Daily Archives: 15/12/2013

Άγνωστοι Έλληνες: Magna Grecia

sikelia

Από pygmi.gr 

Ακολουθώντας τόσον καιρό το ταξίδι των Ελλήνων σε όλον τον κόσμο, έχοντας «περιηγηθεί» σε τόσες χώρες και έχοντας εξερευνήσει τόσους πολιτισμούς και κουλτούρες, οι οποίες ασπάζονται τον Ελληνισμό είτε γιατί αποτελούν ένα κομμάτι του είτε γιατί απλώς συγκινούνται στην θέασή του, ολοκληρώνουμε την επίσκεψή μας σε ακόμη έναν προορισμό, που δεν είναι άλλος από την γενέτειρα ήπειρό μας, την Ευρώπη. Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under Χωρίς κατηγορία

Οἱ Ρωμηοὶ ποὺ ἀντιστέκονται…στήν Πόλη…

http://youtu.be/09haGto2K7A

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΧΘΕΣΙΝΗ  (10-12-2013)ΕΚΠΟΜΠΗ “ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ”

Ὀκτὼ μαθητὲς τῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολὴ – δύο γιαγιάδες στὸ Γηροκομεῖο τῶν Ρωμηῶν – ἕνας ρεμπέτης ποὺ τὶς Κυριακὲς ψέλνει στὸ Πατριαρχεῖο – ἕνας βαρκάρης ποὺ διασχίζει τὸν Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under Χωρίς κατηγορία

ΠΟΙΟΙ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΗΓΕΤΩΝ

 

Μαρία Μαντουβάλου

Καθ. Φι­λο­σο­φι­κῆς Σχο­λῆς τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου Ἀ­θη­νῶν

Συ­νε­χὲς σφυ­ρο­κό­πη­μα ὑ­φί­στα­ται ἡ Ἑλ­λά­δα τὰ τε­λευ­ταῖα τριάντα χρό­νια, ποὺ ἐ­κτο­ξεύ­ε­ται ἀ­πὸ τὸν ἐ­σμὸ τῶν δη­μο­σι­ευ­μά­των, τοῦ πλή­θους τῶν πε­ρι­ο­δι­κῶν ἐν­τύ­πων κα­θὼς καὶ ἀ­πὸ τὸν τύ­πο καὶ τὴν τη­λε­ό­ρα­ση, ποὺ ἀ­πο­σκο­ποῦν στὴν ἀλ­λοί­ω­ση, ὑ­πο­τί­μη­ση καὶ κα­τα­στρο­φὴ ὅ­λων τῶν γνω­ρι­σμά­των τῆς Ἑλ­λη­νι­κό­τη­τας, ὥ­στε νὰ πά­ψουν νὰ ἀ­πο­τε­λοῦν εἰ­δο­ποι­ὰ χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά της τὰ ὁ­ποῖ­α ὑ­πεν­θυ­μί­ζουν δι­α­χρο­νι­κὰ ὅ­τι δι­α­κρί­νε­ται ὁ Ἑλ­λη­νι­σμὸς ἀ­πὸ ὅ­λα τὰ Ἔ­θνη τῆς γῆς καὶ ὅ­τι εἶ­ναι ἀ­νά­δελ­φος. Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ

Η ΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ

αγ.νεκταριος

Ἁγίου Νεκταρίου

Ἴ­σως πο­τὲ ἄλ­λο­τε ὅ­πως σή­με­ρα δὲν παίρ­νουν τό­σο δρα­μα­τι­κὴ ἐ­πι­και­ρό­τη­τα τὰ λό­για του ἁ­γί­ου Νε­κτα­ρί­ου γιὰ τὴν κλή­ση καὶ ἀ­πο­στο­λὴ τοῦ Ἕλ­λη­να. Ἐ­πι­και­ρό­τη­τα, για­τί ἐ­δῶ καὶ λί­γο και­ρὸ οἱ τύ­χες τοῦ Ἑλ­λη­νι­κοῦ ἔ­θνους δι­α­κυ­βεύ­ον­ται στὴν παγ­κό­σμια πο­λι­τι­κὴ καὶ οἰ­κο­νο­μι­κὴ σκα­κι­έ­ρα· καὶ δρα­μα­τι­κή, για­τί μᾶλ­λον οἱ Νε­ο­έλ­λη­νες λη­σμο­νή­σα­με τὴν ταυ­τό­τη­τά μας, τὴν ἰ­δι­αί­τε­ρη ἱ­στο­ρι­κή, θρη­σκευ­τι­κὴ καὶ πο­λι­τι­στι­κὴ φυ­σι­ο­γνω­μί­α μας, τὸν ἴ­διο τὸν ἑ­αυ­τό μας, καὶ θε­λή­σα­με ν᾿ ἀ­κο­λου­θή­σου­με πρό­τυ­πα ξε­νι­κά, ἦ­θος ἀλ­λό­τριο πρὸς τὴ δι­κή μας Πα­ρά­δο­ση καὶ ἐ­θνι­κὴ φυ­σι­ο­γνω­μί­α. Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under Χωρίς κατηγορία

Αριστεροί μύθοι και πικρές αλήθειες για τα Δεκεμβριανά

Τα δραματικά γεγονότα του Δεκεμβρίου- Ιανουαρίου 1944 στην Αθήνα έχουν δώσει λαβή για την καλλιέργεια μιας ολόκληρης μυθολογίας από την πλευρά του ΚΚΕ και άλλων συνιστωσών της ελληνικής Αριστεράς.

Γράφει ο Κωνσταντίνος Χολέβας

Προσωπικά δεν συμμερίζομαι απόψεις τύπου μαύρο-άσπρο (π.χ. όλοι οι δεξιοί είναι καλοί και όλοι Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αυγή Βουτσινά- Η πολίτης που μίλησε με την γλώσσα όλων μας για όλους μας! [vid]

«Ο αδερφός μου είναι ΑμεΑ» είπε η ομιλούσα κα Βουτσινά Αυγή. «Ο αδερφός μου πιστοποιήθηκε με 85% αναπηρία. Του είπαν ότι τα χρήματα που δικαιούται δεν θα τα πάρει επειδή στο μεσοδιάστημα δεν ήταν ανάπηρος » συμπλήρωσε η κα. Βουτσινά. Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under Χωρίς κατηγορία

Κυριακή ΙΑ΄Λουκά (Των Προπατόρων)- Το Δείπνο της θεϊκής αγάπης εκ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου

(Λουκ. ιδ΄16-24)                                         
Το Δείπνο της θεϊκής αγάπης
«Εποίησε δείπνο μέγα και εκάλεσε πολλούς»
Σ’ ένα δείπνο αλλιώτικο, το οποίο παρομοιάζεται με τη Βασιλεία των Ουρανών, προσκαλεί τον άνθρωπο η αγάπη του Θεού. Στην τιμητική πρόσκληση που τους απευθύνει για συμμετοχή στο ξεχωριστό αυτό δείπνο, οι προσκεκλημένοι με εύσχημο τρόπο προφασίζονται και επικαλούνται τις μέριμνες της καθημερινής ζωής για ν’ αρνηθούν να παραστούν. Το χωράφι, η αγορά βοδιών και ο γάμος, από ευλογία του Θεού μετατράπηκαν σε προφάσεις για ν’ απορρίψει ο άνθρωπος το μεγαλείο που του πρόσφερε η θεϊκή αγάπη. Συνέχεια

Σχολιάστε

Filed under Χωρίς κατηγορία

Αρέσει σε %d bloggers: