Daily Archives: 14/07/2018

Ἅγιος Παΐσιος: «Μερικοὶ τί καλοὺς λογισμοὺς ποὺ ἔχουν! Ἐνῶ ἄλλοι, πόσο βασανίζονται μὲ πράγματα ποὺ οὔτε κἄν ὑπάρχουν»

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Πνευματικὸς ἀγώνας»,
Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Γ΄,
ἔκδ. Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης
Νὰ βάζουμε ἐρωτηματικὰ
στοὺς λογισμοὺς ὑπόνοιας
– Γέροντα, τί βοηθάει νὰ διώχνω τοὺς λογισμοὺς ὑπόνοιας;
– Ὅλα εἶναι πάντα ἔτσι, ὅπως τὰ βλέπεις; Νὰ βάζης πάντα ἕνα ἐρωτηματικὸ σὲ κάθε λογισμό σου, μιὰ ποὺ ὅλα τὰ βλέπεις συνήθως ἀριστερά, καθὼς ἐπίσης καὶ ἀπὸ κανέναν καλὸ λογισμὸ γιὰ τοὺς ἄλλους, γιὰ νὰ μὴν ἁμαρτάνης μὲ τὶς κρίσεις σου.
Ἂν βάζης δύο ἐρωτηματικά, εἶναι πιὸ καλά. Ἂν βάζης τρία, εἶναι ἀκόμη καλύτερα. Ἔτσι κι ἐσὺ εἰρηνεύεις καὶ ὠφελεῖσαι, ἀλλά καὶ τὸν ἄλλον ὠφελεῖς. Ἀλλιῶς, μὲ τὸν ἀριστερὸ λογισμὸ νευριάζεις, ταράζεσαι καὶ στενοχωριέσαι, ὁπότε βλάπτεσαι πνευματικά.
Ὅταν ἀντιμετωπίζης ὅ,τι βλέπεις μὲ καλοὺς λογισμούς, μετὰ ἀπὸ λίγο καιρὸ θὰ δῆς ὅτι ὅλα ἦταν πράγματι ἔτσι, ὅπως τὰ εἶδες μὲ καλοὺς λογισμούς. Θὰ σοῦ πῶ ἕνα περιστατικό, γιὰ νὰ δῆς τί κάνει ὁ ἀριστερὸς λογισμός. Μιὰ μέρα ἦρθε στὸ Καλύβι ἕνας μοναχὸς καὶ μοῦ λέει: «Ὁ Γερο-Χαράλαμπος εἶναι μάγος· ἔκανε μαγικά». «Τί λές, μωρὲ χαμένε; Δὲν ντρέπεσαι;», τοῦ λέω. «Ναί, μοῦ λέει, τὸν εἶδα μιὰ νύχτα μὲ φεγγάρι ποὺ ἔκανε «μ, μ, μμμ…» καὶ ἔχυνε μὲ μία…
νταμιτζάνα κάτι μέσα στὰ κλαδιά».
Πάω μία μέρα καὶ βρίσκω τὸν Γερο-Χαράλαμπο. «Τί γίνεται, Γερο-Χαράλαμπε; τοῦ λέω. Πῶς τὰ περνᾶς; Τί κάνεις; Κάποιος σὲ εἶδε ποὺ ἔρριχνες ἐκεῖ μέσα στὰ βάτα κάτι μὲ μία νταμιτζάνα καὶ ἔκανες «μ, μ, μμμ…»».
«Ἦταν κάτι κρίνα μέσα στὰ ρουμάνια, μοῦ λέει, καὶ πῆγα νὰ τὰ ποτίσω. Ἔλεγα «Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε!» -καὶ ἔρριχνα λίγο νερὸ στὸ ἕνα κρίνο• «Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε!» καὶ ἔρριχνα λίγο νερὸ στὸ ἄλλο… Γέμιζα πάλι τὴν νταμιτζάνα, ξαναέρριχνα».
Βλέπεις; Καὶ ὀ ἄλλος τὸν πέρασε γιὰ μάγο! Βλέπω, μερικοὶ κοσμικοὶ τί καλοὺς λογισμοὺς ποὺ ἔχουν! Ἐνῶ ἄλλοι, οἱ καημένοι, πόσο βασανίζονται μὲ πράγματα ποὺ οὔτε κἄν ὑπάρχουν, ἄλλα οὔτε καὶ ὁ πειρασμὸς θὰ μποροῦσε νὰ τὰ σκεφθῆ! Μιὰ φορά, ὅταν ἔβρεξε μετὰ ἀπὸ μεγάλη ἀνομβρία, ἔνιωσα τέτοια εὐγνωμοσύνη στὸν Θεό, ποὺ καθόμουν μέσα στὸ Καλύβι καὶ ἔλεγα συνέχεια: «Σ’ εὐχαριστῶ ἑκατομμύρια-δισεκατομμύρια φορές, Θεέ μου».
Ἔξω, χωρὶς νὰ τὸ ξέρω, ἦταν ἕνας κοσμικὸς καὶ μὲ ἄκουσε. Ὅταν μὲ εἶδε μετά, μοῦ εἶπε: «Πάτερ, σκανδαλίσθηκα. Ἄκουσα νὰ λὲς «ἑκατομμύρια-δισεκατομμύρια» καὶ εἶπα «τί εἶναι αὐτὰ ποὺ λέει ὁ πατὴρ Παΐσιος;»». Τί νὰ τοῦ ἔλεγα; Ἐγὼ ἐννοοῦσα εὐχαριστίες στὸν Θεὸ γιὰ τὴν βροχή, καὶ αὐτὸς νόμιζε ὅτι μετροῦσα χρήματα. Καὶ ἂν ἦταν κανένας ἄλλος, θὰ μποροῦσε νὰ ἔρθη νὰ μὲ ληστέψη τὸ βράδυ, νὰ μοῦ δώση καὶ ἕνα γερὸ ξύλο, καὶ τελικὰ δὲν θὰ ἔβρισκε τίποτε.
Μιὰ ἄλλη φορὰ εἶχε ἔρθει κάποιος ποὺ εἶχε ἄρρωστο παιδί. Τὸν πῆρα νὰ τὸν δῶ μέσα στὸ ἐκκλησάκι. Ὅταν ἄκουσα τὸ πρόβλημά του, τοῦ εἶπα, γιὰ νὰ τὸν βοηθήσω: «Κάτι πρέπει νὰ κάνης κι ἐσύ, γιὰ νὰ βοηθηθῆ τὸ παιδί σου. Μετάνοιες δὲν κάνεις, νηστεία δὲν κάνεις, χρήματα δὲν ἔχεις, γιὰ νὰ κάνης ἐλεημοσύνες, πὲς στὸν Θεό: «Θεέ μου, δὲν ἔχω κανένα καλὸ νὰ θυσιάσω γιὰ τὴν ὑγεία τοῦ παιδιοῦ μου, θὰ προσπαθήσω τουλάχιστον νὰ κόψω τὸ τσιγάρο»».
Ὁ καημένος συγκινήθηκε καὶ μοῦ ὑποσχέθηκε πὼς θὰ τὸ κάνη. Πῆγα νὰ τοῦ ἀνοίξω τὴν πόρτα, γιὰ νὰ φύγη, καὶ ἐκεῖνος ἄφησε τὸ τσακμάκι καὶ τὰ τσιγάρα μέσα στὸ ἐκκλησάκι, κάτω ἀπὸ τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ. Ἐγὼ δὲν τὸ πρόσεξα. Μετὰ ἀπὸ αὐτὸν μπῆκε ἕνας νεαρὸς στὸ ἐκκλησάκι, κάτι ἤθελε νὰ μοῦ πῆ, καὶ ὕστερα βγῆκε ἔξω καὶ κάπνιζε.
Τοῦ λέω: «Παλληκάρι, δὲν κάνει νὰ καπνίζης ἐδῶ. Πήγαινε λίγο πιὸ πέρα». «Μέσα στὴν ἐκκλησία ἐπιτρέπεται νὰ καπνίζης;», μοῦ λέει. Αὐτὸς εἶχε δεῖ τὸ πακέτο μὲ τὸ τσακμάκι ποὺ εἶχε ἀφήσει ὁ πατέρας τοῦ ἄρρωστου παιδιοῦ καὶ ἔβαλε λογισμὸ ὅτι καπνίζω. Τὸν ἄφησα νὰ φύγη μὲ τὸν λογισμό του. Καλά, καὶ ἂν κάπνιζα, καὶ μέσα στὴν ἐκκλησία θὰ κάπνιζα; Βλέπετε τί εἶναι ὁ λογισμός;
– Γέροντα, ἡ ὑπόνοια, ἡ καχυποψία, πόση ζημιὰ μπορεῖ νὰ κάνη στὴν ψυχή;
– Ἀνάλογα μὲ τὴν ὑπόνοια εἶναι καὶ ἡ ζημιά. Ἡ καχυποψία φέρνει καχεξία.
– Πῶς θεραπεύεται;
– Μὲ καλοὺς λογισμούς.
– Γέροντα, ἂν δῆ ὁ ἄνθρωπος ὅτι πέφτει ἔξω μιὰ φορά, αὐτὸ δὲν τὸν βοηθάει;
– Ἂν πέση μιὰ φορὰ ἔξω, τέλος πάντων· ἂν πέση ὅμως δυὸ φορές, θὰ σακατευθῆ. Θέλει προσοχή, γιατί καὶ ἕνα τοῖς χιλίοις νὰ μὴν εἶναι τὰ πράγματα ἔτσι ὅπως τὰ σκεφθήκαμε, κολαζόμαστε. Ὅταν ἤμουν στὸ Κοινόβιο, μιὰ φορὰ τὴν Μεγάλη Σαρακοστὴ ἕνα γεροντάκι, ὁ Γερο-Δωρόθεος, τηγάνιζε κολοκυθάκια. Τὸν εἶδε ἕνας ἀδελφὸς τὴν ὥρα ποὺ τὰ ἔβαζε στὸ τηγάνι καὶ ἔρχεται καὶ μοῦ λέει: «Νὰ δῆς, ὁ Γερο-Δωρόθεος τηγανίζει κάτι μπαρμπούνια τόσο μεγάλα!». «Μά, τοῦ λέω, ὁ Γερο-Δωρόθεος, Μεγάλη Σαρακοστή, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ τηγανίζη μπαρμπούνια». «Ναί, μοῦ λέει, τὰ εἶδα μὲ τὰ μάτια μου, κάτι μπαρμπούνια τόσα!».
Ὁ Γερο-Δωρόθεος εἶχε ἔρθει δεκαπέντε χρόνων στὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ ἦταν σὰν μάνα. Ἂν ἔβλεπε κανένα καλογέρι λίγο φιλάσθενο, «ἔλα ἐδῶ, τοῦ ἔλεγε, ἔχω ἕνα μυστικὸ νὰ σοῦ πῶ», καὶ τοῦ ἔδινε λίγο ταχίνι μὲ κοπανισμένα καρύδια ἢ κάτι ἄλλο. Καὶ τὰ γεροντάκια τὰ οἰκονομοῦσε ἀνάλογα. Πάω μετὰ στὸν Γερο-Δωρόθεο καὶ τί νὰ δῶ; Κολοκυθάκια τηγάνιζε γιὰ τὸ νοσοκομεῖο!
– Καὶ ἄν, Γέροντα, ἕνας λογισμὸς ὑπόνοιας γιὰ κάποιον βγῆ ἀληθινός;
– Καὶ ἂν μιὰ φορὰ βγῆ ἀληθινὸς ἕνας τέτοιος λογισμός, σημαίνει ὅτι κάθε φορὰ θὰ εἶναι ἀληθινοὶ τέτοιοι λογισμοί; Ὕστερα ποῦ ξέρεις ἂν ὁ Θεὸς ἐπέτρεψε νὰ βγῆ ἀληθινὸς ἐκεῖνος ὁ λογισμός, γιὰ νὰ δώση πνευματικὲς ἐξετάσεις ὁ ἄλλος στὴν ταπείνωση; Βέβαια χρειάζεται νὰ προσέχη κανεὶς νὰ μὴ δίνη καὶ ὁ ἴδιος ἀφορμές, ὥστε ὁ ἄλλος νὰ βγάζη λανθασμένα συμπεράσματα. Γιὰ νὰ βάλη λ.χ. κάποιος ἕναν ἀριστερὸ λογισμὸ γιὰ σένα, μπορεῖ ὁ ἴδιος νὰ ἔχη ἐμπάθεια, ἄλλα κι ἐσὺ μπορεῖ νὰ ἔδωσες ἀφορμή. Ἄν, παρόλο ποὺ ἐσὺ πρόσεξες, ὁ ἄλλος σκεφθῆ κάτι εἰς βάρος σου, τότε νὰ δοξάσης τὸν Θεὸ καὶ νὰ εὐχηθῆς γιὰ ἐκεῖνον.

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Ἅγιος Παΐσιος: Ἐπικοινωνία μέ αὐτιστικά παιδιά

Διήγηση Ἠλία Βουτσινᾶ, ἀπό τήν Πάτρα: …
«Ἐργαζόμουν ὡς ἀναπληρωτής καθηγητής στό Εἰδικό σχολεῖο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ναυπάκτου, τήν σχολική χρονιά 2009–2010. Σέ αὐτό τό σχολεῖο φοιτοῦν παιδιά ἀπό 13 ἕως 28 ἐτῶν ἔχοντας διάφορα προβλήματα ὑγείας, ὅπως σύνδρομο Down (μογγολισμός), βαριά–μέτρια ἐλαφριά νοητική ὑστέρηση, αὐτισμό, τυφλότητα, ὡς καί διάφορα ψυχολογικά καί ψυχιατρικά προβλήματα ἀπό ἐλαφριά ἕως καί μέ ἱστορικό σχιζοφρένειας. Κάποια ἀπό αὐτά τά παιδιά, λόγῳ τῆς ἀσθένειάς των, δέν μποροῦν νά ἐπικοινωνήσουν κἄν, βγάζοντας ἄναθρες κραυγές καί λέγοντας μονολεκτικά κάποιες λέξεις.»
Σέ ἕνα τμῆμα ἔχουμε δύο παιδιά αὐτιστικά. Ἀπό αὐτά, ὁ μέν Δ. λέει μόνο κάποιες λέξεις, ὁ δέ Π. μιλάει τόσο σιγά, ὥστε καί ἀπόλυτη ἡσυχία νά γίνεται δέν μπορεῖς νά ἀκούσης τί λέει. Στήν ἀρχή τῆς χρονιᾶς τούς διάβαζα κάποια παραμυθάκια, ἀλλά δέν ἔδειχναν ἐνδιαφέρον. Κοιτοῦσαν δεξιά καί ἀριστερά, σηκώνονταν, ἔκαναν φασαρία καί ἐν γένει δέν μποροῦσα μέ τίποτε νά τούς κάνω νά ἀκούσουν ἔστω καί γιά λίγα λεπτά. Ὅταν μετά ἀπό τήν πάροδο 2–3 μηνῶν εἶπα νά τούς διαβάσω τόν Βίο τοῦ γέροντος Παϊσίου, τότε ὁ Π. ἀπό ἐκεῖ πού ἔδειχνε νά εἶναι στόν κόσμο του, ἄρχισε να…παρακολουθῆ μέ ἐνδιαφέρον. Ἔβαζε τά χέρια του κάτω ἀπό τό πηγούνι καί μέ κοίταζε ἐνῶ μιλοῦσα. Καί ὅπως λένε οἱ εἰδικοί ἐπιστήμονες, ἄν ἕναν αὐτιστικό καταφέρης νά τόν κάνης νά σέ κοιτάη στά μάτια, τότε τόν ἔχεις κερδίσει, γιατί σοῦ ἐπιτρέπει νά μπῆς στόν κόσμο του. Ὄχι ἐγώ, δέν τόν κέρδισα, ἀλλά ὁ π. Παΐσιος μέ τά λόγια του, τά ὁποῖα ἀνεγίνωσκα μόνο. Μάλιστα δέ, συνάδελφος πού πέρασε ἀπό τήν τάξη μιά φορά καί εἶδε τόν Π. στήν προειρημένη στάση, μοῦ εἶπε: “Τί τούς κάνεις, βρέ Ἠλία, καί σέ κοιτάζουν μέ τόση προσήλωση;”. “Ἐγώ; Ὁ Γέροντας”, σκέφτηκα.»
Ἕνα δεύτερο περιστατικό εἶναι μέ τήν Ε., ἡ ὁποία πάσχει ἀπό βαριά νοητική ὑστέρηση μέ ἱστορικό σχιζοφρένειας. Παίρνει κάθε μέρα ἰσχυρά ψυχιατρικά χάπια καί ἐπικοινωνεῖ μέ νοήματα ἤ μέ ἄναθρες κραυγές πού ἀναλόγως τήν περίπτωση σημαίνουν ναί ἤ ὄχι. Ἐνῶ, λοιπόν, μιά μέρα τῆς διάβαζα τόν Βίο τοῦ Γέροντος καί καθόταν ἥσυχη καί ἄκουγε, σέ μιά στιγμή σταμάτησα νά διαβάζω γιά λίγα λεπτά, προκειμένου νά στείλω ἕνα μήνυμα μέ τό κινητό μου τηλέφωνο. Τότε ἡ Ε. σηκώθηκε, ἦρθε πρός τό μέρος μου καί ἄρχιζε μέ τό δάκτυλό της νά μοῦ δείχνη τίς σελίδες ἐκεῖνες στίς ὁποῖες εἶχα ἀνοικτό τό βιβλίο. Ἐγώ δέν κατάλαβα. Τῆς λέω: “Ε., τί θές;”. Συνέχιζε τό ἴδιο. Τῆς ξανάκανα τήν ἐρώτηση καί ὕστερα ἀπό 2–3 φορές, τῆς λέω: “Θές νά συνεχίσω νά διαβάζω;”. Τότε ἡ Ε. ἔγνεψε καταφατικά, ἔβγαλε αὐτοῦ τοῦ εἴδους τήν κραυγή πού ἔχουμε μάθει ὅτι σημαίνει ναί καί κάθησε στή θέση της».
ΑΠΟΣΜΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ: Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Μην τρώμε όμως κουτόχορτο για το ποιόν τους και για το ποιοι πραγματικά είναι όσοι μπαίνουν στη χώρα μας …

Ο πόλεμος εναντίον των Ισλαμιστών στη Συρία έχει νικηφόρο τέλος για τη νόμιμη κυβέρνηση του Άσαντ. Έπειτα από 7 χρόνια σκληρών συγκρούσεων, οι υποκινούμενοι από τη Δύση και
το Ισραήλ μισθοφόροι τζιχαντιστές προερχόμενοι από 79 χώρες ηττώνται κατά κράτος. Φυσικά, όταν το πλοίο βυθίζεται τα ποντίκια το εγκαταλείπουν. Δυστυχώς περνούν από την Ελλάδα ως «πρόσφυγες».

Η Συριακή κυβέρνηση καλεί τους Σύρους πρόσφυγες να επιστρέψουν στη χώρα, αφού η Συρία είναι πλέον κατά 90% ασφαλής και οι συγκρούσεις είναι περιορισμένες σε λίγες περιοχές. Και όμως, οι Σύροι πρόσφυγες εξακολουθούν να έρχονται, αλλά γιατί;

Βάλτε λίγο το μυαλό σας να δουλέψει και μην αρκείστε σε όσα σας λένε τα στρατευμένα στην υπηρεσία της παγκόσμιας δολοφονικής τάξης ΜΜΕ. Κατά αρχήν, πόσοι χριστιανοί Σύροι πρόσφυγες έχουν έρθει στην Ελλάδα; Ελάχιστοι. Οι χριστιανοί Σύροι, παρόλο που ανήκαν στην ομάδα που διέτρεχε το μεγαλύτερο κίνδυνο από τους ισλαμιστές, προτίμησαν να μείνουν στη Συρία, στις ασφαλείς περιοχές όπου τους παρείχε προστασία ο Άσαντ. Όλοι όσοι έρχονται εδώ και στην Ευρώπη, είναι κατά βάση μουσουλμάνοι σουνίτες, όπως και οι τζιχαντιστές.

Αν εξαιρέσει κανείς κάποιες λιγοστές περιπτώσεις εξ αυτών, όπως οι Κούρδοι και οι Γιαζίντι, οι περισσότεροι εγκαταλείπουν τη Συρία επειδή έχουν λερωμένη τη φωλιά τους. Όπως π.χ, οι Τσάμηδες, που μετά το τέλος του Β΄Π.Π διέφυγαν από την Ήπειρο εξαιτίας των εγκλημάτων που είχαν διαπράξει. Πολλοί από τους πρόσφυγες που έρχονται, είναι καθαρόαιμοι ισλαμιστές στην ιδεολογία τους. Είναι μέλη οικογενειών των φανατικών ισλαμιστών και των αποκεφαλιστών τζιχαντιστών του FSA και της AL NUSRA.

Αυτούς που υποδέχθηκε ο υποκριτής Πάπας στην Λέσβο και των οποίων η σημαία έχει τρία αστέρια και όχι δύο, όπως είναι η επίσημη σημαία της Συρίας. Όσοι έρχονται εδώ ανήκουν στην πλειονότητα τους στην σκληροπυρηνική ισλαμική φατρία που πολέμησε εναντίον του κοσμικού κράτους του Άσαντ, για να εγκαθιδρύσει στη Συρία ένα σκοταδιστικό ισλαμικό καθεστώς. Από το 2015 που η πλάστιγγα έγειρε υπέρ του Άσαντ και η έκβαση του πολέμου είναι προδιαγραμμένη, εγκαταλείπουν όπως-όπως τη Συρία επειδή φοβούνται την τιμωρία για το αιματοκύλισμα που προκάλεσαν και την υποστήριξη που παρείχαν στους ισλαμιστές αντιφρονούντες.

Επίλογος. Πρόσφυγας μπορεί να θεωρείται, όχι μόνο ο αθώος που καταστράφηκε το σπίτι του, αλλά και ο ένοχος που φεύγει φοβούμενος τα αντίποινα για την πολιτική του στάση και τα εγκλήματα του. Το τι θα κάνουμε με αυτούς είναι μια υπόθεση. Το να μην τρώμε όμως κουτόχορτο για το ποιόν τους και για το ποιοι πραγματικά είναι όσοι μπαίνουν στη χώρα μας, είναι κάτι άλλο. Και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη για την εθνική μας ασφάλεια….

ΠΗΓΗ

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Γιατί πανηγυρίζουν οι Τούρκοι στη Θράκη

Γιατί πανηγυρίζουν οι Τούρκοι στη Θράκη;, Κώστας Καραϊσκος

Όταν προ λίγων ετών διαφαινόταν μία θετική εξέλιξη στο Κουρδικό ζήτημα, πολλοί ήταν αυτοί που προέβλεπαν ελληνική «αποζημίωση» της θιγόμενης από τις εξελίξεις Τουρκίας. Το υπονοούμενο ήταν πως οι ΗΠΑ, παρά την προώθηση ενός κουρδικού κράτους, θα κρατήσουν την Τουρκία στους κόλπους του ΝΑΤΟ παρέχοντάς της ένα αντίδωρο στο Αιγαίο ή στη Θράκη. Τότε ηχούσε πολύ ευφάνταστο αυτό το σενάριο, όμως δυστυχώς βλέπουμε σήμερα να υλοποιείται από την Κυβέρνηση Κοτζιά – Τσίπρα, παρότι το κουρδικό του μέρος πάει στις καλένδες.

Τι έχουμε λοιπόν σε εξέλιξη στην ελληνική Θράκη από διετίας, που ενθουσιάζει εσχάτως τους τουρκόφρονες της περιοχής; Αφορμή ήταν η συνάντηση στο υπουργείο Παιδείας των Γαβρόγλου – Καλπαδάκη με τον μουφτή Ξάνθης Μεχμέτ Σινίκογλου στις 4 Ιουλίοου, όπου ζητήθηκε από τον τελευταίο να τους αδειάσει τη γωνιά πριν τη λήξη της θητείας του (2022).

Το αίτημα αφορά και τον μουφτή Κομοτηνής, Μέτσο Τζεμαλή, του οποίου επίσης η κλήση στην Αθήνα έγινε ήδη τον περασμένο Μάιο. Ας δούμε τους τελευταίους τίτλους των τουρκόφωνων εφημερίδων σε Κομοτηνή και Ξάνθη, οι οποίες εκφράζουν απολύτως τα τουρκικά συμφέροντα: «Ζητείται η παραίτηση των ανεπιθύμητων μουφτήδων» είναι ο τίτλος της εθνικιστικής, «γκριζόλυκης» ΜΙΛΛΕΤ που πανηγυρίζει γράφοντας ότι δικαιώνεται, ενώ και η πιο καθεστωτική ΓΚΙΟΥΝΤΕΜ γράφει πιο ουδέτερα για το ίδιο θέμα ότι «ζητήθηκε η παραίτηση του διορισμένου μουφτή».

Με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράκ Ιμπραχήμ αλ Τσαφαρί .

Η ελληνική κυβέρνηση λοιπόν καλεί σε παραίτηση τους μουφτήδες της Θράκης και πασχίζει να εξωπετάξει τις Διαχειριστικές Επιτροπές Μουσουλμανικής Περιουσίας που η ίδια είχε διορίσει, πιέζοντας με διάφορους τρόπους (οικονομικούς, δικαστικούς κτλ).

Κι αυτό δεν γίνεται ούτε για να τους αντικαταστήσει με κάποια πρόσωπα ευρύτερης αποδοχής ούτε για να εξυπηρετήσει κάποιο ευρύτερα νοούμενο εθνικό συμφέρον, παρά μόνο για να αποδεχθεί ένα πάγιο τούρκικο αίτημα προχωρώντας σε …εκλογές για τις ίδιες θέσεις!

Το μαγειρεύει το υπουργείο Παιδείας από πολύ καιρό (δήθεν με ένα ελεγχόμενο εκλεκτορικό σώμα), το είχε μισοπεί ο ίδιος ο Τσίπρας και τώρα το ξεφουρνίζει ευθέως δια στόματος Καλπαδάκη. Του συζύγου της κ. Feyza, όπως μάλλον γνωρίζετε, αλλά μην πάει στο κακό ο νους σας. Μην απορείτε. Εξάλλου δεν έχετε ακούσει για Ρωσίδα διπλωμάτη που είναι σύζυγος συμβούλου του Αμερικανού προέδρου; Για Παλαιστίνια διπλωμάτη σύζυγο συμβούλου του Νετανιάχου; Μπορεί μέσα στην πλήρη κυβερνητική άγνοια των δεδομένων κάποιοι και να το πιστεύουν, φαντάζομαι πως και η πρεσβεία θα έχει κάποια σχετικά επιχειρήματα. Ας δούμε όμως λίγα στοιχεία για να αντιληφθούμε τι θα σημάνει αυτό για την πατρίδα μας.

Το παράλληλο σύστημα της Άγκυρας

Με τον μεγάλο Αγιατολλάχ των Σιιτών.

Η μειονότητα αναγνωρίζεται επισήμως από τη χώρα μας ως θρησκευτική, βάσει της Συνθήκης της Λωζάννης, λογικά λοιπόν εκπροσωπείται από τους θρησκευτικούς της ηγέτες. Γι’ αυτό και η σώφρων Τουρκία έχρισε τους Μετέ και Σερήφ «εκλεγμένους μουφτήδες», δημιουργώντας ένα παράλληλο σύστημα εν αναμονή. Κάθε σκέψη για οπισθοχώρηση στο συγκεκριμένο θέμα λοιπόν είναι εκχώρηση της μειονότητας στην Τουρκία, αυτό (πρέπει να) είναι ξεκάθαρο στον καθένα.

Οι δύο νυν μουφτήδες, Κομοτηνής και Ξάνθης, είναι μετά από δυόμιση δεκαετίες στις θέσεις τους πρόσωπα γνωστά και καθιερωμένα σε όλον τον μουσουλμανικό κόσμο. Ιδίως ο σοφολογιώτατος μουφτής Κομοτηνής, Μέτσο Τζεμαλή, τυγχάνει τιμής και σεβασμού που δεν μπορεί να φανταστεί οποιοσδήποτε από τους υπονομευτές του. Στις παρατιθέμενες φωτογραφίες φαίνονται κάποιες τελευταίες του διεθνείς παρουσίες.

25 Ιουνίου 2016. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ισλαμικής Ένωσης στη Μέκκα και με τον διευθυντή των Μουσουλμανικών Μειονοτήτων της Παγκόσμιας Ισλαμικής Διάσκεψης στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας.

Και προ ημερών ο Μεγάλος Μουφτής της Αιγύπτου και πρόεδρος της Παγκόσμιας Γραμματείας Ισλαμικών Υποθέσεων προσκάλεσε τον κ. Μέτσο ως εισηγητή στο Συνέδριο που θα γίνει στο Κάιρο τον ερχόμενο Οκτώβριο.

Σε όλα αυτά τα ταξίδια οι μουφτήδες της Θράκης δίνουν συνεντεύξεις, συναντούν όχι μόνο θρησκευτικούς ηγέτες μα και υπουργούς, προεδρικούς συμβούλους κτλ, συχνά συνοδευόμενοι από τους κατά τόπους Έλληνες διπλωμάτες, εκθέτουν την πραγματική κατάσταση με την μειονότητα στη Θράκη και ευκαιρίας δοθείσης αναιρούν τους τουρκικούς σχεδιασμούς σε βάρος της Ελλάδος.

7-9 Μαϊου 2018. Συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κογκρέσο Μουσουλμανικών Μειονοτήτων στο Αμπού Ντάμπι. Στη φωτογραφία με τον μητροπολίτη Βυρηττού Ηλία.

Όπως για παράδειγμα προ διετίας που φρέναραν την χρηματοδότηση της Ισλαμικής Τράπεζας που είχαν αιτηθεί οι «ψευδομουφτήδες» Μετέ και Σερήφ με την μεσολάβηση της Τουρκίας.

Υπενθυμίζουμε εδώ ότι γραμματέας στην 57μελή «Παγκόσμια Ισλαμική Διάσκεψη» ήταν για μια ολόκληρη δεκαετία (2004-2014) ο Τούρκος διπλωμάτης Εκμελεντίν Ιχσάνογλου και ο ίδιος Οργανισμός λειτουργεί από το 1980 στην Κωνσταντινούπολη το Ίδρυμα Ισλαμικού Πολιτισμού (IRCICA), όπου προεδρεύει ο Κομοτηναίος στην καταγωγή Χαλίτ Ερέν (η ελληνική υπηκοότητα του είχε αφαιρεθεί αλλά συνεχίζει να αλωνίζει στη Θράκη). Από τα ανωτέρω είναι σαφές ότι οι μουφτείες Κομοτηνής και Ξάνθης «απαγορεύεται» να χαθούν για την ελληνική πολιτεία.

Εθνικό έγκλημα

11 Μαρτίου 2017. Εισηγητής στο Παγκόσμιο Ισλαμικό Συνέδριο στο Κάιρο.

Στη μουφτεία Κομοτηνής, κόντρα στην κυβερνητική πολιτική, έχει ήδη αλλάξει άρδην το άλλοτε αρνητικό κλίμα, υπέρ της νομιμότητας και των ελληνικών συμφερόντων. Το ίδιο μπορεί να επιτευχθεί σιγά σιγά και στην Ξάνθη. Είναι όμως εθνικό έγκλημα να προωθούνται αλλαγές αυτή τη στιγμή στην κατεύθυνση είτε τουρκικών εκβιασμών είτε αμερικανικών υποδείξεων.

Όποιοι βαυκαλίζονται ότι θα μεταβάλουν την διαδικασία ανάδειξης σε μουφτείες και βακούφια, έτσι ώστε να συνεχίσουν να έχουν κάποιον έλεγχο, είτε απατούν είτε απατώνται. Αντιθέτως, θα περίμενε κανείς να υπογραφεί το επί χρόνια αναμενόμενο Προεδρικό Διάταγμα για το οργανόγραμμα των μουφτειών που θα τις καταστήσει κανονικές υπηρεσίες και θα θεραπεύσει πολύχρονες κακοδαιμονίες. Όμως για μιαν ακόμη φορά, μετά το μακεδονικό άγος, η κυβέρνηση θυμίζει τις χειρότερες μέρες του εθνικού βίου και η σιωπή της αντιπολίτευσης καθιστά το τοπίο έτι ζοφερότερο.

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Αδικία…Μια διδακτική ιστορία!

Σημεία Καιρών

Αδικία…Μια διδακτική ιστορία.~ Μια φορά κι έναν καιρό ένας άρχοντας καλός και αγαθός, ελεήμων και εύσπλαχνος, θέλησε να κάνει έναν μοναχικό περίπατο στο γειτονικό δάσος. Στον δρόμο που πήγαινε, συνάντησε έναν ζητιάνο με αξιολύπητη εμφάνιση, ο οποίος του ζήτησε ελεημοσύνη.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 216 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Ο Τσίπρας υλοποιεί το όραμα του Χίτλερ που ήθελε διακαώς τη δημιουργία κρατιδίου στα Σκόπια

Greek National Pride

Διαβάστε το εμπιστευτικό τηλεγράφημα του Χίτλερ, με το οποίο απαιτεί άμεση ανεξαρτητοποίηση της περιοχής που τότε ήταν Βουλγαρία, για να δημιουργήσει κράτος προτεκτοράτο!

Στις 5 Σεπτεμβρίου 1944, ο Χίτλερ με εμπιστευτικό τηλεγράφημα, απευθύνεται στις δυνάμεις του Ράιχ, για να οριστεί ΠΟΙΟΣ θα αναλάβει να πραγματοποιήσει την ανεξαρτητοποίηση πολύ-εθνικού κράτους ανάμεσα στις κατεχόμενες Ελλάδα-Γιουγκοσλαβία-Βουλγαρία! Τελικώς το όραμα του Χίτλερ, το εκανε πραγματικότητα ο Αλέξης Τσίπρας, μετά από αφόρητες πιέσεις της Ανγκελα Μέρκελ.

Μάλιστα, η καγκελάριος της Γερμανίας είχε δηλώσει στις 21 Φεβρουαρίου 2018, ότι θα ασχοληθεί η ιδια προσωπικά, ώστε να αποδεχθεί η Ελληνική πλευρά την αποδοχή της ονομασίας «Μακεδονία» για το ψευδοκράτος προτεκτοράτο. Μια ονομασία που είχε οραματιστεί και επιβάλλει ο Αδόλφος Χίτλερ, δηλαδή «Μακεδονία»!

Spiro Kitinchev Head of Independent State of Macedonia

Μάλιστα, όταν είχε προτείνει την ονομασία, οι Γιουγκοσλάβοι της περιοχής είχαν αντιδράσει, διότι πίστευαν ότι δεν είναι Μακεδόνες. Παρόλα αυτά, και μετά την δολοφονία του Βασιλιά της Γιουγκοσλαβίας…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 410 επιπλέον λέξεις

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized