Author Archives: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΛΛΑΡΙΟΣ

Η ζωή μας: Δρόμος πτώσεων και αναστάσεων

Όλοι οι άνθρωποι, άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο, διακατεχόμαστε από πάθη. Μερικά πάθη είναι φανερά και άλλα κρυφά. Συνήθως κατακρίνονται πολύ αυστηρά οι άνθρωποι που πέφτουν σε κάποιο φανερό πάθος ενώ μπορεί το κρυφό πάθος των κατηγόρων τους να είναι μεγαλύτερο.Γι’ αυτό «μη κρίνουμε κατ’ όψιν», μην κρίνουμε δηλαδή τους άλλους απ’ αυτό που φαίνονται. Διότι μπορεί κάποιος να πράττει κάποια αμαρτία φανερά αλλά να έχει μετάνοια κρυφή, αλλά και το αντίθετο, μπορεί κάποιος να φαίνεται ευσεβής και ηθικός ενώ στα κρυφά να πέφτει σε μεγάλα αμαρτήματα. Συνέχεια

Advertisements

Σχολιάστε

Filed under ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Ο χρόνος μου είναι λίγος για να συζητώ για τους τίτλους… Θέλω την ουσία!

Πέρασαν τα χρόνια και δεν ανέχομαι πια….

 «Μέτρησα τα χρόνια μου και συνειδητοποίησα, ότι μου υπολείπεται λιγότερος χρόνος ζωής απ’ ότι έχω ζήσει έως τώρα…

Αισθάνομαι όπως αυτό το παιδάκι που κέρδισε μια σακούλα καραμέλες: τις πρώτες τις καταβρόχθισε με λαιμαργία αλλά όταν παρατήρησε ότι του απέμεναν λίγες, άρχισε να τις γεύεται με βαθιά απόλαυση.
Δεν έχω πια χρόνο για ατέρμονες συγκεντρώσεις όπου συζητούνται, καταστατικά, νόρμες, διαδικασίες και εσωτερικοί κανονισμοί, γνωρίζοντας ότι δε θα καταλήξει κανείς πουθενά.
Δεν έχω πια χρόνο για να ανέχομαι παράλογους ανθρώπους που παρά τη χρονολογική τους ηλικία, δεν έχουν μεγαλώσει.
Δεν έχω πια χρόνο για να λογομαχώ με μετριότητες. Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Πρέπει να βοηθήσουμε με την προσευχή τον κόσμο όλο, να μην κάνη ο διάβολος ό,τι θέλει.

Μην ξεχνάτε ότι παίρνουμε δύσκολους καιρούς και χρειάζεται πολλή προσευχή. Να θυμάστε την μεγάλη ανάγκη που έχει ο κόσμος σήμερα και την μεγάλη απαίτηση που έχει ο Θεός από μας για προσευχή. Να εύχεστε για την γενική εξωφρενική κατάσταση όλου του κόσμου, να λυπηθεί ο Χριστός τα πλάσματά Του, γιατί βαδίζουν στην καταστροφή. Να επέμβει θεϊκά στην εξωφρενική εποχή που ζούμε, γιατί ο κόσμος οδηγείται στην σύγχυση, στην τρέλα και στο αδιέξοδο. Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Ευγνωμοσύνη προς τους ήρωες

Είναι εύγνωμοσύνη πρός τόν Κύριο ή διά νόμου κατάργηση τής άργίας τής ιερής ήμέρας τής λατρείας τοϋ Κυρίου; Είναι εύγνωμοσύνη πρός τόν Κύριο ή ύποτίμηση τού μαθήματος τών Θρησκευτικών και ή στέρηση άπό τή νέα γενιά τών ‘Ελλή­νων τής δυνατότητος νά γνωρίσουν καλά τήν ‘Ορθόδοξη Πίστη μας, πού ένέπνεε τούς ήρωες τοϋ ’21; Είναι εύγνωμοσύνη πρός τόν ‘Ελευθερωτή τής ‘Ελλάδος Κύ­ριο τά Νομοσχέδια γιά τήν καταρράκωση τοϋ ιερού θεσμοϋ τής οικογένειας, πού είναι έντελώς άντίθετα άπό τόν άγιο και άλάθητο Νόμο Του; Δέν είναι άχαριστία πρός τόν Ελευθε­ρωτή μας Κύριο ή άθέτηση τοϋ Τάματος τών ήρώων τοϋ ’21…….

Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟ ΠΥΡΓΟ ΤΗΣ ΒΑΒΕΛ

Η σύγχρονη Ευρώπη αποτελεί τον νέο πύργο της Βαβέλ. Εκείνος ο πρώτος πύργος της Βαβέλ τον οποίον οι άνθρωποι έχτισαν με τούβλα, ήταν σημάδι και πρόδρομος του μεγαλύτερου πύργου της Βαβυλώνας, που είναι η σύγχρονη Ευρώπη. Πώς προέκυψε αυτό ; Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ

Μὲ δάκρυα πικρὰ καὶ μετάνοια οἱ Πρωτόπλαστοι ἀντιμετώπισαν τὸν πόνο καὶ τὴ λύπη ἐξαιτίας τῆς πτώσεως καὶ τῆς ἐκπτώσεως ἐκ τοῦ Παραδείσου κρατώντας τὴν ἐλπίδα τῆς ἐπαγγελίας, δηλαδὴ τῆς ἐπικείμενης συντριβῆς τοῦ ἀρχεκάκου δαίμονος ποὺ τοὺς ξεγέλασε καὶ τῆς ἐν καιρῷ ἀναγεννήσεως τοῦ πεπτωκότος ἀνθρώπου διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ὁ μετὰ ἀπὸ αὐτοὺς Πατριάρχης Ἀβραὰμ καὶ ἡ Σάρρα ἡ γυναίκα του ἐδέχθησαν μὲ πίστη καὶ ὑπομονὴ τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ ποὺ τοὺς καλοῦσε νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἐκ τῆς συγγενείας των καὶ νὰ ὁδηγηθοῦν μετανάστες σὲ ξένη γῆ, τὴν ὁποία τοὺς ὑπέδειξε ὁ Τριαδικὸς Θεός, τὸν ὁποῖον Θεὸν ἀξιώθηκαν νὰ φιλοξενήσουν ἐξαιτίας τῆς ὑπακοῆς. Ἐκεῖ ἄκουσεὁ Ἀβραὰμ ὅτι ἐκ τοῦ σπέρματός του καὶ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ ἐνευλογηθήσονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς[1] καὶ ἔλαβε πολύτιμο δῶρο τὸν Ἰσαάκ. Ἐπίσης, γνωρίζουμε, ὅτι δάκρυα ἔρρεαν ἡμέραν καὶ νύκτα ἀπὸ τὰ μάτια τοῦ Προφητάνακτος Δαυΐδ, καὶ τοιουτοτρόπως ἀντιμετώπιζε τὸν πόνο καὶ τὴ λύπη ποὺ εἶχαν καταλάβει τὴν ψυχή του, ἐξαιτίας τῆς διπλῆς ἁμαρτίας στὴν ὁποία εἶχε ὑποπέσει: «Ἐκοπίασα ἐν τῷ στεναγμῷ μου, λούσω καθ’ ἑκάστην νύκτα τὴν κλίνην μου, ἐν δάκρυσί μου τὴν στρωμνήν μου βρέξω.» (Ψαλμ. στ΄). Μεγάλη ἡ μετάνοια!!! Ὁ Δαυΐδ ἔλαβε τὴν εὐλογία ἀπὸ τὸν Θεό, νὰ ὀνομάζεται ὁ Χριστὸς κατὰ τὴν ἀνθρωπίνη φύση Υἱὸς Δαυΐδ.[2] Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Γιατί η Ευρώπη (και όχι μόνο) περιέπεσε σε αδιέξοδα;

http://2.bp.blogspot.com/-LSRv7zBt1UI/UfDVSYmtV0I/AAAAAAAAXyM/8KqpaN-3ftY/s1600/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82+%CE%99%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82+%CE%A0%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CF%84%CF%83+%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82.jpg

Γιατί ἡ Εὐρώπη περιέπεσε στις μέρες μας σέ τόσα δεινά, σέ τόσα ἀδιέξοδα; Εἶναι ἐπειδή ἀπέρριψε τόν Χριστό, ἀπέρριψε τό ἱερό Του Εὐαγγέλιο. Ἀπέρριψε τό ἀνίκητο ὅπλο Ἐκείνου: τήν προσευχή και τήν νηστεία. Τά ἀπέρριψε καί ζητᾶ νά λύσει ὅλα της τά προβλήματα χωρίς τόν Χριστό. Καί μάλιστα, ὄχι μονο χωρίς τόν Χριστό μά καί ἀντίθετα ἀπό τόν Χριστό (δηλαδή μέ τόν Διάβολο). Μά ὅποιος μάχεται τόν Χριστό καί Θεό, ἐκεῖνος γίνεται σύντροφος τῶν δαιμόνων.
Καί τί εἶναι αὐτό πού ἀπομένει ἀπό αὐτό τόν ἄνθρωπο μέσα σέ ἕνα τέτοιο πόλεμο;
Πτῶμα! Μονάχα πτῶμα!
Ποιό τό ὄφελος ἀπό τό ὅτι ἡ Εὐρώπη, ἡ Ἀμερική καί ὅλες οἱ ἤπειροι τρέχουν νά κατακτήσουν τόν κόσμο, τό σύμπαν, τήν Σελήνη, τόν Ἄρη καί τ’ ἀστέρια; Τί θά ὠφελήσει τόν ἄνθρωπο ἄν ἀποκτήσει τόν κόσμο ὅλο καί βλάψει τήν ψυχή του, ἄν χάσει τήν ψυχή του; Ἀπό ποιόν θέλετε ὦ ἄνθρωποι νά κατακτήσετε τήν Σελήνη; Ἀπό ποιόν νά πάρετε τά ἄστρα; Ἀπό τόν Κύριο ὁ Ὁποῖος τά ἔχει σπέιρει σάν  ἄλλα ἄνθη στήν ἀτέλεωτη ἀπεραντοσύνη;Πόσο ἐλεεινός εἶνα ὁ εὐρωπαῖος ἄνθρωπος ὅταν ἐκστρατεύει κατά τοῦ οὐρανοῦ σάν νά πρόκειται γιά τόν ἐχθρό του!
Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς

Ἡμερολόγιο 2012

Ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη»

Σχολιάστε

Filed under ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Η ζωή στο σπίτι την Μεγάλη Τεσσαρακοστή (Οσίου Θεοφάνους του Εγκλείστου)

Σχολιάστε

Filed under ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΩΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Μεγάλος φόβος, αδελφοί, θα μας κυριεύσει την ώρα του θανά­του, όταν η ψυχή χωρίζεται από το σώμα με φόβο και οδύνες. Διότι την ώρα του χωρισμού στέκονται μπροστά στην ψυχή τα έργα της, όσα έκανε τη νύχτα και τη μέρα, καλά και κακά, και οι Άγγελοι σπεύδουν βιαστικά να την βγάλουν έξω από το σώμα˙ αλλά η ψυχή παρατηρώντας τα έργα της δειλιάζει να βγει.
Η ψυχή μάλιστα του αμαρτωλού με φόβο χωρίζεται από το σώμα και με τρόμο αναχωρεί για να παρουσιασθεί στον αθάνατο Βασιλιά˙ και καθώς αναγκάζεται να βγει από το σώμα, βλέποντας τα έργα της, λέει σ’ αυτά με φόβο˙ «Δώστε μου προθεσμία μια ώρα, να βγω». Απαντούν σ’ αυτή τα έργα της· «Εσύ μας έκανες· γι’ αυτό ας πάμε εμείς στον Θεό μαζί μ’ εσένα». Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Το αμάρτημα του Αδάμ

 Όταν ο άνθρωπος ζει μονάχα για τον εαυτό του και δια του εαυτού του, όταν δηλαδή δεν χρειάζεται τίποτε από τον θεό, τότε δεν είναι άνθρωπος. Ο γνήσιος ουμανισμός ή ανθρωπισμός, είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα γιατί αποτελεί την πλήρη απόρριψη του Θεού και όλων όσων προέρχονται από Θεού. Το αμάρτημα του Αδάμ δεν συνίσταται στην διάπραξη κάποιου εγκλήματος αλλά στην επιθυμία και κίνηση προς την αποδέσμευση του ανθρώπου από τον Θεό, δηλαδή στον ουμανισμό. Δεν μπορεί το πνεύμα του ανθρώπου να υπάρχει και να ενεργεί αφ΄ εαυτού. Του είναι απαραίτητη η συνεχής άρδευση εξ ουρανού, εκ του Πνεύματος του Θεού. Ο Αδάμ, με την παρακοή του, έπαψε να δέχεται αυτή την πληρότητα από το Πνεύμα του Θεού, γι΄ αυτό και ένιωσε τη γύμνια του. Με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος επάνω στους Αποστόλους, ανανεώθηκε αυτή η πλήρωση και επεκτείνεται διαρκώς μέσα στην Εκκλησία. Το πνεύμα του ανθρώπου είναι αφ΄ εαυτού σαν ένας κενός δοκιμαστικός σωλήνας, ο οποίος πρέπει να πληρωθεί με το Πνεύμα του Θεού για να είναι ακέραιος και πλήρης. Δεν υπάρχει πλήρης ανθρώπινη σκέψη. Ο άνθρωπος σκέπτεται είτε εν Θεώ είτε, εν διαβόλω. Αυτό φανερώνει και ο Ντοστογιέφσκι στον Ιβάν Καραμαζώφ ο οποίος χτυπά τον διάβολο με το μελανοδοχείο επειδή εκείνος τον βεβαιώνει πως του έχει ψιθυρίσει κάποιαν ιδέα.
ΠΗΓΗ : ΑΒΒΑ ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ ΠΟΠΟΒΙΤΣ,
ΣΥΝΤΟΜΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΣΟΦΕΣ ΔΙΔΑΧΕΣ,
εκδ. «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΥΨΕΛΗ», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, σελ. 21 κ.ε.

Σχολιάστε

Filed under ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Νηστεία: Τι σημαίνει «Άλειψαί σου την κεφαλήν και το πρόσωπον σου νίψαι».

Τι σημαίνουν τα λόγια του Κυρίου: «αλειψαί σου την κεφαλήν και το πρόσωπον σου νίψαι».

Και συνεχίζει ό Κύριος: «Όταν δέ νηστεύητε, μη γίνεσθε ώσπερ οι ύποκριταί σκυθρωποί- άφανίζουσι γάρ τα πρόσωπα αυτών όπως φανώσι τοις άνθρώποις νηστεύοντες’ αμήν λέγω υμίν ότι άπέχουσι τον μισθόν αυτών» (Ματθ. στ’16).Οταν νηστεύετε δεν πρέπει να φαίνεστε σκυθρωποί και κατηφείς, όπως οι υποκριτές. Αυτοί αλλοιώνουν το πρόσωπο τους για να φαίνεται μαραμένο, ώστε να δείξουν στους ανθρώπους πώς νηστεύουν. Αυτοί ότι μισθό είχαν να πάρουν, τον πήραν ήδη. Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Σάν νά ἀπευθύνεται σέ ἐμᾶς τώρα! Μᾶς θυμίζει κάτι;…

Μηνύματα στόν λαό
Ἁγίου Νικολάου Ἀχρίδος (+1956)
Προσβάλαμε τόν Παντοδύναμο Θεό καί τιμωρηθήκαμε, γιά νά ἐξαγνιστοῦμε.
Κηλιδώσαμε τίς ψυχές μας μέ κάθε εἴδους ἁμαρτία καί ξεπλυθήκαμε μέ αἷμα καί μέ δάκρυα.
Ποδοπατήσαμε κάθε τι πού ἦταν ἱερό γιά τούς προγόνους μας καί γι’ αὐτό στή συνέχεια ποδοπατηθήκαμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι.
Δημιουργήσαμε σχολεῖα χωρίς πίστη στόν Θεό, εἴχαμε πολιτική χωρίς τιμιότητα, στρατό χωρίς πατριωτισμό, κυβερνῆτες πού δέν εἶχαν τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι ἐπῆλθε ἡ κατστροφή τῶν σχολείων, τῆς πολιτικῆς καί τοῦ ἴδιου τοῦ κράτους. Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under Χωρίς κατηγορία

ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΥ

ΤΡΙΩΔΙΟ

ΑΛΗΘΙΝΗ ΚΑΙ ΨΕΥΤΙΚΗ ΧΑΡΑ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ  π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

Λεγόμαστε, ἀγαπητοί μου, Χριστιανοὶ ὀρ­θό­δοξοι. Ὁ μεγάλος αὐτὸς τίτλος ἐπιβεβαιώ­νεται ἆραγε ἀπὸ τὴ ζωή μας, ἢ μένει μόνο ἕνας τύπος γραμμένος στὴν ταυτότητα;
Ἐνῷ ὁ Θεὸς μᾶς θέλει ἀγγέλους, τὰ ἔργα μας μαρτυροῦν ὅτι οὔτε Χριστιανοὶ οὔτε κἂν ἄνθρωποι λογικοὶ εἴμαστε. Κατεβήκαμε ἀκόμη πιὸ κάτω· σ᾽ ἐμᾶς ἁρμόζει ἐκεῖνο ποὺ εἶπε ὁ Δαυΐδ, «Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε, πα­ρασυν­εβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώ­θη αὐτοῖς» (Ψαλμ. 48,13,21). Γίναμε σὰν τὰ ζῷα καὶ χειρότερα. Αὐτὸ δείχνουν τὰ ὅσα λέγον­ται καὶ γίνονται, ἰδίως τὶς ἡμέρες αὐτές. Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under Χωρίς κατηγορία

‘Αγχος και πνευματική ζωή!

 

Η βασιλεία του Θεού έχει πόρτα χαμηλή.
Για να μπεις πρέπει ή να είσαι παιδί ή να σκύψεις.
Άγιος Αυγουστίνος
Ένα ψυχωφελές απόσπασμα για την καθημερινή μας ζωή θα διαβάσουμε αγαπητοί αναγνώστες, από την ομιλία του πατρός Αντωνίου Στυλιανάκη στην επιστημονική διημερίδα «Ο Ορθόδοξος Χριστιανός στην εποχή του άγχους» του τομέως Επιστημόνων του παραρτήματος Θεσσαλονίκης.
Μπορεί η ίδια η πνευματική ζωή να δημιουργήσει με κάποιο τρόπο άγχος σε έναν άνθρωπο;
Ναι, όταν προσπαθεί να συνδυάσει τα κοσμικά με τα πνευματικά! Ας ακούσουμε τι λέει ο γέροντας Παΐσιος:
«Όσο μπορείτε στις δουλειές σας καρδιά να μη δίνετε. Χέρια, μυαλό να δίνετε. Καρδιά να μη δίνετε σε χαμένα, σε άχρηστα πράγματα. Γιατί μετά πώς θα σκιρτήσει η καρδιά για το Χριστό; Όταν η καρδιά είναι στο Χριστό τότε αγιάζονται και οι δουλειές, υπάρχει και η εσωτερική ψυχική ξεκούραση συνέχεια και νιώθει κανείς την πραγματική χαρά. Να αξιοποιείτε την καρδιά σας, να μην τη σπαταλάτε.» (Γέροντος Παϊσίου Λόγοι Α΄ σ.191) Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under Χωρίς κατηγορία

«Ἡ ψευτοπαιδεία τους δημιουργεῖ μόνον ἀνθρωπίσκους»

Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς«Ἀνθρωπιστικὴ καὶ Θεανθρωπίνη Παιδεία»,
ἐν «Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καὶ Οἰκουμενισμός»ἐκδ. «Ὀρθ. Κυψέλη»,Θεσσαλονίκη 1974, σελ. 193· 199 Ἠλ. στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

Εἰσ. Σημ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Τὰ κατωτέρω ΠΡΟΦΗΤΙΚΑ ἔχουν γραφεῖ ἤδη πρὸ πεντηκονταετίας. Σήμερα κατανοοῦνται πλήρως. Παντοῦ ἀνθρωπίσκοι. Παραγωγὴ «κλασμάτων ἀνθρώπων»!

 Τὴν Παιδείαν ἄνευ ἁγιότητος, δηλαδὴ τὴν παιδείαν ἄνευ τοῦ ἁγιασμοῦ διὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ ἄνευ τῆς τελειοποιήσεως καὶ ὁλοκληρώσεως τοῦ ἀνθρώπου διὰ τοῦ Θεανθρώπου, τὴν ἄθεον παιδείαν ἐπενόησεν ἡ Εὑρώπη εἰς τὴν ἀνθρωπιστικὴν εἰδωλολατρίαν της. Εἶναι ἀδιάφορον ἐὰν ἡ εἰδωλολατρία αὐτὴ ἐκδηλοῦται εἰς τὴν θεοποίησιν τοῦ πάπα ἢ εἰς τὴν θεοποίησιν τῆς κουλτούρας, τῆς ἐπιστήμης, τῆς πολιτικῆς, τῆς μόδας. Παντοῦ ἡ κυρία ἐπιδίωξις εἶναι νὰ ὀργανωθῇ καὶ ὁ ἄνθρωπος καὶ ἡ κοινωνία καὶ ὁ κόσμος ἄνευ τοῦ Θεοῦ, ἄνευ τοῦ Χριστοῦ. Τοῦτο ἰσχύει καὶ διὰ τὴν παιδείαν. Καὶ ἐκεῖ ἠ κυρία ἐπιδίωξις εἶναι νὰ φωτισθῆ ὁ ἄνθρωπος καὶ ἡ ἀνθρωπότης χωρὶς Χριστὸν τὸν Θεόν.

[…] Δὲν βλέπετε ὅτι ἡ εὐρωπαϊκὴ ἀνθρωπιστικὴ παιδεία ἔχει δημιουργήσει μόνονἀνθρωπίσκους καὶ μὲ αὐτοὺς ἔχει κατοικήσει τὴν Εὐρώπην;

[…] Παντοῦ εὑρίσκεις ὑπανάπτυκτον ἄνθρωπον, κλάσματα καὶ ἀποκόμματα ἀνθρώπου·οὐδαμοῦ θὰ εὕρῃς σῷον καὶ ὁλόκληρον ἄνθρωπον!

 http://christianvivliografia.wordpress.com

Σχολιάστε

Filed under Χωρίς κατηγορία

Περί τῆς Ἀργίας τῆς Κυριακῆς

 
(Ἀποκάλυψις Ἀββᾶ ΜΑΚΑΡΙΟΥ)
Λέγει ὁ γέρων: “ Εἰπέ μοι καί τοῦτο, παρακαλῶ· οἱ καταφρονοῦντες τήν Ἁγίαν Κυριακήν ἔχουσι τίποτε τιμωρίαν μετά θάνατον;”
Ἀποκριθείς ὁ Ἄγγελος εἶπεν· “ οὐαί  (=ἀλλοίμονον) εἰς αὐτούς, τίμιε Πάτερ! Ὅτι φρικτή κόλασις περιμένει αὐτούς. Εἴ τις καταφρονεῖ τήν Ἁγίαν Κυριακήν, τόν Κύριον καταφρονεῖ, ἀλλά καί ὁ Κύριος αὐτόν, διότι ἡ Κυριακή ἡμέρα, ὁ Κύριος ἐστίν. Καί ὅστις τιμᾷ αὐτήν τόν Κύριον τιμᾷ· ὅστις πάλιν τιμᾷ τήν μνήμην τῶν Ἁγίων καί ὅστις ἑορτάζει τάς μνήμας αὐτῶν βοηθοῦν οἱ ἅγιοι αὐτόν, διότι μεγάλην παρρησίαν ἔχουν προς τόν Θεόν καί ὅτι ζητήσουν παρέχει αὐτοῖς ὁ Κύριος. Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under Χωρίς κατηγορία

ΠΕΡΠΑΤΑ ΚΙ ΑΣ ΒΡΕΧΕΙ…

Ξέρω ότι πολλές φορές αισθάνεσαι ότι δεν κατάφερες τίποτα. Ότι πάλι έπεσες στα ίδια πάθη, στα ίδια λάθη, σε εκείνα που σε κάνουν να νιώθεις αδύναμος, ένοχος και αμετανόητος. Και όμως είχες δώσει μια υπόσχεση στο Θεό και τον εαυτό σου. Κι όμως είχες πει, «δεν θα το ξανακάνω ποτέ πια». Είχες γονατίσει μάλιστα στην προσευχή γι αυτό το θέμα με την καρδιά γεμάτη πόνο αλλά και ελπίδα ότι δεν θα ξανασυμβεί. Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Ο ΠΑΛΑΙΟΣ ΚΑΙ ΝΕΟΣ ΧΡΟΝΟΣ.

 Ὁ καιρὸς εἶναι ἕνα πρᾶγμα ἄπιαστο καὶ κατὰ βάθος ἀκατανόητο.
Τὸ μυαλό μας κ᾿ ἡ καρδιά μας τὸν νοιώθουνε ἀπὸ τὶς ἀλλαγὲς ποὺ γίνονται στὸν κόσμο. Μὰ κάποιες ἀλλαγὲς μπορεῖ νὰ γίνουνε πολὺ γρήγορα, ἀπὸ μιὰ μέρα σὲ ἄλλη, ὅπως ἡ παραμόρφωση τοῦ ἄνθρωπου ποὺ γίνεται ἀπὸ τὴν ἀρρώστεια, ἢ ἕνας ξαφνικὸς θάνατος ποὺ μέσα σὲ μιὰ στιγμὴ κάνει τὸν ἄνθρωπο ἕνα ἀγνώριστο κουφάρι. Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Λόγος περί του διατί ο χριστιανισμός δεν πρέπει να αλλάζει με τους καιρούς -Αγίου Θεοφάνους του Εγκλείστου

Έφθασε στ’ αυτιά μου ότι, καθώς φαίνεται, θεωρείτε τα κηρύγματά μου πολύ αυστηρά και πιστεύετε ότι σήμερα κανένας δεν θα έπρεπε να σκέπτεται έτσι, κανένας δεν θα έπρεπε να ζη έτσι και επομένως κανένας δεν θα έπρεπε μα διδάσκη έτσι. Οι καιροί έχουν αλλάξει!
Πόσο χάρηκα που το άκουσα. Αυτό σημαίνει ότι ακούτε προσεκτικά ό,τι λέγω, και όχι μόνο ακούτε, αλλά και είστε διατεθειμένοι να το τηρήσετε. Τι περισσότερο θα μπορούσαμε να επιθυμήσουμε εμείς που κηρύττουμε όπως διαταχθήκαμε και όσα διαταχθήκαμε; Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under Χωρίς κατηγορία

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ: ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ.

Πολλοί άνθρωποι ομιλώντας για τα Χριστούγεννα λέγουν ότι είναι μία ευκαιρία να δούμε τις ανάγκες του συνανθρώπου μας, να σκύψουμε στις πληγές του διπλανού μας και να τον βοηθήσουμε, μιας και «οι ημέρες το απαιτούν».
Χριστούγεννα όμως δεν σημαίνει: άσκηση ελεημοσύνης. Χριστούγεννα δεν σημαίνει παρηγοριά στους πονεμένους και φτωχούς.
Χριστούγεννα σημαίνει: Γέννηση του Χριστού! Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under Χωρίς κατηγορία

ΜΗΝΥΜΑ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Θέλουμε να είμαστε δικοί Σου Κύριε!

Ὑψηλά τά κύματα τῶν πειρασμῶν.

Βαρειές οἱ ἁλυσίδες τῶν παθῶν.

Σφοδρό τό μῖσος τοῦ πονηροῦ. Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under Χωρίς κατηγορία

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΟΤΑΝ «ΠΕΦΤΩ»;

Όταν βρίσκεσαι πληγωμένος, επειδή έπεσες σε κάποιο αμάρτημα λόγω αδυναμίας σου ή καμιά φορά με τη θέλησή σου μη δειλιάσεις· ούτε να ταραχθείς γι’ αυτό, αλλά αφού επιστρέψεις αμέσως στον Θεό, μίλησε έτσι:
«Βλέπε, Κύριέ μου· έκανα τέτοια πράγματα, σαν τέτοιος που είμαι· 
ούτε ήταν δυνατό να περίμενες και τίποτε άλλο από εμένα 
τον τόσο κακοπροαίρετο και αδύνατο, παρά ξεπεσμό και γκρέμισμα». Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ