Daily Archives: 11/10/2018

Σύλλογος Φίλων των Απανταχού Κρυπτοχριστιανών: Οι ποντιόφωνοι πληθυσμοί στην Τουρκία σήμερα


1.Η ιστορία

Κρυπτοχριστιανούς στον Εύξεινο Πόντο συναντάμε από το 1650, εξαιτίας του φανατισμού ορισμένων Ντερεμπέηδων, την περίοδο που η Οθωμανική Αυτοκρατορία χωρίζεται σε Νερεμπεηλίκια, δηλαδή σε τιμάρια ή θέματα.
Οι επικεφαλής αυτών των περιοχών, σε πολλές περιπτώσεις έδειξαν φανατισμό, ο οποίος εκφράστηκε με καταπίεση των Χριστιανών και εξαναγκασμό τους να εξισλαμιστούν. Οι πρώτοι εξισλαμισμοί ελληνικών πληθυσμών του Πόντου σημειώνονται στην περιοχή του Όφεως, ακολουθούν οι περιοχές των Σουρμένων, Αργυρούπολης, Τόνιας και άλλες. Δημόσια οι κρυπτοχριστιανοί εμφανίζονταν με την αμφίεση μουσουλμάνων και εκτός οικίας συμμετείχαν σε ισλαμικές τελετές σαν να ήταν γνήσιοι μουσουλμάνοι. Ταυτόχρονα όμως βρισκόταν σε χώρους, όπου κρυφοί ιερείς έκαναν λειτουργίες και όλα τα μυστήρια της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης.

Οι κρυπτοχριστιανοί απέφευγαν τα συνοικέσια με μουσουλμάνους με διάφορα προσχήματα, και έτσι οι γάμοι συνεχίζονταν μεταξύ τους. Αυτό κράτησε έως το Φεβρουάριο του 1856. τότε υπό την πίεση των ευρωπαϊκών δυνάμεων, ο Σουλτάνος υπέγραψε το Χάτι-Χουμαγιούμ, με το οποίο κάθε Οθωμανός υπήκοος ήταν ελεύθερος να αλλάξει θρησκεία χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του. Ο πρώτος που παρουσιάστηκε το Μάιο του 1856 για να ασπαστεί εκ νέου το Χριστιανισμό ήταν ο φύλακας του ιταλικού Προξενείου της Τραπεζούντας, ο Πεχλίλ Τεκίογλου. Από το 1856 έως το 1910 όταν και άλλαξε αυτή η πολιτική με τον πανμουσουλμανική πολιτική των Νεότουρκων, έγινε η αποκάλυψη όλων των Κρυπτοχριστιανών του Πόντου και ολόκληρα χωριά γύρισαν στο Χριστιανισμό.

2. Η σημερινή κατάσταση για τους κρυπτοχριστιανούς- Ποντιόφωνους

Ο διωγμός των Ελλήνων μετά την τέλεση του εγκλήματος της γενοκτονίας, άφησε τους πληθυσμούς αυτούς χωρίς επαφή τόσο με το ελληνικό στοιχείο όσο και με την Εκκλησία, με εξαίρεση αυτούς που μετανάστευσαν στην Κωνσταντινούπολη, όπου και δημιούργησαν ισχυρές οινότητες, οι οποίες διατήρησαν και διατηρούν τις παραδόσεις και κυρίως την ποντιακή διάλεκτο. Όμως παρά την απουσία επαφής και την σχεδιασμένη πολιτική βίαιης ενσωμάτωσή τους στην τουρκική κοινωνία, και την αμέλεια της Ελλάδας, αυτοί οι πληθυσμοί διατηρούν σήμερα στοιχεία ελληνικής συνείδησης, τα οποία αρχίζουν να αναζητούν από τη δεκαετία του 1970, όταν συμμετείχαν με μεγάλο αριθμό στο μεταναστευτικό κύμα από την Τουρκία προς τη Δυτική Ευρώπη. Εκεί συναντούνται με τους Έλληνες ποντιακής καταγωγής μετανάστες και σταδιακά αποκαθίστανται οι πρώτες επαφές, μέσω της αναλλοίωτης στους αιώνες γλώσσα, των εθίμων, των παραδόσεων, του χορού και του τραγουδιού και άλλων στοιχείων. Ταυτόχρονα η επαφή των κρυπτοχριστιανών- ελληνόφωνων με τους Πόντιους της Ελλάδας, ενισχύεται από την προσπάθεια ανάδειξης του ποντιακού ζητήματος σε όλες τις διαστάσεις του στον ελλαδικό χώρο, και την διοργάνωση των πρώτων επισκέψεων στον Πόντο.

Σήμερα στην Τουρκία υπάρχουν δεν υπάρχουν Κρυπτοχριστιανοί, με την έννοια των πιστών. Υπάρχουν όμως οικογένειες οι οποίες είχαν ελλειμματικό θρησκευτικό συναίσθημα και παρέμειναν στον ποντιακό χώρο για πολλούς λόγους. Σήμερα ο (άγνωστος) αυτός αριθμός Ελληνόφωνων μουσουλμάνων- κρυπτοχριστιανών, με πρωτοπορία την σπουδάζουσα νεολαία στην προσπάθειά της να βρει απαντήσεις για την καταγωγή, τον πολιτισμό, την ιστορία, την ταυτότητα πορεύονται ένα δύσκολο δρόμο αυτογνωσίας και αναζήτησης ταυτότητας. Για τη σημερινή κατάσταση σε ότι αφορά αριθμητικά δεδομένα των κρυπτοχριστιανών- Ελληνόφωνων μόνο υποθέσεις μπορούν να γίνουν. Έτσι στα Σούρμενα, της πρωτεύουσας της περιοχής με 19 χωριά, τα 5 είναι αμιγώς ελληνόφωνα σήμερα.

Η περιοχή Γκαλιάν (η αρχαία Γαλλίαινα) αποτελείται από 18 χωριά και οικισμούς. Οι μισοί κάτοικοι της περιοχής είναι εξισλαμισθέντες ντόπιοι και οι μισοί έχουν μετεγκατασταθεί από τα χωριά Καλλίστη και Αρχάγγελος της περιοχής Σουρμένων την τρίτη δεκαετία του 20ου αιώνα. Η περιοχή Τσαϊκαρά (το Κατωχώριον) είναι αμιγώς ελληνόφωνη περιοχή, η πολυπληθέστερη σ΄ όλο το τουρκικό κράτος και η τελευταία που έχει εξισλαμισθεί (τέλη 19ου αιώνα), με αρκετά αναπτυγμένο το θρησκευτικό αίσθημα των κρυπτοχριστιανών. Η περιοχή Οφ (ο αρχαίος Όφις) αποτελείται από 49 χωριά. Και τα 49 χωριά ήταν πλήρως ελληνικά, σήμερα όμως μόνο ένα το Ερενκόι παραμένει ελληνόφωνο. Για την ταυτότητα και τη ελληνική γλώσσα των πληθυσμών της περιοχής έχουν γίνει αναφορές και σε τουρκικό περιοδικό, το Aktuel (1992) οποίο τονίζει ότι «τα ίχνη της ορθόδοξης παράδοσης είναι ολοφάνερα και εδώ όλοι μιλούν Ποντιακά….Το ρωμαίικο και το ορθόδοξο είναι φανερό».

Η Άνω Ματσούκα αποτελείται από 8 χωριά στο πέρασμα της Ζύγανας με κέντρο το Χαψικόι. Πρόκειται για ελληνοχριστιανικά χωριά των οποίων η μεγάλη πλειονότητα του πληθυσμού προέρχεται από ελληνόφωνους εποίκους από την περιοχή Τόνιας που εγκαταστάθηκαν μετά το 1924. Η περιοχή Τόνιας (η αρχαία Θοανία) αποτελείται από 18 χωριά, εκ των οποίων 7 αμιγώς ελληνόφωνα.

Για το ζήτημα της καταπίεσης της μητρικής γλώσσας και της μη ελεύθερης χρήσης της έχουν γίνει παρεμβάσεις από τη μη κυβερνητική οργάνωση «Διεθνής Ένωση για τα Δικαιώματα και την Απελευθέρωση των Λαών», με γραπτή έκθεσή της προς τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και προς το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) στην Ελβετία, ενώ προφορική παρέμβαση στην 58η συνεδρίαση της επιτροπής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα έγινε για το ίδιο θέμα και από τη γαλλική μη κυβερνητική οργάνωση «MRAP – Κίνηση ενάντια στο ρατσισμό – για τη φιλία ανάμεσα στους λαούς».

Η μη κυβερνητική οργάνωση της Διεθνούς Ένωσης για τα Δικαιώματα και την Απελευθέρωση των Λαών, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις συστηματικές προσπάθειες εξαφάνισης της ποντιακής διαλέκτου, ως της πλησιέστερης προς την αρχαία ελληνική ομιλούμενης σήμερα γλώσσας, αλλά και στις διώξεις εις βάρος Ποντίων διανοουμένων, όπως του συγγραφέα Ομέρ Ασάν, που έχει γράψει το έργο «Πολιτισμός του Πόντου». Περιγράφοντας αυτή την κατάσταση, η Διεθνής Ένωση για τα Δικαιώματα και την Απελευθέρωση των Λαών επιθυμεί να επιμείνει στην ανυπαρξία ελευθερίας έκφρασης των Ποντίων, στη σημερινή Τουρκία, στη πληροφόρηση για τις συνθήκες ζωής αυτού του λαού, αφού διεθνής κοινότητα οφείλει να γνωρίζει αυτή την κατάσταση, αφού παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση της άρσης της διάκρισης εναντίον αυτού του πληθυσμού, αποτελούν ένα βήμα προς τη διαφύλαξη ενός ζώντος πολιτισμού, ο οποίος έχει εμπλουτίσει την ανθρωπότητα.

Μέρος της εισήγησης του Φάνη Μαλκίδη στο 6ο Παγκόσμιο Συνέδριο για την ελληνική γλώσσα. Κοριλιάνο του Οτράντο. Ιταλία- Οκτώβριος 2005.

Θεοφάνης Μαλκίδης

Λέκτορας στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης

http://www.pontos.gr/default.aspx?catid=296

via Σύλλογος Φίλων των Απανταχού Κρυπτοχριστιανών: Οι ποντιόφωνοι πληθυσμοί στην Τουρκία σήμερα

1 σχόλιο

by | 11/10/2018 · 6:30 ΜΜ

Φαρμακερή ζήλια | Πεμπτουσία

20151011-2

Τις γυναίκες, επειδή έχουν περισσότερη αγάπη στη φύση τους, ο διάβολος πολύ τις πολεμάει (από φθόνο) και προσπαθεί να δηλητηριάσει την αγάπη τους με την φαρμακερή ζήλια, και, εάν το πετύχει αυτό σε καμιά γυναίκα, μπορεί καμιά φορά να φθάσει η κακία της γυναίκας σε δαιμονικό βαθμό, Θεός φυλάξοι!

Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης

via Φαρμακερή ζήλια | Πεμπτουσία

Σχολιάστε

by | 11/10/2018 · 6:19 ΜΜ

ΙΚΑΡΙΑ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΙΟ | Η ΜΟΝΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

 
 
 
Ο Ουρανινίτης ή Πισσουρανίτης (παραλλαγή με την οποία συνδέεται ή ταυτίζεται) το ορυκτό οξείδιο του Ουρανίου, από το οποίο λαμβάνει το όνομα του. Σχηματίζει ισόμορφη σειρά με το Θοριανίτη (ThO2). 
Είναι ισχυρά ραδιενεργό ορυκτό, λόγω της ύπαρξης Ουρανίου αλλά και Ραδίου (Ραδονίου), του οποίου αποτελεί επίσης μετάλλευμα. 
 
Σε ότι αφορά την Γεωλογία, το Ουράνιο στην χώρα μας εντοπίζεται σε ιζήματα και όξινα Γρανιτικά πετρώματα και δυνητικά «εξαγώγιμο» προϊόν είναι το οξείδιο του Ουρανίου, δηλαδή το κίτρινο συμπύκνωμα που χρησιμοποιείται στην Πυρηνική Τεχνολογία.
Στην χώρα μας οι πρώτες εργασίες για την εξεύρεση Ουρανίου, είχαν ξεκινήσει με το «Σχέδιο Μάρσαλ» το 1948. Την περίοδο της Δικτατορίας, το δικαίωμα της έρευνας για Ουράνιο (στις οποίες συμμετείχαν και ξένοι εμπειρογνώμονες) παραχωρήθηκε στον «Δημόκριτο».
Το 1985 ο Δημόκριτος σταμάτησε όλες τις έρευνες για Ουράνιο….[ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΠΕΙ ΤΟ ΓΙΑΤΙ;] 
Η Ελλάδα έλαβε 175 εκατ. Δολλάρια το 1948-49,
156 εκατ. Δολλάρια το 1949-50,
45 εκατ. Δολλάρια το 1950-51.
ΣΥΝΟΛΟ: 366 εκατ. Δολλάρια από το «Σχέδιο Μάρσαλ» λάβαμε ως η 7η χώρα της Ευρώπης για την ανεύρεση μεταξύ άλλων και Ουρανίου.
Στο Σχέδιο Μάρσαλ, οι ονομασίες «Ουράνιο» και «Πλουτώνιο» (για την Ελλάδα) είχαν την Μυστική κωδική ονομασία «Base metal» και «Project» αντίστοιχα.
Το Φυσικό Ουράνιο εμπεριέχεται στο μετάλλευμα Ουρανίου με τη μορφή Πισσουρανίτη (U3081) που είναι ένα μείγμα των οξειδίων UO2, UO3.
Ο Πισσουρανίτης βρίσκεται στο ακατέργαστο μετάλλευμα σε αναλογία κατά βάρος περίπου 0,5% έως 20%, έτσι ώστε για κάθε τόνο μεταλλεύματος (ανάλογα με το μεταλλείο) να παίρνουμε από 5 έως 200 κιλά Πισσουρανίτη.
Το Ουράνιο είναι ασημόχρωμο, γυαλιστερό πολύ (κίτρινο – πράσινο), στην ακατέργαστη μορφή του και αποτελείται από 3 διαφορετικά ισότοπα:
Ουράνιο – 235 (235 92 U)
Ουράνιο – 234 (234 92 U)
Ουράνιο – 238 (238 92 U)
Όλα τα παραπάνω ισότοπα είναι ραδιενεργά και μεταπίπτουν με α και β διασπάσεις σε ελαφρότερα ισότοπα όπως το Θόριο, το Ραδόνιο, (το Ράδιο), τα ισότοπα Μολύβδου κλπ.
Τα ισότοπα Ουρανίου αν και έχουν τον ίδιο αριθμό πρωτονίων (92), που τους δίνει φυσικοχημικές ιδιότητες, έχουν διαφορετικό αριθμό νετρονίων που τους προσδίδει διαφορετικές ραδιολογικές ιδιότητες.
Συνεπώς το κάθε ισότοπο π.χ. Ραδόνιο, έχει τον δικό του αριθμό και τρόπο διάσπασης, αλληλεπιδρά διαφορετικά με άλλα υποατομικά σωματίδια και φυσικά έχει διαφορετικό δείκτη επικινδυνότητας, ερχόμενο σε επαφή π.χ. με το Θαλασσινό νερό των Ιαματικών πηγών μιας περιοχής πλούσιας σε Ουράνιο όπως η Ικαρία που θα αναλύσω παρακάτω.
Η Ικαρία έχει ιαματικές πηγές (τα λεγόμενα λουτρά). Η θεραπευτική τους ιδιότητα είναι διαπιστωμένη και πολύτιμη για την δημόσια υγεία. Πρόκειται για την ιαματική δράση του Ραδονίου που είναι αέριο. Αυτό κάνει τα νερά της Ικαρίας Ραδιούχα και όχι Ραδιενεργά.
Αποτέλεσμα εικόνας για ικαρια χαρτης
Τα ραδιούχα νερά περνούν μέσα από ραδιενεργά κοιτάσματα. Πού βρίσκονται όμως αυτά τα ραδιενεργά κοιτάσματα; Είναι μόνο στα έγκατα της Γης ή και σε επιφανειακές εμφανίσεις;
Έχει κανείς ποτέ κάνει μετρήσεις για βαρέα μέταλλα (ουράνιο) στο πόσιμο νερό της Ικαρίας;
Έχει κανείς μετρήσει το Ουράνιο που βρίσκετε στο πέτρωμα του Γρανίτη που βρίσκεται στα ψηλά βουνά της Ικαρίας;
Στο βιβλίο «ΙΚΑΡΙΑ – ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΥ» έκδοση Α’ του 1953, από τον κ. Σπύρο Λεωτσάκο, υπάρχει έντονη η αναφορά για την ύπαρξη Ουρανίου. 
Οι ιαματικές πηγές της Ικαρίας δεν έχουν Ράδιο αλλά Ραδόνιο, ένα άλλο στοιχείο της φύσεως που δεν είναι ούτε μέταλλο, ούτε υγρό, αλλά αέριο. 
Και το αέριο αυτό εκλύεται μαζί με το θερμό ιαματικό θαλασσινό νερό από τα έγκατα της Γης. 
Το Ραδόνιο είναι αέριο που ακτινοβολεί και που η ακτινοβολία του, η δύναμη του, μετριέται με τις μονάδες μέτρησης MACHE που μετρώνται και οι Ακτίνες ΓΑΜΜΑ (Γ’) καθώς και όλα τα ακτινοβολούντα σώματα, όπως και το Ράδιο.
Αλλά επειδή όλα τα ακτινοβολούντα της ομάδας του Ουρανίου στοιχεία, συνηθίζουμε να τα ονομάζουμε «ράδια» και επειδή όλος ο κόσμος και οι επιστήμονες ακόμη, στις συνηθισμένες και όχι επιστημονικές συζητήσεις μιλούν για ράδιο, η Ικαρία και οι ιαματικές πηγές της συνηθίζονται εδώ και χρόνια να ονομάζονται «ραδιενεργές πηγές» και ας πρόκειται να εμπεριέχουν Ραδόνιο το 7ο ραδιενεργό στοιχείο, στο οποίο διασπάται το Ουράνιο που πρέπει λογικά να υπάρχει στο υπέδαφος (και όχι μόνο) της Ικαρίας.
Και θα γεννηθεί τώρα το ερώτημα: «Υπάρχει Ουράνιο στην Ικαρία;» 
Κατά 99.9% ΝΑΙ υπάρχει και σας παραπέμπω σε μια εμπεριστατωμένη επιστημονική εργασία που είχε δημοσιεύσει ο Καθηγητής και Ακαδημαϊκός κ. Γ.Κ. Γεωργαλάς. Η πραγματεία του καθηγητή Γεωργαλά είχε δημοσιευθεί στο περιοδικό «ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Χρόνος Δ’ Τεύχος 7, Ιούλιος 1950με τίτλο: «Υπάρχει  Ο υ ρ ά ν ι ο   στην Ελλάδα». 
Το Ουράνιο βρίσκεται εκεί που υπάρχει «γνεύσιος» ή «γνευσιογενής γρανίτης» και αυτός ο Γρανίτης υπάρχει κατά μήκος όλων των βουνών της Ικαρίας. Τα βουνά γυαλίζουν όταν τα κοιτάξει κανείς.
Σχετική εικόνα
Το Ραδόνιο είναι ένα από τα στοιχεία της διασπάσεως του Ουρανίου. Ραδόνιο, αυτό που λέμε Ράδιο, εκλύεται άφθονο στις αλιπηγές (ζεστό θαλασσινό νερό) της Ικαρίας. Άρα όπου Ραδόνιο υπάρχει και Ουράνιο, αλλιώς δεν υφίσταται η διάσπαση του και κατ’ επέκταση δεν θα ίσχυαν τα ιαματικά λουτρά του συγκεκριμένου νησιού.
Κάτω από τους γρανίτινους όγκους και μέσα στα έγκατα της Γης, υπάρχουν, φαίνεται, το Ουράνιο διασπάται σιγά-σιγά, χωρίς να εκρήγνυται σαν ατομική βόμβα σε άλλα στοιχεία και σε Ραδόνιο.
Και το στοιχείο αυτό συναντώντας απλό θαλασσινό νερό που βγαίνει κι αυτό ζεστό από τα έγκατα της ίδιας Γης, το εμπλουτίζει με την αόρατη ακτινοβολία του (με την ραδιενέργεια του) την τόσο πολύτιμη για εμάς τους ανθρώπους, γιατί χάρη σε αυτήν βρίσκουμε την ίαση του σώματος μας (αρθρίτιδες κλπ) όταν κάνουμε ένα μπάνιο στις ιαματικές πηγές.
Πιο συγκεκριμένα, τα ακτινοβόλα σώματα της ομάδας του Ουρανίου διασκορπίζουν ακτίνες ΓΑΜΜΑ. Αυτές ωφελούν (προφανώς) γιατί οι Επιστήμονες εφαρμόζουν την τεχνική της Ακτινοβολίας για διάφορες παθήσεις και τις αρθρίτιδας.
Η ακτινοβολία παύει ή ανακουφίζει από τους φρικτούς πόνους αλλά δεν θεραπεύει.
Μήπως η ζεστή θάλασσα μαζί με την ακτινοβολία του Ουρανίου φέρνουν τα ίδια αποτελέσματα; (έτσι δεν λένε ίσοι είχαν κάποια πάθηση και πήγαν για μπάνια στην Ικαρία και γύρισαν καλά πίσω;)
Υπάρχουν πηγές στην περιοχή Θέρμα – Αγίου Κηρύκου Ικαρίας, υπάρχει η μεγαλύτερη σε ακτινοβολία Ιαματική Πηγή που ονομάζεται «Πηγή της Αρτέμιδος» (εκ αρχαιοτάτων χρόνων!).
Υπάρχουν πηγές με 6-10 μονάδες Ραδίου (Ραδονίου δηλ.), με 30-50, με 90-375 και με 792 MACHE!!! Η Πηγή του«Παμφίλη» π.χ. στα Θέρμα έχει 78-86 μονάδες Ραδίου, του «Απόλλωνος» έχει 368-405 και της«Αρτέμιδος» 792, η καλύτερη πηγή όλου του κόσμου (γιατρεύει μέχρι και καρκίνους λέγεται από μαρτυρίες ντόπιων). 
Οι πηγές που έχω αναφέρει, δεν αφορούν πηγές ποταμών αλλά πηγές μέσα στη θάλασσα και γύρω γύρω του κλείνουν με πέτρες και βράχια.
Αν κάποιος μπει μέσα στην θάλασσα, θα δει στα 10 μέτρα από την ακτή, μέσα στον βυθό σχισμένες χρυσές πέτρες (λόγω του Ουρανίου) και τα ίδια τα έγκατα της Γης να αναβλύζει Ραδόνιο που ανακατεύεται με το θαλασσινό ζεστό νερό, αγνώστου προελεύσεως σε ραδιενέργεια, διότι δεν έχουν γίνει μετρήσεις τα τελευταία χρόνια (τουλάχιστον 40-60).
Υπάρχει μια πολύ παλαιά περιγραφή για τα λουτρά (πηγές) της Ικαρίας και σας παραπέμπω να διαβάσετε Βαυαρό (γιατρός και χημικός του Βασιλέως Όθωνος, Ξαβέριο Λάνδερερ) που ασχολήθηκε με την πηγή «Σπηλιά» στα Θέρμα Ικαρίας. 
 
Υπάρχουν αναφορές από τον Κώστα Κτενά (Ακαδημαϊκός – Καθηγητής Ορυκτολογίας) το 1925, που στην ουσία έγινε και η πρώτη αναφορά για το Ουράνιο στην ευρύτερη περιοχή της Ικαρίας.
Μια εξαιρετική ανακάλυψη έγινε από τον κ. Πετρέση αλλά έμεινε άγνωστη για χρόνια. Άρχισε ο Β’ Παγκόσμιος πόλεμος και η μεγάλη περιπέτεια της Ελλάδος.
Ποιος θα έδινε τότε σημασία στις Ραδιούχες πηγές της Ικαρίας. Όταν ήρθε η Ούνρα στην Ελλάδα, αντιπρόσωποι της πήγαν στην Ικαρία και ζήτησαν να πληροφορηθούν για το τι παράγει η Ικαρία.
Κάποιος με το όνομα Μαλαχίας, θυμήθηκε για το Ράδιο και το Ουράνιο που είχε ανακαλύψει ο κ. Πετρέσης και τους το είπε. Ήρθαν Αμερικάνοι υδρολόγοι – ραδιολόγοι, έκαναν μετρήσεις και έμειναν έκπληκτοι από τα αποτελέσματα.
Είχαν όλη την καλή διάθεση να ξοδέψουν εκατ. Δολλάρια για την μεταμόρφωση του ξερονησιού σε μια Λουτρόπολη, όμως οι αρμόδιοι τότε για την εκχώρηση του δικαιώματος εκμεταλλεύσεως των ραδιοπηγών της Ικαρίας ήταν το Ελληνικό Κράτος. (μου φαίνεται ότι ο Θεμιστοκλής Σοφούλης ήταν ο τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδας).
Αποτέλεσμα εικόνας για Θεμιστοκλής Σοφούλης
Η δουλειά δεν έγινε δεν άφησε η τότε Κυβέρνηση για λόγους που θα βρείτε στο βιβλίο
«Η ΒΑΡΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» του Δημήτρη Μπάτση έτος εκδόσεως 1947 Εκδοτικού Οίκου «ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Α.Ε.». 
 
Σχετική εικόνα
 
Εκεί θα βρείτε την συνομωσία κατά της Ελλάδα από όλους τους τότε Πολιτικούς (της Ελλάδας) και γιατί δεν άφησαν το Ουράνιο, τον Χρυσό, τα πετρέλαια να τα εκμεταλλευθούν. Εκ των έσω η καταστροφή…
Σχετική εικόνα
Γυρίζει μια φήμη στο διαδίκτυο πώς υπάρχει Μυστική έκθεση για Πυρηνικό εργοστάσιο στην Ελλάδα (;). Ας διαψεύσει η Κυβέρνηση αυτή την είδηση.
Οι Έλληνες του εξωτερικού κάτι ετοιμάζουν στην Ικαρία. Κάποιοι κάποτε τους είχαν χαρίσει το δικαίωμα εκμετάλλευσης των πηγών της Ικαρίας λόγω το ότι, το 1912 εξεργέθηκαν ενάντια στους Οθωμανούς και έτσι επήλθε η Ανεξαρτησία και Ελευθερία της Ικαρίας το 1912 με το περίφημο από τον Βενιζέλο: «ΘΑΡΣΕΙΝ ΧΡΗ»!
Η Ικαρία εμφανίζει μεγάλες Γεωλογικές και Γεωμορφικές ιδιαιτερότητες. Επιπλέον διαθέτει μια απαράμιλλη ορυκτολογική ποικιλία στα Πανεπιστημιακά εγχειρίδια. Η Ικαρία αναφέρεται σχεδόν πάντα στις περιοχές που διαθέτουν το τάδε, ή το τάδε ορυκτό ή μετάλλευμα.
ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΡΑΝΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΟΥ ΒΡΗΚΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)
Οι έρευνες του ΙΓΜΕ έδειξαν ότι στο υπέδαφος της Β. Ελλάδας υπάρχουν πάνω από 10.000 τόνοι σε δυνητικά κοιτάσματα Ουρανίου. Το Ουράνιο που υπάρχει στη χώρα μας, μας εξασφαλίζει ενεργειακή αυτονομία σε περιπτώσεις κρίσεων όπως η σημερινή κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα. 
 
Έχουμε τουλάχιστον 1.525 τόννους ορυκτού Ουρανίου στην Ελλάδα! 
Ο κ. Φαίδων Περγάμαλης (Διευθυντής Ενεργειακών Πρώτων Υλών του ΙΓΜΕ) είχε πεί:
«Οι έρευνες Ουρανίου στην Ελλάδα, θα έπρεπε να συνεχίζονται και όχι να έχουν πέσει σε καταστολή και σε καθεστώς αδράνειας, όπως συμβαίνει από το 1995.» (Εποχή …ΠΑΣΟΚ βεβαίως – βεβαίως…)
Ένα σενάριο θα μπορούσε να είναι το εξής: Να εξάγουμε το κίτρινο συμπύκνωμα του Ουρανίου και ως αντάλλαγμα να εισάγουμε ηλεκτρική ενέργεια.
Από αυτό το σημείο και έπειτα το κίτρινο συμπύκνωμα Ουρανίου, δέχεται ισοτοπικό εμπλουτισμό, ο οποίος μπορεί να γίνει μόνο σε μεγάλες πυρηνικές δυνάμεις όπως είναι η Γαλλία ή Ρωσία.
Πολύτιμα μεταλλεύματα.
Επίσης κάτι σημαντικό, στα δικά μας κοιτάσματα υπάρχει Θόριο, το στοιχείο που χρησιμοποιούν ως καύσιμο πυρηνικοί αντιδραστήρες τελευταίας τεχνολογίας.
Τα βεβαιωμένα κοιτάσματα στην Β. Ελλάδα επαρκούν για 20 έτη αυτόνομης λειτουργίας πυρηνικού αντιδραστήρα με δυνατότητα παραγωγής 1.000MW ημερησίως (λένε οι ειδικοί).
Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι όπου υπάρχει ένδειξη κοιτάσματος Ουρανίου, να αρχίσουν άμεσα έρευνες για τον εντοπισμό και την εκμετάλλευση του. Η Ελληνική Κυβέρνηση οφείλει να γνωρίζει τα τελευταία αποτελέσματα των ερευνών για τα αποθέματα της χώρας μας σε Ουράνιο, ώστε να μπορεί να λαμβάνει και τις σωστές αποφάσεις σε επίπεδο Ενεργειακής Στρατηγικής (εκτός αν είναι όλοι βαλτοί και δεν ενδιαφέρεται κανείς για αυτό τον τόπο).
Ο GEORGE SOROS, Η ΕΤΑΙΡΙΑ TVX GOLD ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ
Ουρανιούχα μεταλλεύματα έχουν εντοπιστεί στη Μακεδονία και στη Θράκη.
Το τεύχος της 28ης Απριλίου 1999 της εφημερίδας «ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ» είχε τίτλο: «Θησαυροφυλάκιο η Βόρεια Ελλάδα» και αναφέρονταν σε αυτό ακριβώς το θέμα.
Η εταιρία του George Soros, TVX Gold Hellas, ανακάλυψε Ουράνιο (εκτός από χρυσό) και έτσι ξεκινάει από το 1995 μια περίεργη «υποβάθμιση» της χώρας. (Δείτε για το κοίτασμα των «Σκουρίων» http://www.afipnisis.gr/agora/viewtopic.php?f=24&p=9385#p9385)
Το 1999 πραγματοποιήθηκε στην Όλυνθο Χαλκιδικής, διημερίδα από τον τότε Υφυπουργό και «Χαλκιδικάρχη» Χρήστο Πάχτα και τον Νομάρχη Βασίλη Βασιλάκη με το θέμα:
«Υδατικοί Πόροι της Β. Χαλκιδικής»
Βλ. εδώ: afipnisis.gr 
Εισηγητής της πλειονότητας των τοποθετήσεων ήταν ο καθηγητής του Α.Π.Θ. κ. Διαμαντής Καραμούζης. Για πρώτη φορά τότε, ο κ. Καραμούζης ανακοίνωσε την πρόθεση της τότε Κυβέρνησης να χρηματοδοτηθεί μελέτη για την κατασκευή φράγματος στη θέση «Πετρένια» του Γοματίου.
Την ίδια εποχή η εταιρία TVX Hellas (όχι TVXS .. χε χε .. ) προωθούσε παράλληλα με την «μεγαλύτερη ξένη επένδυση τα τελευταία 50 χρόνια στην Ελλάδα» όπως προσφυώς και ο κ. Πάχτας βάπτισε τη Μεταλλουργία Χρυσού της Ολυμπιάδας και το νέο μεγάλο Project:
«Το πρόγραμμα ΣΚΟΥΡΙΕΣ» για την εξόρυξη 150 εκατ. τόνων μεταλλεύματος, από το «παγκοσμίου κλάσεως κοίτασμα» (world class Project) στη Θέση Σκουριές του όρους Κάκαβος της Β.Α. Χαλκιδικής.
Το κοίτασμα αυτό ήταν ο βασικός λόγος αγοράς των Μεταλλείων Κασσάνδρας από την TVX GOLD Hellas την εταιρία του George Soros.
Ληστεύουν ασύστολα τους Έλληνες πολίτες και με το γάντι.. πρέπει έχουν χαρτιά εξόρυξης από την Ελληνική Κυβέρνηση εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια αλλιώς είναι παράνομη και καταχρηστική η ενέργεια αυτή.
Παράνομη εξόρυξη Ουρανίου και χρυσού από την εν λόγω εταιρία και εμείς απλά λέμε ότι έχουμε Ουράνιο στην Ελλάδα (βλ. Χαρδαβέλλα) πώς να το εξορύξουμε.
Συμβαίνει ήδη.
Βλέπετε εφημερίδα «ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ» 23/02/1996.. τότε Κυβέρνηση Σημίτη.
Oυράνιο στην Ικαρία ;;; Μετά τα άπειρα άρθρα για πετρέλαιο, πολύτιμα και βαρέα μέταλλα, ραδιενεργά στην Μακεδονία -Χαλκιδική, διαβάστε παρακάτω μια είδηση που προϋποθέτει την ύπαρξη ενεργά ραδιενεργών μετάλλων στην Ικαρία. Μετά από όλα αυτά είναι πεντακάθαρο γιατί οι έσω και οι έξω «γείτονες» -ΝΑΤΟ, προσπαθούν να ξεριζώσουν το Αιγαίο από τον ελληνισμό. «Κίνδυνος για περιβαντολογική μόλυνση» Έρχεται περιβαντολογική μόλυνση από ραδιενεργό ουράνιο μετά από εκσκαφές που πρόκειται να γίνουν στης ράχες Ικαρίας στο πρότυπο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο της ΔΕΗ!! Θα εξορύξουν 250.000 κυβικά μπάζα και λογω της ελλιπούς μελέτης που έχουν κάνει ,τα μπάζα αυτά θα τα πετάξουν στην θάλασσα λέγοντας εκ των υστέρων ότι η μεταφορά των μπαζών είναι οικονομικά ασύμφορη! Σε λίγο καιρό θα έχουν μετατρέψει την περιοχή σε ένα μικρό »ορυχείο ουρανίου» και με τους κατοίκους της βορειοδυτικής Ικαρίας να είναι εκτεθειμένοι στην ραδιενεργή σκόνη που αιωρείται στην περιοχή από τις δραστηριότητες των φορτηγών και των λοιπών μηχανημάτων οι εργασίες εκτελούνται σχεδόν στα όρια της περιοχής NATURA, τόπος για τα μεταναστευτικά πουλιά που διασχίζουν το αιγαίο πέλαγος. Τα μπάζα αυτά ονομάζονται και απόβλητα μιας και τα πετρώματα της Ικαρίας είναι επικινδύνως ραδιενεργά μετά και από παλαιότερες μετρήσεις του εθνικού κέντρου ερευνών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». Σίγουρα δεν πρόκειται για ορυχείο ουρανίου αλλά οι συνθήκες εργασίας των εργατών χωρίς μέτρα προστασίας και οι κάτοικοι να κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου ανυπεράσπιστοι, τότε μάλλον θα αρχίζουν να ξυπνάνε με τα πιο άγρια και εφιαλτικά σενάρια!!» Πηγή (το μόνο blog που μπορεσα να βρω αναφορά για Ουράνιο στην Ικαρία): http://ellinikoistologio.blogspot.com/2010/04/o.html ————————————————————– ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ: ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΥΡΑΝΙΟ U-238 Copy and WIN : http://ow.ly/KNICZ

Copy and WIN : http://ow.ly/KNICZ

Oυράνιο στην Ικαρία ;;; Copy and WIN : http://ow.ly/KNICZ

Copy and WIN : http://ow.ly/KNICZ

Oυράνιο στην Ικαρία ;;; 
Μετά τα άπειρα άρθρα για πετρέλαιο, πολύτιμα και βαρέα μέταλλα, ραδιενεργά στην Μακεδονία -Χαλκιδική, διαβάστε παρακάτω μια είδηση που προϋποθέτει την ύπαρξη ενεργά ραδιενεργών μετάλλων στην Ικαρία.
Μετά από όλα αυτά είναι πεντακάθαρο γιατί οι έσω και οι έξω «γείτονες» -ΝΑΤΟ, προσπαθούν να ξεριζώσουν το Αιγαίο από τον ελληνισμό.
«Κίνδυνος για περιβαντολογική μόλυνση». Έρχεται περιβαντολογική μόλυνση από ραδιενεργό ουράνιο μετά από εκσκαφές που πρόκειται να γίνουν στης ράχες Ικαρίας στο πρότυπο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο της ΔΕΗ!!
Θα εξορύξουν 250.000 κυβικά μπάζα και λογω της ελλιπούς μελέτης που έχουν κάνει, τα μπάζα αυτά θα τα πετάξουν στην θάλασσα λέγοντας εκ των υστέρων ότι η μεταφορά των μπαζών είναι οικονομικά ασύμφορη!
Σε λίγο καιρό θα έχουν μετατρέψει την περιοχή σε ένα μικρό »ορυχείο ουρανίου» και με τους κατοίκους της βορειοδυτικής Ικαρίας να είναι εκτεθειμένοι στην ραδιενεργή σκόνη που αιωρείται στην περιοχή από τις δραστηριότητες των φορτηγών και των λοιπών μηχανημάτων οι εργασίες εκτελούνται σχεδόν στα όρια της περιοχής NATURA, τόπος για τα μεταναστευτικά πουλιά που διασχίζουν το αιγαίο πέλαγος.
Τα μπάζα αυτά ονομάζονται και απόβλητα μιας και τα πετρώματα της Ικαρίας είναι επικινδύνως ραδιενεργά μετά και από παλαιότερες μετρήσεις του εθνικού κέντρου ερευνών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».
Σίγουρα δεν πρόκειται για ορυχείο ουρανίου αλλά οι συνθήκες εργασίας των εργατών χωρίς μέτρα προστασίας και οι κάτοικοι να κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου ανυπεράσπιστοι, τότε μάλλον θα αρχίζουν να ξυπνάνε με τα πιο άγρια και εφιαλτικά σενάρια!!»
—————————————————————-
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ: ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΥΡΑΝΙΟ U-238

via ΙΚΑΡΙΑ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΙΟ | Η ΜΟΝΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Σχολιάστε

by | 11/10/2018 · 6:17 ΜΜ