Tag Archives: Κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΛΟΓΟΣ ΡΩΜΑΙΙΚΟΣ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ «ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ» (ΑΧΕΛΩΟΣ TV 2015)
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΛΑΝΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ – ΚΑΜΕΡΑ: ΦΩΤΗΣ ΒΑΡΔΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 22/10/15

ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ: Δρ. Δημήτριος Μεταλληνός Διδάσκων Ιονίου Πανεπιστημίου Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Ῥωμαίϊκο Ὁδοιπορικό: Ἰωάννης Καποδίστριας καὶ Ῥωμηοσύνη

Τοῦ π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ

Πολλοὶ ἔχουν πεῖ πως ὁ Καποδίστριας ἦταν ἕνας Εὐρωπαϊστής, ἕνας ἄνθρωπος πού «ἤθελε νὰ μετατρέψει τοὺς Ρωμηοὺς σὲ Ἕλληνες», ἰσχύει ὅμως κάτι τέτοιο;Τὸ 1819 γράφει στὸν Πατέρα του: «Εἶναι ἔργον μοναδικόν τῆς προστασίας τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν θαυματουργῶν Ἁγίων ποὺ ἀναξίως ἐπεκαλέσθην μὲ δάκρυα εἰλικρινοῦς καρδίας καὶ ἀφοσιωμένης» προσθέτοντας τὴν φράση: «Πίπτων εἰς τοὺς πόδας τοῦ Θαυματουργοῦ Ἁγίου μας καὶ τῆς Ἀειπαρθένου Πλατυτέρας (=Θεοτόκου)»[1] Εἶναι ἔκδηλη ἡ ἡσυχαστική του συνείδηση (βλ. τὶς σημειωμένες φράσεις) σὲ ἕνα ἰδιωτικὸ γράμμα ποὺ τοῦ ἐπιτρέπει νὰ ἀποκαλύψει τὰ μύχια της καρδιᾶς του. Εἶναι δὲ γεγονὸς ὅτι ἔβλεπε τὴν ἱστορικὴ ὕπαρξη τοῦ Γένους ζυμωμένη …

Πηγή: Ῥωμαίϊκο Ὁδοιπορικό: Ἰωάννης Καποδίστριας καὶ Ῥωμηοσύνη

Σχολιάστε

Filed under ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ-ΡΩΜΑΝΙΑ (ΒΥΖΑΝΤΙΟ)

Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΧΜΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Σχολιάστε

by | 08/04/2015 · 6:47 ΜΜ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ Ε.ΡΩ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (Σ.Σ.Ε.)

DSC06593Την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015 έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε) προγραμματισμένη εκδήλωση-αφιέρωμα της Ε.Ρω προς τιμήν του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδος και Ιδρυτή της Σ.Σ.Ε Ιωάννη Καποδίστρια. Η εξαιρετική αυτή εκδήλωση, η οποία εστέφθη από απόλυτη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της ακαδημαϊκής επιμόρφωσης των Ευελπίδων και περιελάμβανε:α) Σύντομη ενημέρωση-παρουσίαση της Ε.Ρω από τον εκπρόσωπό μας Υπτγο ε.α Ανδρέα Μπλάνο

β) Ομιλία της αν. Καθηγήτριας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κας Μαρίας Μαντουβάλου με τίτλο: ” Ο Ιωάννης Καποδίστριας ως πρότυπο Κυβερνήτου”

γ) Πρώτη παγκόσμια παρουσίαση, σε αποσπάσματα, της νέας ψηφιακής μας παραγωγής (Ε.Ρω και Αχελώος tv) για το βίο και τα έργα του Ιωάννη Καποδίστρια.

Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under Χωρίς κατηγορία

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ – Ο ΠΙΣΤΟΣ ΑΡΧΩΝ

kapodistriasἹ. Μ. Ζωοδόχου Πηγῆς Καλαυρίας Πόρου

Ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας ὑπῆρξεν ὁ πρῶτος Ἕλλην ἄρχων τοῦ νέου κράτους τῆς ἐλευθέρας Ἑλλάδος. Ἔπειτα ἀπὸ τετρακοσίων χρόνων τουρκικῆς δουλείας, ηὐδόκησεν ὁ Θεὸς καὶ ἀνέδειξεν ὡς ἄλλον νέον Μωϋσῆ, τὸν πρῶτον κυβερνήτην, σπάνιον χαρισματοῦχον πολιτικὸν ἡγέτην καὶ πιστὸν χριστιανὸν ἄρχοντα, ὁ ὁποῖος ἐβοήθησε τοὺς Ρωμηοὺς νὰ δημιουργήσουν τὸ Νέον Ἑλληνικὸν κράτος. Τὴν συνέχειαν τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας τὴν ἀναδημιουργίαν τῆς Ρωμανίας.

Καταγωγή – Περιβάλλον – Παιδεία

Ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας ἐγεννήθη εἰς Κέρκυραν τὸ 1776. Ἀνετράφη εἰς μίαν ὑπερπολύτεκνον ἀριστοκρατικὴν οἰκογένειαν. Πατήρ του ἦτο ὁ Ἀντωνο-Μαρία Καποδίστριας καὶ μήτηρ αὐτοῦ ἡ Διαμαντίνα Γονέμη. Ὁ Ἰωάννης ἦτο τὸ ἕκτον ἀπὸ τὰ ἐννέα ἀδέλφια του. Εἰς τὴν διαμόρφωσιν τῆς προσωπικότητός του ἔπαιξε σημαντικὸν ρόλον τὸ στενὸν καὶ εὑρύτερον οἰκογενειακὸν περιβάλλον του, εἰς τὸ ὁποῖον ἀνῆκον ἱερεῖς, ἱερομόναχοι, μοναχοί, καὶ μοναχαί.

Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

Ioannis-KapodistriasΚυριάκου Η. Γεωργιάδη Φιλολόγου

Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση τοῦ 1821, ἀφοῦ ἐπὶ ἑπταετία ἀντιμετώπισε τοὺς στρατοὺς καὶ τοὺς στόλους τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, τῆς Αἰγύπτου καὶ τῆς Βερβερίας, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐχθρότητα, ἰδιαίτερα κατὰ τὰ πρῶτα ἔτη, τῶν Εὐρωπαϊκῶν Δυνάμεων, ἀφοῦ γνώρισε θριάμβους καὶ συμφορές, ἀφοῦ ὑπερπήδησε μεγάλους κινδύνους, κατὰ τὰ μέσα τοῦ 1827, βρισκόταν πλέον στὸ χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ!

Μετὰ τὴν πτώση τοῦ Μεσολογγίου, μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Καραϊσκάκη καὶ τὴν ἐπακολουθήσασα καταστροφὴ τοῦ Φαλήρου καὶ τὴν διάλυση τοῦ στρατοπέδου τῶν Ἀθηνῶν, ἡ κατάσταση εἶχε φθάσει στὸ σημεῖο μηδέν. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Ναύπλιο καὶ κάποιες ἄλλες πόλεις, ὁρισμένα φρούρια, τῆς Μάνης, τῆς περιοχῆς τοῦ Ἰσθμοῦ καὶ τῶν νησιῶν, ἡ ὑπόλοιπη χώρα κατεχόταν ἀπὸ τὸν ἐχθρὸ ἢ βρισκόταν στὴν διάθεση αὐτοῦ. Ἡ παράδοση τῆς Ἀκροπόλεως τῶν Ἀθηνῶν ἐξέφραζε συμβολικὰ τὴν δεινὴ θέση, στὴν ὁποία εἶχε περιέλθει ὁ Ἐθνικὸς ἀγώνας. Καὶ οἱ Αἰγύπτιοι μετέφεραν νέες δυνάμεις γιὰ τὸ τελειωτικὸ χτύπημα.

Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ

 Πρω­το­πρ. Γε­ωρ­γίου Δ. Με­ταλ­λη­νοῦ
  1.  Ἡ ἀ­πο­στο­λὴ τοῦ Κυ­βερ­νή­του ὡς ἄρ­σις Σταυ­ροῦ.

Στὶς 2 Ἀ­πρι­λί­ου 1827 ἡ Γ΄ Ἐ­θνι­κὴ Συ­νέ­λευ­ση τῶν Ἑλ­λή­νων ψή­φι­σε τὸν Κα­ππο­δί­στρι­α πρῶ­το Κυ­βερ­νή­τη τῆς ἐ­λευ­θέ­ρας μι­κρᾶς Ἑλ­λά­δος.

Καὶ ἐ­κεῖ­νος, ἔ­χον­τας συ­νεί­δη­ση –ὡς δι­πλω­μά­της κα­ρι­έ­ρας– τῆς πε­ρι­πέ­τει­ας, στὴν ὁ­ποί­α ἑ­κού­σι­α στρα­τευ­ό­ταν, ἔ­γρα­φε στὸν πι­στὸ φί­λο του Ἐ­ϋ­νάρ­δο: «Εἶ­μαι ἀ­πο­φα­σι­σμέ­νος νὰ ἄ­ρω τὸν οὐ­ρα­νό­θεν ἐ­πι­κα­τα­βαί­νον­τά μου σταυ­ρὸν»1. Μὲ προ­φη­τι­κὴ ἐ­νό­ρα­ση δι­έ­βλε­πε, ὅ­τι ἡ ἀ­νά­λη­ψη τῆς ἀ­πο­στο­λῆς τοῦ Κυ­βερ­νή­του τῆς Ἑλ­λά­δος, δὲν ἦ­ταν πα­ρὰ μαρ­τυ­ρι­κὴ πο­ρεί­α καὶ θυ­σί­α. Δὲν μπο­ροῦ­σε ὅ­μως νὰ ἀρ­νη­θεῖ τὴν πρό­σκλη­ση τῆς Πα­τρί­δος. Τὴν συγ­κα­τα­νευ­σὴ του ἔ­βλε­πε ὡς «ὀ­φει­λὴν εἰς ἱ­ε­ρὰν ὑ­πό­θε­σίν» τη­ς2. Τὸ μέ­γε­θος ὅ­μως τῆς θυ­σί­ας του ἦ­ταν εἰς θέ­ση νὰ ἐ­κτι­μή­σουν οἱ ἄλ­λοι. Ἔτ­σι, ὁ Αὐ­στρι­α­κὸς δι­πλω­μά­της καὶ ἱ­στο­ρι­κὸς Πρό­κες Ὄ­στεν ση­μει­ώ­νει στὴν ἱ­στο­ρί­α του, ὅ­τι, ὅ­πως ἦ­ταν τό­τε ἡ Ἑλ­λά­δα, πι­θα­νώ­τε­ρο ἦ­ταν νὰ στη­ρί­ξει ὁ Κα­ππο­δί­στρι­ας τὴν Ἑλ­λά­δα, πα­ρὰ ἡ Ἑλ­λά­δα τὸν Κα­ππο­δί­στρι­α3.

Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

ΛΟΓΟΣ ΡΩΜΑΙΙΚΟΣ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ »ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ» (ΑΧΕΛΩΟΣ TV- 2014)
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΛΑΝΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ – ΚΑΜΕΡΑ: ΦΩΤΗΣ ΒΑΡΔΗΣ Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under Χωρίς κατηγορία

Λόγος Καποδίστρια όταν έφτασε στην Αίγινα να αναλάβει Κυβερνήτης.

 

 

 

20140326-080823.jpgΓια το Αρχείο κάθε Έλληνα.!

  11 Ιανουαρίου 1828 ο Καποδίστριας απεβιβάσθη στην Αίγινα.

  Ο Γ. Τερτσέτης στα «Απόλογα για τον Καποδίστρια» περιγράφει συνομιλία του Κυβερνήτη με τον Γεωργάκη Μαυρομιχάλη:

 «Είναι καιροί πού πρέπει να φορούμε όλοι ζώνη δερματένια και να τρώμε ακρίδες και μέλι άγριο. Είδα πολλά είς την ζωή μου, αλλά σαν το θέαμα
όταν έφθασα εδώ εις την Αίγινα δεν είδα τί παρόμοιο ποτέ, και άλλος να μην το ιδή… «Ζήτω ο κυβερνήτης ο σωτήρας μας, ο ελευθερωτής μας!»
εφώναζαν γυναίκες αναμαλλιάρες, άνδρες με λαβωματιές πολέμου, ορφανά κατεβασμένα από τις σπηλιές.

Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under Χωρίς κατηγορία

ΑΠΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ… ΓΕΡΟΝΤΑΣ

kapodistrias

ΔΕΟΣ καταλαμβάνει όποιον διαβάσει μία επιστολή του Νεομάρτυρος της Ρωηιοσύνης Κυβερνήτου Ιωάννου Καποδίστρια, προς τον μόνιμο στρατιωτικό Ιερέα (Αρχιμ. Ιωακείμ Φυνδανάκη )

Αντικρύζεις εκεί έναν ολόκληρο Πρωθυπουργό να γίνεται παράλληλα και Γέρων-Στάρετς, της πίστεώς μας.

Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under Χωρίς κατηγορία

Επιστολή-καταπέλτης του Ιωάννη Καποδίστρια εναντίον των μασονικών στοών που δρούσαν ανεξέλεγκτα στη χώρα!

EΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Αριθ. 2953
Μυστική Εγκύκλιος
Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Προς το Πανελλήνιον

 

Προς τους κατά το Αιγαίον Πέλαγος και την Πελοπόννησον Εκτάκτους Επιτρόπους και τους Αρχηγούς των κατά ξηράν και θάλασσαν Δυνάμεων.
Γνωρίζει η Κυβέρνησις, ότι Πολίται τινές επιμένουν πιστεύοντες και τους άλλους πείθοντες, ότι αι μυστικαί Εταιρείαι χορηγούσι μέσα σωτήρια εις την Πατρίδα, ή Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under Χωρίς κατηγορία

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΔΙΟΦΥΙΑ – Ανδρέας Κούκος – Βίντεο

ΛΟΓΟΣ ΡΩΜΑΙΙΚΟΣ Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under Χωρίς κατηγορία

Εξαιρετικό αφιέρωμα στον Ιωάννη Καποδίστρια (εκπομπή – Η ΩΡΑ Των Βετεράνων)

Ολοκληρώθηκαν στο Ναύπλιο οι τιμητικές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση

185 χρόνων από την ανάληψη των καθηκόντων του Ιωάννη Καποδίστρια ως
πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, που οργάνωσε το Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών
Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under Χωρίς κατηγορία

Σὰν σήμερα δολοφονήθηκε ὁ «ἅγιος της πολιτικῆς» καὶ ὁ μόνος αὐθεντικὸς ἀντισυστημικὸς ἡγέτης τῶν Ἑλλήνων Ἰωάννης Καποδίστριας!

τοῦ Ἰωάννη Κορνιλάκη
Σὰν σήμερα πρὶν 182 χρόνια στὸ πλατύσκαλο τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνα στὸ Ναύπλιο, δολοφονήθηκε ὁ Πρῶτος Κυβερνήτης τοῦ Ἔθνους ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας. Σὲ τοῦτο τὸν Ἱερὸ Ναό, ποὺ σήμερα εἶναι ὁ πιὸ ἐγκαταλελειμένος σὲ ὁλόκληρο τὸ Ναύπλιο. Σύμπτωση θὰ μοῦ πεῖτε, ἀλλὰ πολλὲς ἕως ἄπειρες οἱ συμπτώσεις ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὴν Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under Χωρίς κατηγορία

Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΩΣ ΗΓΕΤΗΣ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΕ ΣΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΖΟΥΣΕ ΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Του πρωτοπρεσβύτερου Θεμ.Μουρτζανού

Είναι δεδομένο ότι όσα πρότυπα και αν έχουμε στη ζωή μας, η ευθύνη για να προχωρήσουμε, να προοδεύσουμε, να κρίνουμε και να παραδώσουμε στους μετά από εμάς, μας αφορά προσωπικά. Ναι, τα πρότυπα έχουν αξία, ιδίως για τους νεώτερους, για να έχουμε μέσα στην καρδιά μας την πεποίθηση ότι και άλλοι, πριν από εμάς, είχαν αξίες, οράματα, εμπνεύσεις, εσωτερικά στηρίγματα και κατάφεραν στη ζωή τους να λειτουργήσουν με κριτήριο όχι μόνο την προσωπική τους φιλοδοξία (κατά πάντα ανθρώπινη), αλλά και με γνώμονα το συλλογικό συμφέρον. Όμως ο καθένας από εμάς κρίνεται τόσο από την Ιστορία όσο και από το περιβάλλον του όχι για τα πρότυπα, τα οποία είχε, αλλά για τις επιλογές του και τις πράξεις του.  Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κυβερνήτης Ι. Καποδίστριας & Οικονομία (1828-1831)

Καποδίστριας & Οικονομία (1828-1831) from forye on Vimeo.
Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under Χωρίς κατηγορία