Tag Archives: ΔΙΔΑΧΕΣ – ΟΜΙΛΙΕΣ

Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι…

Γράφει Εάγγελος ὁ Σάμιος

ΣΧΟΛΙΟ ΠΑΖΛ: Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου εἶναι ἡ ἑορτή τῶν ἑορτῶν τῆς Ἐκκλησίας μας καί τό ἀκράδαντο θεμέλιο, πάνω στό ὁποῖο στηρίζεται τό οἰκοδόμημα τῆς Πίστεώς μας.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος γράφει ὅτι ἡ Ἀνάσταση εἶναι τό οὐσιαστικότερο σημεῖο τῆς πίστης μας. Αὐτό σημαίνει ὅτι ἄν ὁ Χριστός δέν ἀναστήθηκε, ἡ πίστη μας εἶναι στό σύνολό της μάταιη∙ καί ἐμεῖς οἱ Ἀπόστολοι εἴμαστε ἕνα συνάφι βλάσφημοι καί παλιάνθρωποι, ἀφοῦ ἐκηρύξαμε – γιά λογαριασμό τοῦ Θεοῦ! – ἕνα ψέμα: ὅτι ἀνάστησε τόν Χριστό∙ χωρίς νά τόν ἔχη πράγματι ἀναστήσει (Α’ Κορ. 15,15-16)!

Μέσα ἀπό τίς ἑνότητες πού περιλαμβάνει ἡ ἐν λόγῳ ἀνάρτηση θά προσπαθήσω νά δώσω μία ὅσο το δυνατόν, πλήρη εἰκόνα αὐτῆς τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς Ὀρθοδοξίας μας. Ὕμνοι, εἰκόνες καί ἑρμηνεία αὐτῶν, θεολογικά κείμενα καί ἔθιμα τοῦ λαοῦ, συνθέτουν τό ΠΑΖΛ τῆς εορτής τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σχολιάστε

Filed under ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Ἡ  Ἐξομολόγηση https://i0.wp.com/www.porphyrios.net/wp-content/uploads/2014/04/agios-porphyrios-stin-exomologisi-270x250.jpg

ΣΧΟΛΙΟ ΠΑΖΛ:    Ἀντί σχολίων σᾶς παραθέτω μία  «ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ¨.

Προαιώνιε Πατήρ των οικτιρμών, και Θεέ πάσης παρακλήσεως. Εγώ, ό ταλαίπωρος, θέλοντας να εξετάσω την συνείδησίν μου επάνω εις ταις άνομίαις μου, φοβούμαι κατά πολλά και τρέμω  επειδή σου είναι τόσον φανερή ή κατάστασης της ζωής μου, όπου κανένα έργον και κανένας συλλογισμός μου δεν ημπορεί να είναι κρυπτός εις τούς οφθαλμούς σου. Όθεν σου ζητώ με όλη την ταπείνωσιν διά τούς οίκτιρμούς του Μονογενούς σου Υιού, να μού δώσης την χάριν να γνωρίσω καλά, να μισήσω και να διορθώσω όλα μου τα αμαρτήματα. Δός μοι, ώ Πατήρ των φώτων, το Πανάγιόν σου Πνεύμα, διά να μού φέρει εις την ένθύμησιν ταις άμαρτίαις, όπου αλησμόνησα και διά να παρακινήσει την καρδίαν μου εις συντριβή και μετάνοια επάνω εις αύταίς, διά να ταις μισήσω, και να απέχω από κάθε αμαρτία εις το έρχόμενον. Και Σύ, Παρθένε Θεοτόκε, Μήτερ ελέους, και καταφυγή των αμαρτωλών, συντρόφευσόν με, σέ παρακαλώ, με την βοήθειάν σου εις τούτο το Κριτήριο της ευσπλαχνίας και δικαιοσύνης του Θεού, διά να γνωρίσω, να μισήσω έκ καρδίας και να εξομολογηθώ όλας μου τας αμαρτίας. Το όμοιον και σύ, ώ Άγιε Άγγελε, φύλαξ της ψυχής μου, σέ παρακαλώ να με βοηθήσεις εις τούτο το έργον, όπου είναι τόσον αναγκαίων διά την αίώνιον σωτηρίαν μου. Αμήν

Διαβάστε περισσότερα »

Σχολιάστε

Filed under ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Συνεχίζει και μετά το θάνατο | Πεμπτουσία

Μητέρα της κόλασης είναι η κενοδοξία, που ανάβει με σφοδρότητα τη φωτιά και τρέφει το δηλητηριώδες σκουλήκι. Ενώ όλα τα άλλα τελειώνουν με το θάνατο, αυτή συνεχίζει και μετά το θάνατο να φιλονικεί, για να επιδεικνύει τη φύση της πάνω στο νεκρό σώμα.

Άγιος Νεκτάριος επίσκοπος Πενταπόλεως

Πηγή: Συνεχίζει και μετά το θάνατο | Πεμπτουσία

Σχολιάστε

Filed under ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

«ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ¨. Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Σχολιάστε

Filed under ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Σχολιάστε

Filed under ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

ΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΩΝ

Σχολιάστε

Filed under ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΣ, ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ

Σχολιάστε

Filed under ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΝΟΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

Σχολιάστε

Filed under ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

O ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ by ΒΑΓΓΕΛΗΣ

Σχολιάστε

Filed under ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ

Ἡ  Μετάνοια

ΣΧΟΛΙΟ ΠΑΖΛ:   Ἀντί σχολίων σᾶς παραθέτω τά παρακάτω κείμενα:

 Ἀποφθέγματα

  • Τό πίπτειν ἀνθρώπινον, τό ἐμμένειν ἑωσφορικόν, τό μετανοεῖν θεῖον.
  • Κλαῦσον τούς ἀμετανοήτους, κλαῦσον τούς μηδέποτε μετανοήσαντες.
  • Ἡ μετάνοια χωρίς ἐλεημοσύνη εἶναι νεκρή καί χωρίς φτερά.
  • Μέ τή μετάνοια σβήνουμε κάθε ἁμαρτία στό ἄπειρο πέλαγος της φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ.

 Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

Τὸ παλιατζίδικό μας.  

Κάποτε ὁ Γέροντας μοῦ εἶπε: “Πολλὲς ἀπὸ σᾶς τὶς γυναῖκες, ὅ,τι κατεστραμμένο καὶ ἄχρηστο ἔχετε, παλιὰ καὶ τρύπια κατσαρολικά, ἔπιπλα, παπούτσια καὶ ἄλλα φθαρμένα πράγματα, πᾶτε καὶ τὰ πετᾶτε σὲ κάποια ἀπόμερη ἀποθήκη σας, κλειδώνετε τὴν πόρτα καὶ ἡσυχάζετε. Δὲν ξέρετε ὅμως, ὅτι θὰ ἔρθει στιγμή, ποὺ αὐτὸ τὸ παλιατζίδικό σας θὰ τὸ βροῦν καὶ θὰ ἐκτεθεῖτε”.

Ἔμεινα ἔκπληκτη ἀπὸ τὰ λόγια τοῦ Γέροντα. Διάβαζα ἐκεῖνες τὶς ἡμέρες, βιβλία ποιμαντικῆς ψυχολογίας, ποὺ μιλοῦσαν γιὰ τὴν ἀπώθηση τραυματικῶν βιωμάτων ἀπὸ τὸ συνειδητὸ στὸν ἀσυνείδητο χῶρο τῆς ψυχῆς καὶ γιὰ ἀνάδυσή του σὲ ἀπροσδόκητο χρόνο.
Τὸ ζωντανὸ παράδειγμα τοῦ Γέροντα, γιὰ τὴν ἀποθήκη ἀπορριμμάτων μοῦ ἔλεγε πολὺ περισσότερα ἀπὸ ὅ,τι τὰ ἐπιστημονικὰ ἐγχειρίδια. Ἦταν σαφὴς ὁ συμβολισμός, ὁ ἀναφερόμενος στὰ ἁμαρτήματά μας, ποὺ δὲν ἐξαλείψαμε μὲ τὴ μετάνοια καὶ τὴν ἐξομολόγησή μας, ἀλλὰ τὰ πετάξαμε βιαστικὰ στὴν ἀποθήκη τῆς λήθης, γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὴν ἐνοχλητικὴ παρουσία τους, καὶ ποὺ θὰ τὰ “βρεῖ” ὁ Θεός, γιὰ νὰ τὰ ἐπαναφέρει στὴ μνήμη μας, “ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως”. Ἤδη τὰ γνωρίζει, ἐνῶ ἐμεῖς τὰ ἀγνοοῦμε.

Ἅγιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης

Προτείνω τά κείμενα πού εἶναι στό Scribd νά τά διαβάζεται ἐπιλέγοντας πλήρη ὀθόνη.

Διαβάστε περισσότερα »

Σχολιάστε

Filed under ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ

Σχολιάστε

Filed under ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ – ΟΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ Ο ΣΥΡΟΣ

Σχολιάστε

Filed under ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Λόγος περί μετανοίας, Αρχιμανδρίτου Δαμασκηνού Κατρακούλη

Σχολιάστε

Filed under ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ- ΚΛΙΜΑΞ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ

Σχολιάστε

Filed under ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

Σχολιάστε

Filed under ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Περί νηστείας Λόγος Α΄ Μεγάλου Βασιλείου

Σχολιάστε

Filed under ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Νηστεία (μαγνητοσκοπήματα)

Μαγνητοσκοπήματα μέ θέμα τήν νηστεία. Γιά νά γνωρίσουμε τήν ἀξία καί τό νόημα τῆς νηστείας, ὅπως μᾶς τήν δίδαξαν οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας.

Σχολιάστε

Filed under ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Ὁ καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Καΐρου, κ. Ἰωάννης Φουρτούνας, σὲ μία ἐξαιρετική, ἐφ’ ὅλης τῆς ὕλης συνέντευξι.

Σχολιάστε

Filed under ΑΞΙΕΣ-ΡΙΖΕΣ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Προσκυνητής: Γιατί δεν είναι ελκυστικός ο λόγος της εκκλησίας στους νέους;

π. Θεμιστοκλής Μουρτζανός

Ζούμε σε μία εποχή στην οποία οι νέοι άνθρωποι, χωρίς να είναι κατ’ ανάγκην αρνητικοί έναντι της Εκκλησίας, δεν φαίνεται να είναι πρόθυμοι να ακούσουν τον λόγο της. Η Εκκλησία δεν παράγει γεγονότα για τη ζωή του κόσμου, ούτε για τη νεανική πραγματικότητα, εκτός από κάποιες δραστηριότητες οι οποίες όμως είναι περιστασιακές και χρονικά περιορισμένες (κατηχητικές συνάξεις, κατασκηνώσεις, πολιτιστικές ομάδες)…………….

μέσω Προσκυνητής: Γιατί δεν είναι ελκυστικός ο λόγος της εκκλησίας στους νέους;.

Σχολιάστε

Filed under Χωρίς κατηγορία

ΑΚΤΙΝΕΣ: Πρωτοπρ. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος, Άγιος Παΐσιος και Οικουμενισμός


ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ καί ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ
ΑΓΙΟΣ  ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ
Στήν ἐποχή μας, ἐποχή συγχύσεως καί πνευματικῆς ἀφασίας, ἡ ζωή τῶν Ἁγίων καί θεοφόρων Πατέρων εἴθε νά ἀποτελέσει ὁδοδείκτη τῆς δικῆς μας ἐν Χριστῷ πολιτείας.

ΑΚΤΙΝΕΣ: Πρωτοπρ. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος, Άγιος Παΐσιος και Οικουμενισμός.

Σχολιάστε

Filed under Χωρίς κατηγορία

Ῥωμαίϊκο Ὁδοιπορικό: Ὁ ῥωμηὸς Ἅγιος καλόγερος ποὺ ἀντιστάθηκε στὴν φραγκοκρατία

Ὁ ῥωμηὸς Ἅγιος καλόγερος ποὺ ἀντιστάθηκε στὴν φραγκοκρατία

Tοῦ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ Μωυσέως

Σέ πεῖσμα τῶν καιρῶν, ἐμεῖς δεν θά πάψουμε ν᾽ ἀναφερόμαστε σε ἱερές, ὁδηγητικές μορφές τοῦ παρελθόντος, πρός ἐνίσχυση, ἐνδυνάμωση καί ἀναψυχή. Συμπληρώνονται ἐφέτος 150 ἔτη ἀπό την ὁσιακή κοίμηση τοῦ Παπουλάκου. Πολέμησε ὁλόψυχα ξένες ἐπιδράσεις, δυτικές παραδόσεις, ξένες πρός τήν ὀρθόδοξη παράδοση. Καυτηρίασε τόν ἑτερόδοξο μονάρχη, πού ἔκλεισε πολλά μοναστήρια καί γκρέμισε βυζαντινούς ἱ. ναούς. Γιά τά φλογερά κηρύγματά του, διώχθηκε, ταλαιπωρήθηκε, ἐξορίσθηκε καί φυλακίσθηκε. Οἱ τότε ἐκσυγχρονιστές τόν κατηγόρησαν ὡς ἀγύρτη, γιατί τούς ἐνοχλοῦσαντά λόγια του. Ὁ λαός ἀκολουθοῦσε τόν ἄδολο μαχητή, τόν ἀκέραιο ἱεροκήρυκα, τόν ἀκτήμονα μοναχό, τόν ὁμολογητή ρασοφόρο. Ἀπό νωρίς ὁ Παπουλάκος, κατάλαβε καλά ὅτι ἡ δυτική θεολογία ἦταν ἀνορθόδοξη καί ἀντιορθόδοξη. Ἡ δυτική θεολογία ἤθελε να κατεβάσει τόν οὐρανό στή γῆ, να διατηρεῖ τούς χριστιανούς στη σκλαβιά, νά καλλιεργεῖ τόν ἀλλαζονικό οὑμανιστικό ἀνθρωπισμό, πού ἔφερνε τόν ἀθεϊσμό.

Συνεχίζεται ΕΔΩ:

μέσω Ῥωμαίϊκο Ὁδοιπορικό: Ὁ ῥωμηὸς Ἅγιος καλόγερος ποὺ ἀντιστάθηκε στὴν φραγκοκρατία.

Σχολιάστε

Filed under Χωρίς κατηγορία