Tag Archives: Αλησμόνητες Πατρίδες

Έκτακτο Παράρτημα: Η Βυζαντινή Καλαβρία: Χαμένες πατρίδες της Μεγάλης Ελλάδος


Η Καλαβρία υπήρξε για τους Βυζαντινούς ένα σημαντικό οχυρό προς τη Δύση, για την αναχαίτιση των βαρβάρων. Η ακμή της τοποθετείται τον 9ο έως και τον 11ο αιώνα οπότε κατακτήθηκε από τους Νορμανδούς, έγινε Δουκάτο και εκδιώχθηκαν οι Βυζαντινοί. Τον 12ο αι. μ.Χ. έληξε η βυζαντινή κυριαρχία στην Κάτω Ιταλία.

Η παρουσία του Βυζαντίου στην περιοχή άφησε ίχνη ανεξίτηλα. Η περιοχή δέχθηκε την έντονη επίδραση των Βυζαντινών.

Πρωταρχικό ρόλο σ’ αυτό έπαιξε το γεγονός ότι σε αυτά τα μέρη οι Βυζαντινοί βρήκαν πολλά και σημαντικά κατάλοιπα ελληνικών πληθυσμών, οι οποίοι αποδέχθηκαν τη βυζαντινή κυριαρχία. Σ’ αυτούς προστέθηκαν επίσης Βυζαντινοί πολιτικοί και στρατιωτικοί υπάλληλοι με τις οικογένειες τους, αλλά και οι Ελληνες πρόσφυγες από το εξαρχάτο της Καρχηδόνας (Β. Αφρική) και από τη Σικελία, μετά την κατάληψη τους από τους Αραβες. Εξάλλου, οι συχνές επιδρομές των Σαρακηνών πειρατών κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους συνέβαλαν στις μετακινήσεις πληθυσμών, όπως αποδεικνύουν και οι λαϊκές παραδόσεις των ελληνοφώνων.
Όλα ξεκίνησαν στα τέλη του 8ου π.Χ. αιώνα, όταν Έλληνες άποικοι εγκαταστάθηκαν στα ανατολικά παράλια της Σικελίας και της Κάτω Ιταλίας, ιδρύοντας πολλές αποικίες,χαρίζοντας σε αυτό το ελληνικό τμήμα το όνομα Μεγάλη Ελλάδα. Στην Καλαβρία ιδρύθηκαν και ήκμασαν σημαντικές ελληνικές αποικίες, όπως το Ρήγιο από τους Χαλκιδείς το 715 π.Χ., το οποίο αργότερα κατοίκησαν Μεσσήνιοι πρόσφυγες.
Όταν το 534 μ.Χ. ο στρατηγός Βελισάριος θα ανακαταλάβει –μετά τις βαρβαρικές επιθέσεις-το «θέμα» της Κ. Ιταλίας, στην περιοχή θα εγκατασταθούν Βυζαντινοί στρατιωτικοί και πολιτικοί υπάλληλοι και θα ενισχυθεί σημαντικά το βυζαντινό στοιχείο, καθώς και ο μοναχισμός με τη βυζαντινή του παράδοση, που θα συμβάλλει στην οργάνωση της εκκλησιαστικής ζωής και διοίκησης. Έτσι έχουμε τη δημιουργία πολλών Μητροπόλεων και Επισκοπών, καθώς και μονών. Στα επόμενα χρόνια, εξαιτίας των αιρέσεων, της εξάπλωσης του Ισλάμ και κυρίως της εικονομαχίας, θα αυξηθεί ο αριθμός ιδιαίτερα μοναχών που θα εγκατασταθούν στην περιοχή. Σύμφωνα με τους ιστορικούς, μόνο κατά την περίοδο της Εικονομαχίας, δηλ. σε διάστημα 120 ετών, 50.000 μοναχοί κατέφυγαν στη Δύση και ιδιαίτερα στις δύο ελληνόφωνες περιοχές, την Καλαβρία και Σικελία. Οι μοναχοί αυτοί θα γίνουν φορείς μετάδοσης της ορθόδοξης παράδοσης, της ελληνικής γλώσσας και της κουλτούρας της Κωνσταντινούπολης.

Η ελληνική γλώσσα παρέμεινε ζωντανή ακόμα και όταν αργότερα, ως επίσημη, καθιερώθηκε η λατινική. H ελληνική γλώσσα μέσω της Εκκλησίας θα συνδεθεί με το βυζαντινό τυπικό. Για αιώνες αυτά τα δύο στοιχεία θα σφραγίσουν το ελληνορθόδοξο παρελθόν της Ν. Ιταλίας, ιδιαίτερα μάλιστα αυτό της Καλαβρίας και Σικελίας.

Από τα προηγούμενα διαπιστώνουμε ότι η Κ. Ιταλία ήταν γεμάτη από μοναστήρια, σκήτες και ασκηταριά, ήταν, πράγματι, ένα κομμάτι της βυζαντινής Ανατολής στη Δύση. Τα πάμπολλα μοναστήρια, οι λαύρες και οι σκήτες, που ακόμη διασώζονται, έστω και ως ερείπια, μαρτυρούν τη βυζαντινή -ελληνική της παράδοση. Ο Πέτρος Ροδοτάς, καθηγητής της ελληνικής γλώσσας στη βιβλιοθήκη του Βατικανού και επίσκοπος των Ελληνορρύθμων της Καλαβρίας (1735) στο έργο του, Dell’ origine del rito Greco in Italia (Περί της προελεύσεως του ελληνικού ρυθμού στην Ιταλία), ανεβάζει τον αριθμό των ελληνικών μοναστηριών που υπήρχαν στο βασίλειο της Νεάπολης σε 1.500. Στην εισαγωγή δε του ίδιου έργου του αναφέρει: «… έχουμε έναν εξαιρετικό αριθμό ελλήνων-μοναχών, που υπήρξαν αντικείμενο κοινού θαυμασμού, και που κράτησαν πάνω τους τα βλέμματα ολόκληρων επαρχιών για την αυστηρότητα της ζωής, για τη φήμη της αρετής και για τα καταφανή παραδείγματα προτροπής προς το καλό… Υπήρξαν τα φώτα της μοναστικής διδασκαλίας και πειθαρχίας στην Ιταλία και από τον 8° αι. την λάμπρυναν με την εξαίρετη αγιωσύνη τους…».
Και στη συνεχεία μας δίνει ένα μακρύ κατάλογο από 76 Έλληνες Αγίους της Κ. Ιταλίας.

Η Καλαβρία και γενικότερα η Κ. Ιταλία, θα αποτελέσει αντικείμενο διεκδίκησης ανάμεσα στον Πάπα και και στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης. Το 732/33 ο αυτοκράτορας Λέων Γ ο Ίσαυρος, θα την προσαρτήσει πνευματικά και διοικητικά στο πατριαρχείο της Κων/λεως, αντιδρώντας δυναμικά στην εικονόφιλη πολιτική του Πάπα. Οι περιοχές της Κάτω Ιταλίας, μαζί με περιοχές της Ελλάδος και των Βαλκανίων, θα βρίσκονται υπό την κοινή διοικητική αρχή του έπαρχου του Ιλλυρικού ως τον 8ο αιώνα και αργότερα υπό τον Δομέστικο της Δύσης.Οι αλλεπάλληλες επιδρομές και κατακτήσεις των Αράβων και των Σαρακηνών, οι οποίοι ήδη απ’ τον 9° αι. έχουν κατακτήσει τη Σικελία και λυμαίνονταν τα παράλια της Καλαβρίας θα δημιουργήσουν σιγά-σιγά την αποδυνάμωση του ελληνικού στοιχείου, καθώς και των μοναστικών κέντρων, που είχαν γνωρίσει μεγάλη άνθιση.
Η απειλή γίνεται μεγαλύτερη όταν τον 10° αι. εισβάλλουν από βορρά οι Γερμανοί. Ο Γερμανός ηγεμόνας Όθων Α’ (936-973), αφού έγινε κύριος της Ρώμης, έφτασε λεηλατώντας μέχρι την Καλαβρία. Η βυζαντινή κυριαρχία στην περιοχή θα τελειώσει μετά το 1060, με την εμφάνιση των Νορμανδών, που θα την κατακτήσουν, εκμεταλλευόμενοι τις εσωτερικές διαμάχες της βυζαντινής αυτοκρατορίας.
Η απώλεια των βυζαντινών εδαφών της Ιταλίας από τους Νορμανδούς στο τέλος του, 11ου αιώνα και άλλες επιδρομές από τους Γάλλους, τους Ισπανούς κ.ά. προκάλεσαν την παρακμή του ελληνορθόδοξου στοιχείου, με μόνη εξαίρεση τις περιοχές της Καλαβρίας και της Απουλίας, όπου οι κατακτητές παραχώρησαν προνόμια στους Ελληνες, σχετικά με τις παραδόσεις και τη γλώσσα, για να τους κρατούν σε ισορροπία μαζί με τους Λατίνους και τους Αραβες. Η ελληνική παρουσία ενισχύθηκε τον 12ο αιώνα με 15.000 Ελληνες τους οποίους μετέφερε ο Νορμανδός ηγεμόνας Ρογήρος Β’ για την ανάπτυξη της σηροτροφίας στην Καλαβρία και τη Σικελία. Η ελληνική γλώσσα, βέβαια, υπέστη μεγάλες προσμείξεις, αλλά επιβίωσε βοηθούμενη από τον κλήρο και το ελληνικό θρησκευτικό τελετουργικό.
Η άλωση της Κωνσταντινούπολης (1453) και η σταδιακή τουρκική κατάκτηση του ελλαδικού χώρου προκάλεσαν ένα τελευταίο κύμα εποίκων προς την Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, με αποτέλεσμα όχι μόνο να διασωθεί το ελληνικό στοιχείο από την εξαφάνιση, αλλά να ενισχυθεί και να ακμάσει επί δύο ακόμη αιώνες.

Δυστυχώς οι συνεχείς πιέσεις και παρεμβάσεις της Καθολικής Εκκλησίας και η σταδιακή υποχώρηση της ελληνικής γλώσσας έναντι της ιταλικής επέφεραν την απομόνωση των ελληνικών πληθυσμών και την τελική παρακμή τους στο τέλος του 16ου αιώνα. Οι κάτοικοι των ελληνόφωνων χωριών έχασαν τη θρησκευτική τους αυτονομία και αποκόπηκαν απο την Ορθοδοξία. Οι Ελληνες όμως της Καλαβρίας δεν έπαψαν να εκκλησιάζονται στα ελληνικά μέχρι τον 19ο αιώνα

Σήμερα, μία χιλιετία μετά, κάτοικοι των χωριών, γεωργοί και κτηνοτρόφοι στην πλειονότητά τους, διατηρούν τη λεγόμενη γκρεκάνικη γλώσσα, ήθη και έθιμα από την παράδοση που κληρονόμησαν και κυρίως τη μουσική και τα τραγούδια. Δηλώνουν Ελληνες και είναι περήφανοι για την καταγωγή τους.

Πηγή: Έκτακτο Παράρτημα: Η Βυζαντινή Καλαβρία: Χαμένες πατρίδες της Μεγάλης Ελλάδος

1 σχόλιο

Filed under ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ-ΡΩΜΑΝΙΑ (ΒΥΖΑΝΤΙΟ)

ΖΩΝΤΑΝΗ Η ΓΚΡΕΚΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – Καλαβρία, ἡ «ξεχασμένη» Ἑλλάδα – Ενωμένη Ρωμηοσύνη

Βίκυ Μπαφατάκη

«Καλῶς ἤρτετε»: μὲ αὐτὴ τὴ φράση στὰ χείλη καὶ μὲ χαρούμενα πρόσωπα μᾶς ὑποδέχονται σὲ μιὰ Ἑλλάδα ποὺ ἡ καρδιά της χτυπᾶ ἔξω ἀπὸ τὰ δικά της ὅρια. Ἡ Ἑλληνόφωνη Καλαβρία σὰν τραγούδι φερμένο μέσα ἀπὸ τοὺς αἰῶνες, ταξιδεμένο στὶς θάλασσες τῆς Μεσογείου, ἐπιβιώνει χάρις στοὺς κατοίκους της. Τὸ μαγευτικὸ ὁδοιπορικὸ στὰ πιὸ ἀπομονωμένα καὶ φτωχικὰ σπλάχνα τῆς Ἰταλίας, ὅπου οἱ ἄνθρωποι μιλοῦν μιὰ ἀρχαία δωρικὴ γλῶσσα, τὰ γκρεκάνικα, καὶ σύσσωμοι καρδιοχτυποῦν γιὰ νὰ μὴ σβήσει.Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα εἶναι κάτι παραπάνω ἀπὸ συγκινητικόΣτὸν κόσμο τῆς Ἑλληνόφωνης Καλαβρίας μὲ μύησε πρὶν ἀπὸ πολλὰ χρόνια ὁ φίλος μου Carmelo Nucera, ἕνας ἄνθρωπος ποὺ ἔχει ἀφιερώσει ὅλη του τὴ ζωή στὴ διάσωση τῆς …γκρεκάνικης

Πηγή: ΖΩΝΤΑΝΗ Η ΓΚΡΕΚΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – Καλαβρία, ἡ «ξεχασμένη» Ἑλλάδα – Ενωμένη Ρωμηοσύνη

Σχολιάστε

Filed under ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ

Παραίτηση Νίκου Φίλη ζητεί η νεολαία των Ποντίων για το άρθρο περί Γενοκτονίας που άναψε φωτιές

Την παραίτηση του υπουργού Παιδείας κ. Νίκου Φίλη ζήτησαν σε ψήφισμά τους οι σύνεδροι της 2ης Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης Ποντιακής Νεολαίας που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.Αφορμή παλιότερο άρθρο του υπουργού στην εφημερίδα «Αυγή», το οποίο χαρακτηρίστηκε από τους νέους Ποντίους ως «προσβλητικό για την ιστορία των Ποντίων».Πρόκειται για κείμενο με τίτλο «Παλαιοκομματισμός και γενοκτονία» στο οποίο …

Πηγή: Παραίτηση Νίκου Φίλη ζητεί η νεολαία των Ποντίων για το άρθρο περί Γενοκτονίας που άναψε φωτιές

Σχολιάστε

Filed under ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Πρώτο κουδούνι στο γυμνάσιο Ίμβρου‏ – Ρωμνιός

«Ο επιμένων νικά». Αυτή θα μπορούσε να είναι η λεζάντα στη φωτογραφία του ελληνικού μειονοτικού γυμνασίου-λυκείου στην Ιμβρο, που στις 28 Σεπτεμβρίου θα υποδεχθεί για πρώτη φορά μετά το 1964 Ελληνες μαθητές, ενώ στις 12 Οκτωβρίου θα τελέσει τον αγιασμό ο Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. «Η συγκίνησή μας είναι ακόμα μεγαλύτερη, καθώς είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του νησιού που έχουμε πλήρη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση», σημειώνει στην «Κ» ο κ. Πάρις Ασανάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Ιμβρίων, εκ των πρωτεργατών της όλης προσπάθειας. «Ακόμα και στη “χρυσή” εποχή της Ιμβρου, το νησί διέθετε δημοτικό και γυμνάσιο, όσοι ήθελαν, όμως, …

Πηγή: Πρώτο κουδούνι στο γυμνάσιο Ίμβρου‏ – Ρωμνιός

Σχολιάστε

Filed under ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ

ΤΡΕΛΟ-ΓΙΑΝΝΗΣ: «Είμαστε Ρωμιοί σαν εσάς» – Η Πόντια γυναίκα που συγκλόνισε στο World Party!

ΤΡΕΛΟ-ΓΙΑΝΝΗΣ: «Είμαστε Ρωμιοί σαν εσάς» – Η Πόντια γυναίκα που συγκλόνισε στο World Party!.

 

Σχολιάστε

Filed under ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ

ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ ΠΟΥ ΗΡΘΕ ΣΤΟ ΦΩΣ, ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΔΕΟΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ

ΠΑΝΑΓΙΑΓράφει ο Νίκος Χειλαδάκης
Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια εργασιών ανακίνησης και αναστύλωσης της ιστορικής μονής της Παναγιάς Σουμελά του Πόντου, με την ξεχωριστή σημασία της για την Ορθοδοξία, οι Τούρκοι άνοιξαν τις πύλες του Βαπτηστηρίου και του λεγόμενου, Çile Odası, (Κελί Δοκιμασίας). Εκεί, μόλις εισήρθε το φως του ήλιου, έμειναν έκθαμβοι από την ανακάλυψη μιας μοναδικής περίτεχνης τοιχογραφίας της Παναγιάς με τον Ιησού Χριστό στην στοργική αγκαλιά της. Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΟΥ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΘΡΑΚΗΙωάννης Ελ. Σιδηράς

Θεολόγος – Εκκλησιαστικός Ιστορικός – Νομικός

Επέτειος 90 ετών (1923 – 2013) από την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάνης

Συμπληρώνονται εφέτος 90 συναπτά έτη από την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάνης και την ολοκλήρωση της «Αναγκαστικής Ανταλλαγής» των πληθυσμών του Θρακικού Ελληνισμού. Έτσι, η επετειακή γραφή γυρίζει πίσω τις σελίδες της ιστορίας του θρακικού ελληνισμού, στην δίσεκτη εκείνη χρονιά του 1922.

Οι αποφράδες εκείνες ημέρες του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου του 1922, του «μαύρου Σεπτεμβρίου», σφραγίστηκαν ανεξίτηλα από την «μαρτυρική άλωση» του Μικρασιατικού Ελληνισμού, ο οποίος ως «άδολον αρνίον» κατεσφάγη στο βωμό της ακραίας εθνικιστικής μανίας και της εφαρμογής της νέας πολιτικής της αναδυόμενης πλέον κεμαλικής – μεταοθωμανικής Τουρκίας για εθνοκάθαρση των μη μουσουλμανικών μειονοτήτων, καθώς και στο βωμό των πολιτικών και γεωστρατηγικών σκοπιμοτήτων των Μεγάλων Ευρωπαϊκών Δυνάμεων.

Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ

Τα πρώτα ελληνικά διδασκαλεία στην Βόρειο Ηπειρο

Τα Ζωγράφεια Διδασκαλεία ήταν τα πρώτα εκπαιδευτήρια συστηματικής μόρφωσης Ελλήνων δασκάλων σε σχέση με το ελληνικό Γένος.

 Τα πρώτα ελληνικά διδασκαλεία στην Βόρειο Ηπειρο [ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ]Λίγα χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης του Αργυροκάστρου, στο αλβανικό τμήμα της Ηπείρου, βρίσκεται το Κεστοράτι, η γενέτειρα του Ηπειρώτη ευεργέτη Χριστάκη Ζωγράφου, όπου σώζονται τα χτίσματα του συγκροτήματος των Ζωγράφειων Διδασκαλείων.

Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under Χωρίς κατηγορία

Επειγόντως μέτρα για τους Βορειοηπειρώτες

Οι βιαιοπραγίες φανατικών Αλβανών μουσουλμάνων εναντίον Ελλήνων στη Δερβιτσάνη της Βορείου Ηπείρου δεν είναι ούτε το πρώτο ούτε το τελευταίο περιστατικό αυτού του είδους.

Γράφει ο Κωνσταντίνος Χολέβας

Η παρουσία του Ελληνισμού στις πανάρχαιες εστίες της ηπειρωτικής γης ενοχλεί τα μεγάλα κόμματα στα Τίρανα και οι Αρχές ενθαρρύνουν διάφορες ενέργειες καταπιέσεως, εκφοβισμού και αφελληνισμού.

Βεβαίως, για να είμαστε προσγειωμένοι, πρέπει να μιλήσουμε και για τις ευθύνες των ιδίων των Βορειοηπειρωτών. Πολλοί από αυτούς έχουν εγκατασταθεί μονίμως στην Ελλάδα και έχουν αφήσει τους ηλικιωμένους στα χωριά της ελληνικής εθνικής κοινότητας.

Πάντως, το μεγάλο πρόβλημα είναι ο αυξανόμενος εθνικιστικός και αλυτρωτικός πυρετός των Αλβανών στα Βαλκάνια. Για να φθάσουν στον τελικό στόχο, που είναι η «Φυσική Αλβανία», δηλαδή η ένωση της σημερινής Αλβανίας με εδάφη που ανήκουν στην Ελλάδα, τη Σερβία, τα Σκόπια και το Μαυροβούνιο, πρώτο βήμα θα είναι η εθνοκάθαρση με ήπιους τόνους εις βάρος των Βορειοηπειρωτών. Δεν πρόκειται για εθνοκάθαρση με αεροπλάνα και τανκς, όπως έκανε ο Αττίλας στην Κύπρο. Είναι μια δόλια πολιτική, η οποία αρχίζει να αποδίδει αποτελέσματα.

Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΝΑ ΕΥΛΑΒΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΙΣ ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ.

ODOIPORIKOΟμιλία της κας Αναστασίας Αρπατζή στα Χανιά.

Εκδήλωση του Συλλόγου Φίλων των Απανταχού Κρυπτοχριστιανών και της Ενωμένης Ρωμηοσύνης στα Χανιά.

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ομιλία της εκπαιδευτικού, συγγραφέως και μεταφράστριας, κυρίας Αναστασίας Αρπατζή που διοργάνωσε ο “Σύλλογος Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under Χωρίς κατηγορία

Γιώργος Παπαθανασόπουλος, Η Αγία Σοφία στην ψυχή των Ελλήνων

 

 

 

 

 

 

 

Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου  

Ο βάρβαρος και βέβηλος λόγος του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Ερντογκάν κ. Μπαγίς, να γίνει η Αγιά Σοφιά τζαμί, προκάλεσε τους Έλληνες, που διαχρονικά έχουν στην καρδιά τους τη «Μεγάλη Εκκλησιά». Από τα πολλά που έχουν γραφτεί γι’ Αυτήν (μελέτες, δημοτικά και άλλα ποιήματα, θρύλοι, περιγραφές, εντυπώσεις κ.α.) θα αναφερθούν εντυπώσεις για την Αγιά Σοφιά Ελλήνων διαφόρων επαγγελματικών απασχολήσεων, από το 1852 έως το 1996.

Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under Χωρίς κατηγορία

Μετά από μισό αιώνα…λειτουργεί πάλι το δημοτικό σχολείο – Οι Έλληνες στην Ίμβρο

Την πρώτη ημέρα γράφτηκαν δύο παιδιά της ελληνικής κοινότητας
Άνοιξε και λειτουργεί ύστερα από μισον αιώνα διακοπή από χθες το δημοτικό σχολείο των Άγιων Θεοδώρων στην Ίμβρο αλλά μόνο δύο μικροί μαθητές έκαναν την εμφάνιση τους, παιδιά της ελληνικής κοινότητας του χωριού το οποίο απέχει περίπου 4 χλμ. από το διοικητικό κέντρο του νησιού. Πιστεύεται ότι τις επόμενες ήμερες θα εγγραφούν τουλάχιστον άλλα…
οκτώ παιδιά. Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under Χωρίς κατηγορία

Δύο έδρες για το κόμμα της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία

 

Για νοθεία μίλησε, ωστόσο, ο πρόεδρος του ΚΕΑΔ, Βαγγέλης Ντούλες.
Δύο έδρες, με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, εξασφαλίζει στη νέα Βουλή της Αλβανίας, το κόμμα της.. ελληνικής μειονότητας ΚΕΑΔ-ΟΜΟΝΟΙΑ, το οποίο, στις εκλογές της περασμένης Κυριακής, συμμετείχε στη συμμαχία «Αναγέννηση» του Σοσιαλιστικού Κόμματος του Έντι Ράμα, που επικράτησε άνετα του απερχόμενου πρωθυπουργού Σαλί Μπερίσα, με ποσοστό που αγγίζει το 58%.
Ωστόσο, ο πρόεδρος του ΚΕΑΔ Βαγγέλης Ντούλες, κατηγόρησε τα δύο μεγάλα κόμματα της Αλβανίας (Σοσιαλιστικό και Δημοκρατικό) για νοθεία κατά τη διαδικασία της καταμέτρησης των ψήφων σε βάρος του μειονοτικού κόμματος, στις περιοχές της Χειμάρρας και των Αγίων Σαράντα, όπου ο ίδιος εξελέγη τελικά βουλευτής, με περισσότερες από 6.000 ψήφους. Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under Χωρίς κατηγορία

Ὁ πρόεδρος τοῦ Ἑλληνορθοδόξου κόμματος Λιβάνου, Δημήτρης Ἐλ Χουρὶ λέει: «θὰ κρατήσουμε τὴν φλόγα τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας»

 

 

 

Παρακάτω ἀκολουθεῖ συνέντευξη μὲ τὸν Ἱδρυτὴ καὶ Πρόεδρο τοῦ Ὀρθοδόξου Κόμματος τοῦ Λιβάνου, Ροντρὶγκ (Δημήτρη) Ἐλ Χούρι.

 

Νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι ἡ Ἑλληνορθόδοξη Κοινότητα Λιβάνου, ἔχουν βοηθήσει νὰ χτιστοῦν σχολεῖα, μουσεῖα κα, ἐνῶ εἶναι πρόθυμοι νὰ βοηθήσουν τὴν Μητρόπολη.

 

Ἀπὸ τὴν Ἀντωνία Πατσίδου

 

Ἡ Ἑλληνικὴ Ὀρθόδοξη κοινότητα τοῦ Λιβάνου, ἀπαριθμεῖ 3.000 Ἕλληνες ἐξ Ἑλλάδος. Οἱ ἑλληνόφωνες περιοχὲς τῆς χώρας συγκεντρώνονται κυρίως στὴν πρωτεύουσα Βηρυτό, καὶ στὴν Τρίπολη, στὸ Βόρειο Λίβανο. Δῶστε μας περισσότερες λεπτομέρειες γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ κοινότητα τοῦ Λιβάνου.

 

Ἡ λίστα τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθόδοξης Κοινότητας στὸ Λίβανο μὲ τοὺς 3.000 Ἕλληνες ποὺ ζοῦν στὸ Λίβανο, δίνει μία λανθασμένη καταμέτρηση.  Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under Χωρίς κατηγορία

Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΑΚΟΜΑ… ΤΟΥΡΚΙΑ ΤΟ ΠΙΟΝΙ!

10000greeks

——-

Προσέξτε το Υστερόγραφον…Αποδεικνύει ξεκάθαρα, ποιοι συνέλαβαν την ιδέα και όπλισαν τα χέρια των αιμοβόρων…

Από την εποχή της προωθήσεως των βαρβαρικών φραγκικών φύλων από την
περιοχή της Βαλτικής, στην Κεντρική και Δυτική Ευρώπη, μεταξύ 2ου και
6ου αι. μ.Χ., η διαχρονική τους πολεμική, το σύμπλεγμα και το άσβεστο
μίσος κατά Βυζαντίου, της Ρωμηοσύνης, αλλά και αργότερα, κατά του
νεοελλαδικού κρατιδίου, υπήρξε και παραμένει αμείωτη…

Από την εποχή του βδελυρού Καρλομάγνου, και της παπικής και
στρατιωτικής ελίτ που φυλάκισε τους επί τρεις αιώνες (8ος-11ος αι. μ.Χ.)
υπηκόους της ορθόδοξης δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στα κάστρα και
στα χωριά, μετατρέποντας τους σε βιλάνους και δουλοπάροικους…

Από την εποχή του εκβιαστή της Συνόδου Φερράρας – Φλωρεντίας
(1438-39) πάπα Ευγενίου του ‘Δ ο οποίως παρέδωσε αβοήθητους τους Ρωμηούς
της Κωνσταντινουπόλεως στους βαρβάρους Αγαρηνούς…

Από την εποχή της αγαστής συνεργασίας Αγαρηνών και των παποπροτεσταντών μισσιοναρίων
“ιεραποστόλων” (18ος-19ος αι. μ.Χ) προκειμένου να αλλοτριωθεί το
ορθόδοξο φρόνημα των πιστών μαρτυρικών ραγιάδων ορθοδόξων…

Από την εποχή που ο Ιησουίτης Δυφούρ υμνούσε τον οθωμανικό
πολιτισμό, υβρίζοντας σκαιότατα τον Ελληνορωμαϊκό Υπερπολιτισμό: “Η
μουσουλμανική θρησκεία είναι πολλώ ανωτέρα της θρησκείας των Ορθοδόξων,
καθ’ όσον, η των μουσουλμάνων θρησκεία πλησιάζει πολλώ περισσότερον προς
την αληθή θρησκείαν, την καθολικήν, παρά η ασεβής Ορθοδοξία, το
σύμβολον τούτο του δεσποτισμού.

Μετ’ ου πολύ ο βάρβαρος Κοζάκος θέλει αποκρουσθή δια παντός εις τους πάγους αυτού, τότε θα στρέψωμεν εναντίον των αυθαδών Ελλήνων ουχί πλέον τα όπλα, αλλά την μάστιγα ημών. Εδιδάχθημεν αρκούντως πόσον η ελευθέρωσις των αισχρών τούτων ληστών ην έργον ασύμφορον.

Ω, εάν οι Τούρκοι μη είχον την φιλάνθρωπον μεν, αλλά πολιτικώς πλημμελή
αρχήν της ανεξιθρησκείας! Σήμερον ήθελεν υπάρχει ομογένεια μείζων εν τω
Οθωμανικώ κράτει, και ήθελεν εκλείψει η ενοχλητική αυτή φυλή των
Ελλήνων, ων η ύπαρξις είναι ομοία προς την των σαρκοβόρων και αηδών
σκωλήκων.

Τι σημαίνει Ελλάς; Οι μωρολογιώτατοι μόνον θαμβούνται εις το όνομα τούτο(!).  Τι
ήσαν οι Έλληνες το πάλαι; Λησταί. Τι είναι η ασεβής φιλολογία των
αρχαίων Ελλήνων; Καταγώγιον αισχροτήτων. Αφώμεν πλέον τας ανάνδρους
συμπαθείας και εμβλέψωμεν εις τα αληθή συμφέροντα του πολιτισμού. Ο
ευρωπαϊκός πολιτισμός οφείλει την αναγέννησιν των γραμμάτων εις τους
Άραβας, κλάδον ένδοξον του αθανάτου γένους των Οσμανλί (!!!)”».

Από την εποχή των ληστείων των

αρχαιοτήτων και χειρογράφων μας στις οποίες προέβησαν  οι δούκες, οι μαρκήσιοι και οι κόμητες…
Αυτοί οι αδυσώπητοι δήθεν «φιλέλληνες» αρχαιοκάπηλοι, οι Κοκερέλ, οι
Φόστερ, οι Λινκ, οι Γκουφιέ, οι Έλγιν, οι Χάλλερ και οι Φαβέλ, αυτοί οι
νέοι Bέρροι, Σύλλες, Τίτοι και Καλιγούλες, κατά τη διάρκεια της
οθωμανικής μας σκλαβιάς…

Από την εποχή του Όθωνα και του Άρμανσμπεργκ, που κατέλαβαν ειρηνικά
την Ελλάδα ως διαχειριστές των ευρωπαίων δανειστών και δυναστών μας,
που οδήγησαν και στο δικαστήριο με την κατηγορία της εθνικής προδοσίας!
τους επικίνδυνους ρωμηούς οπλαρχηγούς μας…

Από την εποχή του Ελληνοτουρκικού Πολέμου του 1897, όταν οι
Αυστρογερμανοί (συνεργία των Ιταλών) τορπίλισαν το όραμα του
Κολοκοτρώνη, του Καραϊσκάκη, του Μπότσαρη, του Τζαβέλλα, του  Χουρμούζη,
του Ανδρούτσου κ.α. Την δημιουργία της Ελληνο – Αλβανικής
Συνομοσπονδίας, με τους, πάλαι ποτέ, Ρωμανούς αδελφούς μας, τους
εξισλαμισμένους Αλβανούς – Αρβανίτες, αυτούς τους παλαιοπελασγούς
Ιλλυριούς απογόνους της Ολυμπιάδας, του Αλεξάνδρου, του Πύρρου, του Μέγα
Κωνσταντίνου, του Σκεντέρμπεη, του Αθανασίου Διάκου και της
Μπουμπουλίνας…

βασιλικοδιάταγμααπαγορεύει-1922Από
την εποχή της Μικρασιατικής Καταστροφής του 1922, των εκπαιδευτών του
στρατού των Νεοτούρκων από τον Λίμαν βον Σάντερες και τον Κολμαρ βον
ντερ Γκόλτζ… Τότε, που το πρώτο συγχαρητήριο τηλεγράφημα που έλαβε ο Κεμάλ ήταν από τον Πάπα της Ρώμης, Πίο τον ΙΑ΄…ataturk

Από την εποχή της Ναζιστικής Θηριωδίας των 558.000 νεκρών Ελλήνων,
των 830.000 ανικάνων για εργασία, των 408.000 κατεστραμμένων κατοικιών,
των 3.700 ερειπωμένων χωριών, των κατά 50% κατεστραμμένων βιομηχανιών,
των κατά 25% κατεστραμμένων δασών, των κατά 60% κατεστραμμένων γεωργικών
υποδομών, του κατά 75% κατεστραμμένου οδικού δικτύου, της κατά 50%
κατεστραμμένης μας βιομηχανίας, του κατά 73% κατεστραμμένου μας
εμπορικού στόλου και των κατά 100% κατεστραμμένων μας τηλεπικοινωνιών…

Από την εποχή που οι Γερμανοαμερικάνοι, εδώ και δύο αιώνες,
«άρμεξαν» κανονικότατα τις οικονομίες και το βιος μας, όπως μόνον αυτοί
ξέρουν. Μάς έβαλαν «πανηγυρικώς» στο euro, ασχέτως εάν ακόμα αναμένουμε
μια πειστική εξήγηση για την πανύψηλη ισοτιμία των 340,75 δραχμών… Για
να  μας εγκλωβίσουν ξανά, σήμερα, σε σε μια νέα μακρόχρονη δουλεία
πιστωτικών καρτών και δανείων χειρότερη των 1826, 1843, 1860, 1894, 1913
και 1932, τις παρενέργειες της οποίας, τις ζει ήδη «στο πετσί της» η
μέση ελληνική οικογένεια.

   Ανέκαθεν οι σχέσεις των προαιώνιων εχθρών του Ελληνισμού, Φράγκων και Τούρκων ΥΠΗΡΞΑΝ ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΡΙΣΤΕΣ!!!

ΈΛΛΗΝΑ ΕΛΥΛΗΘΕΝ Η ΩΡΑ ΕΞ ΥΠΝΟΥ ΕΓΕΡΘΗΝΑΙ!

Yστερόγραφον

“(…) Υπάρχουν όμως κάποιες ενοχλητικές μειονότητες στην
Οθωμανική αυτοκρατορία που αφενός είναι δραστήριες και έχουν
αξιοζήλευτες επιδώσεις στο εμπόριο (άρα είναι ανταγωνιστές τους)  και
αφ’ ετέρου προσδοκούν με λαχτάρα την ελευθερία τους. Είναι οι Έλληνες
και οι Αρμένιοι.

Τα τεράστια οικονομικά και στρατιωτικά συμφέροντα της
Γερμανίας στην οθωμανική αυτοκρατορία όμως δεν πρέπει να διαταραχθούν.
Γι αυτό μετά τους βαλκανικούς πολέμους οι Γερμανοί προσπαθούν με κάθε
τρόπο να φανατίσουν τις Τουρκικές μάζες κατά των χριστιανών
της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Σε μια προκήρυξη  της η «Γερμανική Τράπεζα της Παλαιστίνης» έγραφε:

«Αν πεινούμε και υποφέρουμε  εμείς οι Τούρκοι αιτία είναι οι
γκιαούρηδες που κρατούν στα χέρια τους  τον πλούτο μας και  το εμπόριό
μας. «Ως πότε θα ανεχόμαστε τις προκλήσεις τους; Μποϋκοτάρετε τα
προϊόντα τους σταματήστε  κάθε δοσοληψία μαζί τους. Τι την  θέλετε την
φιλία τους;  Ποιο το όφελός να  συναδελφώνεστε   και να προσφέρετε με
τόση ειλικρίνεια την αγάπη και τον πλούτο  σας;» (Συγκινητικό ε;; Όχι
για τους ίδιους ,  αλλά για τους φουκαράδες τους Τούρκους ,παραφράζοντας
τη γνωστή , πετυχημένη διαφήμιση).

Το 1911 στο συνέδριο των Νεότουρκων στη  Θεσσαλονίκη αποφασίζεται  πως:

«η Τουρκία πρέπει να γίνει μωαμεθανική χώρα όπου οι μωαμεθανική
θρησκεία  και η μωαμεθανική αντίληψη θα κυριαρχούν και κάθε άλλη
θρησκευτική προπαγάνδα θα καταπνίγεται. Αργά ή γρήγορα θα πρέπει να
πραγματοποιηθεί η πλήρης οθωμανοποίηση όλων των υπηκόων της
αυτοκρατορίας. Είναι ολοκάθαρο ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει με την πειθώ
άρα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εναντίον τους βία. Το δικαίωμα των άλλων
εθνοτήτων να έχουν δικές του οργανώσεις θα πρέπει να αποκλεισθεί και
κάθε μορφή αποκέντρωσης και Αυτοδιοίκησης θα θεωρείται προδοσία προς την
Οθωμανική Αυτοκρατορία».

Έτσι ξεκινά περισσότερο συστηματικά τη γενοκτονία των
μειονοτήτων . Οι Αρμένιοι, οι Χαλδαίοι, οι… Ασσύριοι, οι Έλληνες τη
νιώθουν ολοένα και περισσότερο στο πετσί τους. Βέβαια οι Τούρκοι κάνουν
αυτό που έκαναν ανέκαθεν με ωμότητα, με σκληρότητα, με  τρομοκρατικές
σφαγές, καταστροφές αίμα παντού. Ένας «κόκκινος θάνατος» για τους
αλλόθρησκους . Όμως οι Γερμανοί συμβουλάτορές τους με κυριότερο τον
Γερμανό στρατηγό και αρχιστράτηγο του Τουρκικού Στρατου Λίμαν Φον
Σάντερς τους προτείνουν κάτι καλύτερο. «Το λευκό θάνατο»,
από κοντά και ο πρεσβευτής φον  Βαγκενχάιμ ,ο Μπέτμαν –Χολβεγκ υπουργός
Εξωτερικών της Γερμανίας  ο Βολφ Μέτερνιχ πρέσβης και άλλοι σύμβουλοι
και βοηθοί του Σουλτάνου αλλά και των Νεότουρκων φιλογερμανών   Εμβέρ
μπέη , Ταλαάτ πασά και Τζεμάλ Πασά.

ΦονΣάντερς με ΚεμάλΟ
Λίμαν φον Σάντερς  ο οποίος βρίσκεται από τα τέλη του 1913 στην Τουρκία
παίζει το ρόλο του αντιπροσώπου του Κάιζερ στην Υψηλή Πύλη και
αναλαμβάνει να κάνει αυτό που υπαγορεύουν τα συμφέροντα της Γερμανίας.
Έτσι  παίζοντας το ρόλο του καθοδηγητή λέει στην τουρκική ηγεσία .

«Η Τουρκία δεν έχει ουδεμίαν ασφάλειαν ούτε δύναται να οργανωθεί ελευθέρως εις το μέλλον, λόγω της παρουσίας των Ελλήνων».
Έπειτα αναλύοντας το μεγαλοφυές σχέδιο του, σχέδιο  που τελικά θα
εφαρμοστεί  με ολέθριες συνέπειες για  Έλληνες και Αρμένιους τονίζει:

«Σας διαβεβαιώνω ότι οι παγωνιές
και το κρύο του χειμώνα, οι βροχές και η μεγάλη υγρασία, ο ήλιος και η
τρομερή ζέστη του καλοκαιριού, οι ασθένειες του εξανθηματικού τύφου και
της χολέρας, οι κακουχίες και η ασιτία, θα φέρουν το ίδιο αποτέλεσμα που
λογαριάζετε εσείς με το δικό σας σχέδιο, δηλαδή  να τους ξεκαθαρίσετε
με τις σφαγές»

Και συνεχίζει επιχειρηματολογώντας.

«Με το σύστημα που σας προτείνω, ο
θάνατος τους είναι βέβαιος. Επιπλέον, οι γυναίκες τους δεν θα γεννούν
και έτσι θα λυθεί το δημογραφικό σας πρόβλημα, ενώ η μισητή και άτιμη
ράτσα των Ελλήνων θα ξεκληριστεί και θα χαθεί για πάντα μέσα σε μια
γενιά και εσείς θα αποκτήσετε μια συμπαγή τούρκικη ομοιογένεια»

Φοβερός στρατηγός ε; Τίμησε τη στολή και τη χώρα που εκπροσωπούσε!!!

Από κει και πέρα τα γεγονότα είναι λίγο ως πολύ γνωστά. Η μικρή
Ελλάδα βέβαια όρθωσε  το ανάστημά της και αφού ξεπέρασε παροδικά τον
Εθνικό διχασμό στον οποίο πρωταγωνίστησαν οι γερμανόφιλοι Κωνσταντίνος
Α, Μεταξάς, Δούσμανης, Γούναρης κ.α. συνέβαλε τα μέγιστα στη νίκη κατά
των κεντρικών απολυταρχικών αυτοκρατοριών. Ο Κάιζερ παραιτήθηκε, αλλά οι
ολέθριες συμβουλές των απεσταλμένων του δυστυχώς πέτυχαν το σκοπό τους.
Βοηθούντος και του Εθνικού διχασμού που επέστρεψε δριμύτερος το Νοέμβρη
του 1920  οι Τούρκοι πέτυχαν αυτό που ήθελαν, ξερίζωσαν τον Ελληνισμό
από τις πατρογονικές εστίες στη Μικρά Ασία(…)”.

New York Times 7 Ιουλίου 1921…

Nytimes971921

http://olympia.gr/2013/05/……

Σχολιάστε

Filed under Χωρίς κατηγορία

Το τουρκικό έγκλημα σε Ίμβρο – Τένεδο με ντοκουμέντα

Του Λ. ΛΙΓΟΥΡΙΩΤΗ –  

Τρομακτικά είναι τα στοιχεία για το πως η Άγκυρα τουρκοποίσε την Ιμβρο και την Τένεδο, τα δυο νησιά με τον ελληνικό πληθυσμό που η Συνθηκη της Λαζάνης του 1923 έδωσε στην Τουρκία με ένα καθεστώς αυτονομίας, και τα οποία αποκαλύπτει η τουρκική εφημερίδα Taraf μέσα κυρίως από την έρευνα ενός Ίμβριου ερευνητή, του Μάκη Μπουτάρα.

 

Το βασικό ντοκουμέντο παρουσίασε χθες το OnAlert και αφορά στην απόφαση -ντοκουμέντο της Νομαρχίας του Τσανάκκαλε με την οποία στις 29 Ιουλίου του 1964, έδωσε την εξής οδηγία στον Έπαρχο της Ίμβρου, λέγοντας: 

«Έχει λήξει το ισχύον καθεστώς των σχολείων στην περιοχή σας». Κατ’ αυτόν τον τρόπο απαγορεύτηκαν τα ρωμαίικα στα σχολεία. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι τερματίστηκε και η εργασία των διδασκάλων που δίδασκαν ρωμαίικα.  

Ένα ντοκουμέντο που δείχνει ότι τα ελληνικά σχολεία στην Ιμβρο και στην Τένεδο τα έκλεισε το τουρκικό κράτος και όχι οι Ρωμιοί κάτοικοι της Ίμβρου όπως γράφουν κατά κόρον αυτές τις ημέρες τα τουρκικά ΜΜΕ για να πανηγυρίσουν το …ξανάνοιγμα!  Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μια Ελληνική «πόλη-φάντασμα» στην Ιταλία!

Tο Craco βρίσκεται στην περιφέρεια της Basilicata και στην επαρχία Matera της Ιταλίας και κατοικήθηκε τον 8ο αιώνα από Έλληνες αποίκους με την ονομασία Montedoro, οι οποίοι προτίμησαν την ενδοχώρα για αμυντικούς λόγους, εγκαταλείποντας την παραθαλάσσια πόλη Metaponto.

Τάφοι που βρέθηκαν στην περιοχή υποδηλώνουν την έντονη παρουσία του ελληνικού στοιχείου, ενώ το σημερινό της όνομα έλαβε η πόλη το 1060, όταν η ευρύτερη περιοχή ήταν στην κατοχή του Αρχιεπισκόπου Arnaldo, ο οποίος την ονόμαζε «Grachium», δηλαδή «μικρό ανώμαλο έδαφος». Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under ΙΣΤΟΡΙΚΑ

ΤΩΡΑ ΕΙΝ’ ΑΛΛΙΩΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

Του Βασίλη Χαραλάμπους
Στην Ίμβρο
στις αυλές που ξενίζουν θύμισες
μονάχα θύμισες
οι γειτονιές του πόνου
μοσκοβολάνε λιβάνι και βασιλικό
κι ας είναι τόσο λίγοι αυτοί π’ απόμειναν.
Στ’ Αγρίδια
πεισματικά οι λιγοστοί αγονάτιστοι
γονατισμένοι παρεμπρός
στην παμπάλαιη εικόνα της Παναγιάς
τη λύτρωση προσμένουν.
Στους Αγίους Θεοδώρους
το συχνοψέλλισμα στους μάρτυρες στρατηλάτες
απαντοχή και παρηγόρημα
στην Ίμβρο π’ αποζητούν να λησμονήσουμε
Κάθε ξωκκλήσι
κι ένα πονεμένο στόρημα σε τούτο το νησί. Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under Χωρίς κατηγορία

ΣΟΥΡΟΥΠΟ ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑ

Σούρουπο στή Βασιλεύουσα. Ὁ ἥλιος τρέχει νά κρυφτεῖ πίσω ἀπό τά γερασμένα Θεοδοσιανά τείχη καί νά βασιλέψει ὁλοπόρφυρος στήν ἀπέραντη θρακική πεδιάδα. Τό πρόγραμμα τῶν ξεναγήσεων ἔχει τελειώσει καί οἱ προσκυνητές ἔχουν σκορπίσει κατά παρέες στήν ἀγορά γιά ψώνια και βραδυνό φαγητό.
Ἡ δική μας συντροφιά -ἑπτά ψυχές- βαδίζει στήν παλιά Κωνσταντινούπολη ψάχνοντας μέσα στήν σύγχρονη πόλη τῶν 15 ἑκατομμυρίων κάποια λείψανα τῆς βυζαντινῆς Βασιλίδος τῶν πόλεων. Ἀπόψε, τελευταία νύχτα τοῦ προσκυνήματος, θά ἐπιχειρούσαμε να βρεθοῦμε σέ κάποιες βυζαντινές, χιλιόχρονες καί πλέον ἐκκλησιές, πού στέκουν ἀκόμα ξεχασμένες ἀπό τόν χρόνο ἀλλά δυστυχῶς καί ἀπό τούς Ἕλληνες ἐπισκέπτες τῆς Πόλης. Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under Χωρίς κατηγορία

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΑ ΦΑΡΑΣΑ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ

Η φαρασιώτικη γλώσσα:

-Στὰ Φάρασα,θεῖε, μιλοῦσαν τουρκικά;

-Στὴν περιοχή μας, γιὲ μου, τὰ Φάρασα ἦταν τὸ μόνο ἀμιγὲς ἑλληνικὸ χριστιανικὸ χωριό, ὅπου δὲν μιλοῦσαν τουρκικά.

Μιλοῦσαν τὰ φαρασιώτικα, ποὺ εἶχαν ὡς βάση τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ γλώσσα καὶ εἶχαν ὁμοιότητες μὲ τὴν κυπριακὴ διάλεκτο.

Ἡ προφορὰ ἔμοιαζε καὶ μὲ τὴν κρητική.

Ὑπῆρχαν βέβαια καὶ τρεῖς οἰκογένειες Τούρκων.

Σιγὰ-σιγὰ ὅμως καὶ αὐτὲς ἀφομοιώθηκαν μὲ τοὺς Φαρασιῶτες. Μιλοῦσαν τὰ φαρασιώτικα καὶ συμμετεῖχαν σὲ ὅλες τὶς ἐκδηλώσεις μας.

Τὰ σχολεῖα καὶ οἱ δάσκαλοι τῶν Φαράσων:

-Πατέρα,λένε μερικοὶ ὅτι στὸν Βαρασὸ τὰ παιδιὰ μάθαιναν γράμματα ἀπὸ τοὺς παπάδες. Δὲν εἴχατε σχολεῖα καὶ δασκάλους; Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Ἡ ἄγνωστη λειτουργία στήν Ἁγία Σοφία


http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=PBCPMxb1q54#t=12s

Σχολιάστε

Filed under ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΛΟΓΟΣ ΡΩΜΑΙΙΚΟΣ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ »ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ»
(ΑΧΕΛΩΟΣ TV-2012)
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΛΑΝΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ – ΚΑΜΕΡΑ: ΦΩΤΗΣ ΒΑΡΔΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 27/03/12

ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ (ε.α), ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ.

ΣΧΟΛΙΑ:
Ο ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΣ ΔΕΝ ΕΞΟΝΤΩΝΕΙ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ, ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ. ΣΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΕΠΕΙΔΗ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ 350.000 ΠΟΝΤΙΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΞΕΡΙΖΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΤΡΟΓΟΝΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΕΣΤΙΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ  2.800 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ .

https://www.youtube.com/watch?v=n6uLkTatQOk

Σχολιάστε

Filed under ΙΣΤΟΡΙΚΑ