Tag Archives: ΠΡΟΣΕΥΧΗ – ΜΕΤΑΝΟΙΑ-ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ

ΜΕΤΑΝΟΙΑ

Οσία Μαρία η Αιγυπτία.

Αν ο «Άσωτος», όπως τον γνωρίζουμε μέσα από την ομώνυμη παραβολή, είναι για μας, κατά τις πρώτες ημέρες του Τριωδίου, η θεωρητική πλευρά της πορείας του ανθρώπου από την αμαρτία στη μετάνοια στην Ε΄ Κυριακή των Νηστειών, βλέπουμε όλη αυτή τη διαδικασία, τον κοπιώδη και ανηφορικό δρόμο του γυρισμού, να παίρνει σάρκα και οστά, να γίνεται πράξη, στο πρόσωπο στο οποίο η Εκκλησία μας αφιέρωσε την Κυριακή αυτή• Την οσία Μαρία την Αιγυπτία. Συνέχεια
Advertisements

Σχολιάστε

Filed under Χωρίς κατηγορία

Μετάνοια, αγάπη…

Ο ‘Αγιος Σύζυγος της Πόρνης της Πλατείας Βάθης.

Ζούσε στην Αθήνα πρό ετών κάποιος άνθρωπος πού τον έλεγαν Νικόλαο.

Ταπεινός, ευσεβής, με τη νηστεία του, την αγρυπνία του και με «Θεϊκές καταστάσεις» όπως γράφει στις άγιες προσευχές του.
Είχε μάλιστα και την αρετή της ελεημοσύνης, όπως εδώ σε μιά παρόμοια σκηνή βλέπουμε…
Στα 35 χρόνια του, εφόσον τακτοποίησε τις άγαμες αδελφές του, απεφάσισε κι΄ αυτός να παντρευτεί. Όπως ήταν φυσικό, εφόσον ήταν και ευσεβής, θα έπρεπε να ψάξει να βρεί μία κοπέλα μέσα από την Εκκλησία, και πιθανόν να πείτε και μέσα από τις αδελφότητες, και οπουδήποτε αλλού υπήρχε ευλάβεια και ευσέβεια σε χώρους χριστιανικούς.
Αλλά όμως εκείνος διάλεξε κάτι άλλο… Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under Χωρίς κατηγορία

Μετάνοια, εξομολόγηση.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ

 1. Ἡ ἐξομολόγηση ἀποτελεῖ μυστήριο τῆς ᾽Εκκλησίας. Ὅπως εἶναι τό βάπτισμα, τό χρίσμα, ἡ Θεία Εὐχαριστία, τό ἴδιο συμβαίνει καί ἐδῶ. Εἶναι σάν μιά βρύση πού ὅταν ἀνοίγει προσφέρει τήν χάρη τῆς ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν, μέ τήν ἔννοια ὅτι ὁδηγεῖ τόν πιστό στό σημεῖο ἐκεῖνο ὥστε νά δεχθεῖ τό σῶμα καί τό αἷμα τοῦ Χριστοῦ, πού αὐτό κυρίως εἶναι ῾῾εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν αἰώνιον᾽᾽. Συνέχεια

Σχολιάστε

by | 01/04/2013 · 9:49 ΜΜ

Τῶν τριῶν Ὁσίων Γερόντων Παϊσίου, Πορφυρίου καὶ Ἐφραὶμ Κατουνακιώτη, τὴν εὐχή νὰ ἔχουμε!

https://puzzleen.files.wordpress.com/2013/03/ce91ce93ce99ce9fce99ce93ce95cea1ce9fce9dcea4ce95cea3cea0ce91ce99cea3ce99ce9fcea3ce95cea6cea1ce91ce99ce9ccea0ce9fcea1cea6cea5cea1ce.jpg

Τὴν συγχρόνων γερόντων τὴν Τριάδα τιμήσωμεν,
Ἄθωνος τοῦ ὅρους πολίτας, ρωμιοσύνης τοὺς φύλακας¨
Παΐσιον τὸ φῶς Καππαδοκῶν, Πορφύριον, τὸ κλέος Σουλιωτῶν
καὶ Ἐφραὶμ Κατουνακιώτην, Ἀρβανιτῶν τὸν γόνον τὸν περίδοξον.
Χαίρετε τῆς Τριάδος λατρευταί, χαίρετε σκεύη τίμια
Χαίρετε τῆς αὐγῆς τῆς τριφεγγοὺς οἱ λύχνοι οἱ πολύφωτοι.
Ποίημα καθηγουμένης Ἰσιδώρας μοναχῆς Ἁγιεροθεϊτίσσης
Ἀπολυτίκιον κοινὸ Ἦχος Α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Σχολιάστε

Filed under Χωρίς κατηγορία

Ευχή εις τόν Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, Μιχαήλ Κριτοπούλου του Ιμβρίου.

Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ό Θεός ημών, ό μόνος συμπαθής καί ευδιάλλακτος, ή του ελέους πηγή, τό της φιλανθρωπίας ανεξάντλητον πέλαγος, ό μή δικαίους ελθών καλέσαι αλλά αμαρτωλούς μετανοούντας, πρόσδεξαι, ό εβδομηκοντάκις επτά συγχωρείν αμαρτίας Πέτρω τω κορυφαίω των σων Μαθητών και Αποστόλων εγκελευσάμενος ερωτήσαντι, άμα μέν έκ τούτου και τό άπειρον της σης χρηστότητος και φιλανθρωπίας εμφαίνων, άμα δέ και πάσι τοις ημαρτηκόσιν ευσπλάγχνως και συμπαθώς θύραν μετανοίας ανοίγων και καιρόν επιστροφής χαριζόμενος, και τη απογνώσει μηδαμού χώραν διδούς.  Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Ευχή είς τήν Κυρίαν Θεοτόκον ίκετήριος έν ω καιρώ μάλιστα τις βούλεται μεταλαβείν

Ω πανάμωμε Θεού Μήτερ υπέρ πάντα νουν και λόγον ώ υπεραγία Παρθένε, πάσης παρθενίας υπερκείμενη, ώς και πρό του θείου τόκου Παρθένος, υπέρ πάσας ούσα τάς παρθένους, και έν αυτώ τω τόκω, και μετά τό τεκείν ή αυτή μείνασα, δι’ ής ή των ανθρώπων φύσις, ή πάλαι έκπτωτος και μακράν άπωκισμένη Θεού, λόγοις αφάτου φιλανθρωπίας και ανεικάστου συγκαταβάσεως, ήνωται τη θεία και μακαρία φύσει, μηδαμώς υποστάσα τροπήν ή σύγχυσιν ή αλλοίωσιν, δι’ ής και μετά τήν φρικωδεστάτην ταύτην ένωσιν και καταλλαγήν, φθονώ του πονηρού και τη του νοός ημών ματαιότητι, του καθήκοντος αποπίπτοντες αύθις ανακαλούμεθα, και τον σόν Υιόν και Θεόν ημών περί ημάς ευρίσκομεν ίλεων, ταίς πρός αυτόν ακαμάτοις σου μεσιτείαις και ανυσιμωτάταις δεήσεσι.  Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Προσευχή στον Κύριο, εξομολογητική.

 Δέσποτα παντοκράτορ, αόρατε και ακατάληπτε, Θεέ του παντός• ο μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος• ο έν ελέει πλούσιος και έν οικτιρμοίς ακατάληπτος• εισάκουσόν μου του αμαρτωλού τη ώρα ταύτη, μνημονεύοντας μου τών εσαεί γενομένων μοι ανομιών και βέβηλων πράξεων. Και δώρησαί μοι καρδίαν επίπονον, ό μόνος εύσπλαγχνος και πανάγαθος.

Σχολιάστε

Filed under ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Η άλλη όψη του καρναβαλιού…

του Χρήστου Φωτοπούλου
φοιτητού Θεολογίας
Περπατώντας στους δρόμους της πόλεώς μας τις τελευταίες ημέρες, παρατηρεί κανείς ότι την έχουν προετοιμάσει με πολύχρωμους στολισμούς να υποδεχθεί το καρναβάλι της. Μεταξύ των στολιδιών υπάρχουν και τα υπερμεγέθη αγάλματα του καρναβαλιού. Φιγούρες ντυμένες με πολύχρωμες στολές, ανάστατα μαλλιά, περίεργα καπέλα και ένα τεράστιο χαμόγελο, το οποίο έχουν πάντα όταν σε κοιτούν κατά πρόσωπο.
Και αναρωτιέται κανείς, ο κόσμος που περπατά για να πάει στις δουλειές του, η σε τυχόν άλλες υποχρεώσεις του, είναι αναγκασμένος να βλέπει αυτές τις φιγούρες;
Το μακάβριο είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι πεινούν, διψούν, δεν έχουν σπίτι, δεν έχουν χρήματα, δεν έχουν ούτε καν έστω ένα στήριγμα για να στηριχθούν, υποχρεώνονται να βλέπουν αυτές τις φιγούρες και ευλόγως μπορούμε να ερωτήσουμε, με ποιόν γελούν;
Με τον πόνο μας, με την δυστυχία μας;
Με την απελπισία μας;
Με την φτώχεια μας, η μήπως επειδή εμείς οι ίδιοι τις αναδείξαμε;
Από τη ζωή μας αφαιρέσαμε την παρουσία του Θεού και εντάξαμε την παρουσία του καρναβαλιού.
Αναζητούμε την χαρά θα πουν οι υποστηρικτές του καρναβαλιού.
Ποια χαρά αναζητείτε; Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Άπλωσε το Χέρι Σου και οδήγησε τη ζωή μου στη Βασιλεία Σου…

…ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΟΥ.

Από τη στιγμή που άνοιξα τα μάτια μου και αντίκρυσα τον κόσμο, Εσένα έψαχνα Κύριε… Δε Σε γνώριζα κι όμως Σε αναζητούσα..

Ανικανοποίητη η ψυχή μου, ελλιπές το πνεύμα μου, νεκρωμένη η καρδιά μου, επιζητούσαν τη ζωοποιό πνοή Σου.
Νόμιζα πως θα Σε βρω στο χάδι της μητέρας μου, στο χαμόγελο του πατέρα μου, στο αίσθημα ασφάλειας και θαλπωρής που μου χάριζε η οικογένειά μου. Όλα αυτά ήταν ένα κομμάτι Σου αλλά δεν ήσουν Εσύ.. Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ