αναγκαία προσβολή του επιτιθέμενου, στην οποία προβαίνει κάποιος, για να υπερασπισθεί τον εαυτό του ή άλλον από άδικη και παρούσα επίθεση που στρέφεται εναντίον τους .

Από τον ορισμό αυτό προκύπτουν επιγραμματικά κάποιες βασικές αρχές, που ισχύουν στη νόμιμη άμυνα, προκειμένου αυτή να μην τιμωρηθεί:

1) Καταρχάς θα πρέπει η εναντίον μας επίθεση να είναι άδικη και παράνομη, έτσι π.χ. κάποιος που πυροβολεί το δικαστικό κλητήρα, ο οποίος έρχεται να του κατασχέσει πράγματα, δεν είναι σε άμυνα, διότι ο κλητήρας λειτουργεί στο πλαίσιο του Νόμου και κατόπιν εντολής.

2) Έπειτα θα πρέπει άμυνα και επίθεση να ταυτίζονται χρονικά ή τουλάχιστον να είναι πολύ κοντά, έτσι π.χ. αν κάποιος μας πυροβολήσει και φύγει, δεν νοείται να τον βρούμε μετά από μία… εβδομάδα στο καφενείο και να τον πυροβολήσουμε εξ επαφής, ενώ αν π.χ. ο δράστης κυνηγάει το θύμα επί ώρες, η άμυνα είναι δυνατή, για όσο χρόνο υφίσταται αυτή η κατάσταση, διότι εδώ η επίθεση έχει διάρκεια. Επίσης αν το θύμα π.χ. καταφέρει να αφοπλίσει τον επίδοξο δράστη, η επίθεση λογικά έχει τελειώσει, οπότε αν στη συνέχεια τον σκοτώσει, θα έχει πρόβλημα…

3) Τρίτον και βασικότερο, η άμυνα οφείλει να είναι η αναγκαία, όπως λέει ο Νόμος και εδώ είναι ένα λεπτό σημείο, που μπορεί και δημιουργεί στην πράξη προβλήματα στον αμυνόμενο, διότι αν έχουμε υπέρβαση του αναγκαίου ορίου και μέτρου, η πράξη άμυνας μπορεί να κριθεί ως άδικη και να τιμωρηθεί! Έτσι π.χ. αν μας επιτεθεί κάποιος με ύβρεις, η άμυνα με… πυροβολισμό προφανώς υπερβαίνει το μέτρο και θα τιμωρηθούμε για ανθρωποκτονία με πρόθεση (ίσως με ελαφρυντικό). Τα όρια βέβαια δεν είναι πάντα τόσο ευδιάκριτα, αλλά συχνά πολύ λεπτά, γι’ αυτό ο Νόμος αναφέρει ορισμένα κριτήρια, με βάση τα οποία θα κριθεί το αναγκαίο μέτρο της άμυνας. Αυτά είναι: η επικινδυνότητα, το είδος, ο τρόπος και η ένταση της επίθεσης, η βλάβη που επεδίωκε ο επιτιθέμενος και οι λοιπές περιστάσεις.

Όποιος υπερβαίνει το αναγκαίο μέτρο άμυνας τιμωρείται, αν η υπέρβαση έγινε με πρόθεση, με ποινή ελαττωμένη, ενώ αν έγινε η υπέρβαση από αμέλεια, με την ποινή που προβλέπεται για το αντίστοιχο έγκλημα εξ αμελείας. Αν όμως η υπέρβαση οφείλεται στο φόβο και την ταραχή που του προκάλεσε η επίθεση, τότε μένει ατιμώρητος! Έτσι π.χ. αν διαπιστώσει κάποιος έντρομος μέσα στη νύχτα ότι έχει μπει διαρρήκτης στο σπίτι του και τον πυροβολήσει, ακόμα και αν ο επίδοξος ληστής ήταν άοπλος, τότε με βάση τις περιστάσεις, ο αμυνόμενος θα πρέπει να κριθεί ατιμώρητος, διότι ήταν προφανώς φοβισμένος και δεν μπορούσε μέσα στο σκοτάδι να διακρίνει αν ο εισβολέας οπλοφορούσε ή όχι!
Να σημειωθεί τέλος ότι αν κάποιος προκαλέσει με πρόθεση την επίθεση του άλλου, για να τον πλήξει δήθεν σε κατάσταση άμυνας, τότε θα τιμωρηθεί κανονικά για το έγκλημα (είναι οι γνωστοί και ως προβοκάτορες)…

Επίσης, ο αμυνόμενος μπορεί να τιμωρηθεί για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία. Δεν συνιστούν όπλα τα μαχαίρια που η κατοχή τους δικαιολογείται για οικιακή χρήση, ενώ η κατοχή όπλων είναι γενικά παράνομη, εκτός αν ο κάτοχος έχει εφοδιαστεί με ειδική άδεια από την οικεία αστυνομική Αρχή. Δεν απαιτείται άδεια για κατοχή αεροβόλου ή ψαροντούφεκου.

ΠΗΓΗ

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Αν είναι δυνατόν! Ο απίστευτος λόγος που ο Τόσκας αρνήθηκε τη δωρεά 1 εκατ. ευρώ της οικογένειας Λεμπιδάκη

 

Στα αζήτητα η δωρεά της οικογένειας του Μιχάλη Λεμπιδάκη, του επιχειρηματία που μετά από μήνες ομηρείας από την απαγωγή του, απελευθερώθηκε από την ΕΛΑΣ και θέλησε να κάνει ένα δώρο στους Αστυνομικούς της Κρήτης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες  η πολιτική ηγεσία της Αστυνομίας είπε «όχι» στο ένα εκατομμύριο ευρώ επειδή επιθυμία της οικογένειας ήταν να διατεθούν τα χρήματα για τις ανάγκες των αστυνομικών υπηρεσιών της Κρήτης.

Ο όρος  «Κρήτη» δεν αντιμετωπίστηκε με «καλό μάτι» από το υπουργείο που όπως αναφέρεται επεδίωκε να διαχειριστεί όπως εκείνο επιθυμούσε το κονδύλι του 1.000.000 ευρώ.  Και έτσι προτίμησε, όπως αναφέρουν οι σχετικές πληροφορίες, να ρίξει «πόρτα» στην οικογένεια και τα χρήματα της.

Η οικογένεια Λεμπιδάκη αμέσως μετά την απελευθέρωση του 53χρονου ήρθε σε επαφή με την ηγεσία της ΕΛΑΣ και δήλωσε ευθέως την επιθυμία της να καταθέσει σε κωδικό της Αστυνομίας το συγκεκριμένο ποσό προκειμένου να αγοραστούν περιπολικά και γενικότερα εξοπλισμός για τις υπηρεσίες της Κρήτης.

«Η οικογένεια τήρησε την υπόσχεση της αλλά οι βουλές του υπουργείου» σημείωνε χαρακτηριστικά το δημοσίευμα του Cretalive και επισημαίνει: «Οι αστυνομικές υπηρεσίες της Κρήτης δεν αποτελούν ξέχωρο κομμάτι της Ελληνικής Αστυνομίας. Είναι αναπόσπαστο μέρος της «σάρκας» της. Η κεντρική πολιτική και φυσική ηγεσία της ΕΛΑΣ γνωρίζει από πρώτο χέρι τις τεράστιες ανάγκες και ελλείψεις που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες του νησιού στην καθημερινότητα τους. Δεν υπάρχουν καύσιμα, δεν υπάρχουν περιπολικά, δεν υπάρχει εξοπλισμός ούτε καν αναλώσιμα. Είναι σαφές ότι η μίζερη αυτή εικόνα είναι πανελλαδική.

Σύμφωνοι. Αλλά αυτό όμως δικαιολογεί το «ή εμείς ή κανείς;».

ΠΗΓΗ

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Πάνω ἀπὸ 1 ἑκατομμύριο πολίτες ὑπολογίζεται ὅτι θὰ πᾶνε στὸ συλλαλητήριο. Δημοσιογραφίσκοι σᾶς γυρίσαμε τὴν πλάτη!

Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐκτίμηση τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς

Μὲ προσεκτικὸ τρόπο παρακολουθεῖ ἡ κυβέρνηση τὶς ἐξελίξεις σχετικὰ μὲ τὸ συλλαλητήριο κατεβάζοντας κατακόρυφα τούς τόνους τῆς ἀντιπαράθεσης καὶ τοὺς χαρακτηρισμοὺς περὶ γραφικῶν καὶ ἀκροδεξιῶν. Οἱ τελευταῖες ἐκτιμήσεις γιὰ τὴν συμμετοχὴ στὸ συλλαλλητήριο τῆς Κυριακῆς ἀνεβάζουν τὶς προσδοκίες γιὰ μεγάλη συμμετοχή. Ἐὰν τελικὰ 1 ἑκατ. πολίτες πᾶνε στὴν πλατεία Συντάγματος γιὰ νὰ διαμαρτυρηθοῦν σχετικὰ μὲ τὸ ὄνομα τῶν Σκοπίων θὰ πρόκειται γιὰ τὸ μεγαλύτερο συλλαλητήριο – συγκέντρωση τῶν τελευταίων δεκαετιῶν. Μία συγκέντρωση ποὺ κανένα κόμμα στὴν Ἑλλάδα, ὄχι μόνο δὲν μπορεῖ νὰ πλησιάσει, ἀλλὰ καὶ ὅλα τὰ κόμματα μαζὶ νὰ διοργανώσουν ἕνα παρόμοιο συλλαλητήριο. Σύμφωνα μὲ τοὺς διοργανωτές, τὸ παλλαϊκὸ συλλαλητήριο ἔχει εἰρηνικὸ καὶ συλλογικὸ χαρακτήρα χωρὶς κόμματα καὶ θέλουν νὰ…

μετατραπεῖ σὲ μία μεγάλη γιορτὴ ποὺ θὰ στείλει ξεκάθαρο μήνυμα ἐνάντια στὸν ἀλυτρωτισμὸ ποὺ ἐπιδεικνύουν τὰ Σκόπια.

Ἔτσι, τριπλάσιος κόσμος ἀπὸ τὸ συλλαλητήριο τῆς Θεσσαλονίκης, ἤτοι ἄνω τοῦ ἑνὸς ἑκατομμυρίου διαδηλωτῶν, ἐκτιμᾶ ἡ ὀργανωτικὴ ἐπιτροπὴ ὅτι θὰ συμμετάσχει στὴ συγκέντρωση τῆς Κυριακῆς, θέλοντας νὰ στείλει τὸ μήνυμα ὅτι «Μακεδονία σημαίνει Ἑλλάδα»! Ὁ καιρὸς θὰ εἶναι καλὸς καὶ ἤπιος καὶ στὴν Ἀθήνα δὲν πρόκειται νὰ βρέξει τὸ μεσημέρι τῆς Κυριακῆς. Κεντρικοὶ ὁμιλητὲς θὰ εἶναι ὁ Μίκης Θεοδωράκης καὶ ὁ Γιῶργος Κασιμάτης, ἐνῶ χαιρετισμὸ ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας θὰ ἀπευθύνουν οἱ μητροπολίτες Σύρου, Χίου καὶ Δράμας. Σύντομο χαιρετισμὸ θὰ ἀπευθύνουν ἐκπρόσωποι φορέων ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, μὲ περιορισμένο ὅμως ἀριθμό.

Ψήφισμα

Μετὰ τὸ συλλαλητήριο οἱ ὀργανωτὲς θὰ ἐκδώσουν ἕνα ψήφισμα, ὅπως καὶ στὴ Θεσσαλονίκη, τὸ ὁποῖο θὰ παραδώσουν στὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, τὸν πρωθυπουργὸ καὶ τὸν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς. Ἡ ὀργανωτικὴ ἐπιτροπὴ λαμβάνει μηνύματα ἀπὸ πολλὰ μέρη τῆς Ἑλλάδας καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ γιὰ τὶς χιλιάδες κόσμου ποὺ θὰ συμμετέχουν στὸ συλλαλητήριο, ἐνῶ τὰ μέλη της ξεκαθαρίζουν ὅτι ἔχουν μιλήσει μὲ τὶς ἑλληνικὲς ἀρχὲς καὶ ἔχουν ἐμπιστοσύνη στὴ Ἀστυνομία. «Ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στὶς ἑλληνικὲς ἀρχὲς καὶ διαβεβαιώσεις ὅτι ὅλα θὰ πᾶνε καλά. Ἐμεῖς δὲν μποροῦμε νὰ ἐπέμβουμε, ὡστόσο θὰ ἔχουμε μικρὲς ὁμάδες περιφρούρησης κοντὰ στὴν ἐξέδρα γιὰ τὴν προστασία τῶν ὁμιλητῶν», εἶπε ὁ ὑπεύθυνος τῆς διοργάνωσης, Μιχάλης Πιατσίκας ,καὶ συνέχισε ὅτι «τὸ συλλαλητήριο θὰ στείλει ἕνα δυνατὸ μήνυμα ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδας».

Ὁ πρόεδρος τῆς Πανελλήνιας Ὁμοσπονδίας Πολιτιστικῶν Συλλόγων Μακεδόνων, Γιῶργος Τάτσιος, ἐξέφρασε «ἀγωνία ὅτι ἂν ὑπάρξει ἡ λέξη Μακεδονία στὴν ὀνομασία θὰ ζητηθεῖ ἡ αὐτονόμησή της. Τὸ ἔδαφος προετοιμάζεται ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια γι’ αὐτό». Ὁ ἴδιος σχολίασε ὅτι «οἱ ἑλληνικὲς κυβερνήσεις ἔκαναν τραγικὰ λάθη. Δὲν εἴμαστε ἐδῶ γιὰ νὰ ἀπολογηθοῦμε γιὰ κανένα κόμμα ἢ κυβέρνηση. Εἴμαστε ἐδῶ ὡς ἐκπρόσωποι φορέων γιὰ νὰ ἐκφράσουμε τὴν ἀγωνία μας».

Τὰ ἔξοδα

Ὁ ὑπεύθυνος γιὰ τὰ οἰκονομικὰ ζητήματα, Μίλτος Κοτζαγερίδης, σημείωσε ὅτι «οἱ οἰκονομικὲς ἀνάγκες τοῦ συλλαλητηρίου καλύπτονται ἀπὸ ὅλη τὴν ὁμογένεια καὶ κυρίως τὴν ὁμογένεια τῶν ΗΠΑ, καθὼς καὶ ἀπὸ Μακεδόνες, ἐταιρίες καὶ φυσικὰ πρόσωπα, ποὺ θέλησαν νὰ ὑποστηρίξουν αὐτὴ τὴν προσπάθεια. Τὰ χρήματα αὐτὰ θὰ διατεθοῦν γιὰ τὰ ἔξοδα τῆς διοργάνωσης, ὅπως τὴν τοποθέτηση ἐξέδρας καὶ ἠχητικῆς ἐγκατάστασης, ἡ ὁποία θὰ προσπαθήσει νὰ ἔχει καλὴ ἀκουστικὴ στὴν Πανεπιστημίου, στὴ Βασιλίσσης Σοφίας, στὴ Φιλελλήνων, στὴ Σταδίου». Τὰ λεωφορεῖα ποὺ θὰ διατεθοῦν γιὰ τὴ μεταφορὰ τῶν ἐνδιαφερόμενων θὰ πληρωθοῦν ἀπὸ ἐκκλησιαστικοὺς καὶ πολιτιστικοὺς συλλόγους.

Σύμφωνα μὲ τὴν Τροχαία, τὰ λεωφορεῖα θὰ ἀποβιβάσουν τὸν κόσμο στὰ ἀρκετὰ προστατευμένα παρκινγκ στὸ Μπάντμιντον, στὸ Τάε Κβὸν Ντὸ καὶ στὸ ΟΑΚΑ, χωρητικότητας μέχρι καὶ 1.000 ὀχημάτων

φίμωτρο

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2018/02/1.html#more

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Μαζί με την Μακεδονία θα «πουληθεί» για ακόμη μια φορά και η Βόρειος Ήπειρος – Διαβάστε το πακέτο συμφωνίας Ελλάδος- Αλβανίας

Η Ελληνική Κυβέρνηση θα αποποιηθεί το Πρωτόκολλο της Κέρκυρας και συνάμα την Βόρειο Ήπειρο και ότι στοιχεία έχουν απομείνει εν δυνάμει μέχρι σήμερα.

Η Ελλάδα και η Αλβανία έχουν αποφασίσει να επιλύσουν μια και καλή τις διαφορές τους. Όμως η Ελληνική Κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει ακριβώς την συμφωνία κυρίως στο θέμα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Μπορεί επίσημα να μην έχει ανακοινωθεί ακόμα το πακέτο συμφωνίας από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, στην Αλβανία ο Bushati σε τηλεοπτικές εκπομπές έχει ήδη αναφέρει τι περιλαμβάνει η συμφωνία.

Ανάμεσα σε αυτό ήταν και η υπογραφή της μη αναγνώρισης του Πρωτοκόλλου της Κέρκυρας το οποίο θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ οποιαδήποτε στιγμή και να δημιουργηθεί ξανά η Αυτονομία της Βορείου Ηπείρου. Από ότι φαίνεται μαζί με την Μακεδονία θα «πουληθεί» και η Βόρειος Ήπειρος.

Διαβάστε παρακάτω τι περιέχει η συμφωνία συμφωνία με τις δηλώσεις Bushati:

1.Εμπόλεμη Κατάσταση μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας. Η εμπόλεμη κατάσταση είναι σε ισχύ από το 1940, που τότε τα ιταλικά στρατεύματα επιτέθηκαν μέσω της Αλβανίας στην Ελλάδα. Απ’ ό, τι φαίνεται η Ελλάδα θα καταργήσει την Εμπόλεμη Κατάσταση.

2.Οριοθέτηση θαλάσσιων συνόρων. Απ’ ό, τι φαίνεται η Ελλάδα θα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ν.μ από τα 6 ν.μ που είναι τώρα. Είναι κυριαρχικό δικαίωμα κάθε κράτους να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα μέχρι 12.νμ Αυτό θα ανοίξει το δρόμο και για οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ των δυο χωρών. Ο υπουργός εξωτερικών της Αλβανίας τόνισε επανειλημμένα, ότι έχει συμφωνηθεί η συζήτηση του θέματος αλλά το τεχνικό κομμάτι θα το αναλάβουν οι εμπειρογνώμονες. Ο Bushati τόνισε ότι η νέα συμφωνία για τα θαλάσσια σύνορα θα διαφέρει από την συμφωνία του 2008 και ότι η Αλβανία δεν χάνει ούτε ένα εκατοστό θαλάσσιου χώρου από αυτήν την συμφωνία.

3.Αναγνώριση χερσαίων συνόρων. Λίγο είναι γνωστό ότι οι δύο χώρες έχουν και χερσαίες διαφορές. Η μια χώρα επικαλείται το Πρωτόκολλο της Κέρκυρας, ενώ η άλλη το Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας. Σύμφωνα με τον Bushati, οι δυο πλευρές έχουν έρθει σε συμφωνία να αναγνωριστεί το Σύμφωνο της Φλωρεντίας, η οποία ουσιαστικά περιγράφει τα σημερινά χερσαία σύνορα μεταξύ των δυο χωρών.

4.Σχολικά βιβλία. Θα γίνει αναθεώρηση των σχολικών βιβλίων και στις δυο χώρες, όπου δεν θα γίνει αναφορά σε διεκδικήσεις και εθνικισμό. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο υπουργός, τα νέα σχολικά κείμενα θα είναι σύμφωνα με του ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

5.Στρατιωτικά νεκροταφεία Ελλήνων πεσόντων κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα δημιουργηθούν δυο στρατιωτικά νεκροταφεία. Η αναζήτηση των ελλήνων στρατιωτών έχει ξεκινήσει, και η εκταφή τους γίνεται από επιτροπή.

6.Επισημείωση της Χάγης (Σφραγίδα APOSTILLE). (Vula Apostile) Η Ελλάδα συμφώνησε να αναγνωρίσει την Σφραγίδα APOSTILLE της Αλβανίας. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της ΕΕ που δεν την αναγνωρίζει. Όταν αυτό γίνει οι Αλβανοί Μετανάστες θα απαλλαχθούν από ένα γραφειοκρατικό και οικονομικό βάρος . Ο τζίρος των μεταφράσεων και των σφραγίδων υπολογίζεται στα 5 εκ. ευρώ ετησίως.

7.Αναγνώριση των αλβανικών διπλωμάτων οδήγησης.

8.Δικαιώματα στην Ελληνική μειονότητα στην Αλβανία. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός της Αλβανίας φαίνεται να πρότεινε να γίνει απευθείας προμήθεια με σχολικά βιβλία από την Αθήνα στα χωριά της Ελληνικής μειονότητας.

9.Περιουσία Αλβανών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον υπουργό υπάρχουν περίπου 1800 περιπτώσεις πολιτών που θα κερδίσουν από την άρση του εμπόλεμου και θα μπορούν να διεκδικήσουν τις περιουσίες τους στην Ελλάδα. Ο υπουργός ξεκαθάρισε και τόνισε ότι δεν πρόκειται για “τις περιουσίες των τσάμιδων” που έχουν απαλλοτριωθεί με απόφαση των ελληνικών δικαστηρίων το 1945-1946 αλλά περιουσίες που έχουν απαλλοτριωθεί το 1940. Έμμεσα δηλαδή επιβεβαίωσε τις δηλώσεις του έλληνα ομολόγου τους ότι θέμα τσάμικου δεν θα τεθεί.

10.Ευρωπαϊκή Προοπτική της Αλβανίας. Έμμεσα ο υπουργός παραδέχτηκε ότι έχει συζητηθεί το θέμα και ότι η Ελλάδα στηρίζει την Ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας

Η υπογραφή των συμφωνιών θα γίνει σταδιακά και μια μια. Για κάθε επιμέρους θέμα θα δημιουργηθούν επιτροπές εμπειρογνωμόνων και από τις δυο πλευρές και εφόσον ολοκληρώσουν το έργο ,θα γίνει και η υπογραφή της ανάλογης συμφωνίας.

Πριν όμως υπογραφούν όλα αυτά ο Κοτζιάς οφείλει να ενημερώσει τον Ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου ή να διαψεύσει τον Αλβανό ομόλογο του σε καποια απο τα θεματα που εχει φερει στο φως της δημοσιοτητας.
Πηγή: Himara.gr | Ειδήσεις απ’ την Βόρειο Ήπειρο

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Μεθύστε με το αθάνατο κρασί του Εικοσιένα – Επειδή είμαστε περικυκλωμένοι «Κώλο με κώλο ωρέ Έλληνες!»

Τώρα με το μεγάλο συλλαλητήριο για την Μακεδονία μας, ας θυμηθούμε από ποιους καταγόμαστε, ποιοι μας απελευθέρωσαν. Μόνο έτσι θα καταλάβουμε πόσο μικρό και ανίκανο είναι το τωρινό σκουπιδαριό που «κυβερνάει» τη χώρα.
«Πάμε να ιδούμεν τους παλιούς Έλληνες», να ακούσουμε τους πολέμαρχους του ’21, μας έπνιξαν οι αναθυμιάσεις των τωρινών δημοπιθήκων. Διαβάζεις τα απομνημονεύματα και τις φυλλάδες για την Εθνεγερσία και νομίζεις ότι ανοίγεις ένα «μυρογιάλι», εκείνα τα μικρά φιαλίδια που περιέχουν αρώματα εξαίσια. Οσμή ευωδίας πνευματική αναδίδεται, παρ’ όλα τα πάθια και τους καημούς εκείνης της περιόδου. Έχω το συνήθειο, όταν συναντώ στα αναγνώσματά μου, λόγια και επεισόδια, που στέκεσαι και τα ξαναδιαβάζεις, που κρύβουν στα φυλλώματά τους πετράδια, να τα καταγράφω, για να μην λησμονηθούν.
Σκοπός μου να τα μοιραστώ με τους μαθητές μου. Σ’ αυτές τις εξοπλιστικές ηλικίες, τα παιδιά δεν θέλουν περισπούδαστες αναλύσεις και κενόλογες φλυαρίες. Μαθαίνουν με το παράδειγμα, με το παραμύθι, με την αξία και την αρετή σαρκωμένες σε πρόσωπα.
Παράδειγμα. Μάχη της Γράνας, 10 Αυγούστου του 1821. Βγήκαν οι πολιορκημένοι στην Τριπολιτσά Τούρκοι να χτυπήσουν τους Έλληνες. Ο Κολοκοτρώνης είχε διατάξει να ανοιχθεί τάφρος (γράνα) 700 μέτρων, βάθους ενός και πλάτους δύο μέτρων.
Κάποια στιγμή οι Τούρκοι επιτίθενται στη γράνα και από τις δύο μεριές. Έπρεπε ο Γέρος του Μοριά να διατάξει τα παλληκάρια του να χωριστούν, να μοιραστούν τα καριοφίλια, να «χτυπούν» οι μισοί προς την μία πλευρά και οι άλλοι μισοί προς την άλλη. Ερωτώ τους μαθητές μου πώς το έκανε πάνω στην αντάρα της μάχης: Τους βασάνισα κανένα πεντάλεπτο και άκουσα απίθανες απαντήσεις. Τι είπε ο Κολοκοτρώνης και αμέσως χωρίστηκαν τα ντουφέκια; «Κώλο με κώλο ωρέ Έλληνες!». «Χαμός» στην τάξη, γέλια και θαυμασμός για την μεγαλοφυία του Γέρου.
«Ο Μιαούλης ήταν γνωστός για την παλληκαριά του και την αφοβία του εμπρός στον θάνατο. Μια φορά, στα νεανικά του χρόνια, ο Άγγλος ναύαρχος Νέλσων τον έπιασε να προσπαθεί να σπάσει με το καράβι του έναν αποκλεισμό του. Όταν τον έφεραν μπροστά του τον ρώτησε:
«- Αν ήσουν εσύ στην θέση μου τι θα μ’ έκανες;
– Θα σε κρεμούσα στο πιο ψηλό κατάρτι! του απάντησε ο Μιαούλης.
Και ο Νέλσων κατάπληκτος από το θάρρος του τον άφησε ελεύθερο». (περ. «Γνώσεις», σελ. 66, 1958).
Πήγαινε στην κρεμάλα, τον αγωνιστή Θεόδωρο Γρίβα, ο Αλή πασάς. Ο Γρίβας όταν πλησίασε ο δήμιος κάλυψε το κεφάλι του με το ένδυμά του. Τον ρωτά το θηρίο των Ιωαννίνων:
– Γιατί σκέπασες το κεφάλι σου; Φοβήθηκες τον θάνατο; Δεν ήξερες ότι αφού ακολούθησες την δουλειά του πατέρα σου αυτή θα ήταν η τύχη σου;
-Δεν φοβήθηκα τον θάνατο, απεκρίθη ο Θεόδωρος, τον φόβο τον άφησα στην κοιλιά της μάνας μου ούτε θα μείνω χωρίς εκδίκηση. Και πατέρα έχω και τέσσερις αδελφούς, μα ντρέπομαι τον κόσμο που θα ιδή να πεθάνω έτσι και από τα χέρια τέτοιων παλιανθρώπων (και έδειξε τους Γύφτους οίτινες μετήρχοντο το επάγγελμα του δημίου). Εζήτησα το θάνατο όπου έπρεπε, αλλ’ αυτός με αρνήθηκε.
Και ο Αλής του χάρισε την ζωή».
(Δ. Καμπούρογλου «Θ. Γρίβας», εκδ. «Βεργίνα», σελ. 18).
Στις 14 Φεβρουαρίου ο Οδυσσέας Ανδρούτσος γράφει σε επιστολή του προς τον Αναστάσιο Λόντο τούτα τα αθάνατα λόγια:
«Τον περισσότερο καιρό της ζωής μου πού τον επέρασα; Τον επέρασα σκοτώνοντας Τούρκους. Τον επέρασα εις τα σπήλαια και εις τα βουνά, τα καρτέρια των δρόμων, οι λόγγοι και τα άγρια θηρία είναι μάρτυρες ότι δυσκόλως έφευγε Τούρκος από τα χέρια μου αν ζύγωνε καμμιά πενηνταριά οργιές».
(Κάρπου Παπαδόπουλου, «Οδυσσεύς Ανδρούτσος και Γ.Βαρνακιώτης», εκδ. «Πρωτοψάλτης», σελ. 65).
Το 1859 μία Σουηδή, η Φρεντρίκα Μπρέμερ, επισκέπτεται τον Κανάρη στο σπίτι του για να εκφράσει τον θαυμασμό της στον «γηραιό άνδρα της ελευθερίας», όπως τον ονομάζει. Ο Κανάρης απάντησε ότι «ευχαριστεί τον Θεό που επέτρεψε σ’ ένα μικρό ναυτικό ενός ελληνικού νησιού, από τα πιό μικρά, να κάμη για την πατρίδα του κάτι που έκαμε τον απελευθερωτικό της αγώνα συμπαθή σε χώρες τόσος μακρινές».
Ήταν αληθινά μία ωραία απάντηση, γράφει η Φρεντρίκα. Και όταν τον ρώτησε, αν αισθάνθηκε σε κάποια στιγμή της ζωής του φόβο, ο Κανάρης αποκρίθηκε:
«Ένα τέτοιο πράγμα δεν μπαίνει ποτέ στο νου μας. Ο κίνδυνος μας διεγείρει. Το ντουφεκίδι και η μάχη μοιάζουν με μουσική». («Το Εικοσιένα, πανηγυρικοί λόγοι ακαδημαϊκών», λόγος Παν. Κανελλόπουλου, 1963, σελ. 658).
Ο Ηλίας Φλέσσας και ο Παναγιώτης Κεφάλας προτείνουν στον «μπουρλοτιέρη των ψυχών» Παπαφλέσσα, να αφήσει τους λόφους στο Μανιάκι και να ταμπουρωθεί ψηλότερα, στο βουνό, για να υπάρχει οδός διαφυγής. Απαντά: «Εγώ δεν ήρθα εδώ να μετρήσω το στρατό του Μπραϊμη, πόσος είναι, από τα ψηλώματα. Ήρθα να πολεμήσω. Ούτε τρελλάθηκε ο Μπραϊμης να χασομεράει εκεί που ελπίζει να κερδίσει νίκη, μα θα τραβήξει ίσα κατά την Τριπολιτσά, κι εγώ τότε θα μείνω να μαζεύω από πίσω τα καρφοπέταλά του. Αν όμως τον κρατήσω εδώ στο Μανιάκι, γλιτώνω τον Μωριά, γιατί θα τον κάμω να πισωγυρίσει όπως ο Δράμαλης, ειτεμή θα πληρώσει ακριβά το αίμα μου και θα συλλογιστή καλά ύστερα να μπη στην καρδιά του Μωριά. Καθίστε εδώ να πεθάνουμε σαν αρχαίοι Έλληνες». (Κ. Παπαδημητρίου, «Τελεταίες ώρες, τελευταία λόγια των Αγωνιστών του ’21», σελ. 159).
Πριν οδηγήσουν το νεκρό σώμα του Μάρκου Μπότσαρη στο Μεσολόγγι στάθηκαν οι Σουλιώτες για λίγο στο μοναστήρι της Παναγίας της Προυσιώτισσας. Εκεί γιατροπορευόταν ο Καραϊσκάκης. Όταν το έμαθε σύρθηκε στην εκκλησιά, φίλησε τον νεκρό κλαίγοντας και είπε: «-Άμποτες, αδελφέ μου, Μάρκο, από τέτοιο θάνατο να πάω κι εγώ». Και όταν απομακρύνθηκε από το λείψανο, πρόσθεσε: «Μάνα δεν γέννησε στην Ελλάδα δεύτερο Μάρκο … Ούτε είδα ούτε θα ιδώ τέτοιον πολεμάρχη». («Τελευταίες ώρες», σελ. 132).
«Όταν αποφυλακίστηκε ο Νικηταράς ο Τουρκοφάγος (Καταγόταν η οικογένειά του από το Τουρκολέκα της Μεγαλόπολης γι’ αυτό τον αποκαλούσαν και Τουρκοπελέκα), το 1841, ήταν τόσο φτωχός που κατάντησε ζητιάνος στα σοκάκια του Πειραιά. Η αρμόδια αρχή, η οποία χορηγούσε θέσεις επαιτείας, τον επέτρεπε να επαιτεί, κοντά στην εκκλησία της Ευαγγελίστριας, κάθε Παρασκευή! Όταν αυτά έφτασαν στα αυτιά του πρέσβη της Γαλλίας, αυτός απεστάλη από την κυβέρνηση του, στο σημείο όπου ζητιάνευε ο μεγάλος οπλαρχηγός. Μόλις ο Νικηταράς αντελήφθη τον ξένο, μάζεψε αμέσως το απλωμένο χέρι του.
– Τι κάνετε στρατηγέ μου; ρώτησε ο ξένος.
– Απολαμβάνω ελεύθερη πατρίδα, απάντησε υπερήφανα ο ήρωας.
– Μα εδώ την απολαμβάνετε, καθισμένος στον δρόμο; Επέμενε ο ξένος.
– Η πατρίδα μού έχει χορηγήσει σύνταξη για να ζω καλά, αλλά έρχομαι εδώ για να παίρνω μια ιδέα πώς περνάει ο κόσμος, απάντησε περήφανα ο Νικηταράς.
– Ο ξένος κατάλαβε και διακριτικά, φεύγοντας ,άφησε να του πέσει ένα πουγκί με χρυσές λίρες. Ο σχεδόν τυφλός Νικηταράς άκουσε τον ήχο, έπιασε το πουγκί και φώναξε στον ξένο: «Σου έπεσε το πουγκί σου. Πάρε το μην το βρει κανένας και το χάσεις!». Στις 25 Σεπτεμβρίου του 1849, ο γενναίος και έντιμος ήρωας, πεθαίνει πάμφτωχος».
Και μια και σήμερα το ένδοξο τούτο αλωνάκι, η κατασυκοφαντημένη πατρίδα μας, είναι ζωσμένη από «τις αλώπεκες του σκότους» (Ε.Βούλγαρης) τους Φράγκους και το εξ ανατολών θηρίο, πάλιν μαίνεται, να παραπέμψω στο ηρωικότερο επεισόδιο του Αγώνα, την Έξοδο του Μεσολογγίου, που μας διδάσκει πώς σώζονται τα έθνη. (Το κείμενο δημοσιεύτηκε πέρυσι στο θαυμάσιο περιοδικό «Χριστιανική Βιβλιογραφία», του πολυσέβαστου Στυλιανού Λαγουρού. Είναι απόσπασμα από το βιβλίο του Ν. Βούλγαρη «Το Μεσολόγγι των Ιδεών, ερμηνεία της απόφασης της εξόδου»).
«Ήταν πρωί, Σάββατο του Λαζάρου, 10 Απριλίου του 1826, όταν συγκροτήθηκε το νεκροδόξαστο εκείνο συμβούλιο αποφάσεως. Ήταν ένα συμβούλιο θανάτου. Οι καπεταναίοι είχαν αναλάβει να διερευνήσουν, με ανιχνευτές την ύπαρξη μυστικού δρόμου-διόδων για ακίνδυνο πέρασμα των Ελεύθερων Πολιορκημένων στην ελευθερία. Κανένας όμως δεν έφερε ελπιδοφόρα πληροφορία. Οι λόγχες και οι στενωποί φυλάγονταν άγρυπνα από τους πολιορκητές σε βάθος χώρου και τόπου. Γενική ήταν η κατήφεια και η σιωπηλή θλίψη. Την σιωπή της στιγμής έσπασε η βροντώδης και σταθερή έκρηξη του τρανοδύναμου αρχηγού της Φρουράς, του Θανάση Ραζη-Κότσικα.
– Υπάρχει δρόμος ωρέ!
– Ποιος είναι, στρατηγέ, και δεν τον λες τόση ώρα; Διαμαρτυρήθηκαν όλοι οι παριστάμενοι.
– Είναι ο δρόμος του Θεού, φωνάζει».
Μόνο αν βαδίσουμε τον δρόμο του Θεού, θα αναστηθούμε ως λαός…
4 Φεβρουαρίου του 1843 πεθαίνει ο Κολοκοτρώνης. Ζήτησε να βάλουν στον τάφο του, κάτω από τα τσαρούχια του την τουρκική σημαία, να ποδοπατά την Τουρκιά και στο μνήμα. Αυτό το λιοντάρι μόνο μια φορά φοβήθηκε. Πότε;»Εις τον καιρό του προσκυνήματος εφοβήθηκα μόνο δια την πατρίδα μου, όχι άλλη φορά, ούτε εις τας αρχάς, ούτε εις τον καιρό του Δράμαλη, όπου ήλθε με τριάντα χιλιάδες στράτευμα εκλεκτό, ούτε ποτέ, μόνο εις το προσκύνημα εφοβήθηκα».
Και τότε βροντοφώναξε: «φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους». Αυτό να είναι και αύριο το σύνθημά μας. Είναι το καλύτερο μνημόσυνο για τον αθάνατο Γέρο του Μοριά. Την Μακεδονία και τα μάτια μας, αδέλφια Έλληνες…

Δημήτρης Νατσιός
δάσκαλος-Κιλκίς

http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2018/02/blog-post_38.html#more

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Ένα σχολείο που δεν φοβάται να μιλήσει ανοιχτά για την Μακεδονία… (βίντεο)

Επισήμανση κάποιων Δασκάλων, που βοήθησαν τα παιδιά να φτάσουν σ΄αυτό το αποτέλεσμα: «Αν δεν τα σταματούσαμε, το «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΞΑΚΟΥΣΤΗ» θα το τραγουδούσαν μέχρι αύριο, που είναι το συλλαλητήριο…»
(Θα είμαστε όλοι εκεί! Με τα παιδιά μας…).


elp.gr

https://www.pentapostagma.gr/2018/02/%…%b9.html

1 σχόλιο

Filed under Uncategorized

«Κοίτασμα Καλυψώ και κυπριακή Αποκάλυψη.»

ΒΗΜΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Η. Κονοφάγος, Ν. Λυγερός, Α. Φώσκολος

 

Λόγω της συγγένειας που έχουν σε γεωλογικό επίπεδο η Κύπρος και η Κρήτη, οι πληροφορίες που έχουμε από τη γεώτρηση που κάνει το γεωτρύπανο Saipem 12000 στο κοίτασμα Καλυψώ είναι εξαιρετικά αισιόδοξες. Τα πρώτα δεδομένα δείχνουν σοβαρές ενδείξεις φυσικού αερίου στο θαλάσσιο οικόπεδο 6 που ερευνά η κοινοπραξία της Eni – Total. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι το κοίτασμα Καλυψώ θα συμβάλλει και στον αγωγό φυσικού αερίου East Med. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι το κοίτασμα Καλυψώ είναι το 40% του κοιτάσματος Ζορ, το οποίο είναι υπεργιγαντιαίο. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι αν η Καλυψώ έχει την ίδια πληρότητα με το Ζορ, τότε αυτή η ανακάλυψη είναι της τάξεως των 9 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών, ποσότητα που αντιπροσωπεύει το διπλάσιο του κοιτάσματος Αφροδίτη. Με άλλα λόγια είναι οι ενεργειακές ανάγκες της Ελλάδας για περίπου 50 χρόνια. Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο ότι το κοίτασμα Καλυψώ να μην…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 96 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Τα βαθύτερα αίτια της (ανθελληνικής) γερμανικής προπαγάνδας

 

 

Ξεδιπλώνοντας την καλοκουρδισμένη μηχανή του νεο-γκεμπελικού αφηγήματος εναντίον της Ελλάδας

http://roykoymoykoy.blogspot.gr/

Το έστειλε ο Γιάννης Κόντης

Άρθρο της ομογενειακής εφημερίδας «Νέα Πρωινή» της Νέας Υόρκης-ΗΠΑ

Άρθρο του Σωκράτη Β. Σίσκου

Γερμανική προπαγάνδα με γαλλική μουσική υπόκρουση

Η «Ωραία Ελένη» και το ελληνικό δημόσιο χρέος

   Το 2014, στην κορύφωση της ελληνικής οικονομικής κρίσης, η όπερα του Αμβούργου ανέβασε στη σκηνή την θαυμάσια όπερα μπούφα «La Belle Hélène». Αυτή η οπερέτα του Ζακ Όφενμπαχ η οποία, από το 1864 που πρωτοπαίχτηκε στο Παρίσι, αποτελεί μια από τις πλέον πολυσυζητημένες όπερες που προσελκύουν, μέχρι τις μέρες μας, το μουσικόφιλο κοινό πολλών θεάτρων σε όλη την Ευρώπη. Ο λόγος είναι πως συνδυάζει ένα πασίγνωστο σε όλο τον κόσμο μυθοποιημένο αρχαιοελληνικό ιστορικό γεγονός το οποίο υπήρξε η αιτία του τρωικού πολέμου, με μια εκπληκτική σε ζωντάνια και μπρίο μελωδική μουσική. Οι παραστάσεις αυτής της όπερας, με μια σκωπτική και εύθυμη, μια «μπούφα» (ευτράπελη, κωμική, αστεία) παρουσίαση των ιστορικών γεγονότων, άφησαν εποχή στο παρισινό θέατρο Σατλέ (Théâtre du Châtelet). Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η παράσταση του 2015 την οποία μετέδωσε και ο αλλογερμανικός τηλεοπτικός σταθμός TV ARTE, με τις αρχαιοελληνικές αμφιέσεις των ηθοποιών/τραγουδιστών και στο ρόλο της Ωραίας Ελένης την πανέμορφη γαλλίδα σοπράνο Gaëlle Arquez.

   Η παράσταση στην όπερα του Αμβούργου δεν θα μπορούσε, από πλευράς μουσικής μελωδίας και θεάματος, να συγκριθεί με τις διάφορες παραστάσεις του θεάτρου Σατλέ. Οι ισχνές φωνητικές ικανότητες των πρωταγωνιστών και με μια Ελένη που θα μπορούσε να είναι η γιαγιά της Ελένης της Σπάρτης, αποτελούσαν δυσμενή κριτήρια για την αξιολόγηση της ποιότητας της παράστασης. Όμως, ο σκηνοθέτης είχε προσαρμόσει τα δεδομένα του έργου σε μοντέρνα και σημερινά σκηνοθετικά στοιχεία, παρουσιάζοντας π.χ. τον μάντη Κάλχα ως πλοίαρχο του καραβιού «Jupiter» (Δίας), του οποίου το κυρίως κατάστρωμα και τα δυο υπερκαταστρώματα αποτελούσαν τους υποτιθέμενους χώρους των βασιλικών ανακτόρων του Μενέλαου.

   Αλλά ο σκηνοθέτης είχε και μια άλλη πιο σύγχρονη και επίκαιρη προσθήκη, κάτι σαν την απρόσμενη «ατάκα» στις ελληνικές θεατρικές επιθεωρήσεις.

   Ελάχιστα λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης και τελευταίας πράξης του έργου, ο Μενέλαος πείθεται για να αφήσει την Ωραία Ελένη να ταξιδεύσει μόνη για τα Κύθηρα για να εξευμενίσει τη θεά Αφροδίτη και να σωθεί η Ελλάδα από την καταστροφική της κατάρα. Ο βασιλιάς της Σπάρτης ρωτά «ποιος θα πληρώσει!» για τα έξοδα του ταξιδιού. Είναι μια ευρηματική προσθήκη του σκηνοθέτη, επηρεασμένη από τη μεθοδευμένη προπαγάνδα της καγκελαρίας (με τα ελεγχόμενα ΜΜΕ) για να πείσει το γερμανικό λαό πως «όλα τα οικονομικά βάρη για να σωθεί η Ελλάδα» τα είχε επωμισθεί η Γερμανία και ο γερμανικός λαός. Για λίγο επικρατεί σιωπή, οι τραγουδιστές μένουν ακίνητοι και η ορχήστρα δεν ακούγεται πλέον. Ο χώρος σκοτεινιάζει και εμφανίζεται η Άνγκελα Μέρκελ, ολόιδια με το γνωστό της σωματότυπο, με το ίδιο ντύσιμο και χτένισμα, να σπρώχνει ασθμαίνοντας ένα χειροκίνητο καρότσι οικοδομικών υλικών υπερφορτωμένο με ευρώ και να διασχίζει αργά τη σκηνή. Τα γέλια, οι φωνές επιδοκιμασίας και τα χειροκροτήματα διαρκούν αρκετά δευτερόλεπτα. Είναι στιγμές ενθουσιασμού για τους θεατές, γι’ αυτούς τους πνευματικά καλλιεργημένους και μουσικόφιλους γερμανούς πολίτες, οι οποίοι πίστευαν ακράδαντα πως με τη «γενναιοδωρία» τους έσωζαν την Ελλάδα (μια χώρα που δεν αξίζει τον οίκτο τους) από την καταστροφή. Άλλωστε, όλοι γνώριζαν από την τηλεόραση και τις εφημερίδες τους, πως με τη αγνή και άδολη «βοήθεια σωτηρίας», επιτελούσαν ως καλοί χριστιανοί το ζημιογόνο γι’ αυτούς καθήκον της φιλανθρωπίας. Έχαναν τα λεφτά τους για να σώσουν τους Έλληνες τεμπέληδες από την ολοκληρωτική πτώχευση και τον αφανισμό!  Γι’ αυτούς δεν είχε καμιά σημασία που τα ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία αποδείκνυαν πως οι Έλληνες εργάζονται περισσότερο απ’ αυτούς, αλλά και ούτε πως «η βοήθεια» δινόταν τότε με τοκογλυφικό επιτόκιο.

   Η καλά οργανωμένη προπαγάνδα είχε μελετημένα διαχυθεί και στο μικρότερο γερμανικό χωριό, με τρόπο και νοοτροπία γκεμπελικής μορφής. Αυτή η τακτική «της δημοσιογραφίας των γουρουνιών» (σύμφωνα με τη γνωστή ρήση του γερμανού πολιτικού Όσκαρ Λαφοντέν) αποσκοπούσε στο να πεισθούν οι γερμανοί πολίτες για τις υπερβολικά μεγάλες οικονομικές θυσίες τους, σε μια άδολη και αγνή προσπάθειά τους να σώσουν από την πτώχευση «τους κηφήνες του Νότου» και κυρίως «τους τεμπέληδες Έλληνες».    

   Αυτή η πλύση εγκεφάλου απέδωσε άφθονους καρπούς. Το τονίζει στην ανοιχτή επιστολή του της 18 Ιουλίου 2015 «προς τους Γερμανούς φίλους του» ο Ντομινίκ Στρος-Καν. Προσπαθώντας να ερμηνεύσει τη «γερμανική λογική», σημειώνει πως «η Γερμανία είναι φυλακισμένη σε ένα απατηλό και ασυνάρτητο αφήγημα (παραμύθι) όσον αφορά στη λειτουργία της νομισματικής ένωσης, με ευρύτατη αποδοχή από τους πολιτικούς κύκλους και το γερμανικό λαό». Αυτή η ομοθυμία της πλειονότητας των Γερμανών να πιστεύουν με φανατισμό, χωρίς κριτική και συγκριτική έρευνα, στα προπαγανδιστικά επιχειρήματα των ηγετών τους, έχει βαθιές και μακρόχρονες ρίζες που εκφράζονται με την εθνικιστική πίστη για ενότητα ηγεσίας και λαού, όπως διατυπώνονται στο ποίημα «Το Τραγούδι των Γερμανών» που έγραψε ο Χόφμαν φον Φάλερσλεμπεν το 1841 και από το 1922, σε μελωδία του Χάιντν, είναι ο εθνικός ύμνος της Γερμανίας. Βέβαια, μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο η φράση από την πρώτη στροφή «Deutschland über alles» (η Γερμανία πάνω απ’ όλα) έχει αφαιρεθεί, αλλά ο αναγεννημένος παγγερμανισμός, μετά την επανένωση των δυο Γερμανιών και η οικονομική παντοδυναμία της ενιαίας Γερμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξύπνησαν πάλι σε ηγέτες και λαό «τα απατηλά και ασυνάρτητα αφηγήματα» με τα οποία πιστεύουν, όπως διατυπώνεται στις τελευταίες λέξεις του εθνικού τους ύμνου, πως και πάλι «θα ανθίσει το φως της ευτυχίας για τη γερμανική πατρίδα». Ας δούμε όμως πόσες θυσίες έχει υποστεί ο γερμανός πολίτης σε μια χριστιανική προσπάθεια της «Αγίας Καγκελαρίας» να σώσει την Ελλάδα από την καταστροφή!

   Από το γερμανικό μερίδιο στα δάνεια προς την Ελλάδα (για να σωθούν οι γερμανικές τράπεζες από τα τοξικά ομόλογα) οι ωφέλειες για τη γερμανική οικονομία ήταν πολλαπλές. Οι ελληνικές εφημερίδες έχουν κατά καιρούς δημοσιεύσει πληροφορίες πάνω σ’ αυτό το θέμα, αλλά επειδή ο αυτοενοχοποιημένος έλληνας αναγνώστης έχει υποστεί, από τους εγχώριους «προσκυνημένους φραγκολεβαντίνους», παράπλευρες επιδράσεις από τη γερμανική προπαγάνδα και δεν εμπιστεύεται «τα ελληνικά επιχειρήματα», ας ανατρέξουμε σε ξένα ΜΜΕ. Η μεγάλης κυκλοφορίας γαλλική συντηρητική εφημερίδα «Le figaro» της 10 Αυγούστου 2015, δημοσίευσε ένα άρθρο με τίτλο: «Η ελληνική κρίση ωφέλησε σε μεγάλο βαθμό τη Γερμανία» (la crise grecque a largement profité à l’Allemagne), με το οποίο γνωστοποίησε τα αποτελέσματα της έρευνας του γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών (IWH) Λάιμπνιτς (Institut für Wirtschaftsforschung Halle-Leibniz). Τα στοιχεία που έφερε στο φως αυτή η έρευνα είναι συγκλονιστικά, αν συνυπολογισθούν και οι άλλες πολλαπλές ωφέλειες οι οποίες δεν υπήρξαν αντικείμενο της έρευνας, για τις οποίες θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Σύμφωνα λοιπόν με το Ινστιτούτο IWH η Γερμανία είχε, από την αρχή της ελληνικής κρίσης και ως το 2015, παραπάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδος, το οποίο αντιπροσωπεύει το 3% του Ακαθάριστου Εθνικού της Προϊόντος. Η κερδοφορία αυτή προήλθε, λόγω της μελετημένης και σκόπιμα επιμηκυνόμενης κερδοσκοπικής αστάθειας που προκλήθηκε στις Αγορές, με συνέπεια τη στροφή των επενδυτών σε ασφαλή χρεόγραφα. Έτσι, τα γερμανικά ομόλογα εκδίδονταν με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο και φυσικά με μεγάλα κέρδη για τη γερμανική οικονομία. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που η Γερμανία απέκλεισε οποιαδήποτε σκέψη για την έκδοση Ευρωομολόγων.

   Παράλληλα, η ευνοϊκή γι’ αυτήν νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με τα μεγάλα επιτόκια δανεισμού στις υπερχρεωμένες χώρες (και κυρίως στην Ελλάδα), διεύρυνε τα περιθώρια κέρδους της Γερμανίας αφού δανειζόταν φθηνά (σχεδόν δωρεάν) και δάνειζε ακριβά. Το γερμανικό ινστιτούτο τονίζει πως, με δεδομένο το ύψος της γερμανικής συμμετοχής στα δάνεια προς την Ελλάδα (ως και το 3ο μνημόνιο που λήγει το 2018 υπολογίζονται στα 90 δις ευρώ), η Γερμανία θα ήταν και πάλι κερδισμένη αν η Ελλάδα πτώχευε και δεν πλήρωνε ούτε ένα ευρώ από τα ποσά που έχει δανεισθεί. Όμως, «οι θυσίες» του γερμανικού λαού από τη «βοήθεια για να σωθεί η Ελλάδα» δεν τελειώνουν με τις διαπιστώσεις του γερμανικού Ινστιτούτου. Οι εξαγορές ελληνικών κρατικών επιχειρήσεων και υποδομών σε εξευτελιστικές τιμές (ΟΤΕ, Αεροδρόμια, συμμετοχή στον ΟΛΘ κλπ), με δεσμεύσεις στα προαπαιτούμενα των μνημονίων και πιέσεις για γρήγορες αποκρατικοποιήσεις, απέφεραν κέρδη στη γερμανική οικονομία αλλά και έλεγχο βασικών τομέων της ελληνικής κρατικής μηχανής (επικοινωνίες, αεροδρόμια, λιμάνια). Σήμερα, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, είναι γενικά αποδεκτή η άποψη πως όποιος ελέγχει οικονομικά τις βασικές κρατικές και κοινωνικές δομές εξουσίας μιας χώρας, είναι και ο αφανής κυρίαρχος αυτής της χώρας, με επιρροή στη χάραξη της εθνικής της πολιτικής.

   Υπάρχουν και άλλα μικρότερα (για την Ελλάδα όμως τεράστια) κέρδη. Η γερμανική εφημερίδα «Süddeutsche Zeitung» δημοσίευσε την πληροφορία πως, από τις υποτιμημένες αγορές ελληνικών ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (η οποία ενήργησε ως τοκογλύφος!) τα κέρδη των οποίων διαμοίρασε στις εθνικές κεντρικές τράπεζες των δανειστών, η Γερμανία κέρδισε άλλα 1,34 δισεκατομμύρια. Παρά τις υποσχέσεις (μετά από αρθρογραφίες έγκυρων οικονομολόγων για την ανέντιμη και ανήθικη βάση τέτοιων ενεργειών) πως ένα μέρος αυτών των χρημάτων θα επιστρέφονταν στην Ελλάδα, ούτε η Γερμανία αλλά ούτε και οι άλλοι δανειστές φάνηκαν πρόθυμοι για την επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφής. Αυτού του είδους η κερδοσκοπία προς φίλους, συγγενείς ή «εταίρους» στα πλαίσια της κοινοτικής αλληλεγγύης, αποτελεί τη χειρότερη μορφή ανεντιμότητας και τοκογλυφικής απληστίας. Διότι μια τέτοια πράξη, όπως τόνισαν και κάποιοι γερμανοί πολιτικοί, ενώ έχει μια επίφαση νομιμότητας είναι ανήθικη, απαράδεκτη και αντίθετη στην έννοια της εταιρικής αλληλεγγύης Υπάρχει η ελπίδα πως τελικά θα πραγματοποιηθεί στα επόμενα χρόνια κάποια διευθέτηση του ελληνικού δημόσιου χρέους, με επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής και μείωση των επιτοκίων δανεισμού. Με τα σημερινά δεδομένα και το συνολικό χρέος να φθάνει, από το 2014 και ως την αποπληρωμή του το 2030 στα 322 δισεκατομμύρια ευρώ, οι τόκοι ανέρχονται σε 158,5 δισ. Αν υπολογίσουμε πως η γερμανική συμμετοχή αντιπροσωπεύει ποσοστό κάπως μεγαλύτερο από το μισό του συνόλου των χρεολυσίων, μπορούμε να υποθέσουμε πως, εκτός από τις προαναφερόμενες ωφέλειες, η Γερμανία θα εισπράξει ως το 2030 και άλλα 80 και παραπάνω δισ. από τόκους.

   Όταν η σωσίας της Μέρκελ περνούσε ασθμαίνοντας από τη σκηνή της όπερας του Αμβούργου σπρώχνοντας ένα καρότσι υπερφορτωμένο με ευρώ, κανένας γερμανός θεατής, αφιονισμένος από την προπαγάνδα της κυβέρνησής του, δεν θα μπορούσε να φανταστεί πως αυτός ο πακτωλός των χρημάτων αρπάχτηκε, με μια τεχνητή κερδοσκοπική επιμήκυνση της ελληνικής οικονομικής κρίσης, από τις τσέπες των φτωχών Ελλήνων για να καταλήξει στο γερμανικό θησαυροφυλάκιο.

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Αρέσει σε %d bloggers: